Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Şiddet mağdurları için El Kitabı

Category:

Services

Publish on:

Views: 35 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Şiddet mağdurları için 1 İçindekiler 1 Önsöz Şiddet Tepkiler Şiddetin Sonuçları Hatırlama Kendi Suçun Mu?
Transcript
Şiddet mağdurları için 1 İçindekiler 1 Önsöz Şiddet Tepkiler Şiddetin Sonuçları Hatırlama Kendi Suçun Mu? Tecavüz Saldırgan Tanıdık Biri Şiddeti Hazmetmek Psikolojik Travma Nedir? Ne zaman yardıma başvurmak lazım? Kim yardım edebilir? Mağdurlara Destek Şiddet mağdurları için bilgi hattı Köln Mağdurlara Yardım Modeli ve Travma Ambulansları Mağduriyet Tazminatı Yasası Yasanın Geçerlilik Kapsamı Talep Şartları Ödemelerin Kapsamı Ret Gerekçeleri İstisnalar Adresler Bölge Sorumluları Başvuru Kartı... (bkz. Kitap kapağı) 2 Şiddet mağdurları için 3 1 Önsöz Her insan bir gün şiddet mağduru olabilir, toplumumuzda farklı suçların işlendiğine her gün şahit olmaktayız. Ciddi olayların meydana gelmesi durumunda sizin aileniz, akrabalarınız ve arkadaşlarınız tarafından gözetilip desteklenmenizi temenni ederiz. Bunun yanı sıra şiddet mağdurlarının ayrıca devletten tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu şahısların maddi ve manevi bütünlüklerinin yeniden tesis edilmesine dair hakları mevcuttur. Şiddet mağdurlarının tazminat haklarına dair yasa, şiddet mağdurlarına yapılan ödemelerin dayanak noktasını teşkil etmektedir. Rheinland (LVR) ve Wesfalen- Lippe İlçe Birliği (LWL) çalışanlarının görevi, şiddet mağdurlarını ve yakınlarını bilgilendirmektir. Emniyetle yakın iletişimde olan çalışanlar, ayrıca Der Weisse Ring e.v. gibi devlet dışı kuruluşlarla da işbirliği içerisindedir. Bu işbirliği sayesinde mağdurlara mümkün olan en iyi yardımı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu broşürün amacı, yaşadığınız şiddetle daha iyi başa çıkmanızı sağlamaktır. En kısa zamanda tekrar sorunsuz bir yaşama atılabilmeniz için beklenebilecek olası sonuçları açıklıyor ve yoğun sıkıntılar yaratan durumları daha iyi sindirebilmeniz için size yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra sizi mağduriyet tazminatı yasasının esasları hakkında da bilgilendiriyor ve ek olarak size yardımcı olabilecek çok sayıda adresler sunuyoruz. Köln/Münster 2016 Ulrike Lubek LVR-Direktorin Matthias Löb LWL-Direktor 4 Şiddet mağdurları için 2 Şiddet Başınızdan şiddetli bir olay geçtiyse, kendinizi muhtemelen normal seyrinde akıp giden güncel hayatınızdan çok daha farklı his etmiştiniz. Saldırı anları çoğu zaman gerçek dışı olarak, adeta bir film gibi hızlandırılmış veya ağır çekim şeklinde algılanmaktadır. Bazı insanlar bu tehlikeli durumlarda kendilerini dışarıda duran bir kişinin konumundan seyredip, olayın kendisiyle ilgili olmadığını dahi zannedebilmektedir. Öyle ki, ağrı ve sızıları bile her şey geçtikten çok daha sonra hissetmeye başlarlar. Olayın önemli bölümlerini hatırlayamazken, diğer hususlar zihinde fazlasıyla ayrıntılı biçimde yer yapmıştır. Çoğu mağdurların kafası oldukça karışıktır (genellikle nerede olduklarını, başından tam olarak neyin geçtiğini, olayın nasıl vuku bulduğunu hatırlayamazlar) veya kendileri için alışılmadık davranışlar sergilerler. Bu gibi olgulardan çok önemli sonuçlar çıkarılmaktadır: Kişinin ruhsal sağlığı ciddi bir değişime uğramış olup, profesyonel bir yardıma başvurması gerekmektedir. evvel hazmetmesine yönelik baskı uygulamamasıdır. Gerek duyduğunuz kadar zamandan faydalanın ve başkalarının sizi sıkıştırmasına izin vermeyin. Ne kadar yavaş ilerlerseniz, o kadar hızlı bir şekilde yol kat edebilirsiniz. Ancak: Her etki altındaki kişi, bir süre sonra şiddet olayını geri plana atabileceği iyileşme aşamasına ulaşamayabiliyor. Maalesef bazı şiddet mağdurları, yaşadıkları ruhsal sarsıntı ve zararın bir sonucu olarak ciddi ve uzun süreli sağlık hasarları ile yüzleşmek zorunda kalabiliyor. Bu sonuçlar belirli şartlar altında yıllarca sürebilmektedir. Bazı insanlar diğerlerine oranla bu durumdan çok daha etkilenir. Bu, birçok faktörün yanı sıra şiddetin yoğunluğu ve koşuluyla ve de kişinin kendini yeniden güvende his edebilmesi ile bağlantılı bir durumdur. Özellikle şok ve etkilenme aşamasında kendinizi muhtemelen çoğu zaman farklı his edeceksiniz. Ama böylesi bir durumda dahi normal bir yaşama geri dönmeyi başarabileceğiniz ve travmayı hazmedebileceğiniz bir iyileşme aşamasına geçmeniz mümkündür. 5 3 Tepkiler Şiddete karşı tepkiler birbirini izleyen üç aşamaya ayrılır: Şok tepkisi Etkilenme aşaması İyileşme aşaması İlk olarak genellikle ilgili kişinin hala çok hararetli, kafası karışık, üzgün veya kızgın olduğu şoka benzer bir durum meydana gelir. Bazı mağdurlar kendilerini uyuşmuş gibi his eder. Bu durum birkaç saat veya gün sonra atlatılır. Bundan sonraki aşamayı rüya psikologları Etkilenme Aşaması olarak adlandırmaktadır. Bu durum birkaç hafta sürebilir. Etki altındaki kişiler yaşadıkları şiddeti sindirmeye ve normal bir yaşama geri dönmeye çalışırlar. Bu süre içerisinde kişi hala olayın tesiri altında bulunmaktadır. Bu zamanlarda da hala sinir, korku, depresyon, kendinden şüphelenme ve diğer zorlu durumlar meydana gelir. Bir süre sonra çoğu insan yaşanmış kötü olayları geride bırakabilmektedir. Önemli olan, kişinin kendisine zaman tanıması ve kendisine şiddet olayını biran 6 Şiddet mağdurları için 4 Şiddetin Sonuçları Şiddet mağdurları çeşitli durumlardan mustarip olabilirler, bunlar örneğin: Uyku bozuklukları Kabus görme Şiddet anının devamlı yeniden yaşanması Depresyon ve Korku halleridir. Birçok kişi aşağıdaki rahatsızlıklardan şikayetçidir: Asabiyet Konsantrasyon zorluğu veya başka insanlara karşı derin bir güvensizlik. Şiddet olayını çok düşük oranda hatırlatan yerler ve durumlar dahi korkuyu yeniden tetikleyebilmektedir. Bu nedenle bazı mağdurlar artık neredeyse evden dışarı çıkmaya dahi cesaret edemezler. Kişinin fark edemeyeceği ve yaşadığı şiddetle ilişkilendiremeyeceği şekilde sinsice gelişen bir takım değişikliklerin meydana gelmesi de sıklıkla görülen durumlar arsında yer almaktadır. Mağdur, artık hiçbir şeyden zevk alamadığını ve hiçbir şeyi umursamadığını fark eder. Veya kendini sürekli keyifsiz hissedip, aile fertlerine, tanıdık ve çalışma arkadaşlarına karşı sinirli davranır. Bazıları ise konsantrasyon sorunu yaşar, içten içe dalıp gider veya yoğun bir unutkanlıkla karşı karşıya kalır. Tüm bu sorunların önlenmesi mümkündür. Çoğu mağdurların rahatsızlıkları çok yoğun olmayıp, kısa bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Aksi durumlar ise kişinin, uzun vadeli sonuçların gelişmesine meyilli gruba (risk grubuna) dahil olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu nedene kendinize zaman zaman, kendinizi artık daha iyi his edip etmediğinizi veya hayatınızın önceye kıyasla ne denli bir değişime uğradığını sormayı ihmal etmeyiniz. 5 Hatırlama Mağdur olan çok sayıda insan başından tam olarak ne geçtiğini hatırlamakta güçlük çeker. Hafıza ancak zamanla ve bölüm bölüm yerine gelir. Çoğu zaman, söz konusu olayın nasıl meydana geldiğine dair herhangi bir fikir elde edilememekte, bazı durumlarda ise gelişmenin nedenleri açıklanamamaktadır. 6 Kendi Suçun Mu? Şiddet mağdurları kimi zaman olayın suçlusunun kendisi olduğunu veya en azından kendisinin de bir payı olduğunu düşünür. Özellikle tecavüzlerde arkadaşları veya aile fertleri tarafından suçlamalara uğraya bilirler. Bu durum üstü kapalı bir şekilde de gerçekleşebilir ( bu benim başıma asla gelmezdi... ). Bu gibi suçlamalar kişiyi ağır bir yük altına sokmakla kalmaz, kişinin kendinden kuşkulanmasına kadar gidebilir. Ayrıca: büyük bir çoğunluk için bu gibi suçlamalar kesinlikle geçersizdir! Çoğu olaylarda, sırf karşı taraf mağdurun başına gelen şiddet olayına bir açıklık getirmeye çalıştığı ve aslında bir açıklamanın mümkün olmadığı için nihayet mağdur kişi suçlanmaya başlar. 7 Tecavüz Tecavüz olayı, başka bir şahsın haddi aşmasından dolayı mağdurun altında ezildiği en ağır yüktür. Buna göre, bu durumu geride bırakmayı başarmak da bir o kadar zordur. Tecavüz olayı, insan onurunun ağır şekilde aşağılanması, küçük düşürülmesi ve yaralanması şeklinde yaşanır. Bu durum kişinin insanlara karşı, kendine karşı ve kendi vücuduna karşı olan güvenini temelden sarsar. Tüm bu hususları hazmetmek veya unutmak elbette çok zordur. Kişinin kendinden veya başkalarından tiksinmesi, kendini kusacak gibi hissetmesi ve eşiyle ilgili sorunlar yaşaması neredeyse düzenli şekilde meydana gelir ve uzun süre bu şekilde devam edebilir. Profesyonel yardım almaksızın olayın etkili şekilde hazmedilmesi neredeyse imkansız gibi görünmektedir. Ne var ki, tecavüz mağdurları tanıdıkları, akrabaları veya çalışma arkadaşları tarafından çok az düzeyde anlayışla karşılanır. Oysa mağdur kadınların kendine karşı şüpheye kapılması gibi durumlar, tam aksine daha da fazla desteklenir. 7 8 Şiddet mağdurları için 8 Saldırgan Tanıdık Biri Özellikle mağdurun saldırganı şiddet olayından önce tanıyor olması kişinin daha ağır bir yükün altında ezilmesine yol açar. Çoğu mağdur kendine sürekli, acaba hangi nedenden dolayı böylesi bir ani şiddet patlamasının yaşanmış ve kendisinin nerede yanlış yapmış olabileceğini sorar. Peki saldırgan aynı zamanda eski bir tanıdık, hatta kişinin eşi veya bir akrabası ise bundan sonra nasıl davranması gerekir? Böylesi durumlarda örneğin saldırgan aleyhinde yasal yollara başvurmaktan çekinilmesi doğaldır. Sıklıkla durum o kadar karmaşık görünür ki, kişinin kendisi dahi olaya karşı genel bakışını kaybeder ve ne yapacağını bilemez duruma düşer. Bu gibi durumlarda örneğin aile danışması gibi kurumlara başvurabilirsiniz (ilgili adresleri il veye ilçe idaresinden alabilirsiniz). 9 Şiddeti Hazmetmek Dinlenmeniz için kendinize zaman tanıyın! Kendinizi güvende his edebilmenize özen gösterin ve gerçek anlamda güvenebileceğiniz arkadaşlarınız ve akrabalarınızla konuşun. Özellikle kendinize gerek duyduğunuz sessizliğe bürünmeye izin verin. Bazı mağdurlar kişiye çok ağır gelen durumları tekrar tekrar hatırlar. Başkaları ise hatırlamakta zorluk çeker ve şiddet olayını düşünmemeye gayret gösterir. Hatırlamak ile unutmaya çalışma arasında doğru dengeyi sağlarsanız, yaşadığınız şiddet olayını kendinizi yormadan ve baskı altında hissetmeden zamanla sindirebilirsiniz. Güvenebileceğiniz insanlar arayıp endişe ve korkularınızı paylaşmaktan çekinmeyiniz. 10 Psikolojik Travma Nedir? Şiddet mağdurları birçok olayda psikolojik bir travma yaşarlar. Travma, ruhtaki bir yara veya bir yaralanma gibidir. Hatta vücutta meydana gelen yaralar ile kıyaslanabilirler: Tıpkı bedende meydana gelen yaralar gibi, ruhsal yaraların da iyileşmeleri için bakıma ve zamana ihtiyacı vardır. Travma öylesine çarpıcı bir olaydır ki, ruh buna karşı kendini korumak için otomatik önlemler geliştirir. Örneğin kişinin kendisini olayın aslında hiç yaşanmadığına inandırması veya her bir hatıra kırıntısını ve bu hatırayı gün yüzüne çıkaracak tüm duyguları engellemesi gibi davranışlar buna örnek olarak gösterilebilir. Olaydan sonra kişinin kendinde gözlemleyebileceği alışılmadık değişiklikler, aslında buna benzer bir takım koruma önlemleri olabilir. 11 Ne zaman yardıma başvurmak lazım? Vücutta bir yaralanma meydana geldiğinde nasıl ki bir hekime başvuruluyorsa, ruhsal yara aldıktan sonra yardıma başvurulması da bu anlamda gayet normaldir. Daha en başında, kendinizi henüz çok kötü his ettiğinizde bile bir danışma mercine, örneğin bir Travma Ambulansına (adresleri ekte bulabilirsiniz) başvurmaktan çekinmemeniz gerekir. Bu mercilerde, uzun vadeli sonuçların gelişmesine müsait risk grubuna dahil olup olmadığınız ve size en iyi şekilde nasıl yardım edilebileceği hususu uzman kişiler tarafından tespit edilir. Psikolojik yardımın amacı başlıca şunlardır: Günlük yaşama yönelik sorunlarda yardım Yoğun duygularla başa çıkmaya yönelik yardım Bu şekilde doğal sindirme süreci erkenden onarılabilir veya hızlandırılarak rahatlatılabilir. 9 10 Şiddet mağdurları için 12 Kim yardım edebilir? Şiddet mağdurları için suçun takip edilmesinden çok kendilerinin, devlet tarafından bir şiddet olayının ve bu olayın sonuçlarının mağduru olarak kabul görmesi önemlidir. Bu, şiddet mağdurlarına karşı özel bir sorumluluk sahibi olan adı geçen iki ilçe birliğinin görevidir. Büyük ihtimalle Mağduriyet Tazminatı Yasasına göre bir hak iddia etme imkanınız bulunmaktadır. Tazminatınızı talep etme konusunda çalışanlar size yardımcı olacaktır. Şiddet mağdurlarına karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitimli olan çalışanlar, sorularınıza son derece duyarlı şekilde yaklaşacaktır. Özel görüşmeler genellikle mahrem ve rahatsız olmayacağınız ortamlarda düzenlenir. Aynı zamanda elbette güvendiğiniz bir insanı da beraberinizde getirmeniz mümkündür. Lütfen dikkate alınız ki: Şiddet mağduru olarak siz dilekçe sahibi değilsiniz. Tam aksine siz, kendinizi her ne kadar tehlikeyi zamanında fark etmemekle suçlasanız da, özel yardım alma hakkına sahip bir insansınız. İlçe birilikleri, başınızdan geçen şiddet olayının sonuçlarının üstesinden gelebilmeniz için çaba göstermekteler. Bunu yaparken, emniyet müdürlüğünün mağdur koruma görevlileri ile yakın işbirliği içerisindeler. Aynı zamanda her emniyet görevlisi de kişinin mağdur koruma görevlileriyle her zaman iletişime geçmesini sağlayabilmektedir. Lütfen bu konularla ilgili soru sormaktan çekinmeyiniz Mağdurlara Destek Gerek Rheinland İlçe Birliğinin LVR Sosyal Tazminat Hakkı Departmanı, gerekse Westfalen-Lippe/LWL Westfalen Bakım Dairesi irtibat görevlileri olarak hizmetinizdedir. Bilgi ve danışmanlık için ayrıca Şiddet mağdurları için bilgi hattına başvurabilirsiniz. 14 Şiddet mağdurları için bilgi hattı numaralı hattan Nordrhein- Wesftalen deki santrale ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Bu hattan doğrudan ilgili ilçe birliğinize yönlendirileceksiniz. Gizli tutulması kaydıyla mevcut yardım imkanları ve diğer irtibat görevlileri hakkında bilgilendirileceksiniz. Düzenli mesai saatleri dışında isminizi ve telefon numaranızı telesekretere kaydedebilirsiniz. İlgili kişiler size en kısa zamanda bu numaradan ulaşacaktır. 15 Köln Mağdurlara Yardım Modeli ve Travma Ambulansları Köln Mağdurlara Yardım Modeli, NRW Sosyal İşler Bakanlığının bir girişimi olup, Köln Üniversitesinde bulunan Klinik Psikolojisi ve Psikoterapi Enstitüsünün bilimsel desteğiyle şiddet mağdurlarına yapılan yardımları artırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu model, mağdur yardımları alanında faaliyet gösteren kurumlar hakkında mağdur kişilere doğrudan bilgi verebilmek için NRW eyaletinin tüm bölgelerine yayılmıştır. İnsanın ruhu acil olarak ilk yardıma ihtiyaç duyduğunda, derhal harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle NRW eyaleti bu model kapsamında şiddet mağdurlarına özel Travma Ambulansları tesis etmiştir. Nordrhein-Wesftalen eyaletindeki Travma Ambulanslarının adreslerini ekte bulabilirsiniz. Hızlı yardım almayı yeğlediğinizde bu kurumlara başvurabilirsiniz. Bulunduğunuz yerin yakınlarında henüz Travma Ambulansları kurulmamışsa, ilgili ilçe biriliğiyle irtibata geçmeniz gerekir (adresleri ekte bulabilirsiniz). Burada, uzman danışmanlık imkanları hakkında ilk 12 Şiddet mağdurları için bilgileri alabilirsiniz. Bu kurumlar size ayrıca aşağıdaki konularla ilgili de yardımcı olacaktır: Benzer olayları yaşamış olan katılımcılardan oluşan destek grubu Özel mağdur gruplarına yönelik danışmanlık mercileri Travmatik olaylar konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli, ayrıca uzun süre yatılı psikoterapi için destek alabileceğiniz terapistler. Ayrıca emniyet müdürlüğünün mağdur koruma görevlileri ile Der Weisse Ring e.v ve Der Paritätische Wohlfahrtsverband e.v gibi devlet dışı kuruluşlar da size bu konuda bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar (Adresleri ekte bulabilirsiniz). 16 Mağduriyet Tazminatını Yasası Şiddet Mağdurlarına Tazminat Verme Yasasına göre şiddet olayı sonucu sağlık bakımından zarar gören bir kişi, tazminat talep etme hakkında sahiptir. 17 Yasanın Geçerlilik Kapsamı 15 Mayıs 1976 tarihinden sonra yurt genelinde veya bir Alman gemisinde veya bir Alman uçağında meydana gelen herhangi bir şiddet olayı için geçerlidir tarihinden beri ayrıca, yurt dışında meydana gelen olaylar için de tek ödeme şeklinde ve kişinin iyileşmesi için gereken tedavi önlemlerinin alınması suretiyle ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca, 23 Mayıs 1949 ile 15 Mayıs 1976 tarihleri arasında yurt genelinde herhangi bir şiddet olayında sağlık bakımından zarar görmüş kişiler, nafaka üzerinden tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bunun için gerekli koşul ise, söz konusu mağdur kişilerin Yalnızca bu mağduriyet sonucu ağır hasar görmüş olmaları (mağduriyet derecesi en az 50) Muhtaç durumda olmaları Mağduriyet Tazminat Yasasının geçerli olduğu bölge içerisinde ikamet etmeleri. Bir kişinin muhtaç olup olmadığı kişinin gelirine bağlı olup, münferit olarak incelenir Talep Şartların Bir şiddet olayının bulunması mecburidir. Yasaya göre bir şiddet olayı şöyle tarif edilmektedir: Bir kişiye karşı kasti, yasaya aykırı fiili bir saldırı. Mağduriyet Tazminatı Yasasına göre bu hususa aşağıdakiler de dahildir: kasti zehirleme, tehlikeli bir silahla suç işleyerek başka bir şahsın canını ve bedenini ihmalci şekilde tehlikeye atma; örneğin kundakçılık veya bombalı saldırı. Ayrıca, kişinin kasti bir saldırıyı yasalara uygun şekilde savunurken zarar görmesi durumunda da kişi mağdur sayılmaktadır. Alman veya yabancı mağdurlar ve mağdurların hayatta kalan akrabaları hak talep etmeye yetkilidir tarihinde bu grup kişiler üçüncü dereceden akrabalara deyin genişletilmiş olup, yurt genelinde bulunan yeğenleri, yenge ve teyzeleri, amca ve dayıları da kapsamaktadır. Almanya da yaşayan yabancılara ve turistler ile ziyaretçilere yapılacak ödemeler için münferit hadisenin türü ve kapsamına göre özel talep şartları ve özel düzenlemeler geçerlidir. Yalnızca başvuru yapılması durumunda bir bakım yardımı alınabilmektedir. Bakım ödemesinin başlaması başvuru tarihine bağlıdır. Başvurunun zaman kaybetmeden yapılması şiddetle önerilir. Başvurunun ilgili ilçe birliğine teklifsiz bir dilekçe ile yapılması yeterlidir. Dilerseniz, sizin için hazırladığımız (ekteki) başvuru kartını kullanabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra ilgili ilçe birliği size sürecin devamı hakkında cevap ulaştıracaktır. Ayrıca, sağlık sigortası veya emeklilik sigortası gibi tüm diğer sosyal hizmet veren kurumlara da başvurabilir, başvurunuzu belediyeye teslim edebilirsiniz. Mağdur kişilerin derhal suç duyurusunda veya ceza isteğinde bulunmaları gerekir. Olayın ve saldırganın takibi için ve aynı zamanda haklarını kaybetmemeleri için mağdur kişilerin bu gibi suç duyurusunda bulunmaları önemlidir. 14 Şiddet mağdurları için 19 Ödemelerin Kapsamı Bakım yardımı, Federal Bakım Kanununun tüzüğüne göre dağıtılmaktadır. Bakım yardımı başlıca aşağıdaki destekleri sağlamaktır: İyileşme ve hasta tedavisi Mağduriyet emekliliği Dul, öksüz/yetim ve ebeveynler gibi geride kalan aile fertlerinin bakımı Cenaze ve vefat parası Parasal tazminat / Temel emeklilik tazminatı Manevi tazminat ödenmemektedir. Esas itibariyle mağdurun uğradığı maddi zararların tazminatı ödenmemektedir. Gözlük, lens veya diş protezleri gibi bedende taşınan yardımcı araçlar için bir istisna yapılabilmektedir. Ayrıca savaş mağdurları için ayrılan bakım ödeneklerinden de hak talep edilebilir. Söz konusu ödenekler aşağıdaki destekleri kapsamaktadır: Bakım yardımı Ev idaresini sürdürebilme yardımı Yaşlılık yardımı Dinlenme yardımı İş hayatına girmeye yönelik ödemeler Entegrasyon yardımı / Özel yaşam şartları için yardımlar Hasta yardımı Yetiştirme ek yardımı Kira yardımı Tamamlayıcı geçim yardımı Ret Gerekçeleri Özellikle mağdurun zarara neden olması veya davranışları ile zarara sebebiyet vermesi durumunda başvuru ret edilir. Yabancı yurttaşların etkin şekilde kendi vatanlarında politik veya savaşla ilgili münakaşalara katılmaları veya organize suçlara bulaşmaları durumunda da ödeme yapılmayacaktır. Mağduriyet Tazminat Yasasına göre mağdur kişinin, saldırı olayının aydınlatılmasında ve saldırganın yakalanmasında kendi üstüne düşen katılımı sağlamaması ve özellikle suç duyurusunda bulunmaması durumunda mağdura ödeme yapılması ret edilebilir. 21 İstisnalar Saldırganın bir taşıt veya taşıt römorku kullanarak fiili bir saldırı düzenlemesi durumunda söz konusu yasa geçerliliğini yitirir. Bu gibi durumlarda taşıt kazaları ile meydana gelen zararlar için özel kurulmuş olan Tazminat Fonuna başvurulabilirsiniz. Adres: Verein Verkehrsopferhilfe e.v. (Adres ektedir). 16 Şiddet mağdurları için Ad
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks