Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 61 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak
Transcript
Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar, arşivleme maliyetleri, onaylı olarak talep edilen raporlar, vb. hizmetler karşılığı alınan komisyon Aylık olarak Sabit TL 100 TL Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. TCMB den alınmayacaktır. Yetkili mercilerin kararı ile açılan hesaplardan alınmayacaktır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Fonortaklık hizmet bedeli alınan üyelerden alınmayacaktır. Hesap Açma Ücreti Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (BES Katılımcıları, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kaldıraçlı İşlemler için açılan yatırımcı hesapları) bir defaya mahsus alınacak ücret Hesap Sayısı 0.50 TL Üyeler tarafından açılan her hesap için ücret alınır. Ay içinde açılan hesapların ücretleri izleyen ay içerisinde tahsil edilir. Borsa İstanbul VİOP için 2013 yılında hesap açma ücreti alınmayacaktır. Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yatırımcıları, Kaldıraçlı İşlemler gibi) alınacak ücret Aylık olarak Sabit TL 0.22 TL Bakiyesi olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlem hesaplarından ve tüm VİOP müşteri hesaplarından alınır. Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır. Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır. Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti (BES) Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına açılacak hesaplardan BES katılımcılarından alınacak ücret Aylık olarak Sabit TL 0.18 TL Emeklilik şirketleri hesaplarından alınır. Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır. Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır. Page 1 Pay İşlemleri a) İşlem Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) Takasbank nezdinde saklama hesapları kullanılarak gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedeli İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından: 1.25 TL Yazılı Talimat ile: 2.5 TL İşlem sayısı üzerinden tahakkuk ettirilmektedir. Virmanı yapan kurumdan alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Şartlı Virman Komisyonu (Borsa İçi) Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından Normal ve Parçalı Şartlı Virman için : 2 TL Takas Tanımlı Şartlı Virman için (takasa tanımlayan taraftan): 4 TL Yazılı Talimat ile : Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x İşlem sayısı üzerinden alınır. Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. BISTECH sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler aylık olarak tahakkuk ettirilir. Kolektif yatırım kuruluşlarının taraf olduğu işlemlerde nakit komisyonları işlem anında kıymet komisyonları ise aylık olarak tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir. İşlem tutarı 1000 TL nin altında ise; Borsa içi tarifesi uygulanır. Şartlı Virman Komisyonu (Borsa Dışı) Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem tutarı üzerinden Değişken TL İşlem tutarı 1000 TL nin üzerinde olan işlemler için işlem tutarı üzerinden en az 5 TL, en fazla 25 TL olmak üzere yüzbinde 3 Parçalı olarak gerçekleştirilen işlemlerde ilk parçada sözleşmenin toplam tutarı üzerinden ücret alınır. Aynı şartlı virman işlemine bağlı parçalı şartlı virman işlemlerinin ikinci parçasından itibaren her bir parçası için borsa içi ücret tarifesi alınır İşlemin TL tutarı baz alınarak hesaplama yapılır. Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Kolektif yatırım kuruluşlarının taraf olduğu işlemlerde nakit komisyonları işlem anında kıymet komisyonları ise aylık olarak tahakkuk ettirilir. Şartlı Virman Borsa içiborsa dışı hatalı Beyan Üyeler tarafından yapılan hatalı beyan karşılığı alınan ücret İşlem tutarı üzerinden Değişken TL Yüzbinde 6 + ödenen komisyon ile yeni tahhakuk ettirlen komisyon farkı üzerinden TCMB avans oranı baz alınarak gecikme faizi İşlem taraihinden itibaren 1 ay içerisinde üyenin kendi talebi ile yapılan düzeltmelere gecikme faizi uygulanmaz. Gecikme Faizi Max TL olarak uygulanır. Pozisyon aktarımı (Doğrudan aktarım) Borsa üyesi olan ancak takas üyesi olmayan kurum ile genel takas üyesi arasında yapılan ve Bankaya bildirilen sözleşme çerçevesinde; emir ileten kurumun gerçekleşen tüm işlemlerine ait pozisyonlarının otomatik olarak ilgili genel takas üyesi altındaki hesabına aktarımı için alınan ücret tarihine kadar ücretsiz yılından itibaren uygulanacak ücret ayrıca belirlenecektir. Page 2 Pozisyon aktarımı (Pozisyon bazında aktarım) İletilen bir emre ait gerçekleşen işlemin münferit olarak herhangi bir takas üyesine devredilmesi için alınan ücret sabit ücret + hacim üzerinden Aktarılan pozisyon başına 2 TL sabit ücret + Aktarılan pozisyon hacim üzerinden yüzbinde 2 (%0,002) Max. 25 TL Hizmet daha sonra duyurulacak bir tarihte uygulamaya alınacaktır. İşlem düzeltmesi Borsaya iletilen emirler sonucunda gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesi halinde alınan ücret sabit ücret + hacim üzerinden Düzeltilen işlem başına 3 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden yüzbinde 3 (%0,003) Düzeltme işlemleri T+1 gün başından itibaren sistem kapanışına kadar yapılabilir. Borsa ya gönderilen emre ilişkin gerçekleşen tüm sözleşmeler toplu olarak düzeltilebilir. Ücret Aylık olarak tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Kıymetli Maden İşlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde saklanmakta olan kıymetli maden fonlarının kıymetli maden alış ve satış transfer işlemlerinden alınan hizmet bedeli. Alış nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Fon hesabına aktarılan bakiyenin Takasbank sistemine yansıtılması, satış nedeniyle Fon hesabından yapılacak çıkış işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş. ye talimat gönderilmesi ve mutabakat işlemleri nedeniyle alınan hizmet bedeli İşlem adedi Sabit TL 2.00 TL Alış nedeniyle Fon Hesabına aktarım ve satış nedeniyle Fon Hesabından çıkış işlemlerinden alınır. İşlem sayısı üzerinden alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Aynen Saklama Virman Ücreti Takasbank nezdinde aynen saklamada bulunan hisse senetlerinin başka bir üyenin aynen saklamasına virmanlanması durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,075 (Onbinde yedi buçuk) Min: 1 TL Max: 10 TL Fiziki Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için) Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,05 (Onbinde beş) min: 0,50 TL ve kupon başına 0,0025 TL Fiziki Kupon Teslim Ücreti (Mislen ve Aynen Saklama için) Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin kuponlarının fiziken çekilmesi durumunda uygulanan hizmet bedeli Nominal değer ve kupon adedi % 0,05 (Onbinde beş) min: 0,50 TL ve kupon başına 0,0025 TL Page 3 Hisse Senedi Değişim Ücreti Takasbank nezdinde saklanan hisse senetlerinin değiştirilmesine aracılık edilmesi halinde uygulanan hizmet bedeli Nominal değer % 0,25 (Binde iki buçuk) Kupon Kesim Ücreti Takasbank'tan kupon kesimi hizmeti alınması halinde uygulanan hizmet bedeli Sertifika Sayısı 0.00 TL Pay Piyasası Takas Komisyonu Borsa İstanbul bünyesindeki Pay Piyasasında gerçekleştirilen (BYF dışındaki) işlem hacimleri üzerinden alınır İşlem hacmi Milyonda Borsa Yatırım Fonu Takas Ücreti Borsa İstanbul Pay Piyasası nda işlem gören BYF nin işlem hacmi üzerinden alınır. İşlem hacmi Milyonda Ücret tarifesi 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Üyelik Teminatı Pay Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınır Sabit Ücret 5,000 TL Bir defaya mahsus alınır. Üyelik Teminatı Nema Hizmet Geliri Pay Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınan teminatın nemalandırılması nedeniyle elde edilen gelir üzerinden alınan nema hizmet bedeli Elde edilen gelir üzerinden oransal Yüzde Page 4 b) Saklama Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Saklama Komisyonu (Fiziki Mislen) Takasbank nezdinde mislen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedeli Nominal değer Yıllık % 0,15 (Binde bir buçuk) Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden günlük olarak hesaplanır. Tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır. Saklama Komisyonu (Fiziki Aynen) Takasbank nezdinde Aynen saklamada saklanan hisse senetleri için tahakkuk ettirilen saklama ücreti bedeli Nominal değer ve sertifika sayısı Yıllık % 0,2 (Binde iki) Sertifika başına 0,001 TL Hisse senetlerinin nominal değerleri ve sertifika sayıları üzerinden günlük olarak hesaplanır. Tahakkuk ve tahsilatı aylık yapılır. Diğer Menkul Kıymetler Fiziki Saklama İşlemleri Hisse senedi, Yatırım Fonu, DIBS dışında Takasbank'ta fiziken saklanan diğer menkul kıymetlerin saklanması işlemleri Nominal değer % 0,05 (Binde yarım) Saklama Ücreti (Fiziki) Takasbank nezdinde fiziken saklanan yatırım Fonu Katılma Belgelerinden alınan saklama ücreti Sertifika Sayısı 0.00 TL Page 5 c) Hak Kullandırım Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Genel Kurul Blokaj Mektubunun Alınması (Fiziki) Takasbank nezdinde saklanan fiziki hisse senetleri için Genel Kurul Blokaj Mektubu verilmesi karşılığında alınan hizmet bedeli Nominal değer Nominal değer üzerinden % 0,05 (Onbinde beş) Min. 0,50 TL Kupon ve Anapara Tahsilat Ücreti (Temettü) (Fiziki) Takasbank ta saklanan fiziki hisse senetleri için müşterinin aldığı toplam temettü üzerinden hesaplanan hizmet bedeli Dağıtılan tutar 0,001 % 0,1 (Binde bir) Müşterinin aldığı toplam temettü tutarı üzerinden işlem tarihinde hesaplanır. Diğer komisyonlarla birlikte aylık olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Sermaye Artırımına Aracılık (Fiziki) Üyenin katıldığı sermaye artırımı için hesaplanan hizmet bedeli Nominal değer (Ana bakiye) 0,001 % 0,1 (Binde bir) Takasbank nezdinde fiziki saklanan pay senetleri için talep olması halinde sermaye artırımına aracılık edilmesi sonucunda, hisse senetlerinin ana bakiyesinin nominal değeri üzerinden işlem anında hesaplanır. Page 6 Piyasalar a) Takasbank Para Piyasası (TPP) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Takasbank Para Piyasası (TPP) İşlem Komisyonu Takasbank Para Piyasası nda gerçekleşen işlemler üzerinden alınan Takasbank komisyonu olup vadesi bir haftaya kadar (7 gün dahil) olan işlemler ve diğer vadeler için farklı oranlar kullanılarak anapara üzerinden hesaplanıp işlem günü tahsil edilir. İşlem tutarı Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,002 (Yüzbinde 2) Diğer vadeler için: Anapara X %0,00025 X Gün Sayısı (yüzbinde 0,25 x Gün Sayısı) İşlem gününde, işlemlere taraf olan üyelerin serbest hesaplarından re sen tahsil edilir. b) Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ödünç Pay Piyasası İşlem Komisyonu Takasbank Ödünç Pay Piyasası nda verilen emirlerin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri üzerinden alınır Piyasa değeri İşlemin vadesine göre %0,0038 (yüzbinde 3,8) İle %0,24 (onbinde 24) arasında değişen oranlar uygulanır Takasbank komisyonu emrin gerçekleşen kısımlarının piyasa değeri üzerinden hem ödünç alan hem ödünç veren taraftan tahsil edilir. Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde %0,0038 (yüzbinde 3,8) Vadesi bir hafta olan işlemlerde %0,005 (yüzbinde 5 ) Vadesi iki hafta olan işlemlerde %0,010 (onbinde 1) Vadesi üç hafta olan işlemlerde %0,015 (onbinde 1,5) Vadesi bir ay olan işlemlerde %0,020 (onbinde 2) Vadesi iki ay olan işlemlerde %0,04 (onbinde 4) Vadesi üç ay olan işlemlerde %0,06 (onbinde 6) Vadesi altı ay olan işlemlerde %0,12 (onbinde 12) Vadesi dokuz ay olan işlemlerde %0,18 (onbinde 18) Ödünç Pay Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu Üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret İşlem Teminatı Brüt Nema Tutarı % 3 (yüzde üç) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Page 7 Ödünç Pay Piyasası Garanti Fonu nakit TL katkı payları nemalandırma komisyonu Üyelerin garanti fonu nakit Türk Lirası katkı paylarının nemalandırılmasından alınan ücret Garanti Fonu brüt nema tutarı 4 (yüzde dört) Günlük tahakkuk ve tahsil edilir. Page 8 c) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Üyelik Giriş Aidatı Platforma üye olan Kurucu dan Platforma dahil edilen fonları için alınan ücret Sabit TL 1,000 TL Fon bazında alınır. Üyelik Aidatı Platformda işlem yapan tüm kurumlardan (Fon Dağıtım KuruluşuOperatör Üye Kurucu) alınacak ücret Sabit TL Aylık 100 TL Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olan fon türleri için, katılma payı alımsatım işlem tutarı üzerinden En az 1 krş olmak üzere yüzbinde 5 (0,00005) oranında Komisyon fon katılma pay satışlarında kurucu hesabından, geri alışlarda ise dağıtım kuruluşu hesabından aylık olarak tahsil edilir. TEFAS İşlem Komisyonu Kurucunun talebi halinde Platform üzerinden fon katılma payları alım satım yapılması mümkün olan para piyasası fonları ( likit fonlar) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonları için işlem tutarı üzerinden İşlem Tutarı En az 1 krş olmak üzere milyonda 5 (0,000005) oranında TEFAS Nakit TL Nemalandırma Komisyonu Nakit Borç Kapatma Hesabında (95 hesap) bulunan nakdin nemalandırılması işlerinden alınan komisyon Brüt nema tutarı üzerinden alınır % 4 (Yüzde 4) Page 9 Borçlanma Araçları İşlemleri a) İşlem Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) Takasbank nezdinde saklama hesapları kullanılarak gerçekleştirilen virman işlemleri için alınan hizmet bedeli İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından: 1,25 TL Yazılı Talimat ile: 2,5 TL İşlem sayısı üzerinden alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Şartlı Virmanlar Aracı kuruluşların hesabında bulunan kıymetlerin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde başka bir aracı kuruluşun hesabına transferinden alınan ücret İşlem adedi Sabit TL Üye Ekranından Normal ve Parçalı Şartlı Virman için: 2 TL Takas Tanımlı Şartlı Virman için (Takasa tanımlayan taraftan): 4TL Yazılı Talimat ile; Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x İşlem sayısı üzerinden alınır. Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. Kıymet virmanlayan taraf için ay sonlarında tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Nakit virmanlayan taraf için işlem anında komisyon tahsili yapılır. Bakiyesi müsait olmayan kurumların komisyon tahsilatı, hesabın müsait olması ile gerçekleştirilir. Takas Tanımlı Şartlı Virman Komisyonu, takasa tanımlayan taraftan alınır. Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir. Borçlanma Araçları Takas Komisyonu Borsa İstanbul bünyesindeki borçlanma araçları piyasalarında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır İşlem hacmi Kesin Alım Satım Pazarı; Yüzbinde 0,075 Repo Ters Repo Pazarı; Menkul Kıymet Tercihli RepoTers Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı Pay Repo Pazarı; Yüzbinde 0,01875 x repo süresi tarih 382 sayılı BİAŞ Genelgesi uyarınca alınmaktadır. Saat 14:0017:00 arası aynı gün valörlü işlemlerinden alınmaz. Piyasa Yapıcı Kotasyonlar Üzerinden Gerçekleşen Piyasa Yapıcı Alım Satımlar Yüzbinde 0,05625 Üyelik Teminatı Borçlanma Araçları Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınır Sabit Ücret 5,000 TL Bir defaya mahsus alınır. Üyelik Teminatı Nema Hizmet Geliri Borçlanma Araçları Piyasası Takas üyesi olan kurumlardan alınan teminatın nemalandırılması nedeniyle elde edilen gelir üzerinden alınan nema hizmet bedeli Elde edilen gelir üzerinden oransal Yüzde Page 10 b) Saklama Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Saklama ÜcretiDevlet İç Borçlanma Senedi Takasbank nezdinde bulunan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve likidite senedi saklama hizmeti karşılığında alınan ücret Nominal değer (Yıllık) Anapara ve tüm menkul kıymet üzerinden ; % 0,01 (Onbinde bir) Kupon üzerinden; % 0,001 (Yüzbinde bir) DİBS'lerin günlük nominal değerleri üzerinden kıymet bazında ayrı ayrı hesaplanır. Bulunan tutar 365 e bölünerek günlük hizmet bedeli miktarı belirlenir. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içersinde yapılır. Döviz ödemeli tahvillere ilişkin komisyonlar TCMB Döviz Alış Kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür. Page 11 Yatırım Fonu İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Borsa Yatırım Fonu (Temettü) İşlemleri BYF portföyündeki pay senetlerinden doğan temettü alacağını, katılma belgesi sahiplerine Kurucu adına dağıtılması işleminden alınan hizmet bedeli İşlem tutarı İşlem Tutarı üzerinden % 0,005 (Yüzbinde 5) Min: 10 TL Ücret tarifesi 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Emeklilik Fon Payı Saklama Katılımcı Hesaplarında bulunan Bireysel Emeklilik Fonlarının (BEF) saklanması hizmetinin bedeli Emeklilik Yatırım Fonu toplam değeri Emeklilik Yatırım Fonu Toplam Değeri üzerinden 2013 yılı ve sonraki yıllar için % 0,008 (yüzbinde 8) Müşteri hesaplarında bulunan Emeklilik Yatırım Fonlarının toplam değeri üzerinden alınır. Günlük hesaplama yapılarak aylık tahsil edilir. Fon değerinin hesaplanmasında ilan edilen son fiyat kullanılır. Emeklilik Fon Payı İhracı Emeklilik fonu paylarının emeklilik şirketlerinin havuz hesaplarında oluşturulması karşılığında alınan hizmet bedeli Oluşturulan fon pay adedi %0,01 (Onbinde bir) Üst Limit: İhraç başına TL İhraççı başına yıllık TL Üst limit ihraç başına TL uygulanır. Bir ihraçcının yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç bedeli TL yi geçemez. Emeklilik fon paylarının oluşturulduğu ayı izleyen ay içerisinde fondan tahsil edilir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hesaplararası Kıymet Transferi Emeklilik şirketi havuz hesapları ile BEF katılımcı hesapları arasında transferler üzerinden alınan ücret İşlem adedi 0.01 TL Emeklilik şirketinin müşteri hesapları arasındaki hareketlerden alınır. Hareket başına ve emeklilik şirketine tahakkuk ettirilir. İşlemin olduğu ayı izleyen ay içerisinde tahsil edilir. RehinTeminat Tesisi Emeklilik Fonları karşılığında kredi kullanılması nedeniyle, ilgili fon paylarının rehinteminata alınması işlemleri karşılığında alınan komisyon İşlem adedi 0.10 TL Rehinteminat hesabından serbest hesaba aktarımlardan alınmaz. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Borsa Yatırım Fonu Pay Oluşturma ve Geri Alım İşlemleri Borsa Yatırım Fonu işlemlerinde fon payı oluşturma ve fon payı geri alım işlemleri için hesaplanan hizmet bedeli İşlem tutarı; T+0 işlemleri İleri valörlü işlemler %0,01250 (Yüzbinde 12,5) Min:75.TL Max:150 TL % 0,025(Yüzbinde 25) Min: 100 TL Max: 250 TL Ücret tarifesi 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir. Page 12 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşlemleri a) Takas Üyeliği Ücretleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Takas Üyeliği Giriş Ücreti Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret Sabit TL 50,000 TL Yeni üye olacak kurumlardan alınacaktır. (Mevcut üyelerden alınmayacaktır.) Takas Üyeliği Yıllık Aidat Takas üyelerinden alınan yıllık ücret Sabit TL 5,000 TL Doğrudan takas üyeliği için b
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks