Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 217 OCAK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 1: Gündemin birinci maddesi; Denetim Komisyonu
Transcript
T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 217 OCAK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 1: Gündemin birinci maddesi; Denetim Komisyonu Üyesi seçimi yapılması gerektiğinden meclis üyelerinden Ahmet DÖNMEZ, Mehmet BALABAN ve Nuri YALÇIN Denetim Komisyonu Üyeliğine aday olarak Mustafa KIZILIŞIK, Ali ESKİCİ ve Fatih KIZILIŞIK ın, Denetim Komisyonu Üyesi olması yönünde vermiş oldukları önerge meclise okundu. Yapılan gizli oylama neticesinde Mustafa KIZILIŞIK 14 oy, Ali ESKİCİ 14 oy, Fatih KIZILIŞIK ın 13 oy aldığı görüldüğünden; Bir yıl süre ile Denetim Komisyonu Üyeliğinde görev almak üzere 14 oy alan Mustafa KIZILIŞIK, 14 oy alan Ali ESKİCİ ve 13 oy alan Fatih KIZILIŞIK ın görev yapmasına; Ayrıca, Denetim komisyonuna dışarıdan uzman kişi olarak görevlendirilecek kişinin 1 (on) iş günü denetim yapmasına ve katıldığı her gün için 1. gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu oluşan miktarın ödenmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 maddesine istinaden 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 2: Gündemin ikinci maddesi; İmar Komisyonu Üyesi seçimi yapılması gerektiğinden meclis üyelerinden Burhanetdin SOYAK, Mustafa Mustafa KIZILIŞIK ve Abdullah GÖKTAŞ ın İmar Komisyonu Üyeliğine M.Murat KALEM, Mustafa EKİZOĞLU ve Cengiz DEĞİRMENCİ nin İmar Komisyonu Üyesi olması yönünde vermiş olduğu önerge meclise okundu. Yapılan oylama neticesinde, Bir yıl süre ile İmar Komisyonu Üyeliğinde görev almak üzere M.Murat KALEM, Mustafa EKİZOĞLU ve Cengiz DEĞİRMENCİ nin görev yapmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 maddesine istinaden 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 3: Gündemin üçüncü maddesi; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi seçimi yapılması gerektiğinden meclis üyelerinden Ali ÖZAL, Mustafa BAYAM ve Fatih KIZILIŞIK ın Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Burhanetdin SOYAK, Ahmet DÖNMEZ ve Abdullah GÖKTAŞ ın Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olması yönünde vermiş olduğu önerge meclise okundu; Yapılan oylama neticesinde, Bir yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde görev almak üzere Burhanetdin SOYAK, Ahmet DÖNMEZ ve Abdullah GÖKTAŞ ın görev yapmasına; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 maddesine istinaden 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 4: Gündemin dördüncü maddesi; Toplantı Tarihi : Toplantı Saatı :1. Karar No :4 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU İncesu Belediye Meclisinin almış olduğu tarih ve 115 nolu kararına istinaden plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2464 Sayılı Kanun Kapsamı dışındaki kalan hizmet gelirlerine ait ücret tarifesinin görüşülmesi neticesinde; SIR A GELİR TÜRÜ 216 Yılı Uygulam a 217 Yılı Birim Tek Komisyonca Kabul Edilen Meclisç e Kabul Edilen A TAŞIT ÜCRETLERİ 1 Cenaze Taşıma Aracı İncesu-Kayseri 1, 1, 1, 1, 2 İl Dışı Cenaze Nakillerinde Yol Giderleri Ve Yakıt Dahil KM Başı 2, 2, 2, 2, B DÜĞÜN SALONU ÜCRETLERİ 1 Gündüz Hafta İçi Saatleri Arası 1., 1.1, 1., 1., 2 Akşam Hafta İçi 17,-24, Saatleri Arası 1.1, 1.2, 1.25, 1.25, 3 Gündüz Hafta Sonu 8.-17, Saatleri Arası 1.1, 1.2, 1.25, 1.25, 4 Akşam Hafta Sonu Saatleri Cuma,Cumartesi, Pazar Ve Resmi Tatil Günleri 2., 2.2, 2.25, 2.25, 5 Kamera Çekimi İstenilmesi Halinde Salon Ücretine İlaveten 25, 2, 2, 6 Hafta İçi Ve Hafta Sonu Yemekli Düğünlerde Salon Ücretine Ek 5, 5, 5, 5, 7 Kızılören Sosyal Tesisleri 8 Düğün Ve İftar Yemekleri 5, 55, 55, 55, 9 Nişan Ve Kına Geceleri 5, 55, 55, 55, 1 2 Günlük Düğün 1., 1.1, 1.1, 1.1, 11 Süksün Düğün Salonu 5, 55, 55, 55, 12 Subaşı,Karahöyük, Üçkuyu,Tahirini. Küllü Ve Şeyhşaban Mahallerindeki Salon Ve Tesisler 15, 2, 15, 15, İçin 13 Hacettepe Parkı Ücreti 65, 7, 7, 7, C KONFERANSALONU ÜCRETLERİ 1 Konferans Salonu Gündüz 45, 5, 5, 5, 2 Konferans Salonu Aksam 6, 65, 65, 65, D SPOR SALONU VE YÜZME HAVUZU ÜCRET İ 1 Spor Salonu Giriş Ücreti 6, 7, 7, 7, 2 Spor Salonu Giriş Aylık Ücreti Abone 5, 6, 7, 7, 3 Yüzme Havuzu Giriş Ücreti 6, 7, 7, 7, Yaş Grubu 3, 4. 4, 4, Yazın Aylık Yüzme Havuzu Abone 35, 35, 35, 6 12 Yaş Üzeri Yüzme Havuzu Abone Ücreti 7, 7, 7, E MİSAFİRHANE YATAK ÜCRETİ 1 Misafirhane Yatak Ücreti Kişi Başı 6, 75,, 75, 75, F MEZBAHANE KESİM VE ET TAŞIMA ÜCRETLERİ 1 Mezbahane Kesim Büyükbaş Hayvan 75, 8, 8, 8, 2 Mezbahane Kesim Küçük Baş Hayvan 2, 25, 22, 22, 3 Mezbahana Kullanım Büyükbaş 6, 75,, 65, 65, 4 Mezbahane Kullanım Küçükbaş 1. 12, 11, 11, 3 Et Nakli Büyükbaş Hayvan Ad. 2, 25, 22, 22, G YOL PARKE-KALDIRIM-ASFALT KARO BOZMA BEDELİ 1 Asfalt Yolun Bozulması Metre Si 22, 23, 23, 23, 2 Parke Yolun Bozulması Metre Si 11, 115, 115, 115, 3 Beton Karo Ve Kaldırım Bozma M2 16, 17, 17, 17, 4 Kazı Ve Hafriyat Bedeli (Belediye Hafriyat 3, 3,5 3,5 3,5 Alanına Dökülmesi Kaydı İle)M3 5 İnşaat Yıkım Artığı Ve Diğer Atıklar M3 3, 3,5 3,5 3,5 H MEZARLIK ÜCRETLERİ İncesu Merkez Mezarlıkta Bulunan Ada Ve Paftaların Baş Kısımlarında Bulunan Ve Her a) Paftada 1 ardan 2 Adet Mezarlık 1. Grup Mezarlık, Kalan Kısımlardaki Mezarlıklar 2. Grup Mezarlık Olarak Kabul Edilerek. 1 Defin Anında 1 Grup Mezarlık Adedi 1., 1.1, 1.5, 1.5, 2 Cenaze Yakını İçin 1. Grup Mezarlık Ad. 1.5, 1.6, 2., 2., 3 Önceden Mezarlık Alımlarında 1. Grup Mezarlık Adedi En Fazla 2 Mezarlık Verilebilir. 2., 2.2, 2., 2., 4 İncesu Merkez Mezarlıkta Defin Anında 2. Grup Mezarlık 8, 9, 1, 1, 5 Cenaze Yakını İçin 2.Grup Mezarlık Ad. 1., 1.1, 1,5, 1,5, 6 Önceden Mezarlık Alımlarında 2. Grup Mezarlık En Fazla 2 Adet Mezarlık Verilebilir. Adedi 1.5, 1.6, 1.5, 1.5, 7 Yapılmamış Mezarlık Yeri 2,5 M2 5, 55, 5, 5, 8 Kızılören Mezarlık Yeri Adet 5, 55, 5, 5, 9 Süksün Mezarlığı Defin Anında Adedi 75, 8, 75, 75, 1 Süksün Mezarlığı Cenaze Yakını İçin 9, 95, 9,, 9,, 11 Süksün Mezarlığı Önceden Alımlarda 1., 1.1, 1,, 1,, 12 Örenşehir, Saraycık, Garipçe Mahalleri İçin 5, 55, 5, 5, Mezarlık Ücreti Defin Anında Sayılı Kanunla Belediyemize Bağlanan Yerlerde Mezarlık Yeri 25, 3, 25, 25, 636 Sayılı Kanunla Belediyemize Bağlanan Yerlerde Belediye Tarafından Yapılan b) Mezarların Bedeli 1 Defin Anında Mezarlık Adedi 5, 5, 5, 5, 2 Önceden Mezarlık Alımlarında Adedi 75, 8, 75, 75, I HARCAMALARA KATILIM PAYLARI 1 Yol Harcamalarına Katılım Payı 2464 Sayılı Kanun 86. Maddesi Hükümleri Uygulanır. KABUL KABU L FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI İ ASANSÖR KONTROL RUHSAT HARCI 1 24 Kğ Dan 32 Kğ Kadar (4 Kişilik) 55, 55, 6, 6, 2 1 Kğ Dan 63kğ Kadar (8 Kişilik) 5, 5, 55, 55, 3 63 Kğ Dan Fazlası 65, 68, 7, 7, J PLAN TASDİK ÜCRETİ 1 Expertiz Raporu 45, 5, 5, 5, 2 Proje Kontrol Ücreti (Bürüt İnşaat)M2,35,4,4,4 3 Arşivden Alınarak Çoğaltılan Proje Bedeli Her Bağımsız Bölüm İçin 45, 5, 5, 5, 4 Arşivden Yazılı Bilgi Hesap Özeti (Bina 5, 6, 55, 55, İçin) 5 Plan Tasdik Ücreti 45,, 5, 6 Resim Tasdik Kat Mülkiyeti İçin 4 Kata 75, 8, 8, 8, Kadar(4 Kattan Sonrası Her Kat İçin İlave 2,TL) 7 Brüt Tabliye Alanı -15 M2 Olanlar 6, 65, 65, 65, 8 Brüt Tabliye Alanı 15-3 M2 Olanlar 7, 75, 75, 75, Sayılı Kanunla Bağlanan Yerler İçin 2981 Sayılı İmar Affı Kanunundan Yararlanarak Verilecek Elektrik Ve Su İzin Belgeleri İçin 35, 4, 35, 35, Sayılı İmar Affından Yararlanılarak Elektrik Ve Su İzin Belgesi Verilecek 1, 1, 1, 1, Olan Tüm Diğer Yerler İçin M2 si 11 Ruhsat Yenileme Ücreti Konutlar 385, 39, 385, 385, İçin(Her Çoğaltma İçin) 12 Ruhsat Yenileme Ticari İş Yerileri 1.1, 1.2, 1.1, 1.1, İçin(Her Çoğaltma İçin) 13 Demir Kontrol Her Tabliye İçin 75, 8, 8, 8, 14 İş Bitirme Belgesi Toplam Bedelin,3,3,3,3 15 İmar Çapı 8, 9, 9, 9, 16 İmar Durum Belgesi (Pafta A4 Fotokopi) 15, 2, 15, 15, 17 İfraza Giren Tapular İçin M2,1,1,1,1 18 İfraza Girip Bölünmeden Çıkan Parseller 1, 1, 11, 11, İçin Tapu Başı 19 İfraz Tapu Folye Evrak Fotokopisi 5, 5, 5,5 5,5 2 Kot Raporu 1, 1, 11, 11, 21 Su Basman Kontrolü 1, 11, 11, 11, 22 (Hus)Harita Uygulama Sorumluluğu 2, 21, 22, 22, 23 Esaslı Olmayan Her Türlü Tamir Ve 3, 3,5 3,5 3,5 Tadilatlar M2 24 Parsel İçin Yer Gösterme 6, 75, 65, 65, 25 İmar Adalarına Ait İmar Koordinat 1,5 1,5 1,5 1,5 Sistem Her Nokta İçin 26 Ruhsat Verilecek Tüm Sıhhi Ve Gayri Sıhhi Müesseselerden M2 Si 1,5 2, 2, 2, 27 İşyeri Açma Ruhsatı, Çalıştırma Belgesi 5, 5, 55, 55, İçin Görüş 28 Hisseli Satışlarda Görüş Taleplerinde 3, 35, 33, 33, 29 İmar Affı Kapsamı İşyerleri İçin 45, 5, 49, 49, 3 İmar Affı Kapsamı Meskenler İçin 3, 35, 33, 33, K İLAVE İMAR PLANI (her Hektar için) 1 Konut Planlama Çalışması 1., 1., 11., 11., 2 Ticaret (KDKÇ Alanı) 25., 25., 27.5, 27.5, 3 Sanayi 45,, 5., 49,5, 49,5, 4 Akaryakıt İstasyonu 15., 15., 165,, 165,, 5 LPG İstasyonu 6., 65., 66., 66., 6 GES (Güneş Enerjisi Kurulum) 3,, 3., 33., 33., L REVİZYON VE PLAN TADİLATI (Hek.) 1 Konut 1., 11., 11., 11., 2 Ticaret(KDKÇ Alanı) 25., 28., 27.5, 27.5, 3 Sanayi 45., 5., 49.5, 49.5, 4 Akaryakıt İstasyonu 15., 15., 165,, 165,, 5 LPG İstasyonu 6,. 65., 66,, 66,, 6 GES(Güneş Enerjisi Sistem Kurulum) 3., 3., 33., 33., Yukarıda komisyonumuzca hazırlanmış ve uygun görülen ücret tarifesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi f fıkrası gereğince kabulü için meclisin takdirlerine arz ederiz Sayılı kanunun 18 üncü maddesi gereğince yukarıda çizelge halinde hazırlanmış olan 9/12/216 tarih ve 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne ve 2/1/217 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 5: Gündemin beşinci maddesi; İLİ :KAYSERİ İLÇESİ :İNCESU KURUMU:İNCESU BELEDİYESİ GEÇİCİ İŞÇİ VİZE TEKLİF CETVELİ BİRİMİ POZİSYON UNVANI 216 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN GEÇİCİ İŞÇİNİN POZİSYONU (Adam/Ay Miktarı) Çalışan Sayısı 217 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONU (Adam/Ay Miktarı) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ve FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULAMA VE FEN İŞLERİ İŞÇİSİ Toplam: 3x5,29=158 Adam/Ay 2 3x5,29=158 Adam/Ay 2 3x5,29=158 Adam/Ay 3x5,29=158 Adam/Ay 217 mali yılında belediyemizde çalıştırılacak mevsimlik işçilere ait geçici işçi vize teklif cetvelinin kabul edilmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2/12/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 6: Gündemin altıncı maddesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca; S.N. ADI SOYADI K/D KADRO UNVANI 217 ÖDENEN NET ÜCRET 1. Arif SAĞLAM 8 Mühendis 2.175, TL. 2. Emrah Kadir DURGUN 8 Mühendis 2.175, TL. 217 yılı için yukarıda belirtilen tablodaki net ücret ödenmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 7: Gündemin yedinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 maddesi Belediye ve bağlı kuruluşlarda, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme ve danışmalık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir yer almaktadır. Bundan dolayı; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan 9 dereceli 1 adet Avukat kadrosuna karşılık Av. Yavuz KARAÇAVUŞ un kısmi zamanlı sözleşmeli avukat olarak 217 takvim yılı sonuna kadar çalıştırılmasına; Ayrıca 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılan sözleşmeli personellerin 217 yılı ücret tavanları henüz belirlenmediğinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek sözleşmeli personelin unvan bazındaki ücretlerinden, kısmi zamanlı avukat ücretinin net tutarın ödenmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 8: Gündemin sekizinci maddesi; 1. İncesu yu Daha Yeşil Görmek İstiyoruz 2. Halı Saha Yapılmasını İstiyoruz 3. Okul Etrafına Korumalık Yapılmasını İstiyoruz 4. Halkımız İçin Otobüs Duraklarına Isıtıcı İstiyoruz 5. İncesu yu Daha Temiz Görmek İstiyoruz AYFER ŞAHBAZ İLK-ORTAOKULU OSMAN GAZİ İLK-ORTAOKULU 1. Ağaçlandırma faaliyetlerinin daha çok olmasını istiyoruz 2. Spor faaliyetlerinin artmasını istiyoruz YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU 1. Otobüs Duraklarına Benim Var Sen Giy Projesi Asılmasını İstiyoruz 2. Hayvanat Bahçesi İstiyoruz 3. Santraç Turnuvası Yapılmasını İstiyoruz 4. Halep e Yardım Projesi Yapılmasını İstiyoruz 5. Bilgi Yarışmaları Yapılmasını İstiyoruz 6. Yeni Yollar Yapılmasını İstiyoruz 7. Daha Temiz Bir İncesu İstiyoruz 8. Yeni Duraklar İstiyoruz 9. Yeni Parklar İstiyoruz 1. Teknolojik Fuarları Düzenlenmesini İstiyoruz SARAYCIK İLK-ORTAOKULU 1. Okullara Yeni Sıraların Alınmasını İstiyoruz 2. Yeşil Alanların Çoğaltılmasını İstiyoruz 3. Akıllı Tahtalar İstiyoruz 4. Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Önem Erilmesini İstiyoruz 5. Saraycığın Çöken Kaldırım Taşlarının Yenilenmesini İstiyoruz 6. İlkokul ve Ortaokulun Ayrı Olmasını İstiyoruz 7. Üniversite Kenti Olmasını İstiyoruz 8. Saraycığın Kanalizasyon Alt Yapısının Yenilenmesini İstiyoruz KIZILÖREN OSMAN KULAÇ İLKOKULU 1. Mahallemizdeki Park Çok Eski Olduğundan Çocuklara Zarar Vermekte Olup Bu Nedenle Parkın Yenilenmesini İstiyoruz 1. Okulumuza Kapalı Spor Salonu İstiyoruz 2. Parkların Yenilenmesini İstiyoruz 1. Pencere Ve Kapıların Yenilenmesi 2. Okul Bahçesinde Oyun Alanı Yapılması 3. Okul Önlerine Kasis Yapılması 4. Okul Bahçesine Spor Alanı Yapılması KIZILÖREN PARLAKLAR ORTAOKULU KARAMUSTAFA PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1. Dik Rampaların Düzeltilmesini İstiyoruz 2. Okulumuzun Çevre Düzenlenmesinin Yapılmasını İstiyoruz 3. Okulumuza Bilgisayar Odası İstiyoruz 4. Voleybol Sahası İstiyoruz ÜÇKUYU İLKÖĞRETİM OKULU 1. Tiyatro Gibi Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Yapılması 2. Okulumuzun Binası ve Tuvaletler Arasına Parke Döşenmesi 1. Ortaokulumuza Yeni İlave Yapılmasını İstiyoruz 2. Dış Cephe Isı Yalıtımının Yapılmasını İstiyoruz 3. Okulumuza Kantin Açılmasını İstiyoruz 4. Okul Bahçesindeki Duvara Çit İstiyoruz ÖRENŞEHİR ÇİNKOM İLK-ORTAOKULU ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1. Okul Sahasının Düzleştirilmesini İstiyoruz 2. Okulumuzun Önünün Temizlenmesini İstiyoruz 3. Otobüs Duraklarına Isıtıcılar Takılmasını İstiyoruz 4. Bazı Sokaklarda Temizlik Yapılmıyor Temizlenmesini İstiyoruz ŞEHİT YUSUF ÖZMEN İLK-ORTAOKULU 1. Okul Etrafındaki Çöplerin Aralıklarla Toplanılmasını İstiyoruz 2. Okul Bahçesinin Daha Fazla Aydınlatılması Konusunda Gerekli Çalışmaların Yapılmasını İstiyoruz 3. Tiyatro Salonundaki Sandalyelerin Yenilenmesini İstiyoruz 4. Okul Bahçesine Daha Çok Bank Yapılmasının İstiyoruz 5. Halı Sahamız İçin Suni Çim İstiyoruz VALİ SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU ORTAOKULU 1. Okulun Yan Tarafında Bulunan Boş Arazinin Spor Salonu Yapılmasını İstiyoruz 2. Okulumuzda Mavi Kapak Kampanyasının Yapılmasını İstiyoruz 3. Okulumuzda Laboratuvar Olmasını İstiyoruz 4. Okulumuzun Önünde Bulunan İşler Yolun Kapatılmasını İstiyoruz 5. Belediye Başkanımızın Okulumuzu Daha Çok Ziyaret Etmesini İstiyoruz 6. Yıkılan Okulların Yenilenmesini İstiyoruz 7. Yerlere Çöp Atılmasının Yasaklanmasını İstiyoruz SUBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU 1. Parkımızın Eski Olmasından Dolayı Yenilenmesini İstiyoruz 2. Tuvaletin Yenilenmesini İstiyoruz 3. Okul Bahçesinin Çamur Olmasından Dolayı Parke Yapılmasını İstiyoruz Yukarıda okulların isteklerinin maddeler halindeki taleplerinin Belediyemizi ilgilendiren konularda Belediyemizin ilgili müdürlüklerine tebliğ edilmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 9: Gündemin dokuzuncu maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada; Yazı İşleri Müdürlüğünün onayına istinaden 1. Derecede Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün derecesinin 4. Dereceye çıkarılmasına, 4. Derecede bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 1. Dereceye düşürülmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine istinaden 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 1: Gündemin onuncu maddesi; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 217 Mali ve Sosyal Haklar adlı Genelgesinin B maddesinin 3. fıkrasında (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bendinin1. Maddesinde yer alan nüfusu 1..1 den fazla olan yerler için 453, TL. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödenir maddesine istinaden 216 mali yılı için Belediyemiz Zabıta Personelinin maktu fazla çalışma ücreti 453, TL. olarak ödenmesine ve Zabıta Müdürlüğünde çalışan personelin fazla mesai yaptığı süreler içerisinde fazla mesai ücreti almasına; 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesi gereğince 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. KARAR 11: Gündemin onbirinci maddesi; İncesu İlçesi Subaşı Mahallesi 11 ada 146 ve 155 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin 1/1 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımının İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca yapılan teknik inceleme sonucunda uygun olacağından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 2/1/217 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Zekeriya KARAYOL Mustafa BAYAM Mustafa EKİZOĞLU Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks