Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

S A Y I / M A R T

Category:

Sales

Publish on:

Views: 6 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
S A Y I / M A R T A R A L I K B U S A Y I D A : S. B Ö L Ü M L E R VAKFIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI M A V İ B A Y R A K P R O G R A M I Y E Ş İ L A N A H T A R Ö D Ü L
Transcript
S A Y I / M A R T A R A L I K B U S A Y I D A : S. B Ö L Ü M L E R VAKFIMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI M A V İ B A Y R A K P R O G R A M I Y E Ş İ L A N A H T A R Ö D Ü L Ü P R O G R A M I EKO- O K U L L A R P R O G R A M I O K U L L A R D A O R M A N P R O G R A M I yılına ilişkin Genel Kurulumuz, Vakfımız Ankara Merkez Ofisinde tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının Oturum Başkanlığını geçmiş yıllarda olduğu gibi, Turizm eski Bakanı Sn. Abdulkadir Ateş yapmıştır. Ç E V R E N İ N G E N Ç S Ö Z C Ü L E R İ 13 Gündem kapsamında yapılan seçim sonucunda, 3 yıl süre için Yönetim ve Denetim Kurulları da seçilmiştir. Genel Kurul a sunulan raporlarımızın tümü onaylanmış ve 2017 yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi ile 2017 yılı ile ilgili planlanan çalışmalarımız belirlenmiştir. ANKARA İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRÜ DOĞAN ACAR IN VAKFIMIZA ZİYARETİ Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Doğan Acar Vakfımızın Ankara Genel Merkezine ziyarette bulunmuştur. Sayın Acar a Vakfımızın genel işleyişi yürüttüğü 5 program ilgili bilgilerin verilmiştir. Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar Program Koordinatörlerinin de katılım sağladığı toplantıda bu iki program ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş olup programların geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişi yapılmıştır. Toplantı sonunda Ankara ilindeki turizm işletmelerine bu iki program ile ilgili tanıtımın yapılması amacıyla bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi planlanmıştır. Sayfa YILI MAVİ BAYRAK ULUSAL JÜRİ TOPLANTISI Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda 2017 yılında ödül almak için başvuru yapan plaj ve marinaların değerlendirildiği Ulusal Jüri Toplantısı bu yıl 21 Ocak 2017 tarihinde Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde, Marmaris Truva Otel de gerçekleştirildi. Ulusal Jüri Toplantısı öncesinde Nusret Mayın Gemisi, Aynalı Çarşı, Seramik Müzesi, Truva atı, Saat Kulesi, Askeri Müzesi, Tarihi Han a gezi düzenlenmiştir. Düzenlenen gezi sonrası ülkemizin 2017 yılı plaj ve marina adayları belirlenmiştir. Basına kapalı olarak gerçekleşen Ulusal Jüri Toplantısı nda belirlenen aday dosyalar her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Jüri değerlendirmesi için Danimarka-Kopenhag a gönderilmiştir. Uluslararası Jüri nin birkaç aşamalı olarak gerçekleştirdiği değerlendirmenin sonuçlarının ise Mayıs ayı başında açıklanması beklenmektedir. MUĞLA MAVİ BAYRAK İL KOMİSYONU SEZON SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Muğla ili Yüzme Alanı ve Mavi Bayrak kapsamında izlenen plajlarla ilgili 2016 yılı sezon sonu değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda tarihinde gerçekleştirilen toplantı Vali Yardımcısı Kamil Köten talimatıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TÜRÇEV Muğla şubesi yetkilileri ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri katılmıştır. ANTALYA ŞUBAT AYI OLAĞAN İL MAVİ BAYRAK KOMİSYONU TOPLANTISI Antalya Valiliğinin İl Mavi Bayrak Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi gereğince, yılda 2 defa olağan olarak toplanan İl Mavi Bayrak Komisyonu, tarihinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bir araya gelmiştir. Komisyon üyesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve TÜRÇEV Antalya Şubesi yetkililerinden oluşan toplantıda; aktif ve pasif yüzme alanı noktalarından 2017 yılı için Mavi Bayrak noktalarına dahil edilebilecek noktalar, ilavesi ve isim değişikliği önerilen Mavi Bayrak numune noktaları değerlendirmeye alınmış, 2017 yılı deniz suyu numune alım takviminin belirlenmesi üzerine görüşülmüştür. TEKİRDAĞ ADAY PLAJLARINA SEZON ÖNCESİ ZİYARET Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Tekirdağ sınırlarında bulunan plajlar ziyaret edilmiş ve plajların sezon açılışına kadar Mavi Bayrak kriterlerine hazır hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Şarköy de bulunan, geçmiş yıllarda da ödüllü olan plajlar dışında Mavi Bayrak a aday plajlar da yerinde incelenmiştir yılı itibariyle Tekirdağ da bulunan plajların kontrolü ve sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine geçmiş bulunmaktadır. Sayfa 3 İZMİR İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ KATILDIĞIMIZ TOPLANTILAR, SEMİNERLER VE ZİYARETLER İzmir İl Kültür Müdürlüğüne vekil Müdür olarak atanan Murat Karaçanta yı ziyaret ederek, hem yeni görevi kutlanmış hem de İzmir de Mavi Bayrakla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır yılı yaz sezonu hazırlıkları konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşılmıştır. TRT KENT RADYO İZMİR E KONUK OLDUK TRT Kent Radyo İzmir Ayşen Türksel le Sağlıklı Hayat Programında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı nın yürüttüğü programları konuşulmuştur. Yayın içeriğinde Mavi Bayrak, Yeşil Anahtar, Eko okullar, Okullarda Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri programlarının sağlıklı bir yaşam ve bilinçli bir toplum üzerindeki etkileri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. DENİZLERİMİZİN KARA KÖKENLİ KİRLETİCİLERE KARŞI KORUNMASINA YÖNELİK ULUSAL EYLEM PLANININ GÜNCELLENMESİ PROJESİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüs ü t a r a f ı n d a n y ü r ü t ü l e n Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi ( ) 13 Haziran 2016 tarihinde başlamıştır. Proje ile ülkemizin taraf olduğu Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri Kara Kökenli Protokolleri ve ilgili Bölgesel Planlar ve ekosistem yaklaşımı çerçevesinde; kıyılarımızda İyi Çevresel Duruma (İÇD) ulaşmak için ulusal önlemler programının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yapılan Ulusal Hedeflerin Belirlenmesi, Boşluk Analizinin Yapılması ve Sıcak Noktaların Güncellenmesi Çalıştayı 7-9 Şubat 2016 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirilmiştir. Vakfımızın da katılmış olduğu çalıştayda boşluk analizlerini ve hedefleri belirlemek üzere katılımcılar Kentsel/Belediye çalışma grubu, Endüstriyel çalışma grubu, Tarım çalışma grubu olarak üç gruba ayrılmıştır. Bizim yer aldığımız Kentsel/Belediye çalışma grubumuzca yüzme suyu kalitesi ile ilgili çeşitli başlıklardaki hedefler belirlenmiş, boşluk analizleri yapılmış, mevcut kirliliklerin önlenmesine yönelik görüşler bildirilmiş ve yüzme suyu profillerinin önemi vurgulanmıştır. Sayfa 4 DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ ÇALIŞTAYI Şubat 2017 tarihlerinde, Samsun 'da düzenlenen Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) Konusunda İlk Değerlendirme ve İyi Çevresel Durum (İÇD) Tanımları Çalıştayına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sn. Muhammet Ecel in de katıldığı çalıştaya, 11'i çeşitli üniversiteler olmak üzere toplamda 31 farklı kurumdan yaklaşık 100 katılımcı iştirak etmiştir. Çalıştayda Akdeniz ve Karadeniz özelinde iyi çevresel durumu ortaya koyacak tanımlayıcıların belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca denizlerimizde mevcut çevresel durum, başlıca baskılar, temel kullanımlar ve temel faaliyetlerin belirlenmesi, hali hazırda bulunan mevcut tedbirlerin belirtilmesi ve baskı ve etkilerin gelecekteki olası değişikliklerinin açıklamasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK STRATEJİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ Muğla Büyükşehir Belediyesinin yürütücülüğünü yaptığı Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi danışmanlığında yürütülen Muğla Büyükşehir Belediyesinin Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejinin Belirlenmesi projesinin ilk toplantısı 2 Şubat 2017 tarihinde yapılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi nde yapılan toplantıda balıkçı tekneleri, yatlar, mavi tur tekneleri gibi deniz araçlarının sıvı ve katı atıklarının miktarı, toplama yerleri ve bertarafı konuları ile sorun ve çözümleri görüşülmüştür. Toplantı; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Liman Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, Deniz Ticaret Odaları, TÜRÇEV Muğla Şubesi yetkilileri ve atık alımı yapan özel firmaların katılımı ile gerçekleşmiştir. Konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi nden yapılan açıklamada Su ürünleri sektöründe lider olan Muğla ilinde Büyükşehir Belediyesi olarak sektörün sorun ve çözümleri için çalışmalara devam ediyoruz. Bu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı verimli bir şekilde gerçekleşti. Bu proje ile faaliyetlerimizi yönlendiriyoruz ifadeleri yer almıştır. Sayfa 5 ANTALYA KENT KONSEYİNDE KONYAALTI SAHİL PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubunun daveti üzerine, 7 Şubat 2017 tarihinde, Antalya Kent Konseyi toplantı salonunda, yeni Konyaaltı sahil projesi hakkında yapılan toplantıya katıldık. Gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kabul edilen proje hakkında sunum yapıldı. Mavi Bayrak kriterleri de esas alınarak hazırlandığı belirtilen proje ile ilgili olarak plaj temizliğinin sağlanması ve yönetimi, atıkların geri dönüşümü, cankurtaran ve cankurtaran istasyonları, engelli olanakları, evcil hayvanların kontrol altında tutulması, çevre eğitimi ve bilgilendirme merkezleri, toplu taşıma olanakları hakkında görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir. Yaptığımız değerlendirmelerin Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından hazırlanacak ve Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak sunulacak öneri raporunda da yer alması sağlanmıştır yılında hayata geçirilmesi öngörülen yeni sahil projesi için iki defa ihaleye çıkılmasına rağmen talep eden firma olmadığı için bu yıl da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletileceği belirtilmiştir. TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ (KALDER) TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KONFERANSI Mavi Bayrak Programını uygulayan turistik işletmelerde Mavi Bayrak Temsilcisi olarak görev alanların büyük bir çoğunluğunu Kalite Müdürleri oluşturmaktadır. Kalite Müdürlerinin üyesi olduğu Türkiye Kalite Derneği (KALDER), çatısı altında faaliyet gösteren Turizm Çalışma Grubu nun ilk Arama Konferansını 3 Mart 2017 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasındaki Yavuz Tekelioğlu Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Vakfımızın da yer aldığı konferansa turizm sektörü temsilcileri, kalite müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta turizmde kalite sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Turizmde mükemmellik anlayışının içselleştirilmesi, yaygınlaştırılması, kalite bilincinin geliştirilmesi ve özendirilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. Sayfa 6 YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ ÖN DENETİMLERİ TAMAMLANDI 2017 Yeşil Anahtar Başvuruları Mart ayı itibariyle tamamlanmıştır yılı için 87 tesis başvuruda bulunmuş olup bunlardan 16 sı ilk defa başvuruda bulunan tesislerdir. İlk Defa başvuruda bulunan tesisler için Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, Ordu, Nevşehir, Diyarbakır illerinde başvuruda bulunan tesisler için Yeşil Anahtar Ön denetimleri tamamlanmıştır. Ön denetimler esnasında tesislerin Yeşil Anahtar dosyaları, örnek odalar, Mutfak ve atık alanları incelenmiştir. Yapılan kontroller sonrasında varsa tesislere eksikleri bildirilmiş ve Ulusal Jüri toplantısından önce tamamlanmaları istenmiştir. İZMİR İLİ YEŞİL ANAHTAR ÖN DENETİMLERİ Bu yıl İzmir ilinden ilk defa başvuruda bulunan Alaçatı Beach Resort oteline 13 şubat tarihinde bir ön denetim gerçekleştirilmiştir. MUĞLA İLİ YEŞİL ANAHTAR ÖN DENETİMLERİ 2017 yılı için Yeşil Anahtar Ödülü başvuruları kapsamında, ilk defa başvuruda bulunan tesislere ön denetim gerçekleştirilmiştir. Yeşil Anahtar Programı Ulusal koordinatörü Arzu Akdağ ile Türçev Muğla şubesi yetkilileri Muğla ilinde bulunan D-Resort Grand Azur ve Turunç Premium Hotel denetimlerini gerçekleştirmiştir. Bu denetimler sonucunda ise belirlenen eksiklikler tesislere bildirilmiştir. ANTALYA İLİ YEŞİL ANAHTAR ÖN DENETİMLERİ Bu yıl Yeşil Anahtar Ödülüne başvuruda bulunan 6 yeni tesis Antalya dan başvurmuştur şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ön denetimlerde Alibey Club Manavgat,Alibey Resort Sorgun, Liberty Hotels Lara, Barut Sorgun Sensitori, Panorama Otel, Şah Inn Paradise Tatil Köyü otellerine incelemelerde bulunulmuştur. AYDIN, NEVŞEHİR, ORDU, DİYARBAKIR İLLERİNE YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ Bu yıl Yeşil Anahtar ödülüne ilk defa başvuran tesisler arasında yeni iller yer almaktadır. Radisson Blu Hotel Diyarbakır, Radisson Blu Hotel Ordu, Criystal Kaymaklı Hotel& Spa, Flora Garden Ephesus Yeşil Anahtar Ödülüne başvuran oteller illerinin ilk Yeşil Anahtar Ödüllü tesislerin olmaya aday olmuşlardır. Bu tesislerin ön denetimler gerçekleştirilmiş olup varsa eksiklikleri bildirilmiş ve tamamlanmaları istenmiştir. ANKARA DA 3 OTELE YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ Ankara dan Metropolitian Otel, Park Inn By Radisson Ankara ve Anadolu Hotels Downtown Ankara Yeşil Anahtar Ödülü ne başvuruda bulunmuştur. Bu üç otelin başvuru ile Ankara da Yeşil Anahtarlı otel sayısı 6 ya yükselecektir. Sayfa 7 YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ ULUSAL JÜRİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Jüri Toplantısı tarihinde Vakfımızın Ankara Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2017 yılı için ilk defa başvuruda bulunan 16 tesisin ön denetimleri ile ilgili değerlendirmeler jüri üyelerine aktarılmış olup tesislerin Yeşil Anahtar dosyaları incelenmiştir. Daha önceden başvurmuş olup tekrardan başvuruda bulunan 71 tesisin değerlendirmesi yapılmıştır. Buna ek olarak toplantıda 2016 yılı başvurularından en iyi uygulamalar ile ilgili jüri üyelerine sunum yapılmıştır. YEŞİL ANAHTAR ULUSAL KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI ATİNA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ! 2017 yılı Yeşil Anahtar Ulusal Koordinatörler Toplantısı Mart tarihleri arasında Yunanistan ın başkenti Atina da gerçekleştirilmiştir. Hellenic Society for the Protection of Nature ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Yeşil Anahtar Programının yeni kategorilerde uygulanması, programın gelişmesiyle ilgili konu başlıkları işlenmiş ve yapılan grup çalışmaları aracılığı ile her katılımcı konu başlıkları ile ilgili kendi görüşünü paylaşma olanağı yakalamıştır. Toplantıda katılımcılara, Yeşil Anahtar web sitesi, 2017 Sürdürülebilir Turizm yılı ve çeşitli ülkelerde yer alan en iyi uygulamalarla ilgili sunumlar yapılmıştır. Buna ek olarak Yeşil Anahtar Genel Merkezi ile işbirliği içinde olan kuruluşlardan temsilcilerin sunumlarına yer verilmiştir. Toplantının son günün de ise Yeşil Anahtarlı bir otel olan Atheraeum Intercontinental Otele tüm ulusal koordinatörlerin katıldığı bir denetim gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Vakfımız adına TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Anahtar Yönlendirme Komitesi Üyesi Rıza Tevfik Epikmen, TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Arzu Akdağ katılmıştır. Sayfa 8 YEŞİL BAYRAK BAŞVURULARI Eko-Okullar Programı kapsamında çalıştıkları temel çevre konusu ile ilgili olarak ikinci yıllarında olan okullar etkinliklerini Yeşil Bayrak ödülü ile taçlandırabilmek için 9 Şubat-10 Mart tarihleri arasında başvuru dosyalarını oluşturup ulusal koordinatörlüğe ulaştırdılar. 10 Mart 2017 tarihinde sonlandırılan Yeşil Bayrak başvuruları kapsamında, 38 ilden 360 okul Yeşil Bayrak başvurusunda bulunmuştur. Başvurular kapsamında okulların geriye dönük olarak eylem planları, dönem sonu raporları ve Yeşil Bayrak başvuru dosyaları detaylı olarak incelenecek, sonuçlar ile tören tarihi ve yeri Mayıs ayının ortasında açıklanacaktır. EKO-OKULLAR/TOYOTA BÜYÜK BİTKİ ARAŞTIRMASI PROJESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA DEVAM EDİYOR eğitim-öğretim yılında pilot yıl olarak başlayan ve sadece yaş gruplarının (gözlemciler) katıldığı Toyota Büyük Bitki Araştırması Projesi eğitimöğretim yılında da yaş grupları'nın (düşünürler-koleksiyoncular) dahil olduğu 43 Eko-Okul ile devam etmektedir. Projede, biyolojik çeşitlilik kapsamında okul bahçesi ve çevresinde yer alan bitki ve hayvan türleri (flora-fauna)üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Proje sürecinde öğretmen ve öğrencilere incelenecek türler gönderilerek katılımcı okullardan belirtilen türler üzerinde yoğunlaşmaları istenilmektedir. FEE EKO-OKULLAR ULUSLARARASI EŞLEŞTİRME PROJESİ Eko-Okullar İngiltere Ulusal Koordinasyonu, İngiltere ve Dünya daki diğer Eko-Okulların iletişime geçmesi ve gelecekte farklı projeler yapabilmeleri için bir twinning-eşleştirme projesi başlattı. Proje kapsamında 38 ülke ve 440'ın üzerindeki okula ulaşılarak her ülkeden 10 okulun bir biri ile eşlemesi sağlandı. Ülkemiz Eko-Okullarının eşleştiği ülkeler ve Eko-Okulları aşağıdaki gibidir; Orhaniye İnci Narin Yerlici Ortaokulu (Muğla) Mta Kreş ve Anaokulu (Ankara) Sabiha Gökçen Anaokulu (Antalya) Tuzla Atatürk İlkokulu (İstanbul) Braeside high School (Kenya) Students Hostel Drava Maribor (Slovenia) Ensemble scolaire Immaculée - Jean Paul II (France) Vahannan koulu (Finland) Eşleşen okulların iletişime geçmelerinin ardından bu ilişkiyi sürdürmek okulların sorumluluğunda olup bunu destekleyen öneriler arasında öğrencilerin birbirlerine mektup yazmaları, öğretmenlerin uygun ders kaynakları/ aktivitelerini paylaşmaları, iki farklı ülkede aynı gün çöp toplama etkinliği gibi projelerin geliştirilmesi, bir toplantı salonu yada sınıf ortamında Skype görüşmesi yer alıyor. Şenay Öztürk Anaokulu (Denizli) Ted Ankara Koleji Anaokulu (Ankara) Bilkent Ortaokulu (Ankara) Florya Final Ortaokulu (İstanbul) Ismail Kaymak Koleji İlkokulu (Çanakkale) Özel Lale Bahçesi İlkokulu (Bursa) Kouh-Daman (Iran) Lagan College (Northern Ireland) Ulidia Integrated College (northern Ireland Raglan Primary School (England) St Pierre RCA (Mauritius) Ecole notre Dame de Nazareth (Madagascar) Sayfa 9 ESKİŞEHİR EKO-OKULLAR ÇEVRE ÇOCUK MECLİSİ 8. DÖNEM ÇALIŞTAYI Eğitim-Öğretim Yılı ÇEÇOME 8. Dönem 1. çalıştayı 5 Ocak 2017 Perşembe günü, 2. Çalıştayı 25 Şubat 2017 Perşembe günü Tepebaşı Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya 52 öğrenci, 17 koordinatör öğretmen, Eko- Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu ve Eko-Okullar Yürütme Kurulu üyesi Sinem Sağıroğlu Er katıldı. Meclis başkanı Özel Atayurt Ortaokulu öğrencisi Melis Nil Aysu nun yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Meclis başkan yardımcıları Milli Zafer İlkokulu öğrencisi Gülce Nur Gazan ile Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencisi Serenay Günşen in yaptığı yoklamanın ardından meclis eş başkanı Özel Çağdaş Ortaokulu öğrencisi Ayşe Zeren Tekkalmaz tarafından gündem maddeleri okundu. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımız meclis üyesi ve koordinatör öğretmenler tarafından coşkuyla okundu. Eko-Okullar İl Koordinatörü Ahmet Sezer Ortaokulu öğretmeni Nadir Erdem Mart ayı Orman Haftası fidan dikim etkinliği ile Nisan ayında yapılacak Ormanda Bir Gün doğa eğitimi hakkında meclis üyesi ve koordinatör öğretmenleri bilgilendirdi. Çalıştay kapsamında ilkokul öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi nde atıkların geri kazanımı sunumunu dinleyip ardından atık kâğıtlardan kâğıt yapımını uygulamalı olarak izlediler. Ahmet Sezer, Özel Atayurt, Çağdaş, Sakarya Ortaokullarından öğrencilerin oluşturduğu üç ayrı çalıştay grubu; Köyden Kente Göç ve Hızlı Şehirleşme, Su Kaynaklarının Azalması ve Su Kıtlığı ile Kömürden Elektrik Enerjisi Üreten Termik Santrallerin Tarım, Hayvancılık, Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri üzerinde beyin fırtınası yaparak sunum hazırlayıp grup sözcüleri aracılığıyla meclis üyelerine sundular. Çalıştay; Özel Atayurt, Çağdaş ve Sakarya okullarının Eko-Okul etkinliklerinden örnek sunumlarla tamamlandı. EKO-OKULLAR İL TOPLANTILARI Eko-Okullar il toplantılarımız farklı illerde Vakfımız temsilciliklerinin ve koordinatör öğretmenlerin katılımları ile devam ediyor. Aylık olarak yapılan il toplantılarımız aracılığı ile okullarımız bir araya geliyor ve hem o yıl yapılacak sergi, yarışma, şenlik gibi etkinlikler öğretmenlerimiz tarafından beraber planlanıyor hem de okullar süreç boyunca yaptıkları Eko-Okul etkinliklerini birbirleri ile paylaşıyorlar. Ayrıca, toplantı sürecinde tutulan tutanaklar, toplantının ardından tüm okul ağına dağıtılarak ve toplantıya katılamayan okul idarecileri ve öğretmenlerin de alınan kararlardan haberdar edilmesi sağlanmaktadır. Sayfa EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EKO-OKULLAR İL KOORDİNAT
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks