Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Rotary vana motoru AMB 162, AMB PDF

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 13 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Teknik bilgi föyü Rotary vana motoru AMB 162, AMB 182 Açıklama Ana Veriler: Nominal voltaj: 2 ve 3 noktalı: 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz; modülasyonlu: V AC/DC; Çıkış torku 5, 10 ve Nm; Dönüş açısı
Transcript
Teknik bilgi föyü Rotary vana motoru AMB 162, AMB 182 Açıklama Ana Veriler: Nominal voltaj: 2 ve 3 noktalı: 230 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz; modülasyonlu: V AC/DC; Çıkış torku 5, 10 ve Nm; Dönüş açısı 90 ; Motor çalışma hızı - seçenekleri: 90 dönüş açısı için /30/60/90/120/0/480 sn. Kontrol sinyali: - 2 noktalı, - 3 noktalı, - modülasyonlu (0(2)-10 V ve 0(4)-20 ma). Özellikler: İlave YARDIMCI siviç; Mevcut vana konumu göstergesi; LED dönüş yönü göstergesi; Kalıcı kavrama ile etkinleştirilen manuel vana çevirme modu; Vana sıkışması durumunda hasar oluşmaz; Sessiz ve güvenilir çalışma; Bakım gerektirmez; DIP siviç üzerinden hız ayarlama seçeneği (sadece modülasyonlu motor); Etkinleştirilen YARDIMCI siviç in LED üzerinden gösterilmesi (sadece 2 ve 3 nokta kontrollü motorlarda). AMB tipi vana kontrol motorları, rotary karışım vanaları ve ayırma vanalarını kontrol etmek üzere geliştirilmiştir. AMB 162 ve AMB 182 tipi vana motorları, HRB, HRE ve HFE tipi 3 yollu ve 4 yollu rotary vanalarla birlikte, merkezi ısıtma sistemlerinde sıcaklık kontrolü için kullanılmaktadır. Sipariş verme Tip Tork Hız Besleme voltajı Kontrol sinyali (Nm) (sn./90 ) (V) Açıklama RVA DN için Kod No H H noktalı 082H0272 AS* H H H H H H H H AS* 082H0217 AMB H noktalı H H H H H H H H AS* 082H H H0229 mod 60/90/ H0230 * yardımcı siviçli motor Danfoss VD.IR.G5.42 1 Sipariş verme (devamı) Tip Tork Hız Besleme voltajı Kontrol sinyali (Nm) (sn./90 ) (V) Açıklama RVA DN için Kod No H H noktalı H0276 AS* H H H H0233 AMB H H noktalı AS* 0 082H H H H0239 AS* 0 082H00 mod 60/90/ H01 * yardımcı siviçli motor AMB bağlantı setleri Açıklama Danfoss HFE, ESBE (eski tip), Seltron, Somatherm, Hora, WIP, PAW, Acaso, BRV, IMIT, IMP, IVAR için Centra - Tip DR/ZR için Centra - Tip DRU için Meibes, Wita için Honeywell - Tip V5442.., Tipe V için Eski Danfoss RVA, Esbe VRG için Danfoss HRB, HRE için Kod No. 082H H H H H H0255 Teknik veriler Güç kaynağı V AC/DC veya 230 AC Güç tüketimi VA AMB 162: 2,5 AMB 182 3,5 Frekans Hz 50/60 Çalışma hızı Kontrol girişi 2 noktalı /60 3 noktalı sn. / 90 /30/60/120/0/480 modülasyonlu 60/90/120* 2 ve 3 nokta modülasyonlu (2(3)-0 V ve 2(10)-0 ma) Çalışma torku Nm 5, 10 veya Dönüş açısı 90 Yardımcı siviç Maks. akışkan sıcaklığı 0-90 ayarlanabilir (sadece 2 ve 3 noktalı motorlarda) Ortam sıcaklığı C 0 50 Saklama ve nakliye sıcaklığı Koruma Sınıfı Muhafaza sınıfı V EN e göre III 230 V EN e göre II 110 EN a göre IP42 Kablo uzunluğu m 2 Ağırlık g 300 Renk / malzeme - standartlara uygun işaretleme * DIP siviç üzerinden seçilebilir koyu gri/pc Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması Yönergesi (RoHS2) 2011/65/EU Düşük Voltaj Yönergesi (LVD) 2014/35/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (EMC) 2014/30/EU 2 VD.IR.G5.42 Danfoss Uygulama prensibi HRB 4 ECL otomatik kontrol ve HRB rotary vanalı kazan sistemi. Motorun dönüş yönünü ve vana işaretini çevirerek ters fonksiyon sağlanır. HRB 3 Motorun dönüş yönünü ve vana işaretini çevirerek ters fonksiyon sağlanır. Montaj prosedürü 1. Rotary vana 2. Ters dönüş önleme ara parçası 3. Vana adaptörü 4. Vana motoru 5. Manuel çalıştırma kavraması 6. Konum göstergesi 7. Kol 8. Sabitleme vidası Danfoss VD.IR.G5.42 3 Kurulum Vana motoru, doğrudan rotary vanaya monte edilebilmektedir. Dönüş açısı 90 ile sınırlıdır ve motor sınıra ulaştığında, motorun voltaj beslemesi kesilmektedir. Hidrolik montajı Motorlu rotary vana için tavsiye edilen montaj şekli 1. Küresel vana 2. Filtre 3. AMB Manuel kumandayı etkinleştirme ❶ ❷ Açma Kapatma 4 VD.IR.G5.42 Danfoss LED sinyal LED turuncu (Sola Döndür) LED kırmızı / yeşil LED turuncu (Sağa Döndür) AMB 162/182 LED rengi 2 noktalı 3 noktalı Modülasyonlu turuncu Sola / Sağa Dönüş yeşil / / Durum Normal kırmızı YARD siviç etkinleştirme YARD siviç etkinleştirme / Kablo bağlantısı N L 230 V(V) ~ Kapak altı N L 1 0 Doğrudan/Ters fonksiyon Atlatıcı 0 1 DOĞRU Kablo bağlantısı L = 2 L = 2 & 3 Dönüş Sol Sağ 1 0 TERS L = 2 Sağ 2 noktalı siviç L = 2 & 3 Sol N L 230V(V) ~ AC V DC V Y DC 0(2)...10V N 3 noktalı/3 noktalı+siviç X DC 0(2) 10 V Y X Modülasyonlu 2/3 noktalı+siviç AUX - SWITCH Danfoss VD.IR.G5.42 5 DIP siviç ayarı (sadece modülasyonlu motorlar) S1 S2 SIG. 0 0 U 1 1 I S4 0 1 S3 U/I V/0-20 ma V/4-20 ma S5 S s s s s S4: S3: Boyutlar kol ile kolsuz 6 VD.IR.G5.42 Danfoss Danfoss VD.IR.G5.42 7 Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Limited irketi Pakdil Sok.No:5 Bir Plaza B Blok, Yukaridudullu Istanbul Türkiye Telefon: (PBX) Faks: Web: Ankara Bölge Müdürlüğü Birlik Mah 428cd 8/B Çankaya/Ankara Türkiye Telefon: Faks: Danfoss, olası yazım hataları sonucu olu abilecek durumlarda sorumluluk kabul etmez. Danfoss önceden bildirmeksizin ürünlerinde deği iklik yapma hakkına sahiptir. Bu kataloğun tüm yayın hakları Danfoss a aittir. Bu belgelerin içeriğindeki tüm ticari markalar a ağıdaki irketlerin mülkiyetindedir. Danfoss ve Danfoss simgesi, Danfoss A/S nin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. 8 VD.IR.G5.42 Danfoss DHS-SRMT/SI
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks