Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

T E S T R A P O R N O : TK Jun.19, PDF

Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sayfa : 1 / 6 Başvuran : DOĞA KOLEJİ Test Tarihi : Jun.17-19,2013 Adres : / Kontak Kişi: CENK GÜLGÖKEN Tanımı: CHINO Y.S UNISEX BEJ Alıcı: MY DOGA STORE attn of CENK GÜLGÖKEN Artikel No.: DK 1083 DNM 13
Transcript
Sayfa : 1 / 6 Başvuran : DOĞA KOLEJİ Test Tarihi : Jun.17-19,2013 Adres : / Kontak Kişi: CENK GÜLGÖKEN Tanımı: CHINO Y.S UNISEX BEJ Alıcı: MY DOGA STORE attn of CENK GÜLGÖKEN Artikel No.: DK 1083 DNM 13 Bakım Talimatı: HER YIKAMA SONRASI UTULEYINIZ 30 DERECEDE YIKANIR CAMASIR SUYU KULLANILMAZ HAFIF ISI UTU TRIKLORETLEN HARIC TUM SOLVENTLER KULLANILABILIR KURUTMA MAKİNESİNDE KURUTMAYINIZ Bildirilen Elyaf Kompozisyonu: Bildirilen Elyaf Gramajı : 100 % PAMUK 243 GR/M2 Bilgisi : kodu Tanımlama Renk alt grup 001 İKİ ADET CHINO PANTOLON BEJ 001 / 002 ANA KUMAŞ BEJ 002 / 003 BALIKSIRTI EKSTRAFOR BEJ UL VS LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş. adına A 003B Alt grup tanımlama Tüm numune (bej zemin+yeşil baskı) bej zemin yeşil baskı Cem Dinçel - Technical Manager (Softlines Testing) Rapor/sertifika ( UL-VS ) yazılı izni olmadan bütünü harici çoğaltılamaz. RAPORLAR / SERTİFİKALAR: UL-VS nin Raporları/Sertifikaları raporda adresi belirtilen müşterinin özel kullanımı için hazırlanmıştır. Raporlardan/sertifikalardan alıntılara veya UL-VS adının kullanılmasına UL-VS nin yazılı izni olmadan izin verilmemektedir. Raporlar / sertifikalar yalnızca test edilen, tetkik edilen veya incelenen materyallere, ürünlere aittir ve görünüşte benzer veya aynı kalitedeki diğer ürünler için geçerli değildir.. ( UL-VS ) TS EN ISO/IEC akredite laboratuardır.(ab-0398-t). lütfen akreditasyon tam kapsamını için bakınız. This letter / report / certificate shall not be reproduced (except in full version) without the written approval of the ( UL-VS ) ( UL-VS ) is a TS EN ISO/IEC accredited laboratory (AB-0398-T). Pls refer to for full scope of accreditation. Sayfa : 2 / 6 TEST kodu Yıkama ve Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin Tayini P / / Yıkama sonrası görünüm P / / Sürtme haslığı / P / Tüylenme - ICI Pilling Box Metodu / P / Azo renklendiricileri / P P Not : P = Başarılı ; F = Başarısız ; NC = Yorumsuz ; NA = Uygulanmaz Not: This letter / report / certificate shall not be reproduced (except in full version) without the written approval of the ( UL-VS ) ( UL-VS ) is a TS EN ISO/IEC accredited laboratory (AB-0398-T). Pls refer to for full scope of accreditation. Sayfa : 3 / 6 (01) Yıkama ve Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin Tayini (ISO 5077:2007) Yıkama metodu: ISO 6330:2012; prosedür 3N, 30 C, ECE referans deterjanı A + sodyum perborat + TAED; yıkama makinesi: Wascator; kurutma metodu:sererek kurutma 001 BEJ Nokta işaretleme Ölçme seviyesi Original (cm) 1 yıkama sonrası (cm) Boyutsal değişim (%) A Dış dikiş B Iç dikiş C Bel D Kalça E Diz F Paça G Ön ağ H Arka ağ Min. (%) Max. (%) BAŞARILI This letter / report / certificate shall not be reproduced (except in full version) without the written approval of the ( UL-VS ) ( UL-VS ) is a TS EN ISO/IEC accredited laboratory (AB-0398-T). Pls refer to for full scope of accreditation. Sayfa : 4 / 6 (02) Yıkama Sonrası Görünüm (İşletme İçi metot) Yıkama metodu: ISO 6330:2012; prosedür 3N, 30 C, ECE referans deterjanı A + sodyum perborate + TAED; yıkama makinesi: Wascator; kurutma metodu:sererek kurutma 001 BEJ 1 yıkama sonrası Renk değişimi Bel bölümündeki yeşil baskı Sonuç Diğer renkler Min. 4 Çapraz kirletme - Min. 4-5 Tüylenme 4-5 Min. 4 Dönme 0.0% Max. 5% Baskı Bel bölümündeki yeşil baskıda hafif renk değişimi oluşmuştur. Genel Başarılı - BAŞARILI (03) Sürtme Haslığı (ISO 105-X12:2001) Çapraz Kuru Islak Kuru Islak 002 BEJ Min. 4 Min. 3 BAŞARILI (04) Tüylenme- ICI Pilling Box Metodu (ISO :2000) Ön işlem: Yıkama metodu: ISO 6330:2012; prosedür 3N, 30 C, ECE referans deterjanı A + sodyum perborate + TAED; yıkama makinesi: Wascator; kurutma metodu:sererek kurutma 4 numune; tur sonrası Yıkama sonrası Yıkama ve test sonrası 002 BEJ Min. 3 BAŞARILI This letter / report / certificate shall not be reproduced (except in full version) without the written approval of the ( UL-VS ) ( UL-VS ) is a TS EN ISO/IEC accredited laboratory (AB-0398-T). Pls refer to for full scope of accreditation. Sayfa : 5 / 6 (05) Azo renklendiricileri Avrupa Birliği Direktifi 1907/2006 (REACH madde no.43, komisyon direktifi (EC) no. 552/2009 ile yeniden düzenlenmiş EK8 uyarınca) ve Almanya kanunları tarafından belirlenmiş yasaklı azo boyarmaddeleri bir veya birden fazla gruba parçalanarak aşağıda belirtilen aril aminleri oluşturabilmektedirler. Testler resmi test prosedürleri DIN EN :2012 (tekstil) ve DIN EN ISO :2010 (deri) uyarınca gerçekleştirilmiştir. 4- aminoazobenzen varlığı gerektiği durumlarda DIN EN :2012 (tekstil), DIN EN ISO :2011 (deri) metotları ile saptanmaktadır. (Saptama limiti: 5mg/kg) BENZIDINE (Cas No ) 4,4'-METHYLENEDI-O-TOLUIDINE (Cas No ) 4-AMINODIPHENYL (Cas No ) P-CRESIDINE (Cas No ) 4-CHLORO-O-TOLUIDINE (Cas No ) 4,4'-METHYLENE-BIS-(2-CHLOROANILINE) (Cas No ) 2-NAPHTHYLAMINE (Cas No ) 4,4'-OXYDIANILINE (Cas No ) O-AMINOAZOTOLUENE (Cas No ) 4,4'-THIODIANILINE (Cas No ) 5-NITRO-O-TOLUIDINE (Cas No ) O-TOLUIDINE (Cas No ) 4-CHLOROANILINE (Cas No ) 2,4,5-TRIMETHYLANILINE (Cas No ) 4-METHOXY-M-PHENYLENEDIAMINE (Cas No ) 4-METHYL-M-PHENYLENEDIAMINE (Cas No ) 4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE (Cas No ) O-ANISIDINE (Cas No ) 3,3'-DICHLOROBENZIDINE (Cas No ) 2,4-XYLIDINE (Cas No ) 3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE (Cas No ) 2,6-XYLIDINE (Cas No ) 3,3'-DIMETHYLBENZIDINE (Cas No ) 4-AMINOAZOBENZENE (Cas No ) Test Metodu Sonuç A DIN EN :2012 (ekstraksiyonsuz metot) saptanmadı BAŞARILI DIN EN :2012 (ekstraksiyonsuz metot) saptanmadı BAŞARILI Not: Limit = 20 mg/kg Sonuçların açıklaması: 1. Amin komponentlerinin derecesinin 20 ppm (mg/kg) olması: Gerçekleştirilen analiz sonucu, ürün üzerinde yönetmeliklerde belirtilen yasaklı azo boyarmaddeleri tesbit edilmemiştir 2. Amin komponentlerinin derecesinin 20 ppm (mg/kg) olması: Gerçekleştirilen analiz sonucu ürünün yönetmeliklerde belirtilen yasaklı azo boyarmaddeleri ile muamele edildiğini göstermektedir 3. Sonucun 15 ve 25 mg/kg değerleri arasında olması :Analiz metodunun hata oranı göz önüne alındığında bu değerler limit değeri çevresinde riskli sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. This letter / report / certificate shall not be reproduced (except in full version) without the written approval of the ( UL-VS ) ( UL-VS ) is a TS EN ISO/IEC accredited laboratory (AB-0398-T). Pls refer to for full scope of accreditation. Sayfa : 6 / JPG ***** Rapor Sonu ***** This letter / report / certificate shall not be reproduced (except in full version) without the written approval of the ( UL-VS ) ( UL-VS ) is a TS EN ISO/IEC accredited laboratory (AB-0398-T). Pls refer to for full scope of accreditation.
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks