Please download to get full document.

View again

of 207
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA GERİLİM DAĞITIM SİSTEMLERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 25 | Pages: 207

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA GERİLİM DAĞITIM SİSTEMLERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ MUHAMMET AYDIN YOLDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
Transcript
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA GERİLİM DAĞITIM SİSTEMLERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ MUHAMMET AYDIN YOLDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. RECEP YUMURTACI İSTANBUL, 2011 T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA GERİLİM DAĞITIM SİSTEMLERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Muhammet Aydın YOLDAŞ tarafından hazırlanan tez çalışması tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Yıldız Teknik Üniversitesi Jüri Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman KILIÇ Marmara Üniversitesi ÖNSÖZ Gelişen teknoloji ve dünya nüfusunun hızla artmasından dolayı enerjiye olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Dünya ülkeleri, enerji ihtiyacının büyük kısmını fosil tabanlı yakıtlar kullanarak karşılamaktadır. Ancak fosil tabanlı yakıt kaynaklarının her geçen gün kısıtlı hale gelmesi ve ileriki yıllarda elektrik enerjisinin yeterliliği açısından doğacak sorunları engellemek adına kullanılan enerjinin kalitesini artırarak daha verimli hale getirilerek kayıp ve kaçakları önlemek ve bu sayede elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak daha da önem kazanmaktadır. Bu tasarrufu sağlamanın en kolay yöntemlerinden birisi reaktif güç kompanzasyonudur. Tez çalışması kapsamında orta gerilim ve alçak gerilim tesislerinde klasik kademeli ve statik reaktif güç kompanzasyon çeşitleri incelenmiştir. Orta gerilim ve alçak gerilim sistemlerinde pasif filtreli ve filtresiz klasik kademeli kompanzasyon sistemlerinin bir örnek ele alınarak simülasyon yardımı ile karşılaştırılması yapılmıştır. Böylece her iki gerilim seviyesinde oluşabilecek sorunlar incelenmiştir. Ekonomik analiz çerçevesinde, kullanılan malzeme açısından her iki gerilim seviyesinde yatırım maliyeti çıkartılarak karşılaştırma yapılmıştır. Böyle bir konuda çalışmamı sağlayan ve bana her konuda rehberlik eden danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI ya can-ı gönülden teşekkür ederim. Çalışmalarımda kullandığım verilerin elde edilmesi ve kullanılmasında yardımlarını hiç unutmayacağım Çağrı Elektrik Proje Taah. San. ve Tic. A.Ş. Orta Gerilim Departman Müdürü sayın Mehmet TURAN a, çalışma arkadaşım Semra ŞEKERCİ ye ve Edk Elektrik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Genel Koordinatörü sayın Uğur Doğan KOÇAK a şükranlarımı sunarım. Son olarak beni her zaman maddi ve manevi olarak destekleyen anneme, babama ve kardeşlerime çok teşekkür ederim Ağustos, 2011 Muhammet Aydın YOLDAŞ iv İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... x KISALTMA LİSTESİ... xiiii ŞEKİL LİSTESİ... xiii ÇİZELGE LİSTESİ... xix ÖZET... xx ABSTRACT... xxi BÖLÜM 1 GİRİŞ... 1 BÖLÜM Literatür Özeti Tezin Amacı Hipotez... 2 REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Genel Teorik Bilgi Aktif Güç, Reaktif Güç ve Görünür Güç Reaktif Güç Tüketicileri Reaktif Güç Üreticileri Dinamik Faz Kaydırıcılar Kondansatörler Reaktif Güç Kompanzasyon Gerekliliği Reaktif Güç İhtiyacının Belirlenmesi Kondansatör Gücü Hesabı... 9 Aktif Gücün Sabit Olması Hali Görünür Gücün Sabit Olması Hali Klasik Kompanzasyon Kompanzasyon Tesislerinin Çeşitleri Bireysel Kompanzasyon Grup Kompanzasyon... 15 BÖLÜM Merkezi Kompanzasyon Reaktif Gücün Otomatik Ayarı Filtreli Kompanzasyon Harmonik Büyüklüklere Ait Tanımlar ve Genel İfadeler NonsinüsoidalDurumda Elektriksel Büyüklükler Toplam Harmonik Distorsiyonu (THD) Toplam Talep Distorsiyonu (TTD) Şekil Faktörü Tepe (Crest) Faktörü Telefon Etkileşim Faktörü (TEF) Transformatör K-Faktörü Distorsiyon Güç Hesabı Harmonik Filtreler Pasif Filtreler Seri Filtreler Şönt Filtreler Tek Ayarlı Filtreler Çift Ayarlı Filtreler Sönümlü Filtreler Statik VAR Kompanzasyon Tristör Anahtarlamalı Kapasitör (TSC) Tristör Anahtarlamalı Reaktör (TSR) Tristör Kontrollü Reaktör (TCR) Sabit Kondansatörlü Tristör Kontrollü Reaktör (FC-TCR) Tristör Kontrollü Seri Kapasitör (TCSC) Tristör Kontrollü Faz Değiştirici (TCPV) Statik VAR Kompanzatör Koruması ORTA GERİLİM DAĞITIM SİSTEMLERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TEKNİKLERİ O.G. Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu Amacı O.G. Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonunun Avantajları Teknik Optimizasyon Ekonomik Optimizasyon O.G. Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu İçin Optimum Kapasitör Yerleştirme O.G. Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu İçin Kullanılan Malzemeler Kondansatör Yapısı Kasa Dahili Sigortalı Olan Kondansatörler Tek Fazlı Kondansatörler Üç Fazlı Kondansatörler Endüktanslar Ani Boşalma Akımı Sınırlama Reaktörleri Filtre Endüktansları Kondansatör Koruması Dengesizlik Koruması v BÖLÜM Aşırı Yük Koruması Sigortalar Harici Sigortalar Eriyen Telli Sigortalar Kondansatör Bankoları Kondansatör Bankolarının Montajı O.G. Kondansatör Banklarının Yapılandırılması ve Bağlantı Şekilleri Nötrü Topraksız Yıldız Bağlantı Şekli Nötrü Topraklı Yıldız Bağlantı Şekli Nötrü Topraksız Çift Yıldız Bağlantı Şekli O.G. Tesislerinde Reaktif Güç Kompanzasyon Teknikleri Sabit Kompanzasyon Otomatik Kompanzasyon Statik Kompanzasyon O.G.TESİSLERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU İLE İLGİLİ SAYISAL UYGULAMA ve TASARIMLAR Giriş İşletme Gerilimi 34,5 kv' luk Bir Tesiste Tek Fazlı Kondansatörlerden Oluşan Çift Yıldız Kondansatör Bankolu Kompanzasyon Uygulama Örneği Kompanzasyon Gücü Hesabı Trafo-1' e Tesis Edilecek Kondansatör Gücü Trafo-2' e Tesis Edilecek Kondansatör Gücü Trafo-3' e Tesis Edilecek Kondansatör Gücü Aşırı Akım Sınırlama Reaktör Değeri Hesabı O.G. Kablo Hesabı Akım Trafosu Seçimi Kondansatör Sisteminin O.G. Tek Hat Şeması Kondansatör Bankolarının Yerleşim Planı İşletme Gerilimi 6,3 kv' luk Bir Tesiste Üç Fazlı Kondansatörlü Kompanzasyon Uygulama Örneği Kompanzasyon Gücü Hesabı Aşırı Akım Sınırlama Reaktörü O.G. Kablo Hesabı AkımTrafosu Seçimi Kondansatör Sisteminin O.G. Tek Hat Şeması Sistemin Otomatik Çalışması Sistemin Manuel Çalışması Aşırı Akım ve Kısa Devre Koruma Aşırı Yük Koruma ve Deşarj Süresi Kontrolü Aşırı Gerilim ve Düşük Gerilim Koruma Hücrelerde Bulunan Kilitlemeler Bara Ayırcısı-Vakum Kontaktör Arası Elektriksel Kilit Sigorta Tertibatı-Vakum Kontaktör Arası Elektriksel Kilit. 96 Bara Ayırcısı-Toprak Ayırıcısı Arası Elektriksel Kilit Toprak Ayırcısı-Kapı Arası Elektriksel Kilit vi BÖLÜM.5 Kompanzasyon Besleme Kesicisi-Vakum Kontaktör Arası Elektriksel Kilit Toprak Ayırcısı-Vakum Kontaktör Arası Elektriksel Kilit Metal Mahfazalı Kondansatör Hücrelerinin Yerleşim Planı İşletme Gerilimi 27,5 kv olan Tek Fazlı Demiryoluna Ait Kompanzasyon Uygulama Örneği Kondansatör Sisteminin A.G. ve O.G. Tek Hat Şeması SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI Giriş Kompanzasyon Devreye Girdiğinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Alçak Gerilim Barasında Klasik Kademeli Kompanzasyon (MOD 1) Simülasyonun t= 1 Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t= 1,5Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t= 3Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Orta Gerilim Barasında Klasik Kademeli Kompanzasyon (MOD 2) Simülasyonun t= 1Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t= 1,5Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t= 3Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması O.G. Barasında, A.G. Barasında Reaktif Güç Kompanzasyonu Yapıldığında Sistemdeki Akım ve Gerilim Harmoniklerinin İncelenmesi Alçak Gerilim Barasında Filtresiz Klasik Kademeli Kompanzasyon (MOD 1) Simülasyonun t= 1Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t= 1,5Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t= 3Saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Orta Gerilim Barasında Filtresiz Klasik Kademeli Kompanzasyon (MOD 2) Simülasyonun t=1saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t=1,5saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi vii BÖLÜM Simülasyonun t=3saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Orta Gerilim Barasında Pasif Filtreli Klasik Kademeli Kompanzasyon (MOD 3) Simülasyonun t=1saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t=1,5saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyonun t=3saniyesi Süresinde Oluşan Transient Akımların İncelenmesi Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması ORTA GERİLİM SİSTEMİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU İLE ALÇAK GERİLİM SİSTEMİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ARASINDA EKONOMİK KARŞILAŞTIRMA 173 BÖLÜM.7 SONUÇ VE ÖNERİLER..177 KAYNAKLAR EK-A BİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA UYGULANAN İŞLETME GERİLİMİ 34,5 kv, 200 MVAr LIK FC-TCR KOMPANZATÖRÜN PROJESİ EK-B A-1 Sistemin O.G. Tek Hat Şeması İŞLETME GERİLİMİ 34,5 kv LUK BİR TESİSTE TEK FAZLI KONDANSATÖRLERDEN OLUŞAN ÇİFT YILDIZ KONDANSATÖR BANKOLU KOMPANZASYON UYGULAMASININ PROJELERİ.183 EK-C B-1Sistemin O.G. Tek Hat şe ması B-2Kondansatör Bankolarının Yerleşim Planları İŞLETME GERİLİMİ 6,3 kv LUK BİR TESİSTE ÜÇ FAZ KONDANSATÖRLÜ KOMPANZASYON UYGULAMASININ PROJELERİ.184 EK-D C-1Sistemin O.G. Tek Hat şeması C-2 Metal Mahfazalı Kondansatör Hücrelerinin Yerleşim Planları..184 C-3 Metal Mahfazalı Kondansatör Hücrelerinin Kesit Görünüşleri..184 İŞLETME GERİLİMİ 27,5 kv OLAN TEK FAZLI DEMİRYOLUNA AİT KOMPANZASYONUYGULAMASININ PROJELERİ..185 viii D-1 Sistemin O.G. Tek Hat Şeması D-2 O.G. Sisteminin Kesit Görünümü D-3 Sistemin Yerleşim Planı..185 D-4 Kompanzasyon Panolarının Kesit Görünümleri.185 ÖZGEÇMİŞ ix SİMGE LİSTESİ S P Q U I I P I Q Cos θ C X C L X L W f U C I C Q C C Δ C Υ U h X D THD I THD V K f K P Fdist P f S N I n U baz N baz S K I K N K Görünür güç Aktif güç Reaktif güç Fazlar arası gerilim Akım Aktif akım Reaktif akım Güç faktörü Kondansatör kapasitesi Kapasitif reaktans Bobin endüktansı Endüktif reaktans Açısal frekans Frekans Kondansatör gerilimi Kondansatör akımı Kondansatörün reaktif gücü Üçgen bağlı kondansatör kapasitesi Yıldız bağlı kondansatör kapasitesi Hat gerilimi Reaktans Distorsiyon Akım toplam harmonik distorsiyonu Gerilim toplam harmonik distorsiyonu Şekil (form) faktörü Transformatör K faktörü Distorsiyon güç faktörü Güç faktörü Nominal güç Nominal akım Baz gerilimi Baz güç Kısa devre kesme gücü Kısa devre akımı Kısa devre gücü x I th Z hat X r Z f E Loss P Loss R T E T i T T C I max Termik akım Hat empedansı Rezonans frekansındaki reaktans Filtre empedansı Enerji kaybı Aktif güç kaybı Direnç Hat kaybının azalmasında doğan kâr Reaktif güç satışından doğan kâr Birim fiyat Yatırım maliyeti Akımın maksimum değeri xi KISALTMA LİSTESİ GF Güç Faktörü AC Alternatif Akım THD Toplam Harmonik Distorsiyon TTD Toplam Talep Distorsiyon TEF Telefon Etkileşim Faktörü SVC Statik VAR Kompanzatör TSR Tristör Anahtarlamalı Reaktör TSC Tristör Anahtarlamalı Kapasitör TCR Tristör Kontrollü Reaktör FC-TCR Sabit Kondansatör-Tristör Kontrollü Reaktör TCSC Tristör Kontrollü Seri Kapasitör TCPV Tristör Kontrollü Faz Değiştirici YG Yüksek Gerilim OG Orta Gerilim AG Alçak Gerilim DC Doğru Akım TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi EPDK Enerji Piyasası Denetleme Kurulu LCD Liquid Crystal Display GPS Global Positioning System xii xiii ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil 2. 1 Endüktif bir yük için tüketicinin akım ve güç bileşenleri... 5 Şekil 2. 2 Bir fazlı bir kondansatörün devreye bağlanması ve fazör diyagramı... 9 Şekil 2. 3 Üç fazlı alternatif akım şebekesindeki kondansatörlerin üçgen ve yıldız bağlanması Şekil 2. 4 Aktif gücün sabit olması halinde reaktif güç ihtiyacının belirlenmesi Şekil 2. 5 Görünür gücün sabit olması halinde reaktif güç ihtiyacının belirlenmesi Şekil 2. 6 Bireysel kompanzasyon Şekil 2. 7 Grup kompanzasyon Şekil 2. 8 Merkezi kompanzasyon Şekil 2. 9 Aşırı kompanzasyon sonucunda gerilim yükselmesi Şekil Tek ayarlı filtre devresi Şekil İkinci mertebe sönümlü filtre devresi Şekil Devrede seri filtrenin kullanımı Şekil Devrede şönt filtrenin kullanımı Şekil Tek ayarlı filtre devresi ve empedans değişimi Şekil Çift ayarlı filtrenin empedans değişimi Şekil Çift ayarlı filtre devresi Şekil Sönümlü Filtre devreleri Şekil Sönümlü filtrenin frekans-empedans değişimi Şekil TSC eşdeğer devresi Şekil TSC nin üç fazlı eş değer devresi Şekil TSR tabanlı svc nin eşdeğer devresi Şekil TCR nin temel yapısı Şekil TCR ye ait akım ve gerilim dalga şekilleri Şekil TCR nin üç fazlı eşdeğer devresi Şekil Sabit kondansatörlü-tristör kontrollü reaktör devre şeması (FC-TCR) Şekil İletim açısı ile reaktif güç ilişkisi Şekil Sürekli halde kompanzatörün gerilim-reaktif güç ilişkisi Şekil FC-TCR kompanzatör devresinin tek hat şeması Şekil TCSC devre şeması Şekil TCPV devre şeması Şekil TSC ve TCR nin birleştirilmiş devre şeması Şekil kv-50 Hz lik o.g.güç faktörü düzeltme sistemi Şekil 3. 2 Kentsel bölgelerde SF 6 gazlı transformatör merkezleri için reaktif güç kompanzasyon devre şeması Şekil 3. 3 Harici sigortalı standart kondansatör bank düzenlemesi Şekil 3. 4 Her iki terminali de yalıtılmış tek fazlı kondansatör... 59 Şekil 3. 5 Bir terminali yalıtılmış diğer terminali kasaya bağlanmış tek fazlı kondansatör Şekil 3. 6 Üç fazlı kondansatör Şekil 3. 7 Ani boşalma akımı sınırlama reaktörleri Şekil 3. 8 Filtreleme tek fazlı reaktör boyutu ve manyetik açıklık mesafesi Şekil 3. 9 Dengesizlik koruması tek hat şeması Şekil Dahili ortam montajı için kullanılacak akım trafosu Şekil Harici ortam montajı için kullanılacak akım trafosu Şekil Kondansatörlerin yatay ve dikey olarak bir araya getirilerek monte edilmesinde atmalı sigortaların düzenlenmesi Şekil Atmalı sigortalı versiyonlu faz başına seri olarak bağlanmış 2 bölümlü kondasatör bankosu Şekil Atmalı sigortalı kondansatör bankosunun tek hat şeması Şekil Dahili sigortalı versiyonlu faz başına seri olarak bağlanmış 2 bölümlü kondansatör bankosu Şekil Dahili sigortalı kondansatör bankosunun tek hat şeması Şekil Nötrü topraksız tek yıldız bağlantı şekli Şekil Nötrü topraklı tek yıldız bağlantı şekli Şekil Nötrü topraksız çift yıldız bağlantı şekli Şekil Bir demir çelik fabrikasında uygulanan 34,5 kv, 200 MVAr lık FC-TCR kompanzatör devre şeması Şekil adet 100 MVA lık 154 kv / 34,5 kv çevirme oranına sahip indirici transformatörlerin tek hat şeması Şekil kvar lık kondansatör bankosunun O.G. tek hat şeması Şekil 4. 3 Üç fazlı nötrü izoleli yıldız-yıldız bağlı kondansatör şeması Şekil kvar lık kondansatör bankolarının yerleşim planları Şekil kvar lık kondansatör bankosunun görünümü Şekil 4. 6 Üç fazlı kondansatörlü 1250 kvar kademe gücüne sahip 3 kademeli metal mahfazalı vakum kontaktörlü kompanzasyon sistemi o.g. tek hat şeması. 94 Şekil kvar lık 3 adet metal mahfazalı kondansatör hücrelerinin yerleşim planları Şekil 4. 8 Metal mahfazalı kondansatör hücrelerinin kesit görünüşleri Şekil kvar lık 3 adet metal mahfazalı kondansatör hücrelerinin görünümü Şekil TCDD kompanzasyon sisteminin tek hat şeması Şekil TCDD ye kurulan o.g. tesisinin kesit görünümü Şekil TCDD ye kurulan tesisin yerleşim planı Şekil Kompanzasyon panolarının kesit görünümleri Şekil Kompanzasyon sisteminin kumanda şeması Şekil 5. 1 Sistemin tek hat şeması (MOD 1) Şekil 5. 2 Sistemin devre şeması (MOD 1) Şekil 5. 3 Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil 5. 4 Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil 5. 5 Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil 5. 6 Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil 5. 7 Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil 5. 8 Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil 5. 9 Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli xiv Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli 112 Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Sistemin tek hat şeması(mod Şekil Sistemin devre şeması (MOD 2) Şekil Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli 121 Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Sistemin tek hat şeması (MOD 1) Şekil Sistemin devre şeması (MOD 1) Şekil Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli (transient akım oluşumu) Şekil Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki akım harmonik spektrumu Şekil Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyon süresi boyunca 0,4 kv barasındaki gerilim harmonik spektrumu Şekil Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki akım harmonik spektrumu Şekil Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyon süresi boyunca 34,5 kv barasındaki gerilim harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki akım harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilim harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli xv Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilim harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki akım harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilim harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki gerilimin dalga şekli 136 Şekil Simülasyonun t=1,5 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki akımın harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin dalga şekli Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 0,4 kv barasındaki gerilimin harmonik spektrumu Şekil Simülasyonun t=3 süresinde 34,5 kv barasındaki akımın dalga şekli
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks