Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště

Category:

Essays

Publish on:

Views: 7 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ceník placených služeb poskytovaných klientům Uherskohradišťské nemocnice a.s. Název Cena (Kč) Neléčebné služby pro všechna oddělení Jednolůžkový pokoj na Centrálním objektu (se sociálním zařízením, /den
Transcript
Ceník placených služeb poskytovaných klientům Uherskohradišťské nemocnice a.s. Název Cena (Kč) Neléčebné služby pro všechna oddělení Jednolůžkový pokoj na Centrálním objektu (se sociálním zařízením, /den ledničkou, TV a připojením na internet) Jednolůžkový pokoj (Interna I., II., Plicní oddělení) /den Doprovod na lůžku (na žádost hospitalizovaného pacienta) /den Zapůjčení TV ovladače na pokoji (nevztahuje se na oddělení následné péče a /den/osoba dětské oddělení) Parkování vozidla (např. po dobu hospitalizace) v garáži CO v 1. podzemním /den podlaží Standardní strava pro samoplátce /den Nadstandardní strava pro samoplátce 2/den Administrativní úkony (pořízení kopie nebo opisu ze zdravotnické dokumentace) Prostudování dokumentace - každých započatých 30 minut s přítomností oprávněného pracovníka Paušální cena za zpracování žádosti a vyhledávání zdravotnické dokumentace vč. ostatních administrativních nákladů Ostatní přímé náklady spojené s pořízením kopií: Kopie strany A4 2 Kč Ostatní přímé náklady spojené s pořízením kopií: Kopie strany A3 4 Kč Kopie snímků na multimédia RTG, CT a Magnetická rezonance - příprava, vyhledávání snímků včetně CD/DVD Kopie pitevního protokolu Vyhledání a vytištění duplikátu z nemocničního informačního systému Náklady spojené s odesláním informací žadateli Dle aktuálního ceníku české pošty *Ceny úkonů, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů, se hradí v souladu s těmito předpisy Sazby při zajišťování zdravotnické služby Zdravotník lékař, vlastní doprava /hodina +kilometrovné Zdravotník nelékař, se specializací IP, ARIP, vlastní doprava /hodina +kilometrovné Zdravotník nelékař, řidič sanitního vozu 900 Kč/hodina +kilometrovné Zdravotník lékař, zdravotník - nelékař, řidič sanitního vozu 1/hodina +kilometrovné Přistavení sanitního vozu vč. řidiče /hodina +kilometrovné Kilometrovné, cesta tam i zpět 30 Kč/km Pozn. K ceně bude připočtena sazba DPH dle příslušných právních předpisů. Požadavek (objednávka) na zajištění zdravotnické služby musí být uplatněn nejpozději 1 měsíc před termínem jejího poskytnutí. 1 Při zajištění poskytování zdravotnické služby objednané v kratším než měsíčním předstihu bude cena navýšena o 20 %. Ceník dopravy pro samoplátce Pásmo 0-60 km /km Nad 60 km (61 a více km) 15 Kč/km Pozn. V ceně započítávána i cesta zpět, v ceně je kalkulován 1 řidič Pronájem postelí Elektrická postel s matrací 800 Kč/měsíc Elektrická postel bez matrace /měsíc Mechanická postel s matrací /měsíc Mechanická postel bez matrace /měsíc Doprava postelí 10 Kč/km Doprava postelí v okolí (Uh. Hradiště, St. Město a Kunovice) Závodní ambulance Preventivní prohlídka do zaměstnání Vstupní prohlídka do zaměstnání Vydání lékařského posudku k řízení motorových vozidel vstupní prohlídka Vydání lékařského posudku k řízení motorových vozidel rozšíření, obnovení po 65 let věku Vydání lékařského posudku k držení zbrojního průkazu vstupní prohlídka Vydání lékařského posudku k držení zbrojního průkazu kontrolní vyš. Vydání lékařského posudku ke sportovní činnosti Vydání lékařského posudku k vystavení profesních průkazů (svářečský,...) Vydání lékařského posudku ke studiu, přihláška SŠ, VŠ,.. Vydání potravinářského průkazu (mimo vyšetření OKMI) Administrativní úkony (výpis z dokumentace,..) Očkování Stanovení Okultního krvácení u pacientů do 50-ti let 1 Anesteziologicko resuscitační oddělení a následná intenzivní péče (NIP) Epidurální analgezie při porodu Dětské oddělení Průvodce dítěte (nad 6 let věku dítěte), dvoulůžkový pokoj (2 pacienti + 2 doprovody v pokoji) CRP na přání rodičů Alarm pro enuretiky Preventivní kardiologické vyšetření u dětí ze sportovních oddílů Zapůjčení monitoru dechu pro kojence a děti do 1 roku (6 měsíců, kratší doba není možná) Zapůjčení monitoru dechu pro kojence a děti na další 3 měsíce Laktační poradenství (konzultace v domácím prostředí) Praktický lékař pro děti a dorost Vyšetření pro řidičský průkaz M Vyšetření pro řidičský průkaz B Potvrzení na přihlášku do mateřské školy Přihláška na učební obor, střední školu, VŠ /den Kč strava/den 1 75 Kč/měsíc Kč 4 3 2 Aplikace očkovací látky nepatřící mezi povinné očkování Lékařské potvrzení na tábory, sportovní akce Vystavení potravinářského průkazu Lékařské potvrzení pro svářečský průkaz Vstupní prohlídka do zaměstnání, brigády Vypsání úrazu pro pojišťovnu, výpis oznámení školního úrazu Vyšetření pro zahraniční praxi studentů Výpis z dokumentace na vlastní žádost Potvrzení na odklad školní docházky Jiná potvrzení na žádost rodičů, dle rozsahu Hematologicko transfuzní oddělení Hematologie - kompletní krevní obraz s devíti parametry Hematologie - kompletní krevní obraz s diferenciálním rozpočtem Hematologie - mikroskopická kontrola krevního nátěru Koagulace - PT- protrombinový test (Quick) Koagulace - aktiv. parciál. tromboplast. času (APTT) FIB (fibrinogen) D-Dimery PROC Global AT (antitrombin) Anti-Xa (stanovení nízkomolekulárního heparinu) Separace plazmy, separace séra Odběr ze žíly Krevní skupina Krevní skupina - Statim Screening protilátek (SCP) Chirurgické oddělení Laserová operace varixů DK (v ceně jsou zahrnuty s operací související vyšetření a ošetření, vč. laboratorních vyšetření) Infekční oddělení Vyšetření cílené - ambulance cestovní medicíny Vyšetření kontrolní Poučení lékařem Odběry krve Vystavení očkovacího průkazu Aplikace očkovací látky Laboratorní vyšetření po návratu ze zahraničí (rizikové oblasti) Vyšetření sedimentace ERY Vyšetření krevního obrazu Vyšetření krevního obrazu s diferenciálem Vyšetření stolice na kultivaci Vyšetření glykémie Kožní oddělení Lymfoterapeutické výkony Přístrojová lymfodrenáž dolních končetin - 1 ošetření Manuální (ruční) lymfatická masáž obličeje 80 Kč Kč Kč 85 Kč 79 Kč 131 Kč 122 Kč 304 Kč 352 Kč 437 Kč 257 Kč 482 Kč 22 Kč 48 Kč 234 Kč 377 Kč Kč Kč 36 Kč 1 27 Kč 55 Kč 94 Kč 26 Kč 2 3 Manuální (ruční) lymfatická masáž horních končetin Manuální (ruční) lymfatická masáž dolních končetin Manuální (ruční) lymfatická masáž celého těla (cca 60min) Skořicový zábal proti celulitidě Aplikace lymfotapingu (tejpovací pásky) Dárkové poukazy (platnost 6 měsíců od zakoupení) 5x přístrojová lymfodrenáž dolních končetin a hýždí + 2x skořicový zábal 5x přístrojová lymfodrenáž dolních končetin a hýždí + 2x manuální (ruční) lymfodrenáž obličeje 10x přístrojová lymfodrenáž dolních končetin a hýždí Dermatochirurgické výkony Excize (vyříznutí) drobného kožního útvaru průbojníkem bez šití Excize kožního útvaru na krku, končetinách a trupu se zašitím Excize dalšího ložiska na krku, končetinách a trupu se zašitím Excize kožního útvaru na obličeji se zašitím Excize dalšího ložiska na obličeji Odstranění kožních výrůstků (seborhoických verruc) kyretou 1-2 ložiska Odstranění dalších kožních výrůstků do 1 cm2 Odstranění dalších kožních výrůstků nad 1 cm2 Odstranění kožních výrůstků (fibromů) ostrým snesením nebo elektrokoagulací (1-5 ložisek) Odstranění dalších kožních výrůstků bez anestezie (místního znecitlivění) Odstranění dalších kožních výrůstků s anestezií Elektrokoagulace cévních projevů (hemangiomů, pavoučkových névů) 1 2 ložiska Elektrokoagulace cévních projevů, další ložisko EMLA 5% krém, místně znecitlivující přípravek Estetické výkony Sklerotizace metličkových a retikulárních varixů dolních končetin aplikace 1 ampule Aethoxysclerolu 0,5% nebo 1% Chemický peeling obličeje Medaprex (na akné, pigmentace, vrásky) Chemický peeling obličeje Neostrata (na akné, pigmentace, vrásky) Plazmaterapie obličeje (aplikace obohacené vlastní plazmy) Plazmaterapie vlasové pokožky (kštice) Mesoterapie obličeje (hydratace a výživa pleti injekční metodou), 1 ošetření Dermaheal HSR (vitamíny, aminokyseliny, kys.hyaluronová..) Mesoterapie obličeje (hydratace a výživa pleti injekční metodou), 1 ošetření Theosyal Meso (kyselina hyaluronová) Mesoterapie obličeje (hydratace a výživa pleti injekční metodou), 1 ošetření Restylane Vital light (kyselina hyaluronová) Mesoterapie vlasové pokožky na obnovení růstu vlasů injekční metodou, 1 ošetření, Dermaheal HL (vitamíny, peptidy, aminokyseliny, koenzymy) Mesoterapie vlasové pokožky na obnovení růstu vlasů injekční metodou,1 ošetření, Stem C rum HL (kmenové buňky, růstové faktory, biotin) Dárkové poukazy 10x aplikace vlasové mesoterapie s Dermaheal HL 800 Kč 2 Kč/cm 800 Kč 4 5 1/5g 3000 Kč Kč 700 Kč 6000 Kč 4 7x aplikace vlasové mesoterapie s Stem C rum HL Augmentace (kožní výplně kyselinou hyaluronovou) Restylane balení 1 ml Augmentace (kožní výplně kyselinou hyaluronovou) Restylane balení 0,5 ml Augmentace (kožní výplně kyselinou hyaluronovou) korekce v následném sezení Restylane 0,1 ml Aplikace botulotoxinu A na dynamické vrásky nebo nadměrné pocení Cena se odvíjí dle spotřeby jednotek (1 jednotka 40 Kč) Glabela (vrásky svislé mezi obočím) Vodorovné vrásky na čele Glabela + čelo Vějířky okolo očí Ošetření biostimulačním laserem (jizvy, opary, akné, sklerodermie, rány), 1 impulz Ošetření lampou Bio Beam (bércové vředy, rány), 1 sezení Karboxyterapie na jizvy, strie, celulitidu, vrásky, výpad vlasů, lupénku, 1 sezení a 1 lokalita Dárkový poukaz, 10 x karboxyterapie jedné lokality a výběru ElektroAntiperspirant přístroj snižující nadměrné pocení kůra 11 ošetření, podpaží ElektroAntiperspirant přístroj snižující nadměrné pocení kůra 11 ošetření, dlaně ElektroAntiperspirant přístroj snižující nadměrné pocení kůra 11 ošetření, plosky ElektroAntiperspirant přístroj snižující nadměrné pocení kůra 11 ošetření, dlaně a plosky ElektroAntiperspirant přístroj snižující nadměrné pocení kůra 11 ošetření, dlaně, plosky a podpaží Kosmetické výkony Úprava tvaru obočí Úprava tvaru a barvení obočí Barvení řas Odlíčení, čištění a tonizace pleti Hloubkové čištění pleti základní Hloubkové čištění pleti u závažnější formy akné Aplikace krému dle typu pleti nebo s UV faktorem Péče o oční okolí (aktivní maska, aktivní krém) Pleťová maska adstringentní (aknózní pleť) Pleťová maska tea tree (aknózní pleť) Pleťová maska intenzivní omlazující (zralá, suchá, ochablá pleť) Pleťová okysličující gelová maska (regenerace, hydratace, vrásky) Pleťová maska hydratační s ibiškem a olivovým olejem Pleťová maska kolagenová Pleťová maska anti - aging s kys.hyaluronovou (proti vráskám) 6000 Kč 4000 Kč 2 40 Kč Kč Kč Kč 40 Kč Kč 70 Kč 1 1 5 Peeling vitamínový (A, E, Panthenol) Peeling s rakytníkovým olejem Chemický peeling betapeel (akné) Chemický peeling whitepeel (pigmentace) Chemický peeling agepeel (omlazující) Chemický peeling Jessner Pleťové sérum zklidňující na suchou podrážděnou pleť s vit. E Pleťové sérum na akné i proti vráskám s vit. A Pleťové sérum Benemedio hydratační, projasňující a zpevňující Kosmetická masáž obličeje Kosmetická masáž obličeje a dekoltu Jacquetova masáž aknózní pleti Komplexní ošetření aknózní pleti (odlíčení, tonizace, změkčovadlo, peeling, hloubkové čištění, maska, krém): mírná forma akné Komplexní ošetření aknózní pleti (odlíčení, tonizace, změkčovadlo, peeling, hloubkové čištění, maska, krém): závažnější forma akné Komplexní ošetření aknózní pleti s Jacquetovou masáží: mírná forma akné Komplexní ošetření aknózní pleti s Jacquetovou masáží: závažnější forma akné Komplexní kosmetické ošetření pleti (odlíčení, tonizace, peeling, čištění, hydratační sérum, kosmetická masáž, maska, sérum, krém) Komplexní kosmetické ošetření pleti s úpravou a barvením obočí a řas Luxusní kosmetické ošetření pleti Anti-aging (odlíčení,tonizace, čištění, enzymatický peeling, kosmetická masáž obličeje a dekoltu, maska s kys. hyaluronovou, sérum, krém) Depilace voskovými pásky: horní ret Depilace teplým voskem horní ret Depilace teplým voskem brada Depilace teplým voskem tváře Depilace teplým voskem paže Depilace teplým voskem záda Depilace teplým voskem třísla Depilace teplým voskem dolní končetiny ke kolenům Depilace teplým voskem dolní končetiny celé Traumatologické oddělení Fixace na horní končetině předloketní (zápěstí, prsty) Fixace na horní končetině vysoká (předloktí, loket, dolní konec pažní kosti) Fixace na dolní končetině podkolenní (hlezno, noha) Fixace na dolní končetině vysoká (bérec, kolenní, dolní část stehenní kosti) Urologické oddělení Implantace testikulární protézy jednostranná (vstupní vyšetření, pobyt, výkon + implantát) Vasektomie (vstupní vyšetření, lokální anestezie, výkon, převaz) Mamodiagnostické oddělení Mamografické vyšetření Ultrazvukové vyšetření 40 Kč 40 Kč 80 Kč Kč 180 Kč 280 Kč Kč 900 Kč Kč 800 Kč 6 Neurologické oddělení Akupunktura 2 Vyšetření způsobilosti řidičů k výkonu povolání 1 EMG (prevence profesního poškození vibracemi) 666 Kč Oční oddělení Nadstandardní čočka 4000 Kč Multifokální čočka Kč Multifokální čočka Kč Trifokální čočka Kč Odstranění kožního nadbytku horního víčka (obě oči) 7000 Kč Odstranění kožního nadbytku horního víčka (obě oči) 7000 Kč Odstranění xantelasmat (obě oči) 3000 Kč Odstranění jedné veruky diatermokoagulací Tomografické vyšetření zrakového nervu HRT II (jedno oko) Aplikace kontaktní čočky (obě oči) Pachymetrie (obě oči) OCT (obě oči) Kontrolní vyšetření Cílené vyšetření oftalmologem + tonometrie 4 Cílené vyšetření oftalmologem + tonometrie + perimetr 1 Oddělení klinické biochemie Psychotropní látky (alkohol) 584 Kč Drogový screening 728 Kč PSA-T 333 Kč Cholesterol celkový 30 Kč Cholesterol HDL 65 Kč Cholesterol LDL 78 Kč Homocystein celkový 627 Kč Kyselina močová 30 Kč Na 26 Kč K 29 Kč Cl Urea 24 Kč Kreatinin 22 Kč GMT 28 Kč ALT 24 Kč AST 24 Kč Glukoza Fe celkové 25 Kč Ferritin 298 Kč CRP 194 Kč 25 - hydroxyvitamin D celkový 1902 Kč Beta HCG 256 Kč ft4 (tyroxin volný) 238 Kč TSH (tyreotropin) 229 Kč FOB (hemoglobin ve stolici) 134 Kč 7 Separace séra nebo plasmy 22 Kč Odběr krve ze žíly 48 Kč Moč + sediment 63 Kč Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI) Bakteriologie Punktát - kultivace aerobní + anaerobní Výtěr (horní cesty dýchací, pochva, konečník, oko, ucho) Stěr z rány aerobní + anaerobní vyšetření Stěr z rány pouze aerobní vyšetření Moč 1 MRSA screening Hemokultura 800 Kč Vyšetření tekutého materiálu v HK nádobce 800 Kč Vyšetření stolice pro potravinářský průkaz Dermatofyta + mikroskopie (nehty, šupiny, vlasy) Mikroskopie Kultivace Moč 1 Parazitologie, vyšetření stolice Standartní vyšetření stolice (flotace) 180 Kč Vyšetření stolice návrat ze zahraničí (sedimentace) 405 Kč Krevní paraziti, tlustá kapka tenký roztěr 365 Kč Identifikace parazita makroskopická 90 Kč Sérologie, alergologie a imunologie U každého vyš., kde se odebírá krev + poplatek za odběr a separaci séra 75 Kč Hepatitida A: IgM protilátky Hepatitida A: IgG protilátky Hepatitida B: HBsAg 310 Kč Hepatitida B: anti HBs 370 Kč Hepatitida B: Anti-HBc IgM Hepatitida B: Anti-HBc IgG 370 Kč Hepatitida B: HBeAg 310 Kč Hepatitida B: Anti-HBeAg Hepatitida C: Anti-HBeAg HIV antigen + protilátky 640 Kč Syfilis pouze screeningové vyšetření (TPPA, RPR) 1 *Trombofilní faktory (FII, FV) 1 *HLA-B27 *HLA-DQ2, HLA-DQ8 *Pozn. K jedné žádance je nutno započítat cenu za separaci séra neplatí pro vyšetření označené * Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny Rašelinový zábal 30 x 40 cm 70 Kč Parafínový zábal na ruku Vířivá vana whirpool - 0,5 hod. - jednotlivec Celková klasická masáž - končetiny a záda 5 8 Klasická masáž - celá záda (nebo končetiny) Klasická masáž částečná šíje Baňky Reflexní masáž (1 sestava) Reflexologie plosky nohy Cvičení s respirační pomůckou (1 sezení) Cvičení dětí s nadváhou Poradna pro rodiče a děti do 1 roku Laser Ošetření rázovou vlnou (1 sezení) Výpis ze zdravotní dokumentace pojistka Potvrzení na TV, tábor Tejpování - 1 cm pásky Ortopedické oddělení Aplikace krevní plazmy při bolestivých artrózách Plicní oddělení Spirometrie Tuberkulinový test Interní oddělení Ergometrie Transtorakální echokardiografie Porodnicko - gynekologické oddělení Jednorázové gynekologické zrcadlo Foto plodu Video plodu Foto plodu a určení pohlaví Kurzy psychoprofylaxe (7 lekcí, cvičení, plavání) Jedna teoretická lekce Cvičení v období těhotenství (10 lekcí) Plavání v období těhotenství (10 lekcí) Cvičení + plavání v období těhotenství ( lekcí) Kombinovaný test I. trimestru (12. týden těhotenství) - test odhadující riziko výskytu vrozených vývojových vad plodu (nehradí zdravotní pojišťovny) Epidurální anestezie při porodu Nadstandardní pokoj na oddělení gynekologie Nadstandardní jednolůžkový pokoj na oddělení šestinedělí (společná koupelna pro 2 pokoje) Nadstandardní jednolůžkový pokoj na oddělení šestinedělí s možností pobytu další osoby (otce dítěte) Kč 2 Kč 3000 Kč/1 sezení 223 Kč Kč 1030 Kč 30 Kč Kč 1 /den /den Platba za zajištění ubytování na pokoji šestinedělí během pobytu hospitalizace dítěte: Nadstandardní pokoje Recept na hormonální antikoncepci u neevidovaných pacientek První pomoc antikoncepce Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství Umělé přerušení těhotenství do 49. dne těhotenství potratovou pilulkou (cena Kč/den (s otcem), /den (bez otce) /den, /den 30 Kč 1 9 za péči gynekologa včetně potratové pilulky) Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne těhotenství Umělé přerušení těhotenství nad 8. týden těhotenství Umělé přerušení těhotenství do 49. dne těhotenství ze zdravotní indikace, na přání čekatelky potratovou pilulkou (pouze úhrada potratové pilulky) Zavedení antikoncepčního nitroděložního tělíska (v por. gyn. ambulanci bez anestezie) Zavedení antikoncepčního nitroděložního tělíska (na operačním sále s anestezií) Sterilizace na vlastní žádost Odstranění kondylomat (výrustků v oblasti genitálií bez anestezie) Ultrazvuková kontrola, prověření průchodnosti vejcovodů pomocí kontrastní látky Radiodiagnostické oddělení Ultrasonografie, vyšetření celého břicha Ultrasonografie, vyšetření epigastria, pánve, ledvin, krku, měkkých tkání Ultrasonografie, vyšetření prsů Magnetická rezonance Magnetická rezonance, nativní a kontrastní vyš. na MR CT výpočetní tomografie, nativní vyšetření hlavy, krku, hrudníku, páteře, břicha, končetin CT výpočetní tomografie, nativní a kontrastní vyšetření hlavy, krku CT výpočetní tomografie, nativní a kontrastní vyš. hrudníku, angiografie CT výpočetní tomografie, nativní a kontrastní vyš. celého břicha RTG rentgenové vyšetření Ušní, nosní a krční oddělení Operace plastika odstávajících ušních boltců u pacientů nad 10 let věku při hospitalizaci (+ anestezie) Rhinoplastika (+ anestezie) Aplikace náušnic, ambulantní výkon (obě uši) Aplikace piercingu do nosu a obočí Odstranění bradavic z kosmetického hlediska (na hlavě a krku) Preventivní vyšetření sluchu (vč. Endoskopie nosu a hrtanu) Prevence nádorových onemocnění (vč. Endoskopie nosu a hrtanu) Oddělení následné péče Kč 6000 Kč /ks Kč (10000 Kč vyšetření, 1 kontrastní látka) 2 3 (3000 Kč vyš., 600 Kč kontrastní látka) 4 (3000 Kč vyšetření, 1 kontrastní látka) 5 (4000 Kč vyšetření, 1 kontrastní látka) Kč Kč Poplatek za vyšetření a vystavení tiskopisu, žádosti pro ČSSZ nebo za účelem umístění v zařízení sociální péče, umístění v domově pro seniory apod. Nutriční poradna Vstupní vyšetření - základní vyšetření NT, pohovor, měření na osobní váze s tělesnou analýzou s interpretací naměřených výsledků, rozbor stravovacích zvyklostí a návrh změn (60 min) Změření na osobní váze - tělesná analýza (hmotnost, bazální metabolismus, obsah tuků a svalů), antropometrické údaje, vysvětlení výsledků měření (25 min) Individuální výživový plán - vstupní vyšetření (základní vyšetření NT, pohovor, měření na osobní váze s tělesnou analýzou s interpretací naměřených výsledků, rozbor stravovacích zvyklostí a návrh změn), vypracování dvoutýdenního výživového plánu dle výsledku měření + jedno kontrolní měření (60 min) Každá další konzultace - kontrolní měření na osobní váze, rozbor jídelníčku, řešení chyb ve stravování - to vše v rámci redukce hmotnosti (30 min) Edukace klienta - vysvětlení různých léčebných diet (bez doporučení lékaře), předání edukačního materiálu (30 min) Reedukace klienta - navazuje na edukaci, kontrola dodržování dietního režimu, řešení chyb ve stravování (20 min) 3 měsíční balíček - vstupní vyšetření (základní vyšetření NT, pohovor, měření na osobní váze s tělesnou analýzou s interpretací naměřených výsledků,
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks