Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Category:

Food

Publish on:

Views: 46 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TANITIM KİTAPÇIĞI Program
Transcript
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TANITIM KİTAPÇIĞI Program Hakkında Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı, Lastik sektörü ve Plastik sektörü olmak üzere iki ayrı sanayi birimine hizmet vermektedir. Lastik ve Plastik Teknikeri bu sektörde çalışan mühendise yardımcı bir eleman olup, kimya, makine, işletme alanlarında; üretim, denetim, planlama, laboratuvar, kalite kontrol ve malzeme alımı gibi konularında çalışabilirler. Programın Misyonu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı nın misyonu, polimer sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, mesleğinde yetkin, polimer işleme süreçlerini kavramış, polimer maddelerin yapısını ve standart deney yöntemlerini kavrama becerisine sahip, toplam kalite sistemini anlamış, katılımcı, sürekli öğrenen, sorumluluk alan, toplamsal fayda ve doğru davranış bilinciyle hareket eden teknikerleri yetiştirmektir. Programın Vizyonu Lastik ve Plastik Teknoloji Programı nın vizyonu, Türkiye de sektördeki ilk ve en eski program olarak, kendini sürekli yenileyen öncü program olma özelliğini sürdürmektir. Programın Amaç ve Hedefleri Lastik ve Plastik Teknolojileri Programı nın amacı, mesleğinde yetkin, polimer işleme proseslerinin çalışma kuramlarını kavramış, polimer malzemelerin kimyasını ve polimer malzemelerin deney yöntemlerini anlayan, yaptığı işte sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiş, takım çalışmalarında katılımcı, sürekli öğrenen, sorumluluk alan, toplamsal fayda ve doğru davranış bilinciyle hareket eden teknikerleri yetiştirmektir. Türkiye de sektördeki en eski program olarak Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı nın hedefi, kendini sürekli yenileyen öncü program olma özelliğini ve polimer sanayicileriyle kurduğu güçlü işbirliğini sürdürmektir Programın Mezuniyet Koşulları İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek aldığı derslerin tümünden başarılı olmalıdır. İşyeri Uygulamalı Eğitimi I ve İşyeri Uygulamalı Eğitimi II (stajlar) çalışmalarını tamamlamalıdır. Mezuniyet için gerekli 120 AKTS ve 75,5 Krediyi almalıdır. Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) en az 2,00 olan ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Lastik ve Plastik Teknolojisi Programının ön lisans diploması verilir. İletişim T.C. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ek Binası Ulus Mahallesi Kültür Caddesi No:20 Tepecik/Büyükçekmece, İstanbul Telefon: Faks: İnternet adresi: Akademik Kadro Prof. Dr. Aydın Tavman (Bölüm Başkanı) / Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar (Program Başkanı) / / Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Ders Listesi (1. Yarıyıl) Öğrencinin 1. Dönemde (Güz Dönemi) alması gereken dersler aşağıda belirtilmiştir. Zorunlu (Z) olarak belirtilen tüm dersler (9 ders) seçilmelidir. Seçmeli ders grubunda bulunan (1A) derslerden birinin mutlaka seçilmesi gereklidir. (Toplamda 9 zorunlu ve 1 seçmeli ders seçilmelidir.) Kodu Türü (S/Z) Dersin 1. Yarıyıl Kredi Dağılımı Adı T U L Kredi AKTS ODAI0001 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ODTD0001 Z Türk Dili I ODYD0001 Z Yabancı Dil I LPTE1001 Z Matematik LPTE1002 Z Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ,5 4 LPTE1032 Z Genel Kimya LPTE1004 Z Bilgisayara Giriş ,5 4 LPTE1005 Z Teknik Resim ,5 3 LPTE1006 Z Teknikerliğe Giriş S SEÇMELİ DERS (1A GRUBU) TOPLAM 21,5 30 1A GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ ODGS0001 S Güzel Sanatlar I ODBE0001 S Beden Eğitimi I Ders Listesi (2. Yarıyıl) Öğrencinin 2. Dönemde (Bahar Dönemi) alması gereken dersler aşağıda belirtilmiştir. Seçmeli ders grubunda bulunan (2A, 2B ve 2C) derslerden birinin mutlaka seçilmesi gereklidir. (Toplamda 5 zorunlu ve 3 seçmeli ders seçilmelidir.) Kodu Türü (S/Z) Dersin 2. Yarıyıl Kredi Dağılımı Adı T U L Kredi ODAI0002 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ODTD0002 Z Türk Dili II ODYD0002 Z Yabancı Dil II LPTE1007 Z Organik Kimya LPTE1008 Z Polimer Kimyasına Giriş AKTS S SEÇMELİ DERS (2A GRUBU) S SEÇMELİ DERS (2B GRUBU) S SEÇMELİ DERS (2C GRUBU) TOPLAM A GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ ODGS0002 S Güzel Sanatlar II ODBE0002 S Beden Eğitimi II B GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ ODSK0001 S Şehir ve Kültür-İstanbul ODID0001 S İşaret Dili ODAK0001 S Afet Kültürü C GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ LPTE1009 S Lastik Teknolojisine Giriş LPTE1010 S Plastik Teknolojisine Giriş Ders Listesi (3. Yarıyıl) Öğrencinin 3. Dönemde (Güz Dönemi) alması gereken dersler aşağıda belirtilmiştir. Seçmeli ders grubunda bulunan (3A ve 3B) derslerden birinin mutlaka seçilmesi gereklidir. (Toplamda 4 zorunlu ve 2 seçmeli ders seçilmelidir.) 3. Yarıyıl Kredi Dersin Dağılımı Türü Kodu (S/Z) Adı T U L Kredi AKTS LPTE2012 Z Polimer Makineleri I LPTE2018 Z Polimer Katkı Maddeleri LPTE2017 Z Organik Malzemeler LPTE2016 Z Polimer Kimyası S SEÇMELİ DERS (3A GRUBU) S SEÇMELİ DERS (3B GRUBU) TOPLAM A GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ LPTE2013 S Elektrik Bilgisi LPTE2014 S Enstrümantal Analiz B GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ LPTE2015 S Lastik Teknolojisi LPTE2022 S Plastik Teknolojisi Ders Listesi (4. Yarıyıl) Öğrencinin 4. Dönemde (Bahar Dönemi) alması gereken dersler aşağıda belirtilmiştir. Seçmeli ders grubunda bulunan (4A ve 4B) derslerden birinin mutlaka seçilmesi gereklidir. (Toplamda 5 zorunlu ve 2 seçmeli ders seçilmelidir.) Kodu Dersin 4. Yarıyıl Kredi Dağılımı Türü (S/Z) Adı T U L Kredi AKTS LPTE2023 Z Polimer Makinaları II LPTE2019 Z Ekonomi LPTE2021 Z Proses Teknolojisi LPTE2033 Z Polimer Fiziği LPTE2034 Z Polimer Laboratuvarı S SEÇMELİ DERS (4A GRUBU) S SEÇMELİ DERS (4B GRUBU) TOPLAM A GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ LPTE2020 S Bilgi İşlem LPTE2024 S Toplam Kalite Yönetimi B GRUBU SEÇMELİ DERSLERİ LPTE2011 S Plastik Standartları LPTE2026 S Lastik Standartları Programımızda ders veren Öğretim Üyeleri/Görevlileri Matematik Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Genel Kimya Bilgisayara Giriş Teknik Resim Teknikerliğe Giriş Organik Kimya Polimer Kimyasına Giriş Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Okt. Elif Kibritçioğlu Öğr. Grv. Samed Ayhan Özsoy Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Lastik Teknolojisine Giriş Plastik Teknolojisine Giriş Polimer Makineleri I Polimer Katkı Maddeleri Organik Malzemeler Polimer Kimyası Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Programımızda ders veren Öğretim Üyeleri/Görevlileri Elektrik Bilgisi Enstrümantal Analiz Lastik Teknolojisi Plastik Teknolojisi Polimer Makinaları II Ekonomi Proses Teknolojisi Polimer Fiziği Polimer Laboratuvarı Bilgi İşlem Toplam Kalite Yönetimi Plastik Standartları Lastik Standartları Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Öğr. Grv. Meryem Demir Güldal Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Öğr. Grv. Dr. Ş. Hande Özören Yaşar Ortak dersler UZAKTAN EĞİTİM adı altında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye; adresinden ulaşabilirsiniz. Ders Seçim İşlemleri Ders seçimlerimi ne zaman yapacağım? Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen ders alma döneminde seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Bu dönemde seçimlerini yapmayanlar o dönem derslerine katılamazlar. Akademik takvime adresinden ulaşabilirsiniz. Ders seçimleri nereden yaparım? Ders seçimleri Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılmaktadır. bu adresten sisteme giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifreniz ilk kayıt sırasında verilecektir. Şifreniz ve kullanıcı adınız yoksa öğrenci işleri ile iletişime geçiniz. Ders seçim döneminde danışmanıma nereden ulaşabilirim? Öğrenciler ders seçimleri sırasında danışmanları ile nokta otomasyon sistemi üzerinden mesajlaşarak yardım alabilirler. Yeni kayıt oldum hangi dersleri seçeceğim? Öğrenciler ders seçimlerini yaparken zorunlu derslerinin tamamını seçmelidir. Ayrıca seçmeli derslerden de en az bir tanesinin seçilmesi gereklidir. Ayrıntılı bilgi Ders Listesi (1. Yarıyıl) başlığı altında verilmiştir. Ders seçimleri tamamladıktan sonra ne yapacağım? Seçimlerini tamamlayan öğrencilerin Danışman Onayı yapıldıktan sonra, derslerin durumu Kesin Kayıt haline gelince çıktısını alıp imzalayıp, danışmanına belirtilen tarihlerde teslim etmelidir. Bu tarihler Facebook grupta ilan edilecektir. (Bknz. Duyurular) Ders seçimleri sırasında otomasyon sisteminde görülebilecek her türlü sorun için öğrenci işlerine ya da sistemde bulunan çözüm merkezine başvuru yapınız. Ders Geçme Bir derste yılsonu notu, %40 dönem içi etkinliklerden (vize-proje-ödev-sunum vs.) ve %60 final notu ile hesaplanır. Finalden en az 45 alınmalı ve ortalama en az 35 olmalıdır. Sınav sonucunda oluşan sınıf ortalaması ve standart sapmaya göre bağıl veya mutlak değerlendirmeyi otomasyon sistemi otomatik seçmektedir. Sınav notlarının öğrenciye ilanından sonra not değişikliği yapılamaz. Ancak öğrencinin sınav notuna 3 gün içinde verdiği itiraz dilekçesi, sınav kâğıdının komisyonca değerlendirilmesi sonucu hata varsa düzeltilebilir. Dönem sonunda ilan edilen harf notu ile otomasyondaki transkriptinde uyuşmazlık olması durumunda öğrenci bir sonraki dönem başlamadan notun düzeltilmesi için öğrenci işlerine başvurmalıdır. Finalde DD veya DC ile geçilen dersin bütünlemesine girilmesi durumunda son aldığı not geçerli olacaktır. Bu durumda bütünlemede sınava girip FF alan öğrencinin notu FF olarak kalacaktır. Bütünlemeye girmemesi durumunda final notu geçerli olacaktır. Bütünleme sınavına girmek için final sınavına girme şartı yoktur. Final veya bütünleme notları öğretim elemanınca onaylandıktan sonra notunuzu sistemden görebilirsiniz ancak harf notunu görebilmeniz için öğrenci işlerinin de onayı gerektiği için harf notlarını bir süre sonra görebilirsiniz. Devam zorunluluğu var mı? Devam zorunluluğu tüm derslerde %70 tir. Devamsızlık yüzünden kalan öğrencinin notu FD olarak geçer ve bu öğrenciler final ve bütünlemeye alınmazlar alınsalar dahi sınav kâğıtları değerlendirilmez. Duyurular Ders ve sınav programları ile diğer tüm duyular bölümün panosunda, internet sitesinde ya da Facebook grubunda ilan edilmektedir. Dersler ve sınavlar hakkında güncel bilgilere ulaşmak için programın Facebook grubuna üye olunuz. (Facebook grup: Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri) İnternet adresleri: Stajlar Staj başvuru dönemleri okul yönetimi tarafından belirlenerek öğrencilere her yıl duyurulmaktadır. Staj yeri öğrencinin kendisi tarafından belirlenecektir. Staj yapılan yerler programımızın belirlediği şartlara uygun olmalıdır. (Plastik ya da lastik üretimi yapan firmalar, bu ürünlerin kalite kontrol işlemlerini gerçekleştiren laboratuvarlar, enjeksiyon ve ekstrüder makinaları için kalıp ve diğer ekipmanları üreten firmalar vb.) Staj başvurusu için gerekli belgeler okulun internet sitesi üzerinden indirilecektir. Staj Dosyasının Doldurulması ve Teslim edilmesi Staj raporunuzun kapağını tam ve eksiksiz doldurunuz. Staj Değerlendirme formu Kurum Yetkilisi tarafından doldurularak gerekli kısımlar imzalanıp, kaşelenecektir. (Kullanılan kaşe resmi şirket kaşesi olmalıdır.) Staj yapan öğrencinin bir adet fotoğrafı bu sayfada kesinlikle yer alacaktır. Bu sayfa kapalı zarf içerisinde, staj defteri ile birlikte teslim edilecektir. Haftalık Yapılan İş Formu tablolarını doldururken üst kısımda hangi haftaya ait olduğunu gösteren tarihleri doldurup, defteri doldurduğunuzda Yapılan İş kısmına yazdığınız başlıkları burada hangi güne ait ise ona göre doldurmanız gerekmektedir. Haftalık Yapılan İş Formu alt kısmında yetkili kişinin imzası ve kaşesinin bulunması gerekmektedir. (Kaşe yok ise unvan, ad ve soyad belirtilmelidir.) Staj Raporunu hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler; o o Günlük raporlarda kısım, Yapılan iş, hafta no ve tarih kısımları doldurulmuş olmalıdır. Günlük raporlarda çalıştığınız yere uygun olarak yaptığınız çalışmaları anlatmanız o o o o o o gerekmektedir. Kullandığınız cihazları anlatırken şema vs. gibi resimleri kullanabilirsiniz. Laboratuvar ve kalite kontrol kısımlarında staj yaptıysanız burada yapılan testler anlatılmalıdır. Staj raporunda her güne ait en az bir sayfa bulunmalıdır. (Minimum 30 Günlük rapor sayfası) Günlük raporlar sorumlu kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Staj raporu tamamlandıktan sonra size belirtilen gün ve saatlerde elden imza karşılığı teslim etmeniz gerekmektedir. Bu tarihler Facebook grupta ilan edilecektir. Bu tarihlerden sonra teslim edilen raporlar kabul edilmeyecektir. İmzasız ve kaşesiz raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yukarıda anlatılan maddelere aykırı raporlar BAŞARISIZ sayılacaktır. Bu durumda stajın yeniden yapılması gereklidir.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks