Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Türk Telekom Ç Finansal & Operasyonel Sonuçlar. 21 Nisan Türk Telekom

Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 67 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Türk Telekom Ç Finansal & Operasyonel Sonuçlar 21 Nisan Türk Telekom Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler Türk Telekom (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında
Transcript
Türk Telekom Ç Finansal & Operasyonel Sonuçlar 21 Nisan Türk Telekom Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler Türk Telekom (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu sunum satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu sunumda yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları ve diğer gerçek kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Not: Bu sunumda yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, amortisman ve itfa giderleri hariç olmak üzere doğrudan satış maliyetlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderleri ile diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat kur farkı gelirini/(giderini), finansal geliri, konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirleri, iştiraklerin satışından elde edilen kazançları, ilişkili taraflardan kaynaklanan gelirleri/(giderleri) ve azınlık paylarını içermemektedir. 2 İçerik Bölüm Sayfa I Sektördeki Gelişmeler ve Konsolide Performans 4 II Sabit Hat Faaliyetleri 8 III Mobil Faaliyetleri 14 IV Finansallar 19 V Ekler 29 3 Sektördeki Gelişmeler & Konsolide Performans Bir Bakışta 2010 Yılı 1. Çeyrek Gelişen küresel ortam ve beklenilenden daha iyi ekonomik veriler Türkiye nin ekonomisi için iyi sinyaller veriyor. 1. çeyrek Türk Telekom grubu için senelik %41 FAVÖK marjı ile %3 satış gelirleri ve %88 net gelir artışı ile iyi bir başlangıç oldu; Sabit hat tarafında artan konuşma dakikaları ve abone sayısında daha az net düşüş ADSL abone sayısı artışı 2010 un 1. çeyreğinde de devam ediyor. WebTV (Tivibu) 2 ayda 150 bin aboneye ulaştı yıl sonu seviyesine kıyasla mobil FAVÖK marjında gelişme başladı Genel Kurul 24 Mayıs 2010 tarihi itibariyle temettü dağıtılmaya başlanmasına karar verdi; 2009 yılı net kârından toplam milyon TL temettü dağıtılacak (0,45 Kurus brüt ve 0,39 Kurus net pay başına temettü) 5 Sektördeki Gelişmeler 1 Nisan dan itibaren ve tüm operatörler için geçerli olmak üzere MTR da (mobil çağrı sonlandırma ücreti) %52, FTR de (sabit çağrı sonlandırma ücreti) %17 ve mobilden mobile aramada üst fiyat sınırında %38 oranında (64 Kuruş tan 40 Kuruş a) indirim yapıldı. Dakika başına TL ücretlendirme modeli 1 Nisan itibariyle yürürlükte; mobil operatörler ön ödemeli ücret tarifelerini buna uygun olarak yeniden düzenledi. 1. çeyrekte gözlenen ortalama konuşma dakikaları artışı ve daha az sabit erişim hattı iptali müşterilerimizin yeni paket tarifelerimize ve kampanyalarımıza gösterdiği ilginin işaretleridir. Limitsiz sabit internet paketlerine geçiş ve data kullanımı artmaya devam ediyor. ADSL pazarı 1. çeyrekteki net abone kazanımıyla büyümeye devam ediyor; 3G hizmetleri şu ana kadar büyük bir ilgi görmedi. 6 Grup Performansı Satış Gelirleri (TL milyon) FAVÖK * (TL milyon) Net Kâr (TL milyon) %3, % %3,7 % % %87,6 % Ç Ç Ç Ç Ç Ç Mobil ve geniş bantta gerçekleşen güçlü büyüme %3 lük konsolide satış gelirleri artışını destekledi Yıllık bazda artan operasyon harcamalarına karşın elde edilen %41 konsolide FAVÖK marjı 88% net gelir artışı (323 milyon TL daha düşük senelik net finansal harcamaların katkısıyla) * Lütfen 30. slayttaki Yeniden Sınıflandırma Notu na bakınız. 7 Sabit Hat Faaliyetleri Sabit Hat Faaliyetleri Ses ve Yakınsama Girişimleri PSTN Mou ( konuşma dakikaları) artırma ve Müşteri Koruma ve Kazanma kampanyaları, artan konuşma dakikaları ve hat sayısı azalmasının yavaşlamasıyna yol açtı. Mart ayındaki fiyat ayarlamalarından sonra JeTTvel paket tarifeleri Ev Avantaj tarifesi adını aldı; dakikalar artık şehirlerarası aramaları ve cazip mobil ücretleri kapsıyor. Standart ve Hesaplı (artık Klasik) tarifeler için sabit ücretler yeniden düzenlendi. Paket teklifleriyle sabit ücretin PSTN gelirlerindeki oranı arttırılmaya odaklanılıyor; şu an itibariyle toplam abone sayısının %20 sinden daha fazla. Wirofon internet tabanlı çağrı hizmeti nin üzerinde aboneye ulaştı; planlanan özellikler arasında online PC hizmeti, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma bulunuyor. Yurtdışında yaşayan Türkler için geliştirilen Sanal Sabit Numara hizmete sunuldu. 9 Sabit Hat Faaliyetleri ADSL Girişimleri Başarılı üst paket teşvik kampanyaları ve yeni abone kazanımları sayesinde NET paketleri (8Mbps hıza varan) abone sayısı, toplam abone sayısının %52 sinden daha fazlasını oluşturuyor. Tivibu (WebTV hizmeti) 2 ayda aboneye ulaşarak çok büyük bir başarıya imza attı; canlı TV kanalları, TV dizileri, belgeseller ve filmler. İlave 3G teklifi ve Wi-Fi erişim noktası mobilite sağlıyor. 10 Sabit Hat Satış Gelirleri ve FAVÖK Önemli Kalemleri Satış Gelirleri (TL milyon) FAVÖK * (TL milyon) % % %1,6 - %3, Ç Ç Ç Ç Senelik %21 ADSL artışı, mobil fiyat savaşlarının sabit hat gelirleri üzerindeki negatif etkisini büyük ölçüde dengeledi. Sabit hat faaliyetleri FAVÖK marjı hâlâ %50 seviyesinin üzerinde. * Lütfen 30. slayttaki Yeniden Sınıflandırma Notu na bakınız. 11 Sabit Hat Faaliyetleri - ADSL ve PSTN Önemli Kalemleri Toptan ADSL Bağlantı Sayısı (milyon) ADSL ARPU (TL) * 6,2 6,4 28,8 %10 31,8 5, YS 2009 YS Ç Ç Ç PSTN Erişim Hattı Sayısı (milyon) PSTN ARPU (TL) * 17,5 16,5 16,4 23,4 - %12 20, YS 2009 YS Ç Ç Ç ADSL bağlantı sayısı artışı ve ARPU artışı 2010 un 1. çeyreğinde devam etti. PSTN erişim hattı sayısındaki azalma, kampanyaların ve yeni tarifelerin olumlu etkisiyle yavaşladı. * Rakamlara, yıllık PSTN/ADSL gelirlerinin hizmetteki yıllık ortalama erişim hattı / ADSL abone sayısına bölünmesiyle ulaşılmıştır. 12 Sabit Hat Faaliyetleri Çalışan Sayısı Çalışan Sayısı (000) * Personel Giderlerinin Gelire Oranı (%) 29,8 %21,2 %20,8 %21, YS 2009 YS Ç Ç 2009 YS Ç Devlet memuru statüsünde çalışanların sayısı 2010 un 1. çeyreğinde azalmıştır. Çalışan başına düşen erişim hattı sayısı 2009 yılı 1. çeyreğinde 578 iken 2010 yılı 1.çeyreğinde 610 olmuştur. *Sabit hat şebeke işletme ünitesi. **Lütfen 30. slayttaki Yeniden Sınıflandırma Notu na bakınız. 13 Mobil Faaliyetleri Mobil Faaliyetleri Pazar pozisyonumuzu güçlendirmek için çeşitli girişimler Faturalıya geçişi desteklemeye devam edildi. Ön ödemelide TL bazlı yeni tarifeler ve kampanyalar sunuldu. Diğer bütün ISP lere ( İnternet Hizmeti Sağlayıcısı) onların sabit tekliflerine ek olarak toptan mobil internet satışı. Büyük futbol klüplerinin yanı sıra bazı belediyeleri ve meslek gruplarını hedef alan Sanal Mobil Operatörlük benzeri hizmetleri piyasaya sunuldu ; toplam abone sayısı e ulaştı. MNP ( Mobil Numara Taşınabilirliği) bedava konuşma dakikaları teklifi 1500 den 600 e indirildi. 15 Mobil Satış Gelirleri ve FAVÖK Önemli Kalemleri Çeyrek Dönem Satış Gelirleri ( milyon TL ) Çeyrek Dönem FAVÖK * (milyon TL) %6 % %1 %22 %1 6 %501 - % Ç Ç Ç Ç Ç Ç 2010 un 1. çeyreğinde her yöne tarifelerin desteğiyle satış gelirlerinde yıllık %22 artış sağlandı yıl sonu seviyesine kıyasla FAVÖK marjında gelişmeler görülmeye başlandı. *Belirtilen FAVÖK rakamları 2010 un 1. çeyreği için 1,2 milyon, 2009 un 4. çeyreği için 18,6 milyon ve 2009 un 1. çeyreği için 0,5 milyon TL roaming KDV cezası karşılıklarını içermemektedir. 16 Mobil Faaliyetleri - ARPU Önemli Kalemleri Karma ARPU Trendi (TL) AVEA ARPU (TL) Ç 08 2Ç 08 3Ç 08 4Ç 09 1Ç 09 2Ç 09 3Ç 09 4Ç 10 1Ç Turkcell AVEA Vodafone Ç Ç Ç Ön ödemeli Faturalı Karma Yıllık faturalı ARPU, her yöne tarifelerin desteğiyle, 2009 un 1. çeyreğine kıyasla %25 oranında artış gösterdi. Ön ödemeli ARPU da, gelen trafiğin desteğiyle yıllık %26 oranında artış sağlandı. Karma ARPU da yıllık %28 artış 17 Mobil Abone Sayısı ve Karma Konuşma Dakikaları Abone Sayısı (milyon) * Karma Konuşma Dakikaları %1,5 - %7, %3 % Ç Ç Ç Ön Ödemeli Faturalı Toplam Ç Ç Ç 2010 un 1. çeyreğinde yaklaşık yeni abone kazanıldı; abone kaybı sadece ön ödemelide yaşandı. MoU (Konuşma dakikası) artışı kontrol altına alındı. * Rakamlar yuvarlanmıştır. (2010 1Ç Ön ödemeli: 7.32 milyon, Faturalı: 4.33 milyon, Toplam: milyon) 18 Finansallar TT Konsolide Özet Kâr/Zarar Tablosu TL milyon 2009 YS Ç Ç Satış Gelirleri FAVÖK Marj %41 %44 %41 Faaliyet Kârı Faaliyet Kâr Marjı %26 %27 %27 Finansal Gelirler/(Giderler), net (438) (314) 9 Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net (237) (273) 20 Faiz Gelirleri/(Giderleri), net (132) (17) 3 Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net (69) (24) (15) Vergi Giderleri (673) (148) (194) Kâr * Marj %17 %12 %21 * Azınlık hisseleri sonrası 20 TT Konsolide Özet Bilanço TL milyon 2009 YS Ç Ç Maddi Olmayan Duran Varlıklar (a) Maddi Varlıklar (b) Diğer Varlıklar (c) Hazır Değerler Toplam Varlıklar Öz Sermaye Yedekler ve dağıtılmamış kârlar Faize tabi yükümlülükler (d) Kıdem Tazminatı Karşılığı Diğer Yükümlülükler (e) Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler (a) Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi içermez. (b) Maddi varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir. (c) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı. (d) Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir. (e) Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler:ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Ödemeler, Kıdem Tazminatı Karşılığı ve Azınlık Satış Opsiyonu Yükümlülüğü. 21 TT Konsolide Özet Nakit Akımı TL milyon 2009 YS Ç Ç İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı (2.079) (149) (157) Yatırım Harcamaları (2.321) (204) (215) Diğer Yatırım Faaliyetleri Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı (1.472) (618) (512) Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme (a) (298) (119) (43) (a) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir. 22 Sabit Hat Faaliyetleri Özet Kâr/Zarar Tablosu TL milyon 2009 YS Ç Ç Satış Gelirleri FAVÖK FAVÖK Marjı %51 %52 %51 Faaliyet Kârı Faaliyet Kâr Marjı %39 %38 %40 Yatırım Harcamaları Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı %16 %8 %7 23 Sabit Hat Faaliyetleri Gelir Dağılımı TL milyon 2009 YS Ç Ç Çeyrek Dağılımı PSTN ADSL Diğer Bağlantılar - Veri Hizmeti %6 %4 %3 %2 PSTN ADSL Kiralık Hatlar Arabağlantı (a) Diğer Yurtiçi Satışlar %4 %51 Diğer Bağlantılar - Veri Hizmeti Kiralık Hatlar Uluslar arası Satışlar (b) %30 Arabağlantı Ara Toplam İnşaat Gelirleri (UFRYK 12) Toplam Satış Gelirleri Diğer Yurtiçi Satışlar Uluslar arası Satışlar (a) (b) Arabağlantı yurt içi satışları içerir. Türk Telekom un uluslar arası ağ geçidinde sonlanan çağrılar ve uluslar arası data hizmetleri geliri. 24 Sabit Hat Faaliyetleri Özet Faaliyet Giderleri Dağılımı TL milyon 2009 YS Ç Ç Personel Giderleri Arabağlantı Giderleri Çeyrek Dağılımı Personel Giderleri Ticari Giderler (a) Bakım-Onarım ve Operasyon Giderleri Vergi ve Kamu Harçları Şüpheli Alacaklar Diğer %1 %5 %6 %22 %43 Arabağlantı Giderleri Ticari Giderler Bakım-Onarım ve Operasyon Vergi ve Kamu Harçları Ara Toplam İnşaat Gİderleri (UFRYK 12) %16 %7 Şüpheli Alacaklar Diğer Toplam Faaliyet Giderleri (a) Komisyon, Reklam ve Pazarlama, Müşteri Kazanımı ve Müşteri Koruma Giderleri ni içerir. 25 Mobil Faaliyetleri Özet Kâr/Zarar Tablosu TL milyon 2009 YS Ç Ç Satış Gelirleri FAVÖK FAVÖK Marjı %2 %7 %6 Faaliyet Kârı / Zararı (523) (95) (123) Marj (%21) (%18) (%19) Yatırım Harcamaları (Kiralama hariç) Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı (%) * %46 %12 %9 * 3G lisans ücreti dahil 26 Mobil Faaliyetleri Özet Faaliyet Giderleri Dağılımı TL milyon 2009 YS Ç Ç Çeyrek Dağılımı Personel Giderleri %8 Arabağlantı Giderleri %24 Personel Giderleri Ticari Giderler (a) Bakım-Onarım ve Operasyon Giderleri %5 %29 Arabağlantı Giderleri Ticari Giderler Vergi ve Kamu Harçları Şüpheli Alacaklar Diğer %21 %2 %11 Bakım-Onarım ve Operasyon Vergi ve Kamu Harçları Şüpheli Alacaklar Toplam Diğer (a) Komisyon, Reklam ve Pazarlama, Müşteri Kazanımı ve Müşteri Koruma Giderleri ni içerir. 27 Borç Profili Ç (000) Vadeler Borç Esas Para Birimi Olarak Toplam Tutar Toplam Tutar (TL) 3 aydan 1 yıldan 3 aya kadar 1 yıla kadar 5 yıla kadar 5 yıl üzeri Toplam TL Borç USD Borç EUR Borç Son döneme ait borç işlemleri TOPLAM Banka Tarih Borç Miktarı Vade Faiz ödeme periyotu Faiz Oranı Halkbank Mart milyon 5 Yıl ( 1,5 yıl anapara ödemesiz) 6 ay (Ödemesiz dönem yok) 6 ay EURIBOR+ %2,85 Akbank Mart 2010 $300 milyon 5 Yıl ( 1,5 yıl ödemesiz dönem dahil) 6 ay (Ödemesiz dönem yok) 6 ay LIBOR+ %3,10 EIB Nisan milyon 8 Yıl ( 2 yıl ödemesiz dönem dahil) 6 ay (Ödemesiz dönem yok) EURIBOR+%2,5%p.a. 28 Ekler Yeniden Sınıflandırma Notu Yeniden Sınıflandırma Notu: Konsolide gelir tablosunda satışların maliyeti, pazarlama, satış ve dağıtım ve genel yönetim giderleri hesabında sınıflandırılan kıdem tazminatı faiz maliyetleri finansman giderleri hesabına sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki tablo yeniden sınıflandırma öncesi ve sonrasına ait rakamları göstermektedir. Bu sunumdaki finansal tablolar, gerekli olduğu yerlerde, yeniden sınıflandırma sonrası 2009 yılı rakamları göstermektedir. (TL milyon) Yeniden sınıflandırma sonrası 2009 yılı Yeniden sınıflandırma öncesi 2009 yılı Yeniden sınıflandırma sonrası Ç Yeniden sınıflandırma öncesi Ç Konsolide FAVÖK 4,321 4,249 1,105 1,087 Sabit Hat FAVÖK 4,268 4,196 1,067 1,049 Amortisman ve İtfa Giderleri hariç Net Faaliyet Giderleri (6,248) (6,319) (1,403) (1,420) Faaliyet Kârı 2,763 2, Net Finansal Gelir/ (Gider) (438) (367) (314) (296) Konsolide OPEX Personel (1,908) (1,980) (471) (489) Sabit Hat OPEX Personel (1,748) (1,819) (434) (452) 30 Regülasyon ve Hukuki Gelişmeler Yeni mobil çağrı sonlandırma ücretleri 1 Nisan dan itibaren yürürlüğe girmiştir; önceki ücretler üzerinden %52 indirime gidilmiştir. Yeni mobilden mobile arama fiyat oran sınırında %38 lik indirim 1 Nisan dan itibaren yürürlüğe girmiştir; 64 Kuruş tan 40 Kuruş a indirildi. Yeni alan dışı sabit hat çağrı sonlandırma ücretleri 1 Nisan dan itibaren yürürlüğe girmiştir; önceki ücretler üzerinden %17 indirime gidilmiştir. Dakika başına TL ücretlendirme modeli 1 Nisan dan itibaren yürürlüğe girmiştir. Yalın ADSL Telekomünikasyon Kurulu nun (TK) Haziran 2010 takviminde; TT nin teklifi TK nın onayına sunuldu. TK ilk MVNO yu (Sanal Mobil Operatör) onayladı. Ticari Mahkeme,Turkcell in Türk Telekom un Millenicom davası nedeniyle oluşan kayıplarını ödemesine karar verdi. Temyiz süreci devam ediyor. Yeni Çağrı Sonlandırma Ücretleri Tablosu Yürürlük Tarihi Avea Turkcell Vodafone G Çağrı Sonlandırma Ücreti (Kr/dk) 3,70 3,13 3,23 Sesli Arama 3,70 3,13 3,23 3G Şebeke Sonlandırma Ücreti (Kr/dk) Görüntülü 7,75 7,75 7,75 Arama Yerel Alan İçi Alan Dışı Sabit Hat Şebeke Sonlandırma Ücreti (Kr/dk) 1,39 1,71 2,24 31 2010 1Ç Makro Önemli Gelişmeler İşsizlik ve enflasyon baskısı birçok ülkenin en önemli sorunlarından biri olacak. Türkiye IMF le yeni anlaşma yapmadan yoluna devam ediyor Merkez Bankası faiz politikasını değiştirmedi. Ancak 2010 yılında piyasada yükselme bekleniyor da Fitch, Moody s ve JCR; 2010 yılı ilk çeyreğinde ise S&P Türkiye nin ülke notunu yükseltti. - Türkiye nin yatırım yapılabilir not düzeyine yükselmesine bir basamak kaldı. (Fitch) 32 Mobil Faaliyetleri - Gelir Trendi Çeyrek Dönem Gelirleri (TL milyon) * Ç 07 2Ç 07 3Ç 07 4Ç 08 1Ç 08 2Ç 08 3Ç 08 4Ç 09 1Ç 09 2Ç 09 3Ç 09 4Ç 10 1Ç AVEA Vodafone * Vodafone un satış gelirleri (TL) rakamları, karma ARPU (TL) rakamlarına ve ilgili döneme ait ortalama abone sayısına dayanarak hesaplanmıştır. 33 Grup Yapısı - Türk Telekom Ortaklık Yapısı Ojer Telekom 6 Yönetim Kurulu üyesi atar. %31,7 %55,8 Hazine Müsteşarlığı 4 Yönetim Kurulu üyesi atar (1 üye Altın Hisseyi temsil eder). Halka Açık %12,5 Halka açık hisselerin oranı %15 tir; TC Hazine Müsteşarlığı ve Ojer Telekom, 2008 deki halka arzdan sonra sırasıyla %1,7 ve %0,8 ilave/ekstra hisse satın almıştır. İştirakler GSM operatörü %81 Sabit Hat Operatörü %100 Perakende genişbant operatörü %100 %100 %100 %100 %100 %15 SPV IT danışmanlık, ürünler ve hizmetler IT ürün/yazılım hizmetleri Eğitim içeriği Çağrı merkezi hizmetleri Oyun yazılımı Arnavutluk sabit hat operatörü 34 Grup Yapısı - Ojer Telekom Saudi Oger Limited %80 Saudi Telecom Company Oger Telecom Saudi Arabia Limited %24 %26 %35 %15 Azınlık Hissedarları (*) %5 %95 CellSAf %25 %75 3C Telecommunications %99 Ojer Telekomünikasyon Anonim Şirketi %100 %55,8 %50 %50 SA (a) Ojer Telekom un doğrudan ve dolaylı azınlık hissedarları arasında bölgesel ve global finansal yatırımcılar yer almaktadır. 35 Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri +90 (212) Telefon numaramız değişmiştir, lütfen kayıtlarınızı yukarıdaki yeni numaramızla güncelleyeniz. 36
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks