Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Use of Rorschach tests at the Nuremberg war crimes trial: A forgotten chapter in history of medicine

Category:

Maps

Publish on:

Views: 19 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Use of Rorschach tests at the Nuremberg war crimes trial: A forgotten chapter in history of medicine Joel E. Dimsdale University of California, San Diego, United States Nuremberg savaş suçları mahkemelerinde
Transcript
Use of Rorschach tests at the Nuremberg war crimes trial: A forgotten chapter in history of medicine Joel E. Dimsdale University of California, San Diego, United States Nuremberg savaş suçları mahkemelerinde Rorschach testlerinin kullanımı: Tıp tarihinde unutulan bir bölüm Nuremberg savaş suçları mahkemelerinde Rorschach testlerinin kullanımı: Tıp tarihinde unutulan bir bölüm Journal of Psychosomatic Research 78 (2015) Avrupa Psikosomatik Tıp Birliği nin [European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM)] resmi dergisidir ve Uluslararası Psikosomatik Tıp Enstitüsü ile de bağlantılıdır. Journal of Psychosomatic Research Dergi tarandığında tıp tarihi ile ilgili pek makale yok Psikoloji ve tıp arasındaki ilişki üzerinden araştırma makalesi yayınlıyorlar, savunmasız gruplar üzerinde yürütülen çalışmaları tercih ediyorlar MEDLINE, Science Citation Index, Sociological Abstracts, Scopus gibi pek çok indekste yer alıyor Joel E. Dimsdale Kaliforniya Üniversitesinden emekli psikiyatri profesörü. İlgi alanları danışmanlık, konsültasyon psikiyatrisi, yaşam kalitesi, uyku ve stres Makale ile ilgili kitabı ve youtube da 57 dakikalık videosu var (Rorschach testleri) Rorschach testi mürekkep lekelerinden oluşan 10 kartı içeren anlaşılması olabildiğine kolay ve uygulayan kişiye uygulanan kişilik hakkında özellikle dinamik özellikleriyle ilgili bilgi veren projektif bir testtir. Mürekkep lekeleriyle ilgili ilk çalışma 1895 yılında Binet tarafından psikoloji yıllığında yayınlanmıştır. Ancak, Binet bu işi tasarım kanıtı şeklinde ele almıştır. Bu çalışma birçok psikologu da bu konuda çalışmaya teşvik etmiştir. Ancak bu konuda psikoloji dünyasına damgasını vuran ve günümüzde de halen kullanılmaya değer bulunan araştırmayı yapan İsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach olmuştur. M KARAAZİZ, İE ATAK- NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME- Nesne Psikoloji Dergisi, 2013 (Rorschach testleri) (Türkiye de ) Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ Nuremberg savaş suçları mahkemelerinde Rorschach testlerinin kullanımı: Tıp tarihinde unutulan bir bölüm Bu makale Avrupa Psikosomatik Tıp Birliği nin Nuremberg, Almanya da düzenlediği 3. yıllık kongresinde sunulmuştur. Nuremberg mahkemeleri Savaş suçlularının psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmeleri için dürtü 1945 te Rorschach testi Rorschach ın yorumlanması Acılı ortaklar (Bitter collaborators) İkinci karta verilen cevaplar Nuremberg Rorschach testlerinin geçerliği hakkında sorular Bugün ne yapardık? Nuremberg mahkemeleri Bu hikaye Hermann Rorschach çalıştığı İsviçre nin küçük sessiz bir kasabasında başladı yılında öldüğünde dünyanın yeni bir savaşa gireceğini veya kendinin oluşturduğu bu testin 20 yıl sonra Nuremberg savaş suçluları üzerinde kullanılacağını bilemezdi. İki Rorschach muayenesi yapan kişinin kendi yorumları ortaya çıkıncaya kadar Nazi liderlerin Rorschach testleri 10 yıllarca saklandı. Nuremberg mahkemeleri Albrecht Dürer,kendi portresi,yıl yy da Nuremberg fark edilir bir değişim geçirdi. Oyuncak fabrikaları, el ürünleri, Durer in evi, Johann Pachelbel in doğduğu yer olarak, büyük yayınevi endüstrisi ile ünlendi. Nuremberg mahkemeleri 1920 lerin sonlarında Nazi Partisi için önemli bir konuma gelen şehir, 1945 te savaşın sonunda tamamen yıkılmıştı. %90 ı tahrip edilmiş, yıkıntıların arasında tahminen ceset çürümüştü. Şaşırtıcı biçimde Adalet Sarayı ve bitişiğindeki hapishane bombalardan kurtuldu ve bu yapı kompleksi, müttefiklerin sanık olarak bulabildikleri en üst düzey Nazileri yerleştirdikleri Uluslararası Askeri Mahkemenin merkezi oldu. Nuremberg mahkemeleri Amerikalı savcı Robert Jackson: «burada suçlamaya ve cezalandırmaya çalıştığımız hatalar o kadar hesapçı, kötücül ve yıkıcı ki toplum bunu görmezden gelemez, çünkü bunlar tekrarlanırsa toplum hayatta kalamaz. Zaferle heyecanlanan, zararla incinen bu dört büyük ulus intikamın ellerinde kalır ve gönüllü olarak tutsak ettikleri düşmanlarını yargılanmak üzere hukuka teslim etmeleri gücün akıl için ödemesi gereken en önemli haraçlardan birisidir.» Nuremberg mahkemeleri Ekim 1946 ya kadar yaklaşık bir yıllık süren Nuremberg mahkemelerinin pek çok önemli sonucu bulunmaktadır. Ancak psikiyatrik araştırmanın oynadığı rol ve mahkemenin hiyerarşi ve dosyadan daha çok Nazi liderlerine odaklanması nedeniyle dikkat çekicidir. Savaş suçlularının psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmeleri için dürtü Büyük miktarda unutulmasına rağmen garip biçimde psikiyatri ve psikoloji mahkemenin odak noktasındaydı. Mahkemede asıl mesele «kimin yaptığı» değil «neden yaptığı» idi. Toplu ölüm çok yaygındı. Nazi cinayeti, kapsamı, ayrıntılara dikkat edilmesi, katillerin modernliği ve kültürü bakımından kan arzusundan farklıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaş dışı ölümlerin sayısı şaşırtıcıydı ve imha makinesi, milyonlarca Yahudi, Roman, Slav, eşcinsel, Yehova Şahidi, zihinsel sakat ve özürlü çocukların hayatını aldı. Savaş suçlularının psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmeleri için dürtü Bunların hepsi çok iyi biliniyor, ancak büyük oranda unutulmuş olan bu karanlık tarihte iki konu var ve bu konu psikosomatik tıp tarihi ile ilgilidir. Bir grup Amerikan Tıp Derneği savaş suçlularının psikolojik çalışmasının erken savunucularıydı. Bir grup psikiyatrist ve psikolog gerçekten de mahkeme salonunda daha az olmasına rağmen, Nuremberg hapishanesinde çok aktifti. 11 Haziran 1945 te bir grup tıp derneği Savcı Robert Jackson dan acil olarak savaş suçlularının psikolojilerinin araştırılmasını talep ettiler. Bu dernekler çok farklıydı, Amerikan Mental Yetersizlik Derneği, Uluslararası Epilepsiyle Savaş Birliğinin Amerika Kolu, Amerikan Nöroloji Derneği, Amerikan Ortopsikiyatrik Derneği, Amerikan Psikiyatri Derneği, Mental Hijyen Ulusal Kurulu, Amerikan Psikosomatik Sorunları Araştırma Derneği (daha sonra Amerikan Psikosomatik Derneği olacak) gibi. Akademik dernekler, kendisi ateşli bir psikolojik araştırma taraftarı olan Stratejik hizmetler ofisinin (OSS) başkanı olan General William J. Donovan dan ve Savaş Bölümü Özel Kuvvetlerden Murray Bernys den (tesadüfen Freud un yeğeni ile evli olan) şaşırtıcı miktarda destek aldılar. Savaş suçlularının psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmeleri için dürtü Derneklerdeki uzmanların görüşleri: bu liderlerin kişilikleri hakkında ayrıntılı bilgi...almanya nın yeniden eğitimi ve yeniden organizasyonu ile ilgili rehber olarak değerli olacaktır psikiyatrik görülmelere ek olarak Rorschach gibi bir takım psikolojik testler yapılması arzu edilmektedir.eğer suçlama kabul edilir ve ölüm cezası verilirse ayrıntılı otopsi yapmak arzu edilmektedir. Özellikle beyinleri. Bu nedenle infaz sırasında kafadan değil göğüsten vurulması ısrarla tavsiye edilir. Savaş suçlularının psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmeleri için dürtü Derneklerin önerilerinin iki tanesi dikkat çekmektedir: Nazilere Rorschach testi yapılmalıdır ve Nazi liderlerin beyinleri incelenmelidir. Şüphesiz bu normal bir mektup değildi. Mahkeme daha başlamamıştı, fakat akademikler mahkumların beyinlerini ölüm sonrası inceleyebilecek şekilde infaz edilmelerini öneriyorlardı. Bu ikinci öneri dikkate alınmadı ve mahkumlar asılarak öldürülüp yakıldılar. Savaş suçlularının psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmeleri için dürtü Bir diğer taraftan psikiyatrik değerlendirme önerisi büyük bir şevkle karşılandı. Mahkumların hem mahkeme sırasında muhakeme becerileri değerlendirilmiş oluyordu hem de ölüme giden yolda tıbbı bakım alıyorlardı. Nuremberg, psikiyatistlerle dolu bir yerdi, ancak iki olağanüstü kişi cezaevinde tutuluyordu. Douglas Kelley çok bilgili genç bir Amerikalı psikiyatristti. Daha genç yaşlarında dahi olarak tanımlanmıştı ve Kaliforniyalı yetenekli çocuklarla yapılan meşhur Terman çalışmasında yer almıştı. Çok deneyimli bir psikiyatristti ve bugün post travmatik sendrom olarak bilinen hastalıktan muzdarip askerlerle inovatif programlarda çalışıyordu ve tesadüfen uluslararası Rorschach uzmanı olarak meşhur oldu. Çünkü az Almanca biliyordu ve çevirmene ihtiyacı vardı. (Terman çalışması- Douglas Kelley ) Dahilerin genetik çalışması, bugün Yeteneklilerin Terman Çalışması olarak biliniyor. Psikoloji alanında en eski ve en uzun süren çalışma olarak biliniyor de yetenekli çocukların karakterlerini ve gelişimlerini yetişkinliklerine kadar takip etmek üzere başladı. Çalışma Stanford Üniversitesinden Lewis Terman tarafından başlatıldı. Savaş suçlularının psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmeleri için dürtü Gustave Gilbert savaş yıllarının çoğunu sorguya çekilen mahkumlarla geçiren genç Amerikalı psikologdur. Almancası kusursuzdu ve dikkatli notlar tutan titiz bir gözlemciydi fakat Rorschach testi ile ilgili çok az deneyimi vardı. Kelley Ağustos 1945 ten Ocak 1946 ya kadar mahkumlarla ilişkide olan yetkili memurdu. Gilbert Ekim arasında Nuremberg te onun emrinde çalışan tercümanlığını yapan biriydi. Kelley Nuremberg te her mahkumla 80 saat geçirdiğini iddia etmiştir. Hapishane hücrelerindeki dar alanlar göz önüne alındığında, Kelley ve Gilbert (veya genelde başka bir çevirmen) mahkumu aralarında sandviç gibi oturup görüşme yaptılar. Peki bu tür itici bireylere çok yakın bir yerde yoğun psikiyatrik görüşme yapmak nasıl bir şey olurdu? Hem Kelley hem de Gilbert deneyimleri hakkında geniş günlükler bıraktılar. 1945 te Rorschach testi Bugün Rorschach testi psikiyatinin eski zamanlarından kalan küflü bir yadigar gibi görünebilir lı 50 li yıllarda Rorschach bir psikolojik testti. Birinin zihninde ne olduğunu anlamaya yarayan, psikiyatrik değerlendirmelerde özellikle de belirsiz alanlarda kullanışlı bir haritadır. Onun yapılandırılmamış doğası gözle görülür derecede korunmaya muhtaç veya işbirliği yapamayan hastaları değerlendirmeyle karakterizedir. Böylece, Nuremberg savaş suçlularının psikolojik değerlendirmesinde temel bir bileşen olarak dahil edilmesi tamamen mantıklıydı. Rorschach testinin bilinçaltına girme kabiliyetine ek olarak başka bir kullanımı da vardı. Herşeyden önce sonuçta algılamayı inceleyen ve dolayısıyla nöropsikolojik işlevselliğin erken bir göstergesi olan bir Gestalt testi idi. (Gestalt Terapisi) Dayandığı kuramsal temel; bütün, parçalardan oluşur, ancak parçalar tek tek bütünü yansıtmazlar, belirlemezler. Tersine bu parçalar bütünün özelliğine göre belirlenirler. Fritz Perls'de organizmayı bir bütün olarak içinde bulunduğu çevre ile birlikte ele alarak bu tedavi yöntemini geliştirmiştir. 1945 te Rorschach testi Siyah-beyaz resimlerde zaman zaman patlama görülen renkler popüler kültürün dikkatini çekti ve Rorschach o dönemin filmlerinde yaygın olarak kullanıldı. Bu nedenle, halihazırda okumuş kesimin yanı sıra mahkeme savcılarının zaten Rorschach testini bilmeleri sürpriz olmadı. Nazilerin ölüm ve şiddet takıntılı olması göz önüne alındığında, davranışlarının altında irrasyonel güçler olduğu aşikardır ve dolayısıyla Rorschach gibi bir test Nuremberg için doğal görünüyordu. 1945 te Rorschach testi Hermann Rorschach 1884 te İsviçre de doğmuştu. Küçükken oyuncuların dikkatlice mürekkep lekeleri oluşturup her bir lekeden kimin daha fazla gözlem yapacağı veya bağlantılar kuracağı şeklinde oynanan Klegsographia oyununu severdi. Genç Hermann bu oyunu o kadar severdi ki lisedeki lakabı Klex, di (mesela nokta ). Genç bir psikiyatrist olarak bir mürekkep lekesi testi geliştirdi. Rorschach mürekkep lekelerine odaklanan ilk psikiyarist veya psikolog değildi. Binet, IQ testinin yaratıcısı aynı zamanda 1895 te lekelerin kullanımını keşfetmişti. Rorschach ın eklediği dikkati ve sanatçılığı idi. 1945 te Rorschach testi Shakespeare ironik olarak bu tür testlerin yorumlanmasındaki nesnelliğin tehlikesine dikkat çekti. Hamlet, perde III, sahne 2 Hamlet: Şuradaki neredeyse deve gibi olan bulutu görüyor musun? Polonius: Kütlesi ve şekli ile gerçekten bir deve gibi. Hamlet: düşünüyorum ki gelinciğe benziyor. Polonius: Gelinciğe dönüştü. Hamlet: veya balinaya benziyor. Polonius: Balinaya çok benziyor. 1945 te Rorschach testi Shakespeare in işaret ettiği nokta yüzyıllar sonra psikiyatri ve psikolojide Nuremberg savaş suçlularının mürekkep lekesi testlerinden anlam çıkarmaya çalıştıklarında gündeme geldi. Gözlemlediğiniz mürekkep lekelerine ait cevapların kimin olduğunu bildiğinizde taraf tutmayı önlemek için nasıl sağlar, kontrol edersiniz? Zavallı Polonius gibi (bulutun veya mürekkep lekesinin deveden, gelinciğe veya balinaya dönüşümünü tanımlayan) değerlendirici herhangi birinin yorumundan etkilenebilir mi? Değerlendirici mürekkep lekesinde dansçılar gördüğünü tanımlayanın belli bir savaş suçlusu olduğunu biliyorsa peki ne olacak? Rorschach ın yorumlanması Rorschach testi yapılandırılmamış görünürken testi yapan ve hasta arasında dikkatli bir etkileşim olarak tanımlanır. Hastaya 10 kart gösterilir ve sorulur: Bu kart sana ne hatırlatıyor? Bunu söylemene neden olan parçaları kart üzerinde gösterebilir misin? Hastalar her kart için sık tekrarladığı yorumlar yapar ve bunlar dikkatlice kaydedilir. Test süreci için genelde 1 saat gerekir. Rorschach ın yorumlanması Rorschach tipik olarak 2 şekilde yorumlanır. Bir yaklaşım hastanın açıkladığı içerik veya temaya odaklanırken diğeri bu fark edilen temaların teknik özelliklerini dikkatle inceler. Hasta tüm karta mı tepki veriyor, yoksa sadece bir parçasına mı? Kişi lekenin renkli kısmına veya gölgelerine mi, siyah lekeye mi, karttaki beyaz boşluğa mı odaklanıyor? Bu form ne kadar uygun? Örneğin değerlendirici, hastanın bir kartın bir kısmını nasıl dans eden ayı olarak gördüğünü algılayabilir mi, yoksa hastanın çılgınca kendine özgü bir davranışı mıdır? İçerik veya teknik analiz, hangisi 10 kartın karmaşık cevaplarını gerçekten değerlendirebilir? Rorschach ın yorumlanması Binlerce kayıt içinde belli tip reaksiyonlar çeşitli klinik duruma benzeyebilir. Bu tür bir bağlantı için gerekçe yoktur. Test inanılmaz klinik deneyime dayalı karmaşık kodlama şemalarını kullanır den beri değerlendiriciler arası güvenirliği sağlayabilmek için şekilleri, gölgelemeyi, rengi ve hareketi skorlayan kodlamalar standardize edilmiştir. Ancak klinisyenler kodlamaların gerçekten hastanın kişiliği üzerinde ne anlama geliyor konusunda karar vermeye çalıştıklarında güvenirlik azdır. Özellikle savaş suçlularının test edilmesinde Rorschach testlerinin belirgin iki sorunu vardır. Binlerce test seansından sonra sık olmayan cevapları ayırabiliriz. Ancak bu değerlendirme, test bağlamında göz önünde bulundurmalıdır. Ölüm cezası ile karşı kaşıya kalan hapisteki bir kabine üyesinin garip cevabının ne olduğunu kim bilir? Bir diğer kilit sorun Rorschach yorumlanmasında değerlendirmecinin hasta hakkında daha çok şey bilmesinin taraf tutmaya neden olabileceğidir. Bu bilgi nesnel olarak yorumlanabilir. Nuremberg ten gelen Rorschach verisi ciddi soruna neden olabilir. Eğer mürekkep lekesi kayıtlarının bir Nazi savaş suçlusundan geldiğini bilseydiniz, bunu tarafsızca yorumlamanız mümkün olur muydu? Acılı ortaklar Douglas Kelley ve Gustave Gilbert uygunsuz ortaklardı. Her ikisi de hırslı adamlardı. Tüm bakış açıları ve dünya görüşleri farklıydı. Kelley, adli psikiyatrist ve psikopatoloji uzmanı olarak savaş suçlularına sosyal psikolojik bir açıdan bakıyordu. Onları yaşadıkları toplum tarafından etkilenmiş ahlaki açıdan kusurlu bireyler olarak görüyordu. Nazi benzeri bir siyasi partinin her yerde tekrar ortaya çıkabileceğinden endişe ediyordu. Savaş suçlularının nadir olmadıklarını, ülke içinde her yerde bulunabileceklerini, büyük masaların arkasında karar veren büyük iş adamları, politikacılar ve karaborsacılar olabileceklerini söylüyordu. Gilbert, sosyal psikoloji uzmanı, garip olarak tam tersi düşüncedeydi. Savaş suçlularını normalden suçluya doğru uzanan bir düzlemde görmedi; bunun yerine, savaş suçlularını kategorik olarak-şeytani psikopatlar gibi - gördü. Acılı ortaklar Kişisel ve ideolojik farklıları göz önüne alındığında ortaklıklarının yürümediğini görmek çok şaşırtıcı değil. Her ikisinde kitapları basıldı ama kısmen testlere «kimin sahip olduğu iddiasıyla kavgalı tartışmalarının bir sonucu olarak kitaplarda testlerle ilgili bir sessizlik hakim. Gilbert in Rorschach kayıtları 1975 te, Kelley nin Rorschachları 1995 te yayınlandı. Bu raporlar tamamen zıt, fakat savaş suçlarının ne olarak raporlandığına bir göz atmak açısından uygun. İkinci karta verilen cevaplar Bu makalenin amacı bağlamında 2. karta verilen 4 cevap kullanılacaktır. Kelley ye göre: Hermann Goering (Hava kuvvetleri komutanı-mareşal) İki dans eden adam. Fantastik bir dans. İki adam, burada kafaları, elleri bir arada, dervişler gibi dönüyorlar. İşte vücutları, ayakları. Kelley nin yorumu:, Bu figürler kolayca görülüyor, renkler adamların kıyafetlerinin bir parçası olması dışında kullanılmadı. Gilbert nin notları benzer, Goering güldü ve dedi ki: Bunlar dans eden iki figür, çok net, omuzları burada ve yüzü orada, alkışlıyorlar [eliyle alt parçayı kapatıyor, kırmızı kısım dahil]. Yukarıdaki kırmızı kafası ve şapkası, yüzü kırman beyaz. Gilbert Rorschach kayıtlarını Miale ve Selzer e (Goering's dans eden iki figür cevabını hypomanik savunma olarak tanımlayan) miras bıraktı. Çünkü Goering yüzü hem lekede hem de beyaz boşlukta gördü, bu onun benliğinin boşluğuna şiddetle işaret eder ve şapkayı kırmızı olarak görmesi durumu ile ilgili duygusal endişeyi gösterir, dediler. İkinci karta verilen cevaplar Kelley Robert Ley (Alman İşçi Cephesi Başkanı) inceledi, ikindi karta verdiği cevap: Bir kelebek. Burada renkleri var. Bu komik. Bu komik bir kelebek. [Bütün resmi kullandı, bunun bir çeşit kelebek olduğunu söyledi fakat renkler önemli. Renkler onu ilk anda çarptı.] [ek bir cevap, spontan olarak bu noktada lamba. Bu sadece merkezdeki beyaz boşluk.] Siyah ve kırmızı ve beyaz. [bunu birkaç kez tekrarladı ve kartı yakına uzağa doğru hareket ettirdi. Renkler mesafeye göre farklı görünüyor dedi. Bu noktada kartı kendine yakına getirdi ve yine kelebek tanımına gitti.] Bir leylek veya kaz daha iyi olurdu. Bacakları içeri çekilirken devrilir gibi görünüyor. Benzersiz görünüyor. Bu üst kırmızı. [Form belirsiz - belki de gerginlik haricinde hiçbir hareket yok.] Hayatta. Kelebeğin çeneleri. [Daha önce kelebeğin ağzı olarak açıkladığı en kırmızı ayrıntılardır] Ley nöropsikiyatrik açıdan özellikle ilgi çekici bir meydan okumaydı. Kendisini bazı anlamlı afazi ile bırakan ciddi bir kafa travması geçmişi vardı ve dürtüsellik ve alkolizmiyle dikkat Rorschach cevapları kesinlikle normal değildi. Ley kartı ileri geri hareket ettirerek «siyah ve kırmızı ve beyaz» diye tekrar etti ve olağan olmayan, huzursuz cevaplar (kelebeğin çenesi) verdi. Kelley Julius Streicher i (Der Sturmer dergisinin editörü) inceledi ve mahkum devrimin ana teması üzerinde durmuş görünüyordu. «karta baktı ve tartıştı, bunun sevimli olduğunu söyledi. Kafasını salladı ve sonunda Fransız İhtilali zamanından Jakoben şapkaları ile iki kadın gördüğünü söyledi. Kırmızı çorapları, şapkaları olduğunu ve dans ettiklerini belirtti. Sonra Fransız İhtilalinin tarihinin 1789 olduğunu söylerek genel olarak ihtilal üzerinde konuştu ve yeniden kartla ilgilendi. Porselen servis tabağında kırmızı şarap bardağı. Merkez kırmızı ve merkez boşluk detayı. Sorgu sırasında ek bir beyaz boşluk yanıtı. İki Hollanda ayakkabısı görüyor. Üst boşluk ayrıntıları. Camı kırmızı olarak görüyor ancak form önemli değil. Beyaz servis tabağı için renk bir faktörüdür.» İkinci karta verilen cevaplar Kelley ve Gilbert, Rudolf Hess (Fuhrer in yardımcısı)i incelediklerinde, benzer bulguları kaydettiler. Gilbert Hess raporunda dedi ki: Ayrıca mikroskobik kesit; Kan lekeleri olan böceklerin bir kısmı; Bir maske. [12] Kelley şunları da gözlemledi: Ayrıca mikroskobik kesit, böceklerin kan lekeleri olan kısımları. Bir sinek ayağının kırmızı kan lekeleri olan enine kesitinin şekli; Bir böcek bacağında kemik iliği varsa bilmiyorum, ortadaki boşluk omurgadır. Bir maske. Fiji Adalıları gibi bir vahşi adanın maskesi, onları tanımıyorum; Açılış ağız içindir; Bu şeytani, bu yüzden gözler ve sakal kırmızı... Hess'in cevabı rahatsız edici görüntüleri ve anatomik imaları içeriyordu. D
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks