Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland

Category:

Journals

Publish on:

Views: 10 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
JUNI 2017 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland Interim- Predikant: J.G. Amesz, Kruipbrem 36, 3068TH Rotterdam tel.: Mijn werkdagen in Zuid-Beijerland
Transcript
JUNI 2017 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland Interim- Predikant: J.G. Amesz, Kruipbrem 36, 3068TH Rotterdam tel.: Mijn werkdagen in Zuid-Beijerland zijn dinsdag en donderdag. Dinsdagochtend heb ik een inloop-spreekuur ( uur) in de kerk. Op mijn mobiele nummer kunt u mij bereiken. Bij geen gehoor kunt u op de voic een boodschap inspreken. Pastor: Therese van Kampen-van der Sluijs, Lekstraat 29, 3207 RA Spijkenisse, tel. thuis: Bij dringende zaken binnen de leeftijdscategorie 75+ ben ik altijd bereikbaar. Verder heb ik telefonisch spreekuur op: maandagochtend en woensdagochtend van uur Op nummer , graag inspreken mocht u de voic krijgen (met uw telefoonnummer). Vrije dag: dinsdag, donderdag en zaterdag Scriba: Dhr. H. Vreeman, Gr. Sabinastraat 2f, tel Tijdelijk Leo `t Hooft. telefoon: Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte doorgeven aan : Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: of Kerkauto: Wilt U gebruik maken van de kerkauto? Dhr. A. Bottenberg, Dorpsstraat 2, tel Ledenadministratie: Dhr. P. Ruijtenberg, Margrietlaan 2, tel de Ark : Koninginneweg 4, tel: Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is: NL45 FVLB Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres: en het rekeningnummer is: NL33 FVLB Wekelijkse berichten beamerteam : Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar : voor donderdag uur. Let op : niet meer dan 70 woorden! Website: voor informatie Eendrachtskerk: www. eendrachtskerk.nl Copy voor IN EENDRACHT juli-augustus 2017 s.v.p. inleveren vóór 15 juni Let op de volgende is 2 maanden. Inleveradres voor kopij In Eendracht : Liefst op A5 formaat in Word! Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, rondom de dienst 4 juni 9.30 uur: Pinksteren/Belijdenisdienst Pastor mw. T. van Kampen Kleur kerkelijk jaar: rood Oppas: Monique Ros en Lucinde van Brakel Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Sylvia v.d. Berg BC: Gerrit Boon Welkom: Anja Boon, Heiltje t Hooft, Ria Hoek, Jacqueline Voogt Ambtsdrager van dienst: Tine Nederveen Koster: Jan Saarloos Organist: Jacob van Nes Collecte: 1 Plaatselijk Jeugdwerk 2 Kerk Deurcollecte: Pinkstercollecte 2 11 juni 9.30 uur: Afsluiting jeugdseizoen Ds. G. Stougie, Berkel en Rodenrijs Kleur kerkelijk jaar: groen Oppas: Jacqueline Voogt en Astrid van der Bie Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Janine Buth BC.: Eric Romeijn Welkom: Corrie en Gerrit Blaak, Leen en Bets Naaktgeboren Ambtsdrager van dienst: Bets van der Stel Koster: Gerrit Boon Organist: Adri Poortvliet Collecte: 1 Plaatselijk Jeugdwerk 2 Kerk Deurcollecte: Ondersteuning commissies, taakgroepen etc. 18 juni 9.30 uur: Doopdienst Ds. S.N.D. Francke, Middelburg Kleur kerkelijk jaar: groen Oppas: Lisette van Leeuwen Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Marjolein Groeneberg BC.: Hanneke Zwijgers Welkom: Anita Konijnendijk, Hilda de Zeeuw, Rob Voogt, Nel Borst Ambtsdrager van dienst: Tine Nederveen Koster: Ernst van der Heide Organist: Adri Poortvliet Collecte: 1 Kerk in actie tegen kinderarbeid 2 Kerk Deurcollecte: Ondersteuning commissies, taakgroepen etc. 25 juni 9.30 uur Voorbereiding van de Maaltijd van de Heer Ds. A.G.E. Klap, Heikant Kleur kerkelijk jaar: groen Oppas: Marja Groenenberg Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Angelique de Jong BC.: Gerrit Boon Welkom: Nel van Oudheusden, Teuny van der Giesen, Pauli van Gaalen, Betsy van der Stel 3 Ambtsdrager van dienst: Bets van der Stel Koster: Jan Saarloos Organist: Andre Kaptein Collecte: 1 Kerk in actie tegen kinderarbeid 2 Kerk Deurcollecte: Ondersteuning commissies, taakgroepen etc. 2 juli 9.30 uur: Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer (aan tafel) Ds. G. Bikker, Harderwijk Kleur kerkelijk jaar: groen Oppas: Janie Zwijgers Nevendienst: gr. 1 t/m 4: Marleen van Driel gr. 5 t/m 8: Gerrit Boon Welkom: Paula en Dick van der Wel, Johan Konijnendijk, Suzanne Saarloos Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot Koster: Hans van Brakel Organist: Collecte: 1 Hospice 2 Kerk Deurcollecte: Ondersteuning commissies, taakgroepen etc. Leesrooster van de kindernevendienst voor de maand juni 4 juni Titus 2: De boodschap van de Redder 11 juni Exodus 4: 1-31 Het teken dat de HEER door Mozes spreekt 18 juni Exodus 5: 1-6: 12 Mozes en Aäron bij de farao 25 juni Exodus 6: 28-7: 25 De eerste plaag: water wordt bloed Data Doopdiensten Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen bij de gemeentescriba of predikanten kenbaar maken aan welke datum zij de voorkeur geven (uiterlijk 4 weken voor de desbetreffende zondag). 10 september 4 Tuinploeg: zaterdag 10 juni zaterdag 24 juni J. Pierneef M. Koesveld J. v. Oudheusden J.H. Jongman C. Smaal P. Vermeij L. v.d. Bie L. Hoek G. Blaak L. t Hooft L. v.d. Bie Dank u wel! Blij verrast waren we met zoveel lieve felicitaties, bezoek, bloemen en de mooie wensen, door velen van u opgeschreven, die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum. Het voelde als een warm bad en heeft daardoor een dierbare herinnering bij ons achter gelaten! Vriendelijk groet Rob en Marijke van Leeuwen 5 In Memoriam Pietertje Lena, Kleijn-Andeweg ( ) Maandag 8 mei overleed plotseling Pietertje Lena Kleijn-Andeweg op 80 jarige leeftijd. Wat een grote schok was dat voor haar vijf kinderen. Het leven van mevrouw Kleijn heeft zich voor het grootste deel afgespeeld in Goudswaard, waar ze later ook samen met haar man Leendert Arie Kleijn een melkzaak runde. Haar grote gezin, de zorg om haar moeder en de zaak maakte dat er voor het hele gezin veel werk was. Weinig tijd voor haarzelf bleef erover. Mevrouw Kleijn was een vrouw die luisterde en niet veel sprak. Dat was in het gezin niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Toen ze met pensioen gingen kwam er meer tijd voor kleinkinderen, wandelen, fietsen en voor haar breiwerk. Na de verkoop van de zaak kwamen zij naar Zuid- Beijerland en woonden ze prettig in de Leliestraat. Vijf jaar geleden overleed haar man en werd haar leven heel anders. Ze kreeg ook zelf te maken met ziekte en pech wat maakte dat ze in Heemzicht terechtkwam. Dat was niet makkelijk voor haar, maar sterk en moedig als ze was, zocht ze andere bewoners op en deed ze volop mee aan de activiteiten en was een trouwe gast bij de weeksluitingen. Zingen en het gebed gaven haar de kracht waaruit zij kon leven. Gedragen werd ze door het morgengebed en het avondgebed. Diverse psalmwoorden en gebeden hebben dan ook geklonken op de afscheidsplechtigheid die gehouden is op maandag 15 mei jl. op de algemene begraafplaats van Zuid- Beijerland. Aansluitend is haar lichaam daar ook te ruste gelegd. Wij bidden al haar dierbaren, zeker ook Gera, Linette en hun gezin de kracht toe om met dit verlies om te gaan. Pastor Therese van Kampen. 6 Wij en ik! In het Pinksterverhaal gaat het om de groep en om de enkeling. Er wordt daar verteld dat allen bij elkaar waren en dat allen vervuld werden van de Heilige Geest. Allen, dat is de groep, het geheel. Maar er wordt daar ook verteld van vlammen die zich op ieder van hen neerzetten en van woorden die ieder verstond in zijn eigen taal. Ieder: dat is de enkeling, ieder mens afzonderlijk, het individu. Individu, dat woord betekent: een ondeelbare eenheid. In een mens leven twee verschillende verlangens. Aan de ene kant het verlangen om een ik, een eigen persoon, een zelf te zijn. En aan de andere kant het verlangen om bij anderen te horen, niet alleen te staan, een wij te zijn. Er zijn mensen in wie het ene verlangen sterker is dan het andere. Er zijn mensen die zich heerlijk voelen in een groep en het liefst altijd mensen om zich heen hebben. Er zijn mensen die zich het prettigst voelen als ze alleen zijn en hun eigen gang kunnen gaan. Vaak wordt het ene voorgesteld als beter dan het andere. Alsof graag op jezelf zijn per definitie asociaal zou zijn. Of alsof graag deel uit willen maken van een groep zou wijzen op een gebrek aan onafhankelijkheid. Alsof niet beide even wezenlijk zijn voor ons mens-zijn. Alsof deze twee elkaar niet altijd nodig hebben. Alleen wie goed alleen kan zijn, wie goed met zichzelf en bij zichzelf kan zijn, die kan ook goed met anderen samen zijn: die hoeft het samenzijn met anderen niet te schuwen en raakt zichzelf in een groep niet kwijt. En alleen wie zich werkelijk met anderen kan verbinden kan ook weer goed alleen zijn: die neemt die verbondenheid mee op de momenten dat hij alleen is en ervaart zichzelf ook dan als méér dan zichzelf, als deel van een geheel. Het is denk ik een levenslange opgave voor ieder van ons, om dat goed te leren: om bij jezelf zijn en om bij anderen te zijn. En het is denk ik belangrijk dat we in de kerk op beide worden aangesproken, op ons ik-zijn, onze eigen persoon, én op ons bestaan als wij. En misschien gebeurt dat wel te weinig. Misschien worden we in de kerk wel te veel alleen als wij aangesproken. En misschien gaan we in de kerk te veel bij voorbaat al uit van een gelijkgezinde groep die hetzelfde moet denken en hetzelfde moet geloven. En terwijl ik dit zeg doe ik het ook alweer: wij zeggen. Laat ik mijn hand liever in eigen boezem steken, misschien neem ik als voorganger dat woord wij ook wel eens te gemakkelijk in de mond, waarbij ik u 7 dan gedachten en gevoelens toeschrijf waarin u zich helemaal niet herkent. Wat dan juist bedoeld is om verbondenheid te geven brengt in werkelijkheid afstand. Mogelijk zijn we in de kerk wel eens te krampachtig gericht op de eenheid van de groep. Zoeken we de veiligheid van het wij uit angst voor al die verschillende ikken. En vertrouwen we te weinig op de eenheid die uit God is, en op de vrijheid die uit God is. Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid zo zegt Paulus in de brief aan de Korinthiërs. En vrijheid is het tegenovergestelde van angst en kramp. Vrijheid is het tegenovergestelde van groepsdwang. Het wonder van Pinksteren, dat is het volmaakte samengaan van deze twee: het ieder en het allen, de eigen geschiedenis én het gemeenschappelijke verhaal. Ieder in zijn eigen taal hoorde spreken over de grote daden Gods. Het is de eenheid van het ik in het wij en het wij in het ik. Pinksteren is de genezing van de tweespalt die deze twee steeds weer uit elkaar wil trekken en tegen elkaar uit speelt, die onze wereld verscheurt. Het is de vervulling en voltooiing van Gods schepping, de vrede en de heelheid die tegelijkertijd worden geboren in het hart van de enkeling en in de wereld daarbuiten, in het grote geheel. Pinksteren is ook het verhaal van de geboorte van de kerk, van een groep mensen die door deze Geest van heelheid zijn aangestoken. Het verhaal van hoe het is begonnen is en hoe het is bedoeld. In dat verhaal wordt een eenheid zichtbaar, die er al is, die wij niet te moeizaam hoeven te verwezenlijken, maar de grond is waarop je al staat, waarop je mag vertrouwen. Die betekent dat je nooit bang hoef te zijn voor het anders-zijn van de ander. Maar ook gaat het over een eenheid die nog waar moet worden, als visioen, als opdracht, als werkelijkheid ver boven ons uit. En daagt het ons uit om die werkelijkheid te zoeken en er aan bij te dragen. Ieder van ons op onze eigen manier, vanuit een eigen verstaan, met onze eigen kracht, de kracht die God ons schenkt. Jils Amesz Let op: de volgende In Eendracht is juli-augustus, dus 2 maanden. 8 Verantwoording collecten ZWO 40-dagentijd Kerk Onderst. comm. taakgr. etc ZWO 40-dagentijd Kerk Onderst. comm. taakgr. etc Cavent Kerk Onderst. comm. taakgr. etc Cavent Kerk Onderst. comm. taakgr.etc St. Vrienden van de Hoop Kerk Onderst. comm. taakgr. etc : Gift bloemen diaconie 5.-- Gift Kerk CvB, zangdienst : Zendingsbusjes Bedankt Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het meeleven in de vorm van kaarten, bloemen en andere attenties tijdens mijn periode van ziek zijn. Ook tijdens de periode van wachten op de uitslag werd er met ons meegeleefd. Het is hartverwarmend om te merken dat we ook in dit opzicht gemeente mogen zijn. Anja en Gerrit Boon 9 Oproep: Graag wil ik een oproep plaatsen met het volgende verzoek. Het evangelie komt nog dichterbij in gewone taal! Daarom geeft het Nederlands Bijbelgenootschap in aanloop naar Pasen gratis boekjes weg met het complete Johannes-evangelie in gewone taal. Ik heb het al overal geprobeerd, maar wie heeft voor mij nog een Johannes-evangelie boekje in gewone taal (max 10) tegen kleine vergoeding? En ook de boekjes van het Lucas-evangelie in gewone taal zoek? Graag een berichtje naar gemeentelid Wim Treels, E-mal: of Ik ben geraakt door de bijbelvertaling in gewone taal van het gebed Het onze Vader Vooral het Leidt ons niet in verzoeking was voor mij altijd moeilijk te begrijpen. De oude woorden van ons gebed nu weergegeven op een verhelderde manier. Wilt u het plaatsen in ons blad, ik vind het zo mooi. Groeten, gemeentelid Wim Treels Jezus zei: Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden: Mattheus 6 vers 9-13 (vert. bgt) Onze Vader in de hemel, Laat iedereen U eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil worden gedaan, Net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben, En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen! En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. [Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen] 10 Wij leven vrij Wij leven vrij, wij leven blij en vierden Koningsdag. Oranje, rood, wit en blauw erbij de Nederlandse vlag. Met Koning en de Koningin was het een mooi feest. Wij zagen het hele gezin. Het is weer goed geweest. Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, t komt zo dicht na elkaar. Een geluk, dat het hier kan en mag. We vieren het ieder jaar. Gelukkig is het land waar men in vrede leeft Daarvoor past ons veel dank aan Hem, die Eeuwig leeft. Nel Andeweg Let op: de volgende In Eendracht is juli-augustus, dus 2 maanden. 11 Terugblik op het 2de gemeente-gesprek De diaconie gebruikt al haar middelen om te zien waar hulp nodig is. Onmisbaar zijn de signalen van gemeenteleden, pastoraat, wijkteams en verdere taakvelden. De Ark wordt een ontmoetingsplek voor het dorp. Jeugd en jongeren hebben de behoefte om kerk/geloof en de wereld buiten met elkaar te verbinden. De taakgroep eredienst wil zich de komende periode vooral focussen op het organiseren van alternatieve diensten (voor jong en oud) met bij voorkeur meer interactie tussen gemeenteleden onderling en de predikant. Wij missen activiteiten - als catechese, gespreksringen leerhuis etc - in onze gemeente. Naast het vertrouwde huisbezoek willen wij verschillende pastorale activiteiten in de wijken creëren. De dominee is een luisterende en coachende voorganger. Dit zijn enkele van de stellingen waarover op het 2de gemeente-gesprek goed en stevig met elkaar is gesproken. Het was goed te zien en te horen hoe de aanwezigen naar elkaar luisterden, elkaar lieten uitspreken en reageerden op elkaar. Het werden prachtige gesprekjes. In groepjes werd er over de stellingen - die zullen dienen als bouwstenen voor het toekomstige beleidsplan en profielschets voor de te beroepen predikant - gediscussieerd. Elke taakgroep had een lijstje met stellingen ingeleverd. De stellingen geven al een beetje aan waarover binnen de groepen wordt nagedacht. Na elke gespreksronde (over een thema) werd aan de verschillende stellingen een bepaald aantal punten toegekend. Na tellingen van de punten ontstaat een rangorde van de stellingen. Voor de taakgroepen is dit een middel om na te gaan hoe de gemeenteleden denken over hun voorstellen voor een toekomstig beleid. Welke stellingen zij belangrijk vindt en welke niet. Daarnaast werd er hardop nagedacht over het profiel van de toekomstige predikant(e). Ook de taakgroepen hadden stellingen over het functioneren van een predikant binnen hun opdracht bedacht, 12 De diaconie bezint zich op mogelijkheden om de jongeren van de gemeente bij haar werk te betrekken. Jeugd en jongeren hebben de behoefte aan een predikant die toegankelijk is, laag drempelig en makkelijk te bereiken. De Taakgroep Eredienst zou graag zien dat de nieuwe predikant zich niet alleen kan vinden in de geformuleerde speerpunten, maar ook een actieve bijdrage daaraan zal willen leveren. Het was een inspirerende en stimulerende avond. Met alle resultaten gaan we aan de slag. Het is nu aan de taakgroepen om een kort beleidsplan te schrijven. En de beroepingscommissie krijgt ook huiswerk mee. Zij denkt hardop na over het opstellen van een profielschets. De resultaten van het 2e gemeente-gesprek zijn een opstapje voor het volgende gesprek. Als de commissie en de taakgroepen hun huiswerk hebben gemaakt ontvangt u/jij een uitnodiging voor een derde gemeente-gesprek. Tijdens dit gesprek zullen het beleidsplan en de profielschets aan de gemeenschap van de Eendrachtskerk worden aangeboden. Het is dan de bedoeling dat u/jij zich daarover uitspreekt. Vervolgens wordt alles afgerond om het beroepingswerk te starten. Gretha en Jils Ondertussen is de beroepingscommissie met haar werkzaamheden begonnen. De leden van de commissie zijn, Tijs Nederveen Tejo Vink Jan Buth Alice Weij Pauli van Gaalen Marius Konijnendijk Hanneke Zwijgers Thelma Griffioen Gretha Werksma + twee jongeren 13 Van de diaconie: collectedoelen in juni Op zondag 4 en 11 juni is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Het is ontzettend fijn dat er mensen zijn die bereid zijn leiding te geven aan clubs en activiteiten voor jeugd en jongeren. En leuk als je ziet dat er van genoten wordt. De kers op de taart is het clubkamp, mede mogelijk gemaakt door de inzet van velen aan de rommelmarkt. Lof voor al deze vrijwilligers!!! En omdat we zeker weten dat u allen het jeugd- en jongerenwerk een warm hart toedraagt, hoeven we deze collectes nauwelijks nog aan te bevelen. Op zondag 18 en 25 juni wordt er gecollecteerd voor een project van Kerk in Actie: De organisatie SAVE bestrijdt de kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. SAVE wil kinderarbeid tegen gaan en ieder kind de kans geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen. De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan kinderen in de knel. SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid. Met uw steun draagt u bij aan dit belangrijke werk. Namens de diaconie, Gretha Werksma 14 Mmm. er komt weer een koek en cake actie! We sparen voor het weeshuis in India dat jaarlijks door Bas en Margriet Roubos bezocht wordt. Steun ons op zondag 18 juni: Koop koek en cakejes! 0,50 per stuk Ook in pakketjes van 4 verkrijgbaar voor 2,- 15
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks