Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Tuzemská produkce, výkup. Export akvarijních ryb 29/03/2017. Přednáška #8. V ČR vyprodukované akvarijní ryby mají dobrou pověst v zahraničí

Category:

Humor

Publish on:

Views: 11 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
odkaz Jiří Patoka OFI (založeno 1980) mezinárodní organizace sdružující obchodníky s akvarijními rybami Akvaristika: Etický kodex obchodníků - ekonomicky významný obor Jen několik členů
Transcript
odkaz Jiří Patoka OFI (založeno 1980) mezinárodní organizace sdružující obchodníky s akvarijními rybami Akvaristika: Etický kodex obchodníků - ekonomicky významný obor Jen několik členů z ČR - mezinárodní organizace - aktuální informace, statistiky ČR tradice, ale neorganizovanost (Unie akvaristů ČR sdružuje hlavně hobby-akvaristy); žádná podpora od státu, i když je akvaristika ekonomicky srovnatelná specializovaný časopis s produkčním rybářstvím Přednáška # Export akvarijních ryb Tuzemská produkce + Re-export ryb dovezených ze zahraničí ČR tradičně patří mezi pět největších vývozců na světě Proč je export z ČR úspěšný? - dobrá kvalita ryb - široký sortiment - vysoká odbornost akvaristů - nízká cena Ohrožení: - zvyšující se konkurenceschopnost producentů v JV Asii Největší vývozci akvarijních ryb v miliónech US$ Singapur ČR Japonsko Malajsie Thajsko Tuzemská produkce, výkup V ČR vyprodukované akvarijní ryby mají dobrou pověst v zahraničí Exportéři mají své dodavatele z řad drobných i větších chovatelů podle druhů, které tito chovatelé množí, tvoří exportér aktuální nabídku pro zákazníky v zahraničí když si zákazník objedná, exportér vykoupí ryby od chovatelů a dodá je zákazníkovi Exportér může být soukromá osoba i velkoobchod Chovatel sice prodá ryby za nižší cenu, ale v řádově větším množství a bez potřeby shánět zákazníky 1 Re-export Část ryb importovaných ze zahraničí je následně vyvezena mimo ČR tyto ryby jsou zahrnuty ve statistikách exportu ČR je patrně nejvýznamnějším evropským překladištěm ryb z Asie, Jižní Ameriky a Afriky, které jsou re-exportovány do dalších evropských zemí Příprava ryb na vývoz Několik dní před transportem nesmí být ryby krmeny Do vody lze přidat uspávací prostředek a přípravek na tlumení stresu a zvýšenou tvorbu kožního slizu (ne všechny ryby ale tyto přípravky tolerují např. Trichogaster lalius je vysoce vnímavý) Pokud je transport dlouhodobý, přidává se do sáčků s vodou aktivní uhlí, které absorbuje část odpadních dusíkatých látek Export - dokumentace Mezinárodní nákladní list (CMR) Povolení od veterinární správy Faktura (dodací list) Pozor na lokální restrikce (např. zákaz dovozu živých raků červených do Polska apod.) Pozor na mezinárodní restrikce (např. seznam zakázaných druhů pro EU, zákaz geneticky modifikovaných jedinců apod.) Transport ryb z ČR Hlavní odbyt: Evropa (Švédsko, Španělsko, Německo, Rakousko, Rusko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Velká Británie, Itálie, Francie, Belgie, Řecko ) Méně často USA, Kanada a jiné mimoevropské státy Po Evropě většinou autem, méně často letecky 2 Import akvarijních ryb Důvody pro dovoz: Ryby odchycené v přírodě - nízká cena - raritní a nové druhy + - problematický odchov Ryby vyprodukované v umělých chovech (halový chov, chov v rybnících, klecový chov v nádržích a jezerech) Největší dovozci akvarijních ryb v miliónech US$ Celosvětový dovoz akvarijních ryb v miliónech US$ Import akvarijních ryb Zjednodušeně lze cestu ryby do akvária popsat takto: Odchyt lovec překupník velkoobchod (exportér) velkoobchod (importér) maloobchod chovatel Odchov farma a velkoobchod (exportér) velkoobchod (importér) maloobchod chovatel USA Velká Británie Singapur Německo Japonsko Import akvarijních ryb do ČR Od primárního producenta / dodavatele ze zahraničí nebo Z evropských velkoobchodů (např. z Německa akvarijní ryby, z Polska jeseteři) Soukromý import jen malé množství Import akvarijních ryb do ČR Jižní Amerika: Brazílie, Kolumbie a Peru Asie: Singapur, Thajsko, Indonésie, Indie, Malajsie, Vietnam, Tchaj-wan a Čína Afrika: Nigérie, Kongo Blízký východ: Izrael 3 Jižní Amerika Odchyt v přírodě (povodí Amazonky) (výčet druhů není kompletní) Brazílie: pancéřníčci (Corydoras) a krunýřovci (Loricariidae) Kolumbie: pancéřníčci (Corydoras), krunýřovci (Loricariidae), křížovci (Arius seemani), anténovci (Phractocephalus hemioliopterus, Pimelodus pictus), tetry (Hyphessobrycon erythrostigma), sekernatky (Carnegiella), sladkovodní trnuchy (Potamotrygon), ostnojazyčnatci (Osteoglossum bicirrhosum), arapajmy obrovské (Arapaima gigas) Peru: podobná nabídka jako Kolumbie (kromě trnuch) Jižní Amerika Asie (výčet druhů není kompletní) Odchyt v přírodě, odchov, odchov šlechtěných forem (nejen původní asijské druhy) Singapur, Thajsko, Tchaj-wan: bojovnice (Betta splendens), závojnatky (Carassius auratus), čichavci (Trichogaster), živorodky (Poeciliidae), krunýřovci (Hypostomus plecostomus, Pterygoplychthys gibbiceps), sekavci (Pangio kuhlii), přísavky (Gyrinocheilus aymonieri), tzv. cichlidy papouščí (Cichlasoma sp. Red Parrot), sekavky (Botia, Chromobotia), pangasové (Pangasius), parmičky (Labeo, Balantiocheilus melanopterus), pancéřníčci (Corydoras), duhovky (Iriatherina werneri), vrubozubci paví (Astronotus ocellatus), čtverzubci (Tetraodon), sumci sklovití (Kryptopterus bicirrhis) Čína: závojnatky (Carassius auratus), tetry (Paracheirodon innesi) Indie: parmičky (Puntius denisonii) Indonésie, Malajsie: baramundi (Scleropages jardini, S. formosus), bojovnice (Betta splendens), sekavky (Botia, Chromobotia), tetry slepé (Astyanax mexicanus), úhoři dvoubarevní (Anguilla bicolor), stříkouni lapaví (Toxotes jaculatrix) Vietnam: trnuchy (Himantura oxyrhyncha), krunýřovci (Hypostomus plecostomus, Pterygoplychthys gibbiceps), živorodky (Poeciliidae), čtverzubci (Tetraodon) Asie 4 Afrika Afrika Pouze odchyt v přírodě Nigérie: rypouni Petersovi (Gnathonemus petersii), bichirci kalabarští (Erpetoichthys calabaricus), motýlkovci afričtí (Pantodon buchholzi), vzácné druhy peřovců (Synodontis sp.) a další druhy rypounů Izrael Pouze odchov, nepůvodní druhy Pouze moderní kryté haly 20 farem, každá měsíčně vyprodukuje kusů ryb = celkem 15 miliónů US$ za rok Export převážně do Evropy Živorodky, skaláry, terčovci, KOI kapři, rostliny Dynamický rozvoj oboru v posledních letech Odchyt vs. odchov Nadměrný odchyt ohrožení divokých populací mnohé druhy jsou podle IUCN hodnoceny jako DD (data deficient) chybí přesné údaje o rozšíření, početnosti a stabilitě divokých populací) Odchov snížený tlak na divoké populace Odchytávají se ryby, které se v zajetí nemnoží, případně je jejich odchov finančně náročný Při umělém chovu je třeba vyvarovat se nežádoucímu mezidruhovému křížení Cíl: objevit stimuly ke tření u problematických druhů, vypracovat metodiku odchovu a omezit odchyt v přírodě 5 Objednání ryb u dodavatele Zahraniční dodavatelé zasílají na aktuální nabídkové listy včetně akčních nabídek Problém s determinací druhu je nutné znát latinské i anglické názvy a případně si nechat zaslat fotografii Možnost zaslání vzorků nového druhu (většinou zdarma 1 5 jedinců) Objednávka - ne po jedincích, ale po baleních (1 box, ½ boxu, ¼ boxu) - celkový počet boxů určuje cenu - 1 box váží cca kg - minimální objednávka většinou 15 boxů Potvrzení objednávky dodavatelem (nový zákazník musí platit předem, stálý zákazník platí převodem a má slevy) Doprava ryb do ČR Letecky, na krátkou vzdálenost autem Dodavatel zašle datum, číslo letu a packing list (informace o tom, v jakém boxu jsou jaké ryby a jejich počty - často se liší od objednávky, protože některé ryby nejsou dostupné, i když byly v nabídce) Na letišti celní a veterinární kontrola (zdržení cca 2 3 hodiny) Živá zvířata mají při proclení přednost před ostatním zbožím Problémy: - stávka v dodavatelské zemi - zdržení zásilky o několik dnů až týdnů - rozdělení zásilky na dvě části kvůli omezené kapacitě letadla (často na letišti ve Frankfurtu) Pokud je při vybalování zjištěn úhyn, poranění nebo nemoc, možnost reklamace dodavateli (nutná fotodokumentace uhynulých ryb v ještě nerozbaleném pytli) Betta splendens Cena Cena letecké dopravy cca 4 US$/kg (nejdražší položka) Cena boxů (cca 7 US$ za kus) Palivový příplatek (0,60 US$ za kg) Bezpečnostní příplatek (0,10 US$ za kg) Poplatek za převod peněz (3 US$ za zásilku) Manipulační poplatek (80 US$ za zásilku) Veterinární certifikát (65 US$ za zásilku) Př.: cena za zásilku vážící 200 kg (20 boxů) z Jakarty do Prahy = 1228 US$ + cena ryb Poplatky se rozpočítají na jednotlivé ryby, přičte se jejich cena % = prodejní velkoobchodní cena CITES Baramundi malajský (Scleropages formosus) Dragon Fish - různé barevné variety, cena cca 10 až 100 tisíc Kč za jedince - čip, certifikát původu - hlavní dodavatel Indonésie Živé mořské korálové kameny staré skelety korálů spojené houbami a řasami; obsahují četné mikroorganismy a vývojová stadia korálů, hub, sasanek, sumek, krásivek, krabů atp. - odlamovány z korálových útesů - hlavní dodavatel Indonésie - v okolí Indonésie cca 90 % korálových útesů poškozeno kvůli pet trade 6 kožovec Aklimatizace Připravené nádrže voda nesmí být čerstvě napuštěná Vybalování v šeru a teple Rozdýchávání ryb při letecké dopravě jsou do vody přidávány uspávací látky proto se do otevřených pytlů zavádí vzduchování a voda se musí ředit, tím se také srovná teplota Vypouštění do nádrží bez znečištěné vody v pytlích Vypnutá čerpadla filtrů Zatemnění nádrží (zhaslá světla, zakryté stěny nádrží) Kontrola kondice a zdravotního stavu 6 týdnů povinná karanténa (často se ale nedodržuje) Každá zásilka ryb ze zahraničí by ve velkoobchodu měla být zkontrolována Státní veterinární správou Nemoci Ryby odchycené v přírodě či odchované ve venkovních nádržích mohou hostit různé druhy parazitů, které se v uzavřených chovech nevyskytují (např. červoky Lernea, žábrohlísty Dactylogyrus a Gyrodactylus ) Stres a nevhodné podmínky v nádrži (špatné krmení, příliš hustá obsádka, špatná hygiena ) oslabují imunitní reakci organismu a ryby mohou onemocnět (např. bakteriálním rozpadem ploutví, ichtyoftiriózou ) červok Diagnostiku a terapii by měl provádět odborník (parazitolog) Další živočichové Desetinozí korýši (krevety, raci, krabi) Měkkýši (plži, mlži) Akvarijní rostliny Z venkovních pěstíren v JV Asii Cenově velice výhodný artikl - např. nákupní cena chebule (Cabomba) dovezené z Indonésie je cca 3,50 Kč, prodejní cena 20,- Kč - v sezóně zahradních jezírek se dováží velké množství plovoucích rostlin - je třeba udržovat vysokou vzdušnou vlhkost, jinak ve venkovních nádržích rychle zasychají (Pistia, Trapa, Eichhornia) 7 Rizika spojená s mezinárodním obchodem s akvarijními organismy Vyhubení některých populací či celých druhů díky nadměrnému odchytu Zavlečení nepůvodních druhů do volné přírody Děkuji za pozornost Zavlečení nepůvodních chorob do volné přírody Aktuálně řešená problematika možné zaměření BP, DP 8
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks