Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Türkiye-Filistin İş Forumu Mart 2016 DEİK, River Plaza TİM,Dış Ticaret Kompleksi

Category:

Brochures

Publish on:

Views: 27 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Türkiye-Filistin İş Forumu Mart 2016 DEİK, River Plaza TİM,Dış Ticaret Kompleksi Türkiye-Filistin İş Forumu DEİK Türkiye - Filistin İş Konseyi tarafından Mart 2016 tarihlerinde Filistin
Transcript
Türkiye-Filistin İş Forumu Mart 2016 DEİK, River Plaza TİM,Dış Ticaret Kompleksi Türkiye-Filistin İş Forumu DEİK Türkiye - Filistin İş Konseyi tarafından Mart 2016 tarihlerinde Filistin Eski Ticaret Bakanı ve Sinokrot Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Mazen Sinokrot, Filistin İş Dernekleri Federasyonu (PFBA) Başkan Yardımcısı Osama Moh'd Salım Amro, PFBA ya bağlı Nablus İş Adamları Derneği Başkanı Jamal Haseeba, PFBA Genel Sekreteri Majed Maali ve Salfeet Ticaret Odası Başkanı Iyad Al-Hendi den oluşan Filistin Heyeti nin katılımları ile gerçekleştirilen İş Konseyi Karşı Kanat Tanışma ve Değerlendirme Toplantısı, 17 Mart 2016 tarihinde TİM Genel Merkezi nde gerçekleştirilen Türkiye-Filistin İş Forumu ile devam etti. 16 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen İş Konseyi Karşı Kanat Tanışma ve Değerlendirme Toplantısında ayrıca, THY, TÜRSAB, MÜSİAD, TÜMSİAD, ARTİAD ve Filistin-Türk İş Adamları Derneği temsilcileri de katıldı. DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, toplantının açış konuşmasına DEİK ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. DEİK in tarihine ve misyonuna değinen Başkan Cemalettin Kerim, Türkiye-Filstin ilişkilerinin başta DEİK olmak üzere, THY, TİM, TÜRSAB, TÜMSİAD, MÜSİAD gibi kurumların desteği ile geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Cemalettin Kerim in ardından söz alan Filistin İş Dernekleri Federasyonu (PFBA) Başkan Yardımcısı Osama Amro, sözlerine Filistin Halkı adına Türkiye ye ve Türk Devletine minnetlerini sunarak başladı. Türkiye nin bugüne kadar hep Filistin halkının yanında olduğunu ve Filistin i desteklediğini belirten Başkan Yardımcısı Osama Amro, 2007 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi ne, DEİK Yönetimine ve tüm DEİK üyelerine Filisin e göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür etti. PFBA nın olarak başta DEİK olmak üzere dünyada benzer kuruluşlar ile ekonomik ilişkileri idame ettirdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Amro, toplantı ile Konseyin kuruluşundan bu yana geride kalan 15 yılda yaşanan gelişmelerin, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alacağını ifade etti. 1 Geride bırakılan dönem değerlendirildiğinde, ilişkilerin geliştirilmesi açısından devlet kademesinde gerçekleştirilecek toplantıların yanı sıra Türk ve Filistin özel sektörünün sık sık bir araya gelmesi gerektiği çıkarımının yapılabileceğini belirten Filistin İş Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Amro, bu gibi toplantıların sadece sözde kalmaması adına gelecek dönemde yapılacak toplantıların bir takvime bağlanması ve toplantı gündemlerinin detaylandırılması gerektiğini vurguladı. Osama Amro, PFBA olarak somut örnek teşkil etmesi açısından; 1. Türkiye-Filistin Ortak Bankası Kurulması 2. Ortak bir holding tesis edilmesi 3. Halil Bölgesinde teknoloji ve sanayi bölgesi kurulması maddelerini kapsayan bir öneri taslağını katılımcılara sundu. Bunun haricinde belirli konularda çalışma gruplarının oluşturulabileceğini söyleyen Osama Amro sözlerine Cemalettin Kerim ve Türkiye-Filistin İş Konseyi ile beraber bir Türk Heyeti ni Filistin e davet ettiğini belirterek son verdi. Osama Amro nun ardından söz alan Filistin eski Ekonomi Bakanı ve Sinokrot Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Mazen Sinokrot, 30 yıldır Türkiye ile yakın ilişkileri bulunduğunu, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve eski XXX Sayın Ali Babacan ile defalarca bir araya geldiğini belirtti. Söz konusugörüşmeler neticesinde, geçtiğimiz 15 yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetler de göz önüne alınarak, Türkiye-Filistin ekonomik ilişkilerinde kamu ve özel sektör ortaklığından faydalanmanın mümkün olduğunu ifade etti. Türkiye nin ekonomik yapısının Filistin e örnek teşkil ettiğini, siyasi, tarihi ve dini altyapı benzerliği göz önüne alındığında Türkiye Modeli nin Filistin e 2 uygulanmasının önemli olduğunu belirten Mazen Sinokrot, Filistin özel sektörünün gelişmesi ve kişi başına düşen gelirin arttırılması konusunda, Türkiye nin birikim ve tecrübesinden yararlanmanın büyük önem taşıdığını ifade etti. Resmi olmayan bilgilere göre, Filistin ekonomisine, İsrail ve Çin in ardından, Türkiye nin 450 milyon ABD doları ile üçüncü büyük ekonomik ortak olduğunu belirten Mazen Sinokrot, Türkiye den başka bir ülkenin, Filistin e stratejik ortak olamayacağını, Filistin ile Türkiye nin birbirlerine güvenle sırtlarını dayayabileceklerini vurguladı. Mevcut ticaret rakamlarının,, 5 yıl içerisinde 2 milyar dolara çıkabileceğini ifade eden Mazen Sinokrot, deniz taşımacılığı ile doğrudan ithalat ve ihracatın sağlanabileceğini, bu bağlamda Türk Heyeti nin gerçekleştirmesi planlanan Filistin ziyaretinde Ramallah ve Kudüs te temaslarda bulunulmasının ticari ilişkileri geliştirmek açısından önem arz ettiğini söyledi. Mazen Sinokrot sözlerine, Halklarımız bizlerden el ele verip bir şeyler başarmamızı bekliyor, altyapımız buna müsait. Eğer istersek başarabiliriz. cümleleri ile son verdi. Nablus Ticaret Odası Genel Sekreteri Jamal Hasiba, Nablus un ekonomik ambargo altında bulunduğunu, Nablus dışına çıkmak için iş adamlarının özel izin almalarını gerektiğini; ancak Türkiye-Filistin ilişkilerini geliştirmek adına bu konuda ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. İşgal altındaki Filistin in Türkiye ye ihtiyacı olduğunu ve Filistin in ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için Türkiye ile ortak çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Toplantıda konuşan PFBA Genel Sekreteri Majid Maali, DEİK yapısını örnek alarak yeniden düzenledikleri Filistin İş Dernekleri Federasyonu nunu katılımcılara anlattı. Son olarak Filistin e yatırım yapmak isteyen iş adamları ile gerçekleştirilecek Filistin ziyaretinin detayları ve tarihi görüşüldü. DEİK ve TİM ortaklığı ile gerçekleştirilecek ziyaret için gerekli çalışmalara başlanılması kararı alındı. 3 17 Mart 2016 tarihihinde TİM Genel Merkezi nde Filistin heyetine ek olarak, Filistin Ankara Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ve TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu nun da katılımlarıyla Türkiye-Filistin İş Forumu Düzenlendi. Filistin ile iş yapmakta olan ve Filistin pazarına girmek isteyen 40 yerli firma temsilcisinin katılımları ile gerçekleşen İş Forumu nda Türk firmaları ile bir araya gelen Filistin heyeti, Filistine ilişkin pazar ile ilgili bilgiler vermenin yanısıra, firmaların yaşadıkları problemleri dinleyerek çözüm önerileri getirdi. Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu sözlerine, Serbest Ticaret Anlaşması ile, Türkiye ile Filistin arasındakiticari ve ekonomik ilişkilerimizin hukuki altyapıya oluşturulması ile toplam ticaret hacminin 2005 ile 2015 yılları arasında yüzde 771 oranında arttırdığını, 2004 yılında 9,4 milyon ABD doları olan Filistin'e ihracatın 9 kat artarak 82,2 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Filistin'in ithalatında Türkiye nin, İsrail, Ürdün ve İtalya'nın ardından dördüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Çıkrıkçıoğlu, İsrail'in Türk mallarını Türkiye'den aldıktan sonra tekrar Filistin'e sattığını düşünüldüğünde Türkiye'nin Filistin'in ithalatında ikinci sırada yer aldığını bildiklerini söyledi. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının imzalanmasının ikili ekonomik ilişkiler konusunda önemli olduğunu kaydeden Mustafa Çıkrıkçıoğlu, TİM Meclisi nin Filistin ile ticaret ve yatırımların gelişmesi adına elinden gelen gayreti gösterdiğini, Serbest Ticaret Anlaşması nın yatırımları arttırma noktasında etkili olduğunu ifade etti. Aynı durumun Mısır'da da yaşandığına değinen Başkan Vekili, Mısır ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrasında Türk yatırımcıların bu ülkeye yaptıkları yatırımın 3 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. 4 Mustafa Çıkrıkçıoğlu nun ardından söz alan Filistin eski Ekonomi Bakanı Mazen Sinokrot, Serbest Ticaret Anlaşması'nı hayata geçiren devlet yetkililerinden birisi olduğunu için mutluluk duyduğunu belirterek, ilişkilerin her geçen gün gelişmesini istediklerini söyledi.mazen Sinokrot, Filistin'de gerek özel sektör, gerekse devlet kanalı olarak sağlık, eğitim, turizm, hizmet ve diğer sektörlerde Türkiye'nin ekonomisini örnek aldıklarını, Filistin için en güzel örneğin Türkiye örneği olduğunu söyledi. Türkiye'nin İsrail ve Çin'in ardından Filistin'in üçüncü ticari ortağı olduğu bilgisini veren Mazen Sinokrot, İsrail in gümrükleri elinde tutması nedeniyle birinci sıraya yerleştiğini, kendilerinin halihazırda Filistin özel sektörü ve devlet daireleri olarak Türkiye ile stratejik ekonomik ortaklığa ihtiyaçları olduğunu söyledi. Sinokrot sözlerine,, Kalkınmak ve vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermek istiyorsak Türkiye ile el ele verip çalışmamız ve Türkiye'nin ekonomik tecrübelerinden yararlanmamız gerekiyor. Halihazırda tüm sahalarda ve tüm sektörlerde işbirliği potansiyelimiz var. Filistin tarım, turizm, sanayi ve yenilenebilir enerji alanında büyük yatırım imkanları barındırmaktadır. Teknolojiye, makineye, gerekli ekipmana, tecrübeye ihtiyacımız var. Bütün bunlar kardeş ülke Türkiye'de fazlasıyla bulunmakta. Filistin olarak 5,5 milyar dolardan fazla İsrail üzerinden ithalat yapıyoruz. Karşılıklı kurulabilecek iş birliklerinin başarısını garanti görüyoruz. İki kardeş halkı birbirine bağlayan, inanç, tarih ve kültür birlikteliği var, omuz omuzayız. Kurulacak işbirliklerinde başarı garantidir şeklinde devam etti. Mazen Sinokrot un ardından söz alan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin başından bu yana Filistinlilerin hakkını savunduğunu ve onların yanında olduğunu belirterek, kendilerinin de Türkiye'yi her zaman kardeş ülke olarak gördüklerini anlattı. Filistin topraklarında yapılacak hiçbir yatırımdan zarar edilmeyeceğini dile getiren Faed Mustafa, Çünkü o topraklar kutsaldır. Bu kutsal kitaplarda da belirtilmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarılara çıkabileceği kanaatindeyim dedi. Faed Mustafa, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşvikleriyle son zamanlarda hac ve umre ziyaret programlarına Kudüs'ün de, alternatif olarak, ilave edilebildiğini ifade ederek, bu durumun Kudüs'ü ziyaret edenlerin sayısının hızla arttığını 5 belirtti. Bunun çok önemli olduğunu dile getiren Faed Mustafa sözlerine; Burada dileğimiz Kudüs'e yapılan ziyaretlerde Türk ve Filistinli şirketlerin tercih edilmesi. Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde özel sektörün öneminin farkındayız ve bu nedenle iş adamlarının, yatırımcıların karşılaştıkları problemleri çözmek için çalışmaya hazırız diyerek son verdi. DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, İş Konseyi olarak iki ülkedeki iş adamlarını bir araya getirmek için etkili çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın serbest ticaret, gümrük ve bütün ekonomik anlaşmalarla bizzat ilgilendiğinin bilgisini paylaştı. Filistinlilerin tüm zorluklara rağmen hayatı mutlu bir şekilde geçirmeye çalıştığını ifade eden Başkan Kerim, bölgede okuma-yazma oranının çok yüksek olduğununun altını çizdi. Filistin'e yardım sözü veren devletler arasında sadece Türkiye'nin sözünü yerine getirdiğini kaydeden Başkan Kerim, son 10 yılda Türkiye'den Filistin'e 400 milyon dolarlık insani yardım yapıldığını vurguladı. Türkiye'nin Filistin'e resmi ihracat rakamının 80 ila 90 milyon ABD doları civarında olduğuna değinen Başkan Cemalettin Kerim, Ancak mallar İsrail üzerinden gidiyor. İsrail'den aldığımız mallar Türk malı. Ben Türkiye'nin ihracatının 400 milyon dolardan fazla olduğunu düşünüyorum dedi. Filistin İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Osama Amro ise, Filistin halkı olarak piyasada ihtiyaç duyulan gıda ve sanayi ürünleri başta olmak üzere tüm alanlarda Türk ürünlerini görmek istediklerini belirterek, Türkiye nin kalite bakımından son derece üst seviyede, dünyada kabul görmüş ürünleri bulunduğunu ifade etti. Filistin Heyeti, açılış konuşmalarının ardından pazar ile ilgili bilgiler vererek firma temsilcilerinden gelen soruları yanıtladı. Ayrıca Filistin Heyeti, firma temsilcilerinin mevcut durumda yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri de katılımcılar ile paylaştı.. Filistin in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin ile iş yaparken zorluklarla karşılaşan Türk firmaları ile bizzat ilgileneceğini ve çözüm konusunda yardımcı olacağını ifade etti. 6 FAYDALI BİLGİLER T.C. Kudüs Başkonsolosluğu: Başkonsolos: Mustafa Sarnıç e-posta: Telefon: , , Faks: Posta adresi: 87, Nablus Road, Sheikh Jerrah P.O.Box: 19031, Jerusalem Israel Çalışma Saatleri: Pazartesi - Cuma (08:00-17:00 ) T.C. Kudüs Ticaret Ataşeliği: Telefon: / Faks: e-posta: Posta adresi: Sheikh Jarrah, Nablus Road 87, P.O.Box 19031, Jerusalem,
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks