Please download to get full document.

View again

of 95
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

: STATISCHE BEREKENING

Category:

Psychology

Publish on:

Views: 18 | Pages: 95

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BEM gemeente Steenbergen STATISCHE BEREKENING Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) ZK WERKNUMMER : Omgevingsmanager ONDERDEEL : SB-01 OMSCHRIJVING : STATISCHE BEREKENING
Transcript
BEM gemeente Steenbergen STATISCHE BEREKENING Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) ZK WERKNUMMER : Omgevingsmanager ONDERDEEL : SB-01 OMSCHRIJVING : STATISCHE BEREKENING NIEUWBOUW BEDRIJFSRUIMTE L. BOM A/D DRUKKERIJ 8 TE STEENBERGEN ARCHITECT : TIMEK BOUWMANAGEMENT TE THOLEN OPDRACHTGEVER : TIMEK BOUWMANAGEMENT TE THOLEN DATUM : wijz. 0 : 21 MRT wijz. A : wijz. B : wijz. C : wijz. D : CONSTRUCTEUR : ing. A.J.M. de Jong GECONTROLEERD : ing. A.J.C.M. van Sundert A.V.S. Engineering B.V. Kroonstraat AV - ETTEN-LEUR Postbus AC - ETTEN-LEUR Tel / Fax V O O R W A A R D E N C O N F O R M D N R F A X : Bladzijde : 0 INHOUDSOPGAVE Omschrijving: bladzijde: 1 ALGEMEEN Voorschriften Projectomschrijving 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 3 MATERIALEN 3 4 BELASTINGEN Dak(en) Vloer(en) 4 5 STABILITEIT Stabiliteit voor -- achter Stabiliteit links -- rechts Drukkokers 7 6 STERKTEBEREKENING Koudgewalste gordingen dak en gevel Doorsnede berekening Drukkoker voorgevel / Achter Drukkoker achtergevel Spant as Ingeklemde kolommen erfscheiding as Liggers boven deuren / Gevelregels 68 7 GEWICHTSBEREKENING Doorsnede berekening plaat 76 8 FUNDERINGSADVIES Advies Sonderingen 84 F A X : Bladzijde : 1 1 ALGEMEEN 1.1 VOORSCHRIFTEN Van toepassing zijn de volgende voorschriften volgens de Eurocode en bijbehorende nationale bijlagen. Tevens gelden alle normen en overige publicaties naar welke wordt verwezen in bovengenoemde voorschriften. 1.2 PROJECTOMSCHRIJVING Het betreft hier de statische berekening van een nieuw te bouwen bedrijfruimte a/d Drukkerij 8 te Steenbergen. De constructie wordt opgetrokken middels een staalconstructie welke ingeklemd zijn aan de onderzijde in de fundering en aan de bovenzijde, 1 zijde momentvast andere zijde middels afvalnokken. De afvalnokken zijn benodigd i.v.m. de brandconstructie. Op het dak en aan de voorgevel komen koudgewalste gordingen waarop de sandwichpanelen worden gemonteerd. Het geheel wordt gefundeerd op een plaat met vorstrand. F A X : Bladzijde : 2 2 UITGANGSPUNTEN Hoofdcategorie : F (Garages) H (Daken) Gevolgklasse : CC1 (Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en / of kleine of verwaarloosbare economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving) Betrouwbaarheidsklasse : RC1 K FI = 0,9 Ontwerplevensduurklasse : 3 (Gebouwen en andere gewone constructies) Ontwerplevensduur : 50 jaar BELASTINGFACTOREN [NEN-EN 1990+NB] Uiterste grenstoestand UGT ( + buitengewone belastingcombinaties): Omschrijving Blijvende belastingen Opgelegde belastingen (ongunstig) (gunstig) (overheersend) (gelijktijdig) - Groep A: verg γ G = 1,10 γ G = 0,90 γ Q = 1,50 γ Q = 1,50 - Groep B: verg. 6.10a γ G KFI = 1,22 γ G = 0,90 γ Q KFI = 1,35 verg. 6.10b ξ γ G KFI = 1,08 γ G = 0,90 γ Q KFI = 1,35 γ Q KFI = 1,35 - Groep C: verg γ G = 1,00 γ G = 1,00 γ Q = 1,30 γ Q = 1,30 - Buitengewoon verg. 6.11a/b γ G = 1,00 γ G = 1,00 γ Q = 1,00 γ Q = 1,00 - Aardbeving verg. 6.12a/b γ G = 1,00 γ G = 1,00 γ Q = 1,00 γ Q = 1,00 EQU STR / GEO EQU STR GEO : Verlies aan statisch evenwicht in de constructie : Intern bezwijken of excessieve vervormingen van de constructie of constructie-onderdeel : Bezwijken ten gevolge van excessieve deformatie van de grond Bruikbaarheid grenstoestand BGT: Omschrijving Blijvende belastingen Opgelegde belastingen (ongunstig) (gunstig) (overheersend) (gelijktijdig) - Karakteristiek verg. 6.14b γ G = 1,00 γ G = 1,00 γ Q = 1,00 γ Q = 1,00 - Frequent verg. 6.15b γ G = 1,00 γ G = 0,90 γ Q = 1,00 γ Q = 1,00 - Quasi-blijvend verg. 6.16b γ G = 1,00 γ G = 1,00 γ Q = 1,00 F A X : Bladzijde : 3 3 MATERIALEN BETON [NEN-EN 1992+NB] Betonkwaliteit : C20/25 ( tenzij anders aangegeven ) Staalkwaliteit wapening : B500 B ( tenzij anders aangegeven ) Milieuklasse : XC1 / XC4 Binnen Buiten Droog Vochtig Nat Wisselend nat en droog Aantastingsmechanismen - Carbonatie XC M eerdere aantastingsm echanism en/m ilieuklassen per bouwdeel mogelijk XC1 XC3 XC2 XC4 - Dooizouten (XD) - XD1 XD2 XD3 - Zeewater (XS) - XS1 XS2 XS3 - Vorst zonder dooizouten (XF) - Vorst met dooizouten (XF) XF1 - XF2 XF3 XF4 XF1 XF2 XF3 XF4 (zie tabel 2, hoofdstuk 4 van NEN-EN en keuzeschema Bijlage A, tabel A1 van NEN 8005 Agressief (XA) XA1/XA2/XA3 XA1/XA2/XA3 XA1/XA2/XA3 XA1/XA2/XA3 STAAL [NEN-EN 1993+NB] Staalkwaliteit - kokers en buizen : S 275 ( tenzij anders aangegeven ) - SFB, IFB en THQ : S 355 ( geïntegreerde liggers ) - overige profielen : S 235 ( tenzij anders aangegeven ) Kwaliteit bouten : 8.8 Kwaliteit moeren : 8 Kwaliteit ankers : 4.6 Conservering : conform bestek / technische omschrijving HOUT [NEN-EN 1995+NB] Houtsterkteklasse - Standaard hout : C18 ( tenzij anders aangegeven ) - Gelamineerd hout : GL24h ( tenzij anders aangegeven ) F A X : Bladzijde : 4 4 BELASTINGEN 4.1 DAK(EN) Plat dak g k q k ψ 0 ψ 1 ψ 2 g k Zonnepanelen 0,25 kn/m 2 Sandwichpaneel 0,13 kn/m 2 Koudgewalste gordingen 0,07 kn/m 2 Installaties en armaturen 0,05 kn/m 2 0,50 kn/m 2 G k Takel 5,00 kn Gebruiksklasse H: q k gelijkmatig (10m 2 ) 1,00 kn/m 2 0,0 0,0 0,0 Q k geconcentreerd (0,1x0,1m) 1,50 kn q k Sneeuw μ 1 = 0,8 x 0,7 kn/m 2 0,56 kn/m² 0,0 0,2 0,0 q k Windbelasting - Windgebied: II 0,58 kn/m 2 0,0 0,2 0,0 - Bebouwd - Hoogte (m): 6, VLOER(EN) Plaat met vorstrand g k q k ψ 0 ψ 1 ψ 2 g k Afwerking 50 x 20 kn/m 3 1,00 kn/m 2 Betonvloer 200 x 25 kn/m 3 5,00 kn/m 2 6,00 kn/m 2 Gebruiksklasse F: q k gelijkmatig 2,50 kn/m 2 0,7 0,7 0,6 F A X : Bladzijde : 5 5 STABILITEIT 5.1 STABILITEIT VOOR -- ACHTER De stabiliteit wordt verzorgd door de spanten welke worden ingeklemd aan de onderzijde en momentvast worden verbonden. 5.2 STABILITEIT LINKS -- RECHTS F2 F1 F3 T1 T2 Hw Hg GEBOUW R1 R3 L1 L2 L1 = 5,00 m L2 = 5,00 m Hw = 10,00 m Pw;rep = 0,58 kn/m2 Gebouwhoogte Hg = 6,00 m CsCd = 1,00 Gebouwlengte Lg = 45,00 m F1;w;rep Breedte Hoogte C dim Coeff. Pw;rep Totaal Winddruk 2,50 3,00 1,00 0,80 0,58 3,48 kn Windzuiging 2,50 3,00 1,00 0,50 0,58 2,18 kn Wrijving dak 2,50 45,00 1,00 0,04 0,58 2,61 kn Wrijving gevel 3,00 45,00 1,00 0,04 0,58 3,13 kn Totaal 11,40 kn F2;w;rep Breedte Hoogte C dim Coeff. Pw;rep Totaal Winddruk 5,00 3,00 1,00 0,80 0,58 6,96 kn Windzuiging 5,00 3,00 1,00 0,50 0,58 4,35 kn Wrijving dak 5,00 45,00 1,00 0,04 0,58 5,22 kn Totaal 16,53 kn Veiligheidsfactor: 1,35 F A X : Bladzijde : 6 R1/3;rep = 19,66 kn R1/3;d = 26,54 kn T1;c;s;d = 29,68 kn -- Toepassen L50x5 T2;c;s;d = 29,68 kn Windbokken gevel T.p.v. as 1/3 Fw1;rep T1 N1 Hg-d d DAKPAKKET Ra Rb B1 Fw1;rep = 19,66 kn B1 = 5,00 m d = 0,30 m Hg-d = 5,70 m Aantal windbokken in as : 2 stuks T1;s;d; = 20,13 kn (enkel uit wind) As2;ben = 278 mm2 N1c;s;d = 15,13 kn (enkel uit wind) Toepassen strip 60x6 Reacties : Ra;rep = -11,21 kn trek (enkel uit wind) Rb;rep = 11,21 kn druk (enkel uit wind) Ra;d = -15,13 kn (enkel uit wind) Rb;d = 15,13 kn (enkel uit wind) F A X : Bladzijde : DRUKKOKERS Maximale drukkracht 16,43 kn TS/Raamwerken Rel: 5.26f 13 mrt 2013 Project..: Uitbreiding autobedrijf Leo Bom Onderdeel: Drukkoker Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Belastingbreedte.: Rekenmodel...: 1e-orde-elastisch. Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. Fysisch lineair. Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011(nl) NEN-EN :2002 C1:2009 NB:2011(nl) Staal NEN-EN :2006 C2:2009 NB:2011(nl) GEOMETRIE 1 1.K60/60/4CF 2 5,000 MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e-005 PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 K60/60/4CF 1:S e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal KNOPEN Knoop X Z STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :K60/60/4CF NDM NDM 5.000 F A X : Bladzijde : 8 VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. Betrouwbaarheidsklasse...: 1 Referentieperiode...: 15 Gebouwdiepte...: 5.40 Gebouwhoogte...: 8.00 Niveau aansl.terrein...: 0.00 E.g. scheid.w. [kn/m2]: 1.20 BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Winddruk BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: REACTIES B.G:1 Permanente belasting Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen BELASTINGEN B.G:2 Winddruk KNOOPBELASTINGEN Last Knoop Richting waarde 1 2 X REACTIES Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen B.G:2 Winddruk B.G:2 Winddruk F A X : Bladzijde : 9 BELASTINGCOMBINATIES BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 1 Fund. 1 Perm Fund. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Freq. 1 Perm psi Quas. 1 Perm Blij. 1 Perm 1.00 GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN Fundamentele combinatie DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie 0.20 NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie REACTIES Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max F A X : Bladzijde : 10 OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke combinatie -6.0 OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES VERPLAATSINGEN [mm] Quasi-Blijvende combinatie -6.0 STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord MATERIAAL Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. nr. [N/mm 2 ] methode klasse 1 K60/60/4CF 275 Koudgewalst 1 Partiële veiligheidsfactoren: Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00 KNIKSTABILITEIT Extra Extra Staaf l sys Classif. y l knik;y aanp. y Classif. z l knik;z aanp. z [m] sterke as [m] [kn] zwakke as [m] [kn] Geschoord Geschoord KIPSTABILITEIT Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden aangr. [m] [m] 1 1.0*h boven: onder: TOETSING SPANNINGEN Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. nr. U.C. [N/mm 2 ] Staaf EN (6.61) TOETSING DOORBUIGING Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg u tot BC Sit u Toelaatbaar [m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *l 1 Dak db 5.00 N N Eind F A X : Bladzijde : 11 6 STERKTEBEREKENING 6.1 KOUDGEWALSTE GORDINGEN DAK EN GEVEL Toepassen SAB -gording 175 d = 2 mm. E.e.a. volgens berekening leverancier. 6.2 DOORSNEDE BEREKENING Benaming B / H L Belasting g k q k ψ 0 ψ 1 ψ 2 F1 ;z g Dak 5,00 0,50 kn/m 1 2,50 kn/m¹ F1 ;z G Takel 5,00 kn TS/Raamwerken Rel: 5.26f 13 mrt 2013 Project..: Uitbreiding autobedrijf Leo Bom Onderdeel: Spant Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Belastingbreedte.: Rekenmodel...: 1e-orde-elastisch. Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. Fysisch lineair. Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011(nl) NEN-EN :2002 C1:2009 NB:2011(nl) NEN-EN :2002 NB:2007(nl) NEN-EN :2003 NB:2007(nl) NEN-EN :2005 NB:2007(nl) Staal NEN-EN :2006 C2:2009 NB:2011(nl) NEN-EN :2005 C2:2009 NB:2007(nl) GEOMETRIE 3 1.IPE270 3.IPE IPE300 4,900,86 5,760 4, , ,800 0,000 F A X : Bladzijde : 12 GEOMETRIE BIJ BRAND 3 1.IPE270 3.IPE IPE300 4,900,86 5,760 4, , ,800 0,000 STRAMIENLIJNEN Nr. X Z-min Z-max NIVEAUS Nr. Z X-min X-max MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e-005 PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 IPE270 1:S e e IPE300 1:S e e IPE300 1:S e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal :Normaal :Normaal KNOPEN Knoop X Z F A X : Bladzijde : 13 STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :IPE270 NDM NDM :IPE300 NDM NDM :IPE300 ND- NDM BRANDGEGEVENS Brand Omschrijving Eis Verhit. Profiel- Soort P dikte Nr. wijze volgend [min] [1/m] [mm] zijdig nee Promatect-H 12.0 STAVEN - BRANDGEGEVENS St. Brandgegevens Vervalt bij brand 1 1: nee 2 ja 3 ja VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek Vervalt bij brand nee nee VEREN Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Ondergrens Bovengrens Vervalt bij brand 1 1 3:Rotatie e nee 2 2 3:Rotatie e nee BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. Betrouwbaarheidsklasse...: 1 Referentieperiode...: 50 Gebouwdiepte...: Gebouwhoogte...: 5.76 Niveau aansl.terrein...: 0.00 E.g. scheid.w. [kn/m2]: 0.00 WIND Positie spant in het gebouw...: 0.00 Windgebied...: 2 Vb,0..[4.2]...: Terrein categorie...[4.3.2]...: 3 Kr...[4.3.2]...: 0.22 z0...[4.3.2]...: 0.50 Zmin..[4.3.2]...: 7.00 Co wind van links..[4.3.3]...: 1.00 Co wind van rechts...: 1.00 Co wind loodrecht..[4.3.3]...: 1.00 Cpi wind van links..[7.2.9]...: Cpi windloodrecht...[7.2.9]...: Cpi wind van rechts.[7.2.9]...: Cfr windwrijving...[7.5]...: 0.02 SNEEUW Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar : 0.70 Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0.70 F A X : Bladzijde : 14 STAAFTYPEN Type staven 5:Linker gevel. : 1 6:Rechter gevel. : 2 7:Dak. : 3 LASTVELDEN Veranderlijke belastingen door personen 1 3 LASTVELDEN Nr Balk Veld Gebruiksfunctie Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 LASTVELDEN Wind staven Sneeuw staven WIND DAKTYPES reductie bij reductie bij Nr. Staaf Type wind van links wind van Rechts Cpe volgens art: 1 1 Gevel Lesssenaardak Gevel Het gebrek aan correlatie tussen de winddrukken op de gevels aan de loef- en lijzijde is in rekening gebracht volgens EN art F A X : Bladzijde : 15 WIND ZONES Wind van links Wind van rechts F/G H H F/G WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES Nr. Staaf Positie Lengte Zone Nr. Staaf Positie Lengte Zone D D F/G F/G H H E E Wind indexen Index CsCd Cpe/Cpi qp breedte reductie Qw Zone Hoek(en) Qw Qw Qw D Qw F 5.0 Qw G 5.0 Qw H 5.0 Qw E Qw Qw Qw D Qw F 5.0 Qw G 5.0 Qw H 5.0 Qw E Qw Qw Qw Qw Qw Qw Qw Qw Qw Qw Sneeuw indexen Index art Ci Psn red. posfac breedte Qs Hoek Qs1 a) F A X : Bladzijde : 16 BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Ver. bel. pers. ed. (p_rep) Wind van links onderdruk A Wind van links overdruk A Wind van rechts onderdruk A Wind van rechts overdruk A Wind loodrecht onderdruk A Wind loodrecht overdruk A Wind loodrecht onderdruk B Wind loodrecht overdruk B Sneeuw A Knik BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Staaf Type q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 3 1:QZLokaal :PZGeproj REACTIES B.G:1 Permanente belasting Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen F A X : Bladzijde : 17 BELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 5 STAAFBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) Staaf Type q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 3 3:QZgeProj VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIESB.G:2Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 5 1 VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES Nr Lastvelden extreem 1 1 REACTIES Lastvelden momentaan B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen F A X : Bladzijde : 18 BELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links onderdruk A Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw REACTIES B.G:3 Wind van links onderdruk A Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen BELASTINGEN B.G:4 Wind van links overdruk A F A X : Bladzijde : 19 STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links overdruk A Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw REACTIES B.G:4 Wind van links overdruk A Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen BELASTINGEN B.G:5 Wind van rechts onderdruk A STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van rechts onderdruk A Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw F A X : Bladzijde : 20 REACTIES B.G:5 Wind van rechts onderdruk A Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen BELASTINGEN B.G:6 Wind van rechts overdruk A STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van rechts overdruk A Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw REACTIES B.G:6 Wind van rechts overdruk A Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen F A X : Bladzijde : 21 BELASTINGEN B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw REACTIES B.G:7 Wind loodrecht onderdruk A Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen F A X : Bladzijde : 22 BELASTINGEN B.G:8 Wind loodrecht overdruk A STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind loodrecht overdruk A Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw REACTIES B.G:8 Wind loodrecht overdruk A Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen F A X : Bladzijde : 23 BELASTINGEN B.G:9 Wind loodrecht onderdruk B STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind loodrecht onderdruk B Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw REACTIES B.G:9 Wind loodrecht onderdruk B Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen BELASTINGEN B.G:10 Wind loodrecht overdruk B F A X : Bladzijde : 24 STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind loodrecht overdruk B Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 1 1:QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw :QZLokaal Qw REACTIES B.G:10 Wind loodrecht overdruk B Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen BELASTINGEN B.G:11 Sneeuw A 2.8 STAAFBELASTINGEN B.G:11 Sneeuw A Staaf Type Index q1/p/m q2 A B psi0 psi1 psi2 3 3:QZgeProj. Qs REACTIES Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen B.G:11 Sneeuw A F A X : Bladzijde : 25 BELASTINGEN B.G:12 Knik 1 1 KNOOPBELASTINGEN Last Knoop Richting waarde 1 3 X KNOOPBELASTINGEN Last Knoop Richting waarde 2 4 X REACTIES Kn. X Z M : Som van de reacties : Som van de belastingen B.G:12 Knik B.G:12 Knik B.G:12 Knik BELASTINGCOMBINATIES BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 1 Fund. 1 Perm Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr 1.35 F A X : Bladzijde : 26 BELASTINGCOMBINATIES BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 21 Fund. 1 Perm Extr Fund. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Kar. 1 Perm Extr Freq. 1 Perm Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Freq. 1 Perm psi Quas. 1 Perm Blij. 1 Perm Brand 1 Perm Brand 1 Perm psi Brand 1 Perm psi GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen 3 Geen 4 Geen 5 Geen 6 Geen 7 Geen 8 Geen 9 Geen 10 Geen 11 Geen 12 Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor: Alle staven de factor:0.90 F A X : Bladzijde : 27 OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN Fundamentele combinatie DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie REACTIES Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max F A X : Bladzijde : 28 OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke combinatie
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks