Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Tűz és düh kivonat.docx

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
A beiktatást megelőző órákban mintha egész Washington visszatartotta volna a lélegzetét. Az eskütételt megelőző estén Bob Corker, Tennessee republikánus szenátora és a szenátus külkapcsolati bizottságának elnöke a Jefferson Hotelben tartott összejövetelen a megnyitóbeszédét a következő kérdéssel kezdte: – Merre tartanak a dolgok? – Rövid szünetet tartott, majd, szinte mélységes döbbenettel, megadta a választ: – Fogalmam sincs. Később, az este folyamán, a Lincoln-emlékműnél megrendezett koncert
Transcript
  A  beiktatást megelőző órákban mintha egész Washington visszatartotta volna a lélegzetét. Az eskütételt megelőző estén Bob Corker, Tennessee republikánus szenátora és a szenátus külkapcsolati bizottságának elnöke a Jefferson Hotelben tartott összejövetelen a megnyitóbeszédét a következő kérdéssel kezdte:    –   Merre tartanak a dolgok?  –   Rövid szünetet tartott, majd, szinte mélységes döbbenettel, megadta a választ:  –   Fogalmam sincs. Később, az este folyamán, a Lincoln - emlékműnél megrendezett koncerten –   része annak a mindig kínos erőfeszítésnek, hogy a popkultúrát bevigyék Washingtonba    –   komoly sztárok hiányában végül maga Trump foglalta el a színpadot, dühödten bizonygatva tanácsadóinak, hogy felér bármelyik sztárral. Mivel a személyzete lebeszélte arról, hogy az International Hotelben szálljon meg, Trump a  beiktatás reggelén nem győzött panaszkodni az elhelyezésére a Blair Houseban, a Fehér Házzal szemben lévő hivatalos vendégházban. Túl meleg van, a víznyomás nem megfelelő, az ágy rossz. A hangulata nem lett jobb. Egész reggel harcolt a feleségével, aki már a sírás határán állt, és másnap vissza is tért New Yorkba; Trump éles és ellentmondást nem tűrő hangon beszélt vele. Kellyanne Conway, mintegy személyes PR-feladatként, magára vállalta Melaniát, és úgy reklám ozta az új first ladyt, mint az elnök létfontosságú támaszát. Próbálta meggyőzni Trumpot, hogy feleségének fontos szerepe lehet a Fehér Házban. Ám általánosságban a Trump házaspár kapcsolatát senki sem firtatta túlságosan  –   ez az elnöki hangulat egy újabb rejtélyes változója volt. Az új és a leköszönő elnök között lezajlott ünnepélyes fehér házi találkozón –    amelyet azelőtt tartottak, hogy elindultak volna az eskütételre  –    Trump úgy érezte, hogy Obamáék lenézően és nagyon arrogánsak viselkedtek vele és Melaniával. Ahelyett, hogy pókerarcot öltött volna, és úgy megy a beiktatásra, olyan képet vágott, amit a körülötte lévők golfarcnak neveztek el: dühös és bosszankodó, görnyedt hát, lógó karok, összevont szemöldök, lebiggyesztett ajak. Ez lett a vele kapcsolatban kialakult kép  –   a vad Trump. Egy beiktatás legyen örömünnep. A média új és vidám sztorit kap. A párt számára újra eljönnek a boldog idők. A közigazgatásnak  –   a mocsárnak  –    esélyt jelent a hízelgésre és új lehetőségek keresésére. Az ország számára koronázási ünnep. Ám Bannonnak volt három üzenete, illetve témája, amit igyekezett állandóan megerősíteni a főnökénél: az elnöksége másmilyen lesz –     annyira, mint bármelyik Andrew Jackson óta (Bannon ellátta a kevéssé olvasott megválasztott elnököt Jacksonnal kapcsolatos könyvekkel és idézetekkel); tudják, kik az ellenségeik, és nem eshetnek bele abba a csapdába, hogy megpróbálnak barátságot kötni velük, mert soha nem lesznek barátok; ezért az első naptól kezdve tartaniuk kell magukat a hadiállapothoz. Amíg ezek   a tételek Trump ellentámadó énjéhez szóltak, a szeretetre vágyó énje számára keményen hangzottak. Bannon úgy látta, hogy megbirkózik ezzel a két oldallal: hangsúlyozza az előbbit, és megmagyarázza a főnökének, hogy az itteni ellen ségek máshol barátokat szülnek. Trump sértettsége valójában remekül illett a Bannon által megírt sértődött beiktatási beszédhez. A tizenhat perces szónoklat nagy része Bannon mindennapos  joie de guerre  fecsegése volt  –   az ő szerezzük vissza az országot –    Amerika az első –   vérontás mindenhol típusú víziója az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Ám Trump csalódottságával fűszerezve és golfarcával előadva sötétebbnek és erőteljesebbnek hatott. Az adminisztráció kezdetben szándékosan fenyegető tónust használt –   egy Bannontól származó üzenet a másik oldalnak, hogy az országban mélyreható változások lesznek. Trump megsértett érzelmei  –   az az érzése, hogy az első naptól kezdve kerülik és utálják –   segítették ezt az üzenetet. Amikor beszéde végeztével lejött a pódiumró l, a következőket isméte lgette:  –    Ezt a beszédet senki nem fogja elfelejteni. Az emelvényen ülő George W. Bush olyasmit mondott, amiből valószínűleg történelmi lábjegyzet lesz Trump beszédéhez:  –   Ez valami hátborzongató baromság.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks