Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Category:

Software

Publish on:

Views: 209 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OKUL ÖNCESİ (ÖRGÜN) ADI - SOYADI GELDİĞİ ÜNİVERSİTE GELDİĞİ FAKÜLTE Osman DURMUŞ Doğu Akdeniz ÖĞR. ÖRGÜN/ PUAN PUAN YILI ÖSYS BÖLÜMÜN İKİNCİ ÖĞRETİM TÜRÜ YILI PUANI (1) TABAN PUANI TOPLAM Okul Öncesi Öğretmenliği
Transcript
OKUL ÖNCESİ (ÖRGÜN) ADI - SOYADI GELDİĞİ ÜNİVERSİTE GELDİĞİ FAKÜLTE Osman DURMUŞ Doğu Akdeniz ÖĞR. ÖRGÜN/ PUAN PUAN YILI ÖSYS BÖLÜMÜN İKİNCİ ÖĞRETİM TÜRÜ YILI PUANI (1) TABAN PUANI TOPLAM Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi 1 Örgün YGS , ,45 DEĞİL Okul Öncesi 1 Emine KABAŞOĞLU Uludağ Özel Eğitim Öğretmenliği Okul Öncesi 2 Örgün YGS ,769 65,11 Merve KELEŞ Kocaeli Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi 2 Örgün YGS , ,11 DEĞİL Buse ÖZANADOLU Kocaeli Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi 2 Örgün YGS , ,11 OKUL ÖNCESİ Bahar OĞUZ Dokuz Eylül Buca Okul Öncesi Öğretmenliği Melahat SOLMAZ Yüzüncü Yıl Matematik Öğretmenliği Dilan HALLI Çanakkale Onsekiz Mart Sınıf Öğretmenliği Ecemnur ÖZÇETİN Sakarya Okul Öncesi Öğretmenliği Merve KELEŞ Kocaeli Okul Öncesi Öğretmenliği Beyza YAMAN Fatma Kübra KABACAN Çanakkale Onsekiz Mart Lefke Avrupa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME TABLOSU Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi GELDİĞİ BÖLÜM Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği GELMEK İSTEDİĞİ BÖLÜM GELMEK İSTEDİĞİ ADI - SOYADI GELDİĞİ ÜNİVERSİTE GELDİĞİ FAKÜLTE GELDİĞİ BÖLÜM SINIFI BÖLÜM Okul Öncesi 2 Örgün YGS Okul Öncesi Örgün YGS-5 6 Okul Öncesi 4 Örgün YGS-5 SINIFI ÖĞR. ÖRGÜN/ PUAN PUAN YILI ÖSYS BÖLÜMÜN İKİNCİ ÖĞRETİM TÜRÜ YILI PUANI (1) TABAN PUANI TOPLAM KULLANILA N KULLANILA N 1 İ.Ö. YGS ,124 0, Örgün YGS ,2 0, Örgün YGS , , Örgün YGS ,17 0, İ.Ö. YGS , ,29 2 Örgün YGS ,627 29,29 2 Örgün YGS , ,29 2 Örgün YGS-5 Örgün YGS KALAN KALAN SONUÇ SONUÇ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (ÖRGÜN) Elif KAYA Marmara Atatürk Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kübra BURHAN Giresun Okul Öncesi Öğretmenliği Şeyma KARAKAYA Düzce PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Ali Tayyip ERKAN İstanbul Medipol Hukuk Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hukuk Şefika HAMZAHAN Akdeniz Teknik Bilimler MYO Coğrafi Bilgi Sistemleri İLKÖĞRETİM MATEMATİK Halil Mutlu ALACA Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sümeyra USLU Dumlupınar Türkçe Öğretmenliği 1 Örgün TM , , İ.Ö. TM , ,15507 DEĞİL 1 Örgün TM , ,15507 DEĞİL 1 TM- 2 Örgün TM Örgün TM , , Örgün TM , ,44774 DEĞİL 1 Örgün TM- 2 Örgün TM- Örgün TM Örgün MF Örgün MF-1 7 Örgün MF ,4607 0, Örgün TS , ,644 2 Örgün TS-2 10 Örgün TS-2 7 SINIF Ayşenur AKIN Sakarya Matematik Öğretmenliği SINIF 1 Örgün TM , ,2217 Gamze ÖZYAKIŞIR Yeditepe Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji SINIF 1 Örgün TM ,957 9,12415 Kübra BURHAN Giresun Okul Öncesi Öğretmenliği SINIF 1 İ.Ö. TM , , Hacer SARIKAYA Ege İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler SINIF 1 Örgün TM , ,4 SINIF 1 Örgün TM-2 SINIF 2 Örgün TM-2 14 SINIF Örgün TM-2 12 SINIF 4 Örgün TM-2 6 Tuna MUTLU Marmara Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Cüneyt GÜRLER Marmara İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Serkan ÖZ Mehmet Akif Ersoy İngilizce Öğretmenliği Kazım SELVİ Gazi Gazi İngilizce Öğretmenliği 1 Örgün TS , , Örgün TS ,972 76, Örgün TS-1 2 Örgün TS Örgün 7 2 Örgün DİL , ,4545 DEĞİL 24 2 Örgün DİL , , Aslı KAYA Hacettepe Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 Örgün DİL , Esma BULUT Celal Bayar Fen Bilgisi Öğretmenliği Kağan YALIN Uludağ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Menşure Nur YILDIRIM Erzincan Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün DİL Örgün DİL 1 Örgün MF ,44 29,72291 DEĞİL 1 Örgün MF-2 2 Örgün MF ,451 21,47 2 Örgün MF-2 Örgün MF ,667 26,44225 DEĞİL 6 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Edip ÇINKILIÇ Karabük Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Emeti MERMER Sağlık Bilimleri Sağlık Hizmetleri MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kani VANA Uludağ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği 4 Örgün MF-2 1 Örgün YGS ,167 11, Örgün YGS ,904 11, DEĞİL 1 Örgün YGS , , Örgün YGS Örgün YGS-1 4 Ahmet ARTUÇ RESİM-İŞ EĞİTİMİ Abant İzzet Baysal Tuğçe GÜLER Trakya Resim-İş Öğretmenliği KABUL EDİLMEYENLER Zihin Engelliler Öğretmenliği RESİM-İŞ 1 Örgün YGS-4 2 Örgün YGS ,244 91, Örgün YGS-4 Örgün YGS Örgün YGS-4 2 Örgün Yetenek 2014
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks