Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Telekom használati mutató

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
IPTV
Transcript
  1   TELEKOM TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  3 MIT TUD A TELEKOM TV ..........................................................3 Távirányító ..................................................................4  A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK ..................................................5  Hogyan kezdjen hozzá? ............................................................6 Általános gombok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 RÉSZLETES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ .............................................8 TV műsor ...................................................................9  Kedvencek .......................................................................10 Műsorújság alkalmazás ............................................................10 Archív TV ..................................................................11Felvétel ....................................................................12  Felvételre váró műsorok ...........................................................13 Új felvétel beállítása ...............................................................13 Sorozatfelvétel ....................................................................14 Videotéka ..................................................................14  Hogyan működik a Videotéka? Extrák .....................................................................18  Alkalmazások az IPTV-n ...........................................................18 Beállítások .................................................................19  Televízió .........................................................................19 Általános .........................................................................20 Gyerekzár ........................................................................22 PIN kód megadása, megváltoztatása ................................................23 Információk ......................................................................24 Rendszer újraindítása .............................................................24 TV GO .....................................................................25  Hogyan működik? ................................................................25 Hibaelhárítás ...............................................................26  VIDEOTÉKA ARCHÍVFELVÉTELOPCIÓMŰSORÚJSÁG ALKALMAZÁS EZ A TELEKOM TV.   TV GO Örömmel üdvözöljük a Telekom TV-előfizetői között, köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választotta! Kérjük, olvassa el használati útmutatónkat, melynek segítségével könnyedén megismerheti szolgáltatásunkat! JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK! MIT TUD  A TELEKOM TV? TARTALOMJEGYZÉK   45 ¦ elektronikus műsorújság¦ plusz funkciókat érhet el élő TV adás nézése közben, vagy akár a műsorújságban is¦ visszatekerés/felvétel/megállítás¦ alkalmazások¦ kilépés¦ Menü¦ OK gomb¦ Videotéka * A távirányító további gombjairól a set top box használati útmutatójában talál bővebb információt. TÁVIRÁNYÍTÓ*    A LEGFONTOSABBTUDNIVALÓK   67 HOGYAN KEZDJEN HOZZÁ? Először is kapcsolja be TV-készülékét a már megszokott módon, majd a set top box-ot is a táv-irányítójával.A set top box távirányítójával a tévékészüléket is bekapcsolhatja, így a későbbiekben elég lesz egy távirányítót használnia! A beállításhoz keresse univerzális távirányítójának leírását a telekom.hu/hasznalati-utmutatok weboldalon, illetve univerzális távirányítójának dobozában, amelyet létesítéskor kollégánktól kapott.  ÁLTALÁNOS GOMBOK: ¦   IRÁNYGOMBOK ÉS OK GOMB  – A használata a menüelemek közötti, illetve az alsó információs ablakban történő navigálást, az gomb a kiválasztást jelenti. ¦   SZÁM- ÉS SZÖVEGGOMBOK   – Számok és szövegek beírásához, pl. keresés, vagy a TV csatorna kiválasztásakor. ¦    VISSZA GOMB – Visszaléptet az eggyel korábbi oldalra. ¦   KILÉPÉS A MENÜRENDSZERBŐL GOMB  – Bezárja a menürendszert, és tévé üzemmódra vált.A főmenürendszer felépítése:A főmenü a gomb megnyomásával érhető el. A főmenüben a set top box távirányítón található fel-, le nyilak segítségével navigálhat, és az gombbal megerősítheti a kiválasztott műveleteket. A főmenü menüpontjai a következők:¦   TV MŰSOR  műsorújság funkció, a díjcsomagban elérhető csatornákról és műsorokról nyújt bővebb információt, illetve kilistázza a kedvenc csatornákat ¦    ARCHÍV TV  az archív funkció használatával 3 napra visszamenőleg ingyen megnézheti kedvenc műsorait ¦   FELVÉTELEK   itt veheti fel kedvenc műsorait, vagy lejátszhatja már felvett filmjeit, sorozatait (Felvétel opcióval elérhető szolgáltatás) ¦    VIDEOTÉKA  a Videotéka filmjeit, illetve sorozatait tartalmazza ¦   EXTRÁK   alkalmazások, amelyek segítségével televízióján keresztül érhet el számos interaktív tartalmat ¦   BEÁLLÍTÁSOK   aktiválhatja a Gyerekzárat, elvégezheti a TV általános beállításait, pl. nyelv vagy felirat ¦   KERESÉS  kulcsszavak alapján kereshet az elérhető műsorok, filmek, sorozatok között a műsorújságban a TV műsorok között vagy a VideotékábanCsatornaváltás a tévéműsor nézése közbenA tévéműsor nézése közben három lehetőség van a csatornák váltására, vagy az adott műsor információinak elérésére: Számbillentyűk segítségével: A távirányítón lévő számgombok segítségével közvetlenül válthat a csatornák között. Ez abban az esetben is igaz, amikor a „Kedvencek” mód aktiválva van. Ha a műsorújság van a képernyőn, a számgombokkal a műsorújságon a TV-műsor menüponton belül tud a megadott csatornához ugrani. Nyilakkal: A távirányítón lévő „nyilak segítségével megjeleníthető a kis információs ablak. Itt az irány gom-bokkal tud navigálni, és megnézheti a következő műsorokat az adott vagy akár más csatornán is annak képével együtt.  gombokkal: A fenti gombok segítségével az éppen nézett csatornához képest következő, vagy előző csa-tornára léphet.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks