Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Türk Armatörler Birliği Norm Merkezi

Category:

Software

Publish on:

Views: 31 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Türk Armatörler Birliği Norm Merkezi Türk Armatörler Birliği Norm Merkezi; Ulusal Mevzuat sistemimiz ve Uluslararası denizcilik organizasyonlarının belirlediği standartları ve uygulamaları üyeleri adına
Transcript
Türk Armatörler Birliği Norm Merkezi Türk Armatörler Birliği Norm Merkezi; Ulusal Mevzuat sistemimiz ve Uluslararası denizcilik organizasyonlarının belirlediği standartları ve uygulamaları üyeleri adına takip ederek onları belirli zaman aralıklarında bilgilendirir ve bunlara ilişkin çalışmalar yaparak uygulama rehberleri veya bilgi notları hazırlar. Ayrıca gemilerdeki gelişmeleri takip ederek oluşturduğu kurul vasıtasıyla standart uygulamalar belirleyerek gemilerimizin nitelik açısından gelişmesine katkı sağlar. ÖNE ÇIKANLAR MART AYINDA MEVZUAT, ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE REGÜLASYONLARDA NELER DEĞİŞTİ? İŞTE CEVAPLARI MİLLİ MEVZUAT BU AY İÇERİSİNDE DENİZCİLİĞİ İLGİLENDİREBİLECEK 24 ADET NORM YAYIMLANDI VE BUNLAR TEK TEK İNCELENDİ. YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI TÜRKİYE NİN TEK TEK ÇİN, POLONYA, ENDONEZYA, FAS KRALLIĞI, LÜBNAN, KAMERUN VE YUNANİSTAN ARASINDA YAPTIĞI DENİZCİLİĞE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTLARI VE ANLAŞMALAR ONAYLANDI Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar yayımlandı..... DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (MLC 2006) YAYIMLANDI. İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULDU. Akdeniz ve Karadeniz için sanal bölgesel deniz trafik merkezi kurulmasına dair operasyonel düzenlemenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun onaylandı. 1 DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) 6-10 Mart 2017 tarihlerinde Seyir Emniyeti, Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesi nin dördüncü oturumu (NCSR 4) yapıldı.. Gemi Sistemleri ve Ekipmanı Hakkında IMO Altkomitesi (SSE), Mart 2017 tarihleri arasında dördüncü kez toplandı Elektronik Seyir Komite toplantısı (ENAV 20), Mart 2017 tarihlerinde Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) merkez binasında (Fransa) düzenlendi. GLOBAL FAALİYETLER ***Sea Asia Nisan 2017 tarihleri arasında Singapur da yapılacaktır. ***Maritime Week Americas Mayıs 2017 tarihleri arasında South Beach Miami Florida da yapılacaktır. ***NOR Shipping Mayıs-2 Haziran 2017 tarihleri arasında Norveç in Oslo kentinde yapılacaktır.. TAB NORM-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ NORM MERKEZİ Aylık Sektör Norm Raporu MART 2017 MİLLİ MEVZUAT GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mart 2017 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelikle; tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğine, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiş olan geçici 4 üncü maddede geçen ibaresi olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle; imar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, tarihine kadar eksik belgeleri ibraz edebileceklerdir. YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 3 Mart 2017 CUMA Sayı: Bu Tebliğin amacı, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini sağlamaktır. Buna göre tebliğde; deniz taşıtlarının ithali ve kayıt için aranan şartlar ve kayıt, tescil, gümrük işlemlerinin esasları açıklanmıştır. Öte yandan Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. ANTARKTİKA ANDLAŞMASI ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANMIŞTIR 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Sayı: Antarktika Anlaşması 1 Aralık 1959 tarihinde Antarktika çevresinde aktif olarak bilimsel araştırma yapan 12 ülke tarafından imzalanmış olup, 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir yılı itibarıyla anılan anlaşmaya ülkemizin de bulunduğu 50 ülke taraftır. Bu anlaşmaya göre danışman devlet ve danışman statüsünde olmayan devlet olarak iki ülke statüsü bulunmaktadır. Ülkemiz danışman olmayan devlet statüsündedir. Yani araştırma faaliyetine katılmayan ancak anlaşmanın ilke ve esaslarına bağlı ülke statüsüdür. Ülkemizin Antarktika ya olan ilgisinin görünürlüğünün artması, çevreye karşı duyarlılığımızın vurgulanması, diğer ülke temsilcileriyle bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapılması amacıyla Çevre Koruma Protokolüne katılım uygun bulunmuştur. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASI UYGUN BULUNMUŞTUR 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Sayı: Kasım 2015 tarihinde Antalya da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. Serbest Ticaret Anlaşması 18 fasıldan oluşmakta olup, Anlaşmada mal ticareti ve menşe kuralları, ticaret politikası önlemleri, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticarette teknik engeller, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması fasıllarının yanı sıra, hizmet ticareti, telekomünikasyon, elektronik ticaret, finansal hizmetler, gerçek kişilerin geçici dolaşımı, yatırım, kamu alımları, rekabet ve ilgili hususlar, fikri mülkiyet, şeffaflık ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işleyişine dair fasıllara da yer verilmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE FAROE ADALARI İLE İLGİLİ OLARAK DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASI UYGUN BULUNMUŞTUR. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Sayı: Aralık 2014 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması nın onaylanması uygun bulunmuştur. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İPEK YOLU EKONOMİK KUŞAĞININ, 21. YÜZYIL DENİZDEKİ İPEK YOLUNUN VE ORTA KORİDOR GİRİŞİMİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI UYGUN BULUNMUŞTUR. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Sayı: Kasım 2015 tarihinde Antalya da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı nın onaylanması uygun bulunmuştur. Dünyaya açılmak için 21 trilyon dolarlık, 65 ülkeyi ilgilendiren, üçayaklı, Kuşak ve Yol projesini etap etap hayata geçirmek isteyen Çin, Rusya üzerinden, Kuzey Koridoruna, İran üzerinden de, Güney Hattı na işlerlik kazandırmayı amaçlarken, Türkiye ve Avrupa yı da Orta Asya Cumhuriyetleri, Afganistan, Pakistan ve Çin e bağlayacak, Orta Koridor için kritik adım attı. İlk aşamada 40 milyar dolarlık bütçeyi öngören ve her yıl yatırımlar için 750 milyon dolar harcanması planlanan, Orta Koridor kapsamında Türkiye ile Çin arasında imzalanan, İpek Yolu Ekonomi Kuşağının 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı bu işbirliğini pekiştirmiştir. ÇHC nin Kuşak ve Yol projesindeki Deniz İpek Yolu denizciliğimizin her sektörü için çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu ciddi çalışmalar yapmakta, biz de Türk Armatörler Birliği olarak bu çalışmalara fiilen katılım sağlamakta ve deniz taşımacılığına ilişkin görüşlerimizi sunmaktayız. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULAŞTIRMA ALTYAPISI VE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMUŞTUR. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Sayı: Ekim 2010 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulaştırma Altyapısı ve Denizcilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı nın onaylanması uygun bulunmuştur. Bu MOU ile 4 başlık altında işbirliği yapılması planlanmış, 2 başlık alt yapı ile ilgili, 2 başlık denizcilikle ilgili olup denizcilikle ilgili işbirliği alanları şu maddeleri kapsamaktadır. *Su taşımacılığı maddesi kıyı ve ülke içi gemiciliğin ulaştırma planlaması ve yönetimi maddesini, *Denizcilik maddesi ise; gemi haritacılığı, deniz ulaştırmasının güvenlik yönetimi, gemilerden kaynaklanan deniz ve nehir kirliğinin engellenmesi maddelerini kapsamaktadır. BAKANLAR KURULU NUN KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARI 10 Mart 2017 CUMA Sayı: Bakanlar Kurulu nun Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete nin 10 Mart 2017 tarihli ve sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kredi Garanti Fonu nun (KGF) sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL ye yükseltildi. Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF ye aktarılabilecek kaynağın tutarı da 25 milyar TL ye çıktı. İhracatçıya kolaylık sağlanırken, denizcilik sektöründe yatırım kredilerinin vadesi 1 yıl uzatıldı. 4 Düzenlemeyle kurum tanımı, Müsteşarlık ile protokol imzalaması kaydıyla Kredi Garanti Fonu yerine Müsteşarlık ile protokol imzalaması kaydıyla ilgili kanun uyarınca Müsteşarlık destekli kefalet sağlayan kredi garanti kurumları şeklinde değiştirildi. Böylece başka kredi garanti kurumlarınca Hazine destekli kefalet sağlanabilmesi imkânı getirildi. - Bu karar ve ilgili diğer Bakanlar Kurulu kararları kapsamında, kredi garanti kurumlarınca Hazine desteğiyle sağlanabilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar lira oldu. - Hazine tarafından kurumlara aktarılacak kaynağın limiti azami 25 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlar Kurulu kararı bağlamında verilen kefaletler kapsamında Hazine tarafından aktarılan kaynak 25 milyar lira tutarındaki limite dâhil edilecek. - Kredi garanti kurumlarının verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami yüzde 0.03 komisyon tahsil edilecek. - İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla bir yıl olmak üzere azami 5 yıl olacak. - Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olabilecek. - Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması ve bu durumlarda söz konusu sürelerin aşılması durumunda azami sürelere en fazla 36 ay eklenebilecek. - Eximbank ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelerdeki kurumlara finansman sağlayan uluslararası finansal kuruluşlardan aldığı işletme ve yatırım kredisi ürününün anapara ödemesiz dönemi veya vadesi söz konusu sürelerden farklıysa, bunların anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınacak. - Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumları, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri kuruluşlardan alınan işletme ve yatırım kredileri de bu kapsamda değerlendirildi. Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ lerde kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesi ve temerrüt faizi hariç olmak üzere faiz/kâr payı/kira tutarı ödemelerinin toplamının yüzde 90 ını geçemeyecek. Bu oran, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılarda yüzde 85 ile sınırlandı. Her bir yararlanıcı için kefalet limiti KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 12 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL olmak üzere Hazine Müsteşarlığı nca belirlenecek. KGF, kredi verenler tarafından alınmış olan veya alınacak teminatlardan başka teminat aramayacak. Karara eklenen geçici maddeyle, denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredilerine ilişkin süre ve vadeler birer yıl uzatıldı. GEMİ ADAMLARI İAŞE KURULUNUN İAŞE SERVİSİ KURULMAYAN GEMİ ADAMLARINA ÖDENECEK İAŞE BEDELİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARARI 11 Mart 2017 CUMARTESİ Sayı: Bu karar ile 25 TL olan günlük iaşe bedeli 25,50 TL olacak şekilde kurul kararı ve resmi gazetede yayım ile artırılmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEMİRYOLU BAĞLANTISI OLAN LİMANLARI İLE UKRAYNA LİMANLARI ARASINDA ULUSLARARASI DOĞRUDAN YÜK DEMİRYOLU FERİ HİZMETİNDE YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN KURALLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANMIŞTIR 16 Mart 2017 PERŞEMBE Sayı: Bu yük taşımacılığı kuralları, Türkiye Cumhuriyetinin demiryolu bağlantısı olan limanları ile Ukrayna Limanları arasındaki doğrudan yük demiryolu feri hizmetinde güzergâh boyunca vagonda taşınan ithalat, ihracat ve transit yük taşımacılığı ile prosedürleri ve şartları belirlemekte, Türkiye Cumhuriyetinin demiryolu bağlantısı olan limanları ile Ukrayna üzerinden doğrudan yük demiryolu feri hizmetinde yük taşımacılığı sözleşmesinin uygulanması süresince Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna demiryolları, feribot tesisleri, gemi sahipleri, yük göndericileri ve yük alıcıları arasındaki sorumlulukları ve ortak ilişkileri yönetmekte ve yük taşımacılığı için prensipleri belirlemektedir. 5 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ ULAŞTIRMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ONAYLANMIŞTIR. 16 Mart 2017 PERŞEMBE Sayı: Kasım 2013 tarihinde Varşova da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Anlaşması nın onaylanması uygun bulunmuştur. Bu anlaşmanın başlıkları aşağıda belirtilmiş olup tüm armatörlük firmalarınca anlaşma detaylarının ayrıca incelenmesi yerinde olacaktır. Bu maddeler; deniz ulaştırmasının geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesi, uluslararası yükümlülükler, acenteler ve şubeler, denizcilik şirketlerinin gelir ve diğer kazançlarının transferi, liman iç sular ve karasularında gemilere yapılacak muameleler, anlaşmanın kapsamı dışında tutulan alanlar, meri mevzuata ilişkin gözlemler, deniz ulaştırmasının kolaylaştırılması, gemi belgelerinin karşılıklı tanınması, gemi adamlarının kimlik belgeleri, mürettebat üyelerinin giriş konaklama ve bulunmaları, deniz kazaları, denizde çevre kirliliğinin önlenmesi, teknik işbirliği, müzakereler, ticari kuruluşlar arasında işbirliği, anlaşmazlıkların çözümü ve nihai hükümler başlıklı maddelerdir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ENDONEZYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ONAYLANMIŞTIR. 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Sayı: Haziran 2010 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması nın onaylanması uygun bulunmuştur. Bu anlaşmanın başlıkları aşağıda belirtilmiş olup tüm armatörlük firmalarınca anlaşma detaylarının ayrıca incelenmesi yerinde olacaktır. Onaylanan denizcilik anlaşması ile; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi ve gemi adamı belgelerinin karşılıklı olarak tanınması, deniz çevresinin korunması, denizcilikle ilgili uluslararası platformlarda birliktelik, ekonomik ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması, gemi inşa, bakım-onarım ve diğer alanlarda işbirliği sağlanması, liman hizmetleri ve kolaylıklarından karşılıklı olarak yararlanılması, deniz taşımacılığını engelleyici uygulamalardan kaçınılması amaçlanmıştır. İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR. 23 Mart 2017 PERŞEMBE Sayı: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının tarihli ve 582 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu Bakanlar Kurulu Kararı ile son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı (Mal ve/veya hizmet ihracatı); 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Dolan arasında (10 milyon ABD Doları dâhil) olan firmaların 1 (bir), 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dâhil) olan firmaların 2 (iki), 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dâhil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dâhil) olan firmaların 4 (dört), 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir. 6 BUREAU VERİTAS GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/8) İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 23 Mart 2017 PERŞEMBE Sayı: /4/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/8) yürürlükten kaldırılmıştır. DENİZCİLİK ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (MLC 2006) YAYIMLANMIŞTIR. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 7 Şubat 2006 tarihinde Cenevre de yapılan doksan dördüncü oturumunda kabul edilen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006 nın beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. Bu anlaşmanın deniz taşımacılığına getireceği yeni uygulamalar ayrı bir yazı halinde yayımlanacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FAS KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANMIŞTIR. 3 Haziran 2013 tarihinde Rabat ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. AKDENİZ VE KARADENİZ İÇİN SANAL BÖLGESEL DENİZ TRAFİK MERKEZİ KURULMASINA DAİR OPERASYONEL DÜZENLEMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ONAYLANDI. Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenleme TBMM'de onaylandı. ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, İsrail, Yunanistan, Portekiz, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Kıbrıs, Ürdün, Malta, Karadağ ve Slovenya nın da imza attığı bu anlaşmaya göre, Atlantik ve Kızıldeniz yaklaşma suları da dahil olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz de, feribotlar hariç 300 ton ve üzeri tonajlı ticari gemilerin limanlara geliş-gidiş zamanları ve denizdeki mevkileri uluslararası işbirliğiyle takip ve kontrol edilecek. İtalya Deniz Kuvvetleri Donanma Harekât Merkezi nde oluşturulan bilgi toplama merkezinde toplanacak bilgiler anlaşmayı onaylayan ülkelerle paylaşılacak. 7 GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN ONAYLANDI. 12 Mart 1999 tarihli Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye beyanla katılmamız uygun bulunmuştur. Bununla ilgili detaylı yazımız hazırlanmakta olup bilahare bilgi notu olarak üyelerimize gönderilecektir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE 1978 TARİHLİ GEMİ ADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA STANDARTLARI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ KURAL 1/10 UYARINCA BELGELERİN KARŞILIKLI TANINMASI HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANDI. 11 Ocak 2010 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Mutabakat Zaptının onaylanması uygun bulunmuştur. Bu mutabakat zaptı ile -İki ülke arasındaki deniz ulaştırması alanında işbirliğinin geliştirilmesi, deniz taşımacılığını engelleyici tedbirlerden kaçınılması ve yakın işbirliğinden doğacak yararın artırılması, -Açık denizlerde sefer yapan gemilerde çalışan gemi adamlarının yeterliliklerinin sağlanması ve geliştirilmesi, -Türkiye ve Lübnan tarafından gemi adamlarına verilen belgelerin Türk ve Lübnan bayraklı gemilerdeki denkliklerinin belirlenmesi ve gemi adamlarının karşılıklı olarak gemilerdeki istihdamının sağlanmasını teminen, Türk-Lübnan denizcilik idarelerinin; eğitim kuruluşlarının üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik yaptığı belgelendirmenin, belge düzenleyen biriminin iletişim bilgilerinin, belgelendirme sistemi ile denizcilik eğitimi ve belgelendirme mevzuatının bilinmesi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks