Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü

Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 24 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü Cilt 3, Sayı 12, Volume 3, Issue ISSN: E- ISSN: DOI: /idil Sayı 12/Issue 12 Bahar/Spring 2014
Transcript
Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü Cilt 3, Sayı 12, Volume 3, Issue ISSN: E- ISSN: DOI: /idil Sayı 12/Issue 12 Bahar/Spring 2014 Yayım Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi) KIRGIZİSTAN Prof. Dr. Hurşit BAYRAMOĞLU (Kafkas Üniversitesi) TÜRKİYE Prof. Dr. Gerhard HOFBAUER (Viyana Üniversitesi) AVUSTURYA Prof. Dr. Melek GÖKAY (Necmettin Erbakan Üniversitesi) TÜRKİYE Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi) KIRGIZİSTAN Dr. Francesco PERONO CACCIAFOCO (Università degli Studi di Pisa) İTALYA Dr. Tatyana KRAYUSHKINA (Rusya Bilimler Akademisi) RUSYA Dr. Arzhaana A. SYURYUN (Rusya Bilimler Akademisi) RUSYA Dr. Özden YARIMCA (Nevşehir Üniversitesi) TÜRKİYE Dr. Oğuz YURTTADUR (Selçuk Üniversitesi) TÜRKİYE Arş. Gör. Doğan ÇOLAK (Raportör)(Gazi Üniversitesi) TÜRKİYE İmtiyaz Sahibi / Publisher Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü (SADA) Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief Fırat BAŞBUĞ Elektronik Yayın Yönetimi / Web Management and Design Eşref YARIMCA Düzelti/Revision Lyaysan HAYRNUROVA, Erhan ÖZHAN, Gamze DEMİR Yayımcı Adresi/Publisher Address: Arzuhal Sokak, No:9, Meram/KONYA Baskı/Print: Selçuk Üniversitesi Basımevi / KONYA (İDİL; DOAJ, CEEOL, MLA, AJD, Index Copernicus, JournalSeek, Crossref, Asos Index ve AMIR tarafından dizinlenmektedir.) DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD Prof. Dr. Mehmet AÇA (Balıkesir Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN (Selçuk Üniversitesi) Prof. Yusuf AKBULUT (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ (Yakın Doğu Üniversitesi) Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Özgür AYDIN (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Can BİLGİLİ (İstanbul Ticaret Üniversitesi) Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) Prof.Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Basri ERDEM (Işık Üniversitesi) Prof. Dr. Patrick D. FLORES (University of the Philippines Diliman) Prof. Dr. Andrey GORBATSKIY (Belostok State University) Prof. Dr. Abdülkadir GÜRER (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Bayram KODAMAN (Manas Üniversitesi) Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ (Ardahan Üniversitesi) Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU (Kafkas Üniversitesi) Prof. Dr. İlhan ÖZKEÇİCİ (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Niğde Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet ŞİRZAD (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet TIRPAN (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Gül TUNÇEL (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Nalan YİĞİT (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Prof. Dr. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR (İzmir Ekonomi Üniversitesi) Prof. Dr. Lyudmila ANDREYEVA (Vologda State University) Prof. Dr. Semra ATILGAN (Marmara Ünivesitesi) Prof. Dr. Boris ANTONOV (Murmansk-Rusya) Prof. Aydın AYAN (Mimar Sinan GSÜ) Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Ali CANDAŞ Prof. Dr. Olcobay KARATAYEV (Manas Üniversitesi) Prof. Dr. Canan GENCE DELİDUMAN (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Hüseyin ELMAS (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Mukadder ERKAN (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Lela GELEISHVILI (Tiflis Üniversitesi) Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Prof. Dr. Emine İNANIR (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER (Uludağ Üniversitesi) Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Atilla SAĞLAM (Trakya Üniversitesi) Prof. Dr. Gülmira KURUOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Dr. Marina MOJEYKO (Belarusian State University) Prof. Dr. Türkan OLCAY (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Sema Barutçu ÖZÖNDER (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Zafer ÖNLER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof. Sadettin SARI (Akdeniz Üniversitesi) Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet TUNÇEL (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Neşe Taluy YÜCEL (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI (Erciyes Üniversitesi) Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ (Çukurova Üniversitesi) Doç. Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Akdeniz Üniversitesi) Doç. Dr. Sedat BAYRAKAL (Uşak Üniversitesi) Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU (Sakarya Üniversitesi) Doç. Dr. Oğuz DİLMAÇ (Atatürk Üniversitesi) Doç. Dr. Lyudmila GERBİK (Belarusian State University) Doç. Dr. Olga GUSEVA (Fatih Üniversitesi) Doç. Dr. Esra KARABACAK (Yakın Doğu Üniversitesi) Doç.Dr. Gerasim LEVİN (M.K.Ammosov Northeastern Federal University) Doç. Dr. Çiğdem PALA MULL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Doç. Dr. Nilgün SAZAK (Sakarya Üniversitesi) Doç. Dr. Roza SULTANOVA (Tataristan Bilimler Akademisi) Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Gönül UZELLİ (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Seyit YÖRE (Selçuk Üniversitesi) Dr. Hatıra Ahmedli CAFER (Bilkent Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Pelin AVŞAR (Dumlupınar Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Aynur KÖSE (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Recep USLU (Gazi Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜLER (Kırıkkale Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU (İstanbul Aydın Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Suzan ULUOĞLU (Selçuk Üniversitesi) Doç. Dr. Ali Osman ALAKUŞ (Dicle Üniversitesi) Doç. Dr. Osman ALTINTAŞ (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Zuhal ARDA (Selçuk Üniversitesi) Doç.Dr. Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE (Kırıkkale Üniversitesi) Doç. Dr. Hasan KIRAN (Hacettepe Üniversitesi) Doç. Dr. Melis OKTUĞ (İstanbul Aydın Üniversitesi) Doç. Dr. Anasstasia GOLOVNİJA (Belarusian State University) Doç.Dr. Ekaterina İLYANOVIÇ (Kırım Üniversitesi) Doç. Ayşe Sibel KEDİK (Hacettepe Üniversitesi) Doç. Dr. Levent MERCİN (Dumlupınar Üniversitesi) Doç. Didem ATİŞ ÖZHEKİM (Sakarya Üniversitesi) Doç. Dr. Sema SEVİNÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Doç. Yüksek ŞAHİN (Akdeniz Üniversitesi) Doç. Dr. Nazan TUTAŞ (Ankara Üniversitesi) Doç. Yasemin YAROL (Atatürk Üniversitesi ) Dr. Ezgi BABACAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. E. Erdem KAYA (Nevşehir Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Hafize PEKTAŞ (Selçuk Üniversitesi) Dr. Tatyana KRAYUSHKINA (Rusya Bilimler Akademisi) Yrd. Doç. Dr. Kaan BÜYÜKKARCI (Süleyman Demirel Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çetin (İpek Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Emine YARAR (Hacettepe Üniversitesi) (İDİL; DOAJ, CEEOL, MLA, AJD, Index Copernicus, JournalSeek, Crossref, Asos Index ve AMIR tarafından dizinlenmektedir.) DOI: /idil İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 12, Volume 3, Issue 12 EĞLENCE ENDÜSTRİSİNDE KADINA ŞİDDET ve MEDYA: MÜZİK SANATÇISI BERGEN ÖRNEĞİ Mihalis KUYUCU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı sanat ve eğlence endüstrisinde kadına şiddet olgusuna ve bu olgunun geleneksel medyada işleniş biçimine müzik yorumcusu Bergen örneğinden hareket edilerek vurgu yapmaktır. Kadınlar, sanat dünyasında icra ettiği sanattan çok cinsiyetleri ile değerlendirilmekte ve metalaştırılmaktadır. Eğlence endüstrisinin en önemli kollarından biri olan müzik endüstrisinde üretimde bulunan kadın sanatçılar kariyerleri boyunca farklı sebeplerden kaynaklanan cinsiyet ayırımcılığı, şiddet ve tacizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu araştırmada Bergen adlı yorumcunun müzik endüstrisine giriş yaptıktan sonra eşinden yaşadığı şiddet incelenmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde eğlence endüstrisi kavramı ile ilgili kavramsal tarama yapılmış, eğlence endüstrisinin alt kolu olan müzik endüstrisinde kadının yeri ve Türkiye de kadına şiddet konusu incelenmiştir. İkinci bölümde ise müzik sanatçısı Bergen in müzik kariyeri boyunca eşi tarafından kendisine yapılan şiddet araştırılmış ve sanatçının yaşadığı bu şiddetin sonucunda vefat etmesinin geleneksel basında nasıl işlendiği ile ilgili haber taraması yapılmıştır. Bu kapsamda eşi tarafından öldürülen Bergen in vefat ettiği 14 Ağustos 1989 tarihinden sonra bir hafta boyunca hafta Ağustos 1989 tarihleri arasında yayınlanan gazete haberleri taranmış ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada Bergen örneği ele alınarak kadına şiddet olgusunun ana akım medyada işleniş biçimi ile ilgili eleştirisel bir durum saptaması yapılmış ve kadına şiddet konusu ile ilgili medyanın rolü tartışmaya açılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Endüstrisi, Müzik ve Kadın, Medya ve Kadına Şiddet, Bergen. Kuyucu, Mihalis. Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya: Müzik Sanatçısı Bergen Örneği . idil 3.12 (2014): Kuyucu, M. (2014). Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya: Müzik Sanatçısı Bergen Örneği. idil, 3 (12), s Yrd. Doç. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, michael(at)michaelshow.net 53 Kuyucu, Mihalis. Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya: Müzik Sanatçısı Bergen Örneği . idil 3.12 (2014): VIOLENCE TO WOMEN IN ENTERTAINMANT INDUSTRY and MEDIA: MUSIC PERFORMER BERGEN EXAMPLE ABSTRACT The aim of this paper is to make emphasize how the traditional printed media use violence to woman on the example of music performer Bergen. Women are mostly regarded with their sexuality more than their artistic performance in entertainment industry. In music industry which is a part of entertainment industry women face violence, discrimination and abuse in their carrier, These things sometimes can cost to the life of a woman. In this search the music performer Bergen and the violence that she faced from her husband has been examined. In the first part of the study there has been a conceptual search on the concept of entertainment, and the subject of violence to women in Turkey. In the second part of the study there has been a research for Bergen and the violence which has caused her to die and how this used as news in traditional press. In this stage there has been done a content analysis for the newspaper printed between 15 th and 22 nd of August 1989 which is the first week of Bergen s death. In the research it has been examined how the printed media use the case of Bergen as an example of violence to woman and there has been done a critical determination for discussing the role of media and violence to woman. Keywords: Music, Entertainment Industry, Music Industry, Music and Woman, Violence to Women, Bergen. 54 İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 12 - Volume 3, Number 12-1.Giriş Tüketim toplumunun her geçen değer kazanması ile beraber boş zaman değerlendirmenin en güncel yolu olan eğlenme yeni bir endüstrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Serbest zamanın birer tüketim olgusuna dönüştürülmesi sonucunda gelişen eğlence endüstrisi her geçen gün büyümektedir. Bugün eğlence endüstrisi bireyleri tüketim yapmaya zorlamakta ve bu biçimde endüstriyel boyutunu büyütmektedir. Müzik endüstrisi eğlence endüstrisinin en önemli alt kollarından biri olmuştur. Kadın ise müzik ve eğlence endüstrisinin en büyük başrol oyuncularından biri olmuştur. Kadın bu endüstride her daim karşımıza çıkmaktadır. Bazen bir oryantal dansöz olarak, bazen bir video klipte, bazen bir sahne showunda bazen de bir şarkı sözünde karşımıza çıkan kadın olgusu müzik endüstrisinin vazgeçilmezlerinden olmuştur. Müzik endüstrisinde farklı biçimlerde karşımıza çıkan kadınlar hep aynı ortak paydada yer almıştır. Bu ortak payda kadınları metalaştıran ve onları cinsel açıdan ayrıştıran yönlerini ortaya çıkarmıştır. Ötekileşen kadın hem bir cinsel obje olarak algılanmış hem de bu cinsel objenin ikinci sınıf bir vatandaş olarak kalmasına neden olan şiddet kavramının doğmasına neden olmuştur. Kadına şiddet müzik endüstrisinde çok farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu bazen fiziki şiddet boyutunda iken bazen de psikolojik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 2009 yılında Türkiye yi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden ve kıyafeti nedeniyle TRT tarafından ağır eleştirilen Hadise nin kıyafeti yüzünden Türkiye deki tüm kadın şarkıcılara psikolojik şiddet uygulanmıştır. Hadise nin kıyafetini beğenmeyen TRT yönetimi o tarihten sonra hiçbir kadını Eurovision Şarkı Yarışmasına yollamamış ve kadınlara negatif ayrımcılık uygulayarak kadına şiddeti psikolojik olarak uygulamıştır. TRT Genel müdürü İbrahim Şahin, Hadise den sonra bilinçli olarak bir kadın soliste görev vermediklerini şu sözleri ile ima etmiştir :.İsim vermek istemiyorum... Ben bir yerde bir çıkmaz sokak varsa bir daha o yola girmiyorum. Bir takım cinsiyetlerde tıkandıysak farklılarını deniyoruz! (http://www.michaelshow.net, Erişim Tarihi: 15 Kasım 2013). Müzik endüstrisi gerek fiziki gerekse psikolojik anlamda kadına şiddetin yoğun yaşandığı bir sektör olarak her geçen gün gelişmektedir. Müzik dünyasına girmek için evlerini terk eden genç kızlar anne ve babalarından hatta eşlerinden fiziki şiddet görmektedir. Fiziki şiddet müzik dünyasının içinde de yoğun bir biçimde görülmektedir. İbrahim Tatlıses in bayan arkadaşlarına yönelik uyguladığı şiddet defalarca gazetelerin manşetlerinde tarihteki yerini almıştır. 55 Kuyucu, Mihalis. Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya: Müzik Sanatçısı Bergen Örneği . idil 3.12 (2014): Cinsellikle özdeştirilen müzik dünyasında sanatını icra etmek isteyen kadın cinsel kimliğinden dolayı bazen iç, bazen de dış dinamikler tarafından uygulanan şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Bazı durumlarda endüstri içinden gelen bir şiddet, bazı durumlarda ise sanatçının kendi iç çevresinden gelen şiddet onun mesleğini icra etmesine engel olabilmektedir. Bu çalışmanın örnek konusu olan ve hayatı boyunca eşinden fiziksel şiddet gören Bergen, önce eşi tarafından kendisine atılan kezzap ile bir gözünü kaybetmiş, daha sonra ise kariyerinin zirvesinde olduğu bir dönemde eşi tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür yılında eşi tarafından öldürülen yorumcu 2010 yılında modacı Özgür Masur tarafından İstanbul Moda Haftası kapsamında yapılan bir defilede kadına şiddetin simgesi olmuştur. 2.Eğlence Kavramı Türk Dil Kurumu nun Güncel Türkçe Sözlüğü nde eğlence, eğlenme işi, sefahat, neşeli ve hoşça vakit geçirten şey ya da kimse olarak tanımlanmıştır. (www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: ) Eğlence kelimesinin ise durmak, kalmak, beklemek anlamına gelen eğ kökünden türediği ve zamanla gülerek söyleşmek, yiyip içip oynamak, gülüşmek anlamlarına geldiği düşünülmektedir. Eğlence kavramının kökeni ise Latince tenere sözcüğü olup, kişinin keyifli, dengeli ve meşgul tutulması anlamına gelmektedir. (Özdemir, 2005: 23) Eğlence kavramının üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımının olmaması, eğlencenin tanımlamalarını sınıflandırma ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle eğlence kavramının tanımları nesnel yaklaşım ve öznel yaklaşım olmak üzere iki ana grup altında toplanmaktadır (Varol, 2012: 143) : Nesnel Yaklaşım: Bu yaklaşım kapsamına giren eğlence tanımları, eğlencenin diğer faaliyetlerden ayrılmasında nesnel ölçütler kullanmaktadır. Nesnel yaklaşıma göre yapılan tanımlardan biri insanları, başkalarının şans ve şansızlıkları üzerinden, fakat aynı zamanda başkalarının ve/veya kendisinin özel becerilerinin sergilenmesi yoluyla keyiflendirmek ve az da olsa bilgilendirmek üzere tasarlanmış herhangi bir faaliyet şeklindedir. Bir diğeri heterojen nitelikte geniş insan gruplarının hoşlandığı, satılabilir nitelikte herhangi bir deneyim olarak ifade ettiği tanımdır. Öznel Yaklaşım: Bu yaklaşım, bir aktivitenin eğlence kapsamına girip girmediğinin etkilediği kişiden yola çıkarak değerlendirilmesinden yanadır. Bu yaklaşım temelindeki eğlence tanımlarından biri eğlence insanı eğlendiren şeydir , bir diğeri ise bir kişinin eğlence deneyimini yaşamak için kurgusal, fantastik bir 56 İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 12 - Volume 3, Number 12- dünyaya dalmaya hazır ve istekli olması, kendini kurgusal kişi ve eylemlerle özdeşleştirmesi gerektiğini söyleyerek, eğlenceyi kişiye bağlı, öznel bir durum dur. Toplumdan topluma, kültürlerden kültüre farklılık gösteren eğlence anlayışı, kitlelerin refah seviyelerinden de etkilenmektedir. İletişim ve ulaşım alanlarındaki gelişim ile özellikle internetin dünya çapında yaygınlaşmış olması ile farklı milletten insanlar da aynı elektronik ortamda eğlenebilir olmuştur. Ulaşımdaki gelişmeler de turizm sektörünü canlandırmış, turizm sektörü de eğlence sektörünün oluşmasına katkıda bulunmuştur. Günümüzde eğlence sektörü; müzik, sinema, spor, elektronik oyun vb. birçok alanda ürünlerin üretildiği ve pazarlandığı dev bir sektör halini almıştır (Özdemir, 2005: 23). Eğlence, toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi, kişiden kişiye de farklılık gösterebilmektedir. Eğlence, zihinsel süreçleri de kapsadığından, bir kişi için eğlenceli olan bir durum ya da olay, bir diğer kişi için eğlenceli olmayabilir. Bu nedenle kapsamlı ve genel geçer bir eğlence tanımı yapmak mümkün olmasa da, bireylerin dünyayı algılama, tanımlama ve yaşama tarzlarının, kendi içerisinde yaşadığı sosyokültürel ortamı yorumlayarak ifade etme biçimlerinin açıklanmasında bir araç olduğunu söylemek mümkündür (Argan, 2007: 73). Yükümlülükleri yerine getirmekte yıpranan bedenin ve ruhun yenilenmesi adına bir tür serbest zaman aktivitesi olan eğlence, boş zamanların değerlendirildiği, bireysel ya da toplumsal grupların boş zamanlarında gönüllü olarak yerine getirdikleri, dinlendirici ve eğlendirici etkinliklerdir. (Aytaç, 2004: 116). Eğlence, her şeyden önce bir ihtiyaçtır. Günümüzün hareketli yaşantısı ile hemen her yerde eğlence araçları tüketicilerin zevk almaya girişine olanak sağlamaktadır. Çalışırken, eğlenirken veya spor yaparken bile müzik dinleme ve televizyon izleme yapılan işe eğlence katmaktadır. Modern hayatın getirdiği tekdüzelik nedeniyle insanlar farklı aktivitelerin peşinde koşmaktadır. Bu nedenle eğlence her geçen gün daha da fazla şekilde bir tür ihtiyaç halini almaya başlamıştır. Eğlence ürünleri, farklı ihtiyaçları tatmin etmektedir. (Argan, 2007: 75) Günümüz kent yaşamında eğlence günlük hayatın bir parçası halini almıştır. Ülkemizin büyük kentlerinde Lunapark, Dreamland, Tatilya, Disneyland gibi adlarla anılan eğlence merkezleri veya tema parkları kurulmakta ve kentli insanın hizmetine sunulmaktadır. Buralarda elektronik ya da mekanik pek çok oyun aracı yer almaktadır. Bunun yanı sıra rekreasyon merkezlerinde müşterilerin çeşitli aktivitelere katılmaları sağlanmaktadır. Yine büyük yerleşim birimlerinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından partiler, davetler düzenlenmektedir. Gazino, pavyon, taverna, diskotek, bar, kumarhane, meyhane, lokanta, restaurant gibi yerler, 57 Kuyucu, Mihalis. Eğlence Endüstrisinde Kadına Şiddet ve Medya: Müzik Sanatçısı Bergen Örneği . idil 3.12 (2014): çeşitli kesimlere mensup kentli insanın eğlendiği başlıca eğlence mekânlarıdır. Hatta İstanbul'daki Beyoğlu, Kumkapı, Taksim, İstiklal, Ankara da Sakarya Caddesi, İzmir de Kıbrıs Şehitleri Caddesi nde olduğu gibi, kentlerin belirli merkezleri tümüyle eğlenceye ayrılmış gibidir (Özdemir, 2005:65). 2.1 Eğlencenin Tarihsel Gelişimi Ülkemizde eğlencenin tarihi değerlendirildiğinde, çok kültürlü bir yapı olan Osmanlı Devleti nden kalma eğlence geleneğinin yüzyıllar içerisinde farklı toplumların da katkılarıyla gelişim gösterdiği görülmektedir. Batı nın aksine tüm halkın katılımıyla gerçekleştirilen eğlence faaliyetleri, çoğunlukla yılın belli bölümlerinde ve oldukça görkemli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen eğlenceler dini ve sosyal yasak ve baskıların kaldırılmasına ve savurganlığa müsaade eden özgür bir alan oluşturması bakımından önemlidir. Ayrıca geleneklerin yaşatılmasını, inançların tazelenmesini ve değer yargılarının kökleşmesini sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu nun eğlence anlayışına bakıldığında müzik, dans, cambazlık, şiir ve öyküye yönelik içerik uzun zamana yayılmıştır. (And, 2000: 19). Osmanlı eğlenceleri, nostalji amacıyla halen devam ettirilen kukla, gölge oyunu gibi faaliyetler günümüzün kitlesel festivallerinin öncüleri konumundadır. Bunun yanı sıra günlük yaşamın dışına taşan şenlikler olan bahar kutlamaları, yöresel festivaller gibi faaliyetler de Osmanlı daki eğlence anlayışının bir ürünü olmuştur.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks