Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Slim in de Stad-prijs PDF

Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 17 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Slim in de Stad-prijs 2016 Eindverslag Versie januari 2017 Uitgevoerd door Afdeling Steden, Brussel en Vlaamse Rand Auteurs Geert Mareels, juryvoorzitter In samenwerking met Pieter Ballon, Yves
Transcript
Slim in de Stad-prijs 2016 Eindverslag Versie januari 2017 Uitgevoerd door Afdeling Steden, Brussel en Vlaamse Rand Auteurs Geert Mareels, juryvoorzitter In samenwerking met Pieter Ballon, Yves De Weerdt, Kaat Peeters en Ingrid Reynaert stedenbeleid.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 De inzendingen voor de Slim in de Stad-prijs Concept stad Aalst- (OD)²-platform (optimale dienstverlening in het openbaar domein) Concept stad Antwerpen Blockchain: overheid in of aan de ketting? Concept Brussel/Vlaamse Gemeenschapscommissie Naar 1 pas voor Brussel Concept stad Genk - Burencontact Concept stad Gent- Participatieplatform Concept stad Hasselt- Slimme stad voor iedereen Concept stad Kortrijk Slim parkeren van A tot Z Concept stad Leuven- Slimme stad, leefbare stad Concept stad Mechelen- Veilig nachtleven: goed geweten! Concept stad Oostende SEPPE en TOBI Concept stad Roeselare Bouwen aan een slimme energieregio van morgen Concept stad Sint-Niklaas Naar een geïntegreerde dienstverlening voor ondernemers 6 2 De jurering 3 3 Beoordeling van de prijswinnaars Antwerpen Antwerpen aan of in de ketting? Hoe blockchaintechnologie de stedelijke dienstverlening drastisch kan veranderen? Kortrijk - Slim parkeren van A tot Z Roeselare - RSL- de slimme energieregio 9 4 Beoordeling van de andere ingediende concepten Concept stad Aalst (OD)²-platform (optimale dienstverlening in het openbaar domein) Concept Brussel/Vlaamse Gemeenschapscommissie Naar 1 pas voor Brussel Concept stad Genk Burencontact Concept stad Gent- Participatieplatform Concept stad Hasselt- Slimme stad voor iedereen Concept stad Leuven- Slimme stad, leefbare stad Concept stad Mechelen- Veilig nachtleven: goed geweten! Concept stad Oostende SEPPE en TOBI Concept stad Sint-Niklaas Naar een geïntegreerde dienstverlening voor ondernemers Slim in de Stad-prijs /13 1 De inzendingen voor de Slim in de Stad-prijs 2016 De Slim in de stad-prijs daagt de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brusselse gemeenschapsmateries) uit om een concept te ontwikkelen over hoe zij een slimme stad in de steigers willen zetten door het gebruik van innovatieve technologie, ICT en/of van verschillende vormen van data. Deze oproep beoogt concepten binnen of over verschillende domeinen van een slimme stad heen (bv. wonen, mobiliteit, leefmilieu, bestuur, zorg, economie, armoede...). Een smart city is een plaats waar ICT gecombineerd wordt met infrastructuur, architectuur, dagelijkse voorwerpen en zelfs ons lichaam, om sociale, economische en ecologische problemen aan te pakken. De klemtoon bij de in te dienen concepten dient dan ook te liggen bij technologische ondersteuning die geboden kan worden door de stad, inzet van ICT en/of het gebruik van data bij de aanpak van stedelijke uitdagingen. De Slim in de Stad-prijs draagt, door steden te motiveren om verder na te denken over het concretiseren van het slimme stad-concept, bij tot de Visie 2050, een lange termijn strategie voor Vlaanderen. Hierin ligt de ambitie van Vlaanderen voor 2050 tot het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. 11 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie dienden een concept in voor de tweede editie van de Slim in de Stad-Prijs. Hieronder vindt u een toelichting van alle ingediende en voorgestelde concepten voor de Slim in de stad-prijs Concept stad Aalst- (OD)²-platform (optimale dienstverlening in het openbaar domein) Het (OD)²-platform (Platform voor Optimale Dienstverlening in het Openbaar Domein) zet een open informatie- en communicatieplatform op. De stad Aalst integreert alle terreinobjecten in het openbaar domein (straatbomen, fietspaden, straatmeubilair, ) én haar werking rond deze objecten (meldingen, suggesties, (groen)beheer, planning, analyses, ) in dat platform. De databank combineert kwalitatieve gegevens en ontsluit die gegevens. Het (OD)²-platform werkt met open data, maar de openheid stopt niet bij de data zelf. Interacties met andere systemen en programma s moeten mogelijk blijven. Thema: algemene dienstverlening - open data 1.2 Concept stad Antwerpen Blockchain: overheid in of aan de ketting? De stad Antwerpen zet de komende jaren in op blockchain. Het stadsbestuur wil de omgangsvisie voor die nieuwe technologie actief vormgeven. Het uitgangspunt is de aanname dat elke ouder zijn pasgeboren kind registreert in de (persoonsgebonden) blockchain. Elke stap dat het kind vervolgens in zijn levensloop zet, houdt de stad bij op een onuitwisbare, onweerlegbare en raadpleegbare log. De stad zet in op de opbouw van interne expertise en samenwerking om haar visie praktisch vorm te geven. De meerwaarde voor de burger ligt in een proactieve en automatische dienstverlening (mobiliteit, gezondheid, onderwijs ed.). De controle en verificatie van de persoonlijke gegevens is Slim in de Stad-prijs /13 niet langer de centrale invalshoek voor de stad. Nu al lopen experimenten met local, het blockchainplatform van Antwerpen. Een voorbeeld daarvan is A-labs (bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing). Thema: algemene dienstverlening unieke persoonsgegevens 1.3 Concept Brussel/Vlaamse Gemeenschapscommissie Naar 1 pas voor Brussel Het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt momenteel over twee passen: Paspartoe en de lenerspas van de Nederlandstalige Brusselse bibliotheken. Het concept brengt de twee passen samen in één kaart. Met de gecombineerde vrijetijdspas kunnen de gebruikers punten sparen, voordelen krijgen en beroep doen op de dienstverlening van de openbare bibliotheek. De pas brengt het vrijetijdsgebruik omvattend in beeld, waardoor het mogelijk wordt om het vrijetijdsaanbod beter af te stemmen op de interesses van de gebruiker of om extra voordelen te bieden. Op langere termijn opent het concept de weg voor de integratie van nog andere diensten en toepassingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op de pas. Thema: vrije tijd data-integratie 1.4 Concept stad Genk - Burencontact Genk wil de burencontacten op grote schaal visualiseren door video-, foto-, audio- en tekstmateriaal te verzamelen in de Waterscheiwijk. Dat vormt de voedingsbodem voor de offline pilootinstallatie, die met onderliggende technologielagen voorbijgangers prikkelt om mee te gaan in en te experimenteren met het verhaal. Om te kunnen uitbreiden naar andere buurten koppelt Genk dat aan een online beleving, namelijk een website/applicatie die het toelaat om gebruikers (bewoners) toe te voegen en content te beheren. Het concept ambieert het positieve interculturele imago van de stad te versterken. Inwoners kunnen de buurten beter leren kennen, zoals buurten zichzelf en organisaties de buurtnetwerken kunnen ontdekken. Thema: algemene dienstverlening / participatie - buurtwerking 1.5 Concept stad Gent- Participatieplatform Het Participatieplatform, ookmijn.stad.gent, voor de Gentenaar vormt een perfecte mengvorm van een wijkgerichte en stadsbrede benadering. Het combineert een future proof ICT-instrument met participatie in de buurten en wijken van de stad. De stad wil zo voor de volledige stadsorganisatie professionele en gebruiksvriendelijke bouwstenen creëren om Gentenaars, ondernemingen en verenigingen te laten participeren. Momenteel lopen de verschillende participatieprocessen vaak naast elkaar (on- en offline). Dat leidt tot een groot efficiëntieverlies door dubbelwerk en soms geringe recuperatie van de doorgegeven signalen van Gentenaars. De basis van het participatieplatform is een open source technologie. Gentenaren kunnen via hun Mijn Gentprofiel inloggen op elke site van het platform. Het platform kan alle toekomstige participatieve websites herbergen. Gebruikers kunnen ook overkoepelende statistieken van het gebruik van het platform verzamelen en delen. Thema: algemene dienstverlening /participatie - toegankelijkheid 1.6 Concept stad Hasselt- Slimme stad voor iedereen Hasselt wil de eerste echte Universal Design-stad in Vlaanderen worden, een stad die slim én voor iedereen toegankelijk is. Universal Design (UD), ook Design for All (DfA) genoemd, is een benadering bij het ontwerpen van omgevingen, producten en diensten. Het ondersteunt de acties, de beleving en ervaringen van zoveel mogelijk gebruikers op een positieve en elegante manier. Hasselt stelt een geïntegreerde benadering op vier inclusiedomeinen voorop: de gebouwde omgeving en publieke ruimten; Slim in de Stad-prijs /13 transportmiddelen en gerelateerde infrastructuur; informatie en communicatie (inclusief ICT); publieke dienstverlening en faciliteiten. De Goed van Hasselt -applicatie is een prototype van de manier waarop de stad deze evolutie wil doorvoeren. Het is een meldingsapplicatie die mensen connecteert, informeert en inspireert vanuit een positieve UD-visie. Gebruikers kunnen de stad rechtstreeks informeren over wat ze goed vinden en wat nog beter kan. De stad maakt alle info publiek met een overzichtskaart. Thema: stedenbouw - stadsvernieuwing / design for all-app 1.7 Concept stad Kortrijk Slim parkeren van A tot Z De stad Kortrijk en Parko (het autonoom gemeentebedrijf van de stad) investeren de komende jaren sterk in de uitrol van verschillende slimme oplossingen voor fiets- en auto-parkeren. Dat past in hun visie van een ruimtelijke, kwalitatieve en autoluwe leefomgeving. Het concept: faciliteert een bovengronds veilig fiets-parkeeraanbod; garandeert de bereikbaarheid van de binnenstad met het ondergrondse auto-parkeeraanbod; biedt een bovengronds smart parkeeraanbod aan; ondersteunt het volledige fiets- en auto-parkeeraanbod met een mobiele website. Daarom investeren Kortrijk en Parko in: de bouw van fietsparkings met telsystemen; de bouw van offstreet parkings die volledig cash- en ticketloos werken en waar je parkeerplaatsen online kan reserveren; de website die ze koppelen aan een slim parkeergeleidingssysteem. Dat systeem wijst offstreetplaatsen aan of vrije shop & go plaatsen on street om te parkeren. Het geeft eveneens tariefwijzigingen en gewijzigde openingsuren weer; de uitbouw van een doelgroepenbeleid via sensor-parkeren. Dat zet bijvoorbeeld de juiste auto op de juiste plaats, enz. Thema: mobiliteit - slim parkeerbeleid 1.8 Concept stad Leuven- Slimme stad, leefbare stad De stad Leuven zet in op het fijnmaziger meten van factoren die de leefbaarheid in de stad beïnvloeden (zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersdrukte, ). Goedkope, multi-sensor modules over de stad brengen de gewenste factoren in detail in kaart. De stad kan haar beleidsplannen daaraan aanpassen en ze verbeteren. Een centraal opslagsysteem verbindt die meetpunten. Het houdt al die geanonimiseerde data bij en stelt die als open data ter beschikking van iedereen. De stad wil ook inzetten op meer breedbandige toegang tot internet en datadiensten. Om deze ambitie kracht bij te zetten riep Leuven MindGate in het leven, een samenwerkingsverband tussen de spelers in het Leuvense ecosysteem. Ze starten een proeftuinproject op in de Vaartkom om de omvattende visie over basisinfrastructuur op lange termijn te kunnen realiseren. Het idee is om de Vaartkom uit te rusten met de nieuwste connectiviteitstechnologie - de snelste van Vlaanderen - en een aantal meetpunten te installeren. De creatieve bedrijven ter plaatse kunnen daarmee aan de slag voor het bouwen van applicaties en experimenten. Thema: leefmilieu - open data Slim in de Stad-prijs /13 1.9 Concept stad Mechelen- Veilig nachtleven: goed geweten! De stad Mechelen zet in op een veilig uitgaansleven. Het concept zoekt naar de meest wenselijke technologieën - gedragen door de jongeren zelf - om de werkelijke oorzaken en omstandigheden van het onveiligheidsgevoel in kaart te brengen en op te lossen. Mechelen combineert sensoren met sociale netwerken. De jongeren bepalen mee hoe de stad data moet capteren en analyseren (citizen science). Het concept moet resulteren in nieuwe technologische toepassingen die verder gaan dan het controleren via beveiligingscamera s of toegangsregistratie. Thema: veiligheid - uitgaan / participatie datagebruik 1.10 Concept stad Oostende SEPPE en TOBI Oostende zet in op slimme medewerkers met een klantgerichte, innovatieve, efficiënte en effectieve houding. Het concept werkt met twee alterego s om te evolueren naar een slimme digital-driven, innovatieve en kwalitatieve organisatie. SEPPE staat voor Snel, Efficiënt, Productief, Professioneel en doet dingen op een Eenvoudige manier. TOBI is Traag, Onprofessioneel, Bang voor vernieuwing en Inefficiënt. Het concept biedt een oplossing voor medewerkers die worstelen met de grote veranderingen van het interne digitaliseringsprogramma. Waar we verandering en vernieuwing vaak top-down sturen, geeft dit concept de kans aan een onderstroom in de organisatie die volop de kaart van vernieuwing en innovatie wil trekken en collega s begeestert. Via trial - en soms ook error - bouwt SEPPE en TOBI het vertrouwen op van de medewerkers en het management. Zo ondersteunt het de verdere groei van de organisatie. Oostende spreekt de bestaande competenties volop aan en ontwikkelt die verder met het peer-to-peer -netwerk. De stad neemt het concept prominent op in de ontwikkeling van het nieuwe intranet. Ze doen dat met SharePoint. DO² (het Open Dataplatform van de stad dat in 2015 in de prijzen viel bij de e-govawards) ontstond uit de schoot van het SEPPEnetwerk. Thema: algemene dienstverlening organisatie-verandering 1.11 Concept stad Roeselare Bouwen aan een slimme energieregio van morgen Roeselare zet in op een 'Slimme energiestad'. De stad ontwikkelt een energiesystemenmodel dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk aandacht schenkt aan betaalbaar energiegebruik. Het stadsbestuur mikt op technologische oplossingen (warmtepompen, warmtenetwerk, micro-wkk, laadinfrastructuur, elektrische mobiliteit, opslag, hernieuwbare energieproductie, rationeel energiegebruik, enz.) die duurzame wijken, duurzame bedrijventerreinen en overheidsgebouwen vorm kunnen geven (bijv. stadsgebouwen als energiehub binnen een wijk). Die aanpak is schaalbaar en beter te integreren in de stadsregio. Met de smart grid -systemen voor monitoring en controle kunnen de afzonderlijke energieclusters onderling communiceren en energie uitwisselen met elkaar. De stad kiest bij de uitrol van het plan bewust niet voor een zuivere top-down benadering, maar tast de mogelijkheden af van innoverende samenwerkingsvormen zoals publiekprivate samenwerking (PPS), coöperaties, public-collective partnerships (ppp), p2p-netwerken, cocreatie en gebiedsgerichte werking. Thema: duurzame energie smart grid 1.12 Concept stad Sint-Niklaas Naar een geïntegreerde dienstverlening voor ondernemers Sint-Niklaas zet in op de uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. De stad maakt maximaal gebruik van digitale informatiesystemen. Ondernemers vormen een specifieke doelgroep. Het concept bestaat uit een digitaal ondernemersplatform. De portaalsite en het e-loket bevorderen de informatie-uitwisseling tussen stad & ondernemer, ondernemer & stad en ondernemers onderling. Het e-loket betekent het startpunt voor de geautomatiseerde Slim in de Stad-prijs /13 afhandelingsstroom. Via de website en apps kan de ondernemer aanvragen doorgeven. Het smskanaal houdt de ondernemer op de hoogte zijn van de status van zijn aanvraag en van ander nieuws. Essentieel is het opzetten van een bedrijvendatabank. Dat is een lokale authentieke bron waarin de stad alle contactgegevens en andere centrale informatie zal opslaan. Thema: ondernemen digitale dienstverlening 2 De jurering Op 9 en 10 november 2016 vond de jurering plaats voor deze concepten van de Slim in de Stad-prijs. De jury bestond enerzijds uit vertegenwoordigers van de 13 Vlaamse centrumsteden en de VGC en anderzijds uit deskundigen. De experten waren Professor Pieter Ballon (VUB / Iminds), Yves Deweerdt ( Expert stedelijke duurzaamheid Vito), Kaat Peeters (Sociale innovatiefabriek), Ingrid Reynaert (Project manager voor Smart Cities bij Agoria) en Geert Mareels, projectleider e- government Agentschap Informatie Vlaanderen. Zowel de stedelijke als de deskundigenjury telden elk voor 50% van de stemmen mee. Geert Mareels zat deze jury voor. De juryleden gaven eerst individueel een beoordeling per project, op basis van de presentatie en van de antwoorden op de vraagstelling. Dit gebeurde op basis van 6 criteria:(1) De mate dat het concept realiseerbare en haalbare ambities heeft; (2) Beoogde effecten van het concept om de levenskwaliteit in de stad (of steden) of stadsregio( s) te verbeteren; (3) Het technologische, het gebruik van ICT en/of data in het conceptvoorstel; (4) Het innovatieve karakter van het concept als antwoord op een stedelijke uitdaging (binnen één of over verschillende beleidsdomeinen); (5) De voorbeeldfunctie van het concept; (6) De mate waarin het concept inzet op samenwerking tussen stadsdiensten, overheidsniveaus, academische wereld, of andere centrumsteden (stedennetwerk) of omliggende gemeenten (stadsregionaal). Elk criteria woog even zwaar door, de totaalscore was de som van de stedelijke jury en de som van de deskundigenjury, elk met een gewicht van 50%. De concepten van de steden Antwerpen, Kortrijk en Roeselare werden door de beoordeling van beide jury s samen te voegen, verkozen als de beste van de inzendingen voor de Slim in de Stad-prijs De uitreikingsdatum van de 2 e editie van de Slim in de Stad-prijs is 13 februari Beoordeling van de prijswinnaars 3.1 Antwerpen Antwerpen aan of in de ketting? Hoe blockchaintechnologie de stedelijke dienstverlening drastisch kan veranderen? Het concept van de stad Antwerpen is mondiaal innovatief. De stad wil via dit concept het vertrouwen tussen haar burgers en de overheid herstellen. Hierdoor heeft het een voorbeeldfunctie voor andere steden en gemeenten. Antwerpen maakt bewust de keuze om ambtenaren terug meer in te zetten op hun sociale rol i.p.v. louter voor controletaken. Het concept van blockchain gaat niet alleen om een efficiëntie-oefening, het zorgt voor een andere interactie tussen burger en overheid (out-of-the-box denken). De stad moedigt alle steden en bovenlokale actoren aan om mee te denken over deze technologie, en vervult daarmee een voorloperrol binnen Vlaanderen Slim in de Stad-prijs /13 Met het conceptproject Antwerpen aan of in de ketting richt Antwerpen haar blik op overmorgen. Een soort vooruitkijken dat je, omwille van de schaal waarop ze werkt, ook mag verwachten van een grote stad. Daarbij koppelt ze een mogelijke doorbraaktechnologie, blokchain, niet enkel aan werking maar ook aan de rol van de overheid. In dat tweevoudig, disruptief toekomstperspectief zit een vernieuwende kracht die door de jury sterk gewaardeerd werd. Als overheid wil Antwerpen toonaangevend zijn in haar klantencontacten. De burger heeft recht op een eenvoudige overheid, die waarde creëert. Daartoe zitten momenteel nog een hoop bureaucratische processen in de weg, die de overheid nu in aanzienlijke mate in de rol duwt waarin ze moet autoriseren, identificeren, controleren, attesteren, enz. In Blockhain ziet Antwerpen een technologie die ambtenaren weer ruimte kan geven om weer civil servants in de letterlijke betekenis te worden, in plaats van proces and system servants. De bureaucratische relaties die nu bestaan zouden in een blockchain gedreven systeem overgenomen kunnen worden door smart contracts, een soort contracten die haar eigen geldigheid kunnen controleren en als aan de voorwaarden van het contract voldaan wordt, vanzelf een dienst, premie, voordeel, attest, kan opleveren. Veel van deze smart contracts kunnen weliswaar nooit op het niveau van één enkele stad uitgewerkt worden. De stad is evenwel al bezig om andere overheden te betrekken om te kijken wat er op verschillende schaalniveaus al mogelijk zou kunnen zijn. Zoals gezegd was de jury in het bijzonder ook erg positief over het feit da
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks