Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

sınavda uygulanması gereken önemli noktalar

Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 0 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
sınavda uygulanması gereken önemli noktalar Başlık ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ NE ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Özel Yetenek Sınavı Güzel Sanatlar Fakültesinin
Transcript
sınavda uygulanması gereken önemli noktalar Başlık ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ NE ÖNKAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Özel Yetenek Sınavı Güzel Sanatlar Fakültesinin Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Heykel, Resim ve Seramik ine öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır. Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film ( Animasyon),Grafik, Heykel, Resim ve Seramik ine önkayıtlar, Temmuz 2016 tarihleri arasında ozelyetenek.anadolu.edu.tr/gsf adresinden İnternet üzerinden yapılacaktır. Başvurular son gün saat 24:00 e kadar devam edecektir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Baskı Sanatları Bölümü : 25 2 (Hazırlık Sınıfı İsteğe Bağlı) Cam Bölümü : (Hazırlık Sınıfı İsteğe Bağlı) Çizgi Film (Animasyon) Bölümü: (Hazırlık Sınıfı İsteğe Bağlı) Grafik Bölümü : 40 2 (Hazırlık Sınıfı İsteğe Bağlı) Heykel Bölümü : 15 2 (Hazırlık Sınıfı İsteğe Bağlı) Resim Bölümü : 30 2 (Hazırlık Sınıfı İsteğe Bağlı) Seramik Bölümü : 40 2 (Hazırlık Sınıfı İsteğe Bağlı) KKTC YABANCI UYRUKLU 1) Önkayıt yaptırabilmek için lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan (kesin kayıt tarihine kadar) mezun olan ve 2016 YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 dan (puan türlerinin en az birinden en yükseği kullanılacaktır.) 200 (Ortaöğretim Başarı Puanı=OBP eklenmeden) veya daha fazla puan almış olan adaylar başvurabilecektir. 2) Yabancı uyruklu adayların kabulü Anadolu Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci, Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır. 3) Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da önkayıt yaptırabilecektir. 4) Engelli adaylar için (Bedensel, görme, işitme, otizm vb.) önkayıtta bildirilen engel durumu bilgisi geçerli olacaktır. Bu adaylar için YGS puan türlerinden birinden 100 puan veya üzerinde puan almış olanlar başvurabilecektir. Verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alacakları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini 30 Temmuz 2016 Cumartesi günü sınavlar başlamadan 30 dakika öncesine kadar Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır. Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler sınava alınmaz ve başvuruları geçersiz sayılacaktır. 5) Başka bir yükseköğretim kurumunda disiplin suçu nedeniyle çıkartılmış bulunanlar önkayıt yaptıramayacaklardır. 6) Adayların Ortaöğretim Başarı Puanları Fakültemiz tarafından ÖSYM den temin edilecektir (Ortaöğretim Başarı Puanı diploma notu değildir.). 7) Alan içi kabul edilecek lise alan kodları, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecektir. 8) Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır. 9) K.K.T.C vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin önkayıt işlemleri internet üzerinden yapılamayacağından; adayların kimlik belgesi veya pasaport, sınav sonuç belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Temmuz 2016 tarihlerinde şahsen Fakültemize başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylar!en fazla 2 tercih yapabilecektir. Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş, Sınava Giriş Belgesi (İnternet kayıt çıktısı),* Kimlik (Nüfus cüzdanının aslı veya pasaport). * Önkaydını yaptıran aday internet üzerinden bir adet kayıt çıktısını alacaktır. Bu belge Sınava Giriş Belgesi olarak kabul edilecektir. Adaylar sınav günlerinde Sınava Giriş Belgesi yle birlikte resmi kimlik (Nüfus cüzdanının aslı veya pasaport) belgelerini de yanlarında getirmek zorundadır. Nüfus cüzdanı veya pasaportu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. ! Sınava gelirken resmi kimlik belgesi (Nüfus cüzdanının aslı veya pasaport) ve sınava giriş belgesini getirmeyi unutmayınız. Bu belgeleri yanında bulundurmayanlar sınava ALINMAYACAKTIR. Cep telefonu, altlık ve çizim çantanızı sınava!getirmeyiniz. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ı Temmuz 2016 tarihlerinde yapılacaktır. İki aşamadan oluşacak sınavın, sınav programı aşağıdaki gibidir. 1) 2) 1) Görsel Algı Fakültenin Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Heykel, Grafik, Resim ve Seramik bölümlerine başvuran adayların tamamının katılımıyla gerçekleştirilir. Görsel Algı Genel Kültür Test sınavı soruları akredite olmuş kaynaklar ve verilere göre Sınav Yürütme Komisyonunun sorumluluğunda hazırlanır. Sınavda, 50 soruya 45 dakika cevaplama süresi verilecektir. Sınav Tarihi : 30 Temmuz 2016 Cumartesi Sınav Saati : 09:00 Sınav Yeri : Güzel Sanatlar Fakültesinde sınav günü 08:00 de ilan edilecektir. 1)! Başlık Görsel Algı Genel Kültür Sınavı na 15dakika, Bölüm Alan ına 30 dakika geç kalınması durumunda adaylar sınava ALINMAYACAKTIR. 2) Adaylar; yapmış olduğu bölüm tercihlerine göre ilgili bölümlerde ikinci aşama sınavına girerler. İkinci aşama Bölüm Alan Sınavı Sorusu ve Süresi bölüm kurulları tarafından belirlenen Değerlendirme Jürisi tarafından hazırlanır. Adayların bölüm alan sınavlarına gireceği yerler sınavların başlamasından 1 saat önce Fakültede ilan edilecektir. Bölüm alan sınavı programı aşağıdaki gibidir: 2)! Başlık Adayların sınava girecekleri salonlar sınav sabahı belli olacagından ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce Güzel Sanatlar Fakültesine gelmeleri gerekmektedir. Adaylar sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonlarına alınacaktır. 2) Sınav Tarihi: 30 Temmuz 2016 Cumartesi Resim Bölümü Sınav Başlama Saati: 11:00 Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Sınav Başlama Saati: 14:00 Cam Bölümü Sınav Başlama Saati: 16:00 Sınav Tarihi: 31 Temmuz 2016 Pazar Grafik Bölümü Sınav Başlama Saati: 09:00 Seramik Bölümü Sınav Başlama Saati: 11:00 Baskı Sanatları Bölümü Sınav Başlama Saati: 14:00 Heykel Bölümü Sınav Başlama Saati: 16:00 Baskı Sanatları Bölümü: Tek oturumdan oluşan Karakalem Çizim Sınavı (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanı; nın %75 i, Görsel Algı puanının %25 i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Cam Bölümü: Tek oturumluk ; İmgesel Kurgulama ve Tasarıma Yönelik Karakalem Çizim Sınavı (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; nın %75 i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25 i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Çizgi Film (Animasyon) Bölümü: Tek oturumluk ; Hareket ve Öykülemeye Yönelik Karakalem Çizim Sınavı (Sınav Süresi 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; Bölüm Alan Sınavının %75, Görsel Algı ve Genel Kültür Testinin %25 alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Heykel Bölümü: İki oturumdan oluşan nda adaylara ilk oturumda, Karakalem Çizim Sınavı (Sınav Süresi: 60 dakika), ikinci oturumda ise Çamur ile Üç Boyutlu Şekillendirme Sınavı (Sınav Süresi: 60 dakika) uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; nın %75 i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25 i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Grafik Bölümü: Tek oturumluk ; Hayalden Karakalem Çizim Sınavı (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanı; nın %75 i, Görsel Algı nın %25 i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Resim Bölümü: Tek oturumdan oluşan Karakalem Desen Çalışması (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınav Puanı; nın %75 i, Görsel Algı puanının %25 i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Seramik Bölümü: Tek oturumluk ; İmgesel Kurgulama ve Tasarıma Yönelik Karakalem Çizim Sınavı (Sınav Süresi: 90 dakika) şeklinde uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı puanı; bölüm alan sınavının %75 i, Görsel Algı Genel Kültür Test Sınavı puanının %25 i alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı, Birinci Aşama Sınavı değerlendirmesi BAUM tarafından; İkinci Aşama değerlendirmesi ise ilgili Bölüm Kurulu tarafından belirlenen Değerlendirme Jürisi tarafından yapılır. a) Birinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi: Değerlendirme sonuçları Sınav Yürütme Komisyonu başkanı tarafından tutanakla teslim alınır. Sonuçlar puanlarıyla birlikte değerlendirildiği için hemen açıklanmaz. Görsel Algı ndan alınan puanın %25 i Özel Yetenek Sınavı puanına etki eder. b) İkinci Aşama Sınavının Değerlendirilmesi: değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulan ölçütler; oran-orantı, kâğıda yerleştirme, adayın yaratıcılığı, hayal ve gözlem gücü, seçtiği konuya bakış açısı ve algı birikimi, olayları gösterme noktası, yorumlamada ise özgünlüğü ifade edebilme kapasitesidir. ! Adayların kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için ndan 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları zorunludur. 50 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye dâhil edilmeyip puanları ilan edilmez. Özel Yetenek Sınavı puanı; Sorusundan alınan puanın %75, Görsel Algı ve ndan alınan puanın %25 alınarak toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır. Her iki sınavdan birine girmeyen adayın puan hesaplaması girdiği sınav ve yüzdesi üzerinden yapılacaktır. Adayın Özel Yetenek Sınavı ile Fakülteye yerleştirilmesinde esas alınacak Yerleştirme Puanı (YP) aşağıda gösterilen formüle göre hesaplanacaktır. (Adayın ÖYSP Puanı-ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)=10 X[ (ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması ) ]+50 a) Aday aynı alandan geliyor ise; (30/03/2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.) Yerleştirme Puanı (YP)= (1,17x ÖYSP SP)+(0,11x OBP)+(0,22x YGS P)+(0,03x OBP) b) Aday diğer alandan geliyor ise; Yerleştirme Puanı (YP) = (1,17x ÖYSP SP)+(0,11xOBP)+(0,22xYGS P) c) Engelli adaylar (Bedensel, görme, işitme engelli ve otizm vb.) YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM kılavuzlarında yer alan Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) Özel Yetenek Sınavı puanına göre değerlendirilecektir. Yukarıdaki formülde Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ÖSYM tarafından değişiklik yapılması durumunda değerlendirme yeni formüle göre düzenlenecektir ÖSYS de YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucuyla örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ortaöğretim Başarı Puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açıköğretim programları için de uygulanacaktır ÖSYS de sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açıköğretim önlisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. ç) KKTC uyruklu öğrenciler de aynı sınavlara girecek olup yukarıdaki formüle göre değerlendirilmeleri kontenjan dahilinde ve kendi aralarında yapılacaktır. d) Yabancı uyruklu adayların sınavları tek aşamalı olacaktır. Sadece yapılacaktır. Birinci Aşama Sınavı yapılmayacaktır. 100 üzerinden değerlendirilecektir. puanı 50 nin altında olan adaylar başarısız sayılacaktır. nda aldıkları puanlara, tercih ve kontenjana göre kendi aralarında değerlendirme yapılacak ve kazanan adaylar ilan edilecektir. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin web sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/akademik/ fakulteler/192/guzel-sanatlar-fakultesi/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavını kazanan asıl ile yedek adayların yerleştirme puanlarına göre hazırlanmış listeleri fakülte ilan panolarında duyurulacaktır. Listelerin ilanından sonra verilen tarihler arasında asıl adayların kayıtları yapılacaktır. Kontenjanların dolmaması hâlinde ilan edilen yedek listeden kayıtlara devam edilecektir. Yedek listeleri fakülte web sayfasında ve fakülte ilan panolarında ilan edilecektir. Kesin kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülecektir. Asıl ve Yedek adaylar sonuçların açıklanmasından itibaren 1 hafta içinde nüfus cüzdanı fotokopilerini ya da fax yolu ile Öğrenci İşleri Birimine göndermeleri gerekmektedir. Gönderilmediği taktirde sorumluluk kendilerine ait olacaktır. E mail Fax : Sınav Sonucuna/Sonuçlarına İtiraz Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki beş işgünü içinde sonuçlara itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilecektir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile itirazları değerlendirmek üzere en az üç öğretim elemanından oluşan İtiraz Komisyonu oluşturacaktır. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki iki işgünü içinde değerlendirecek ve sonucu yazılı olarak Dekanlığa iletecektir. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla itiraz değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak bildirecektir. Kesin Kayıt Asıl olarak kazanan adaylar için; kesin kayıtlar Eylül 2016 tarihleri arasında çalışma saatleri içerisinde (09:00-17:30) yapılacaktır. Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek Listelerinin İlanı : 09 Eylül 2016 Saat:18:00 dan sonra Boş Kalan Kontenjanlar için 1. Kesin Kayıt : 19 Eylül 2016 (09:00 17:30) Boş Kalan Kontenjanlar için 2. Kesin Kayıt : 20 Eylül 2016 (09:00 17:30) Boş Kalan Kontenjanlar için 3. Kesin Kayıt : 21 Eylül 2016 (09:00 17:30) Boş Kalan Kontenjanlar için 4. Kesin Kayıt : 22 Eylül 2016 (09:00 17:30) Boş Kalan Kontenjanlar için 5. Kesin Kayıt : 23 Eylül 2016 (09:00 17:30) Kesin Kayıt için Adayın lise veya dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdanının fotokopisi, İkametgah beyanı, 1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Beyanı 1995 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu beyan istenmeyecektir. Bu beyanda bulunmayanların okula kaydı yapılmaz, 18 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5x6,0 cm boyutunda, son altı ay içinde ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.), 2016 YGS Sonuç Belgesi, Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler, Noter onaylı vekâletname ile kesin kayıt yapılmaz. Bu kılavuzda yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu hükümleri, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato Kararlarına göre işlem yapılır. Kılavuzda belirtilen konuların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda farklı şekilde yer alması durumunda ÖSYM Kılavuzu hükümleri uygulanır. : a, ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur. Önkayıt formunda yapılan tercihler kayıt işleminden sonra değiştirilemez. Görsel Algı nda; sınavın başlamasından 15 dakika sonra, Bölüm Alan ının başlamasından 30 dakika sonra gelen adaylar Sınav Salonuna kesinlikle alınmayacaktır. Adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılır. Özel Yetenek Sınavı Başlık Şehir dışından gelen adaylar konaklama için Kredi ve Yurtlar!Kurumundan yararlanabilir. Özel Yetenek Sınavı Başlık Tüm Adaylara Başarılar Dileriz...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks