Please download to get full document.

View again

of 195
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TÜRKİYE'NİN YÖNETİM ANLAYIŞI VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ AÇISI

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 120 | Pages: 195

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TÜRKİYE'NİN YÖNETİM ANLAYIŞI VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ AÇISI Yüksek
Transcript
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TÜRKİYE'NİN YÖNETİM ANLAYIŞI VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ AÇISI Yüksek Lisans Tezi Şahabeddin KUTLU Tez Danışmanı Prof. Dr. Özlem ATAY Ankara 2017 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NE Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (.../02/2017) Şahabeddin KUTLU TEŞEKKÜR Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım bu çalışmada hiç kuşkusuz birçok kişinin yardımlarını ve desteğini gördüm. Başta bu tezin hazırlanmasında beni her zaman cesaretlendiren eşim İffet KUTLU ya, yüksek lisans yapmam için beni teşvik eden babam Bedrettin KUTLU ya, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan beni yetiştiren annem Handan KUTLU ya, kendisi de bir Siyasal mezunu olarak bana yardımcı olan ablam Lütfiyenur KARA ya, tezimi okuyup değerli görüşlerini benimle paylaşan kardeşim Mücahid KUTLU ya, bana her zaman destek olan eşimin anne, baba ve kardeşlerine ve de bana danışmanlık yaparak yardımlarını nezaketiyle sunan değerli hocam Prof. Dr. Özlem ATAY a en derin şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Son olarak, tezimin bitmesine yakın, dünyaya gelerek bizi fazlasıyla mutlu eden ve Allah a şükrettiğimiz oğlum Ali İzzet e tezimi ithaf ediyorum. Şahabeddin KUTLU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER LİSTESİ... v ÇİZELGELER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... vii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SEKTÖR AÇISINDAN UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ 1.1 Dünyada Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Analizi Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Kapsamı Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Dünyadaki Tarihsel Gelişimi Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Dünyadaki Sektörel Durumu Türkiye de Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Analizi Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Türkiye deki Tarihsel Gelişimi Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Hukuksal Açıdan İncelenmesi Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Teknoloji Temin Faaliyetleri Açısından İncelenmesi Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri Açısından İncelenmesi TÜBİTAK UZAY Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ TAI) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Diğer Kurum ve Kuruluşlar Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Sektörü Birleştirme Faaliyetleri Açısından İncelenmesi i İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KURAMI AÇISINDAN UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ 2.1 İnovasyon Bakış Açılı Bir Yaklaşım İnovasyon ve Strateji İnovasyon ve Organizasyon İnovasyon ve Temel Yetenek İnovasyon ve Girişimcilik Kamu Girişimciliği Özel Sektör Girişimciliği Sivil Toplum Girişimciliği İnovasyon ve Risk Sermayesi Organizasyon Bakış Açılı Bir Yaklaşım Organizasyonlarda Şebekeleşme Organizasyonlarda Kümelenme Dünyada Kümelenme Türkiye de Kümelenme Organizasyonlarda KOBİ leşme Kültür Bakış Açılı Bir Yaklaşım Türkiye nin Kültür Açısından Değerlendirilmesi Japonya nın Kültür Açısından Değerlendirilmesi Amerika Birleşik Devletleri nin Kültür Açısından Değerlendirilmesi Avrupa Ülkeleri nin Kültür Açısından Değerlendirilmesi Almanya nın Kültür Açısından Değerlendirilmesi İngiltere nin Kültür Açısından Değerlendirilmesi Fransa nın Kültür Açısından Değerlendirilmesi ii ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAPILANMA AÇISINDAN UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ 3.1. Japonya Japonya nın Genel Yapılanma Modeli: Şebekeleşme Uydu ve Uzay Teknolojlerinde Japonya Modeli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Amerika Birleşik Devletleri nin Genel Yapılanma Modeli: Kümelenme Uydu ve Uzay Teknolojlerinde Amerika Modeli Avrupa Ülkeleri Avrupa Ülkelerinin Genel Yapılanma Modeli: KOBİ leşme Uydu ve Uzay Teknolojlerinde Avrupa Modeli Türkiye Türkiye nin Genel Yapılanma Modeli: Aile Şirketleri Uydu ve Uzay Teknolojlerinde Türkiye Modeli DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Yönetim Stratejisi Açısından Çözüm Önerileri İnovasyon Açısından Çözüm Önerileri İnsan Kaynağı Açısından Çözüm Önerileri Finans Açısından Çözüm Önerileri Uluslararası İşbirlikleri Açısından Çözüm Önerileri iii KAYNAKÇA EKLER EK-1: BTYK Kararları: Ulusal Öncelikli Bilim ve Teknoloji Alanları EK-2: BTYK Kararları: Ulusal Uzay ve Havacılık Çalışmaları Konseyi nin Kurulması ve Ulusal Uzay Politikaları nın Hazırlanması EK-3: BTYK Kararları: Ulusal Uzay Araştırmaları Programı EK-4: Türksat A.Ş. Kuruluş Kanunu: 5189 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun EK-5: TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü nün Kuruluşuna İlişkin Mevzuat EK-6: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Kurulmasına Dair 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ÖZET ABSTRACT iv ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Uydu Sistemi ve Alt Sistemleri Şekil 2: Uluslararası Uydu Operatörleri Şekil 3: Türksat A.Ş. Organizasyon Şeması Şekil 4: TÜBİTAK UZAY Organizasyon Şeması Şekil 5: TUSAŞ - TAI Organizasyon Şeması Şekil 6: Elmas Modeli Şekil 7: OSTİM Savunma Sanayi Kümelenmesi Şekil 8: Kümelenme Yönetim Yapısı Şekil 9: Hofstede ye Göre Türkiye nin Kültürel Özellikleri Şekil 10: Toplum Özelliklerinin Karşılaştırılması: Türkiye - Japonya Şekil 11: Toplum Özelliklerinin Karşılaştırılması: Türkiye ABD Şekil 12: Toplum Özelliklerinin Karşılaştırılması: Türkiye Almanya Şekil 13: Toplum Özelliklerinin Karşılaştırılması: Türkiye İngiltere Şekil 14: Toplum Özelliklerinin Karşılaştırılması: Türkiye - Fransa Şekil 15: JAXA Uydu ve Uzay Tesisleri Şekil 16: ABD'de Yer Alan Kümelenmeler Şekil 17: Arizona Havacılık Sektörünün Kümelenmesi Şekil 18: NASA Organizasyon Şeması Şekil 19: ESA Organizasyon Şeması Şekil 20: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması v ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 1: Uydu Fırlatma Yeteneği Olan Ülkeler Çizelge 2: Dünyadaki Uzay Ajansları Çizelge 3: Türkiye Elektronik Sektöründe İşletme Büyüklüğü - Personel Niteliği İlişkisi Çizelge 4: Türkiye'deki Holdinglerin Yönetim Kurulları Yapısı Çizelge 5: Türkiye'nin Uydu - Uzay Teknolojilerinde Zayıf Yönleri ve Tehditler. 146 vi KISALTMALAR Ar-Ge BTP-UP BTYK ESA ISS Araştırma ve Geliştirme Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency) Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station) ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union) JAXA Japon Uzay Araştırma Ajansı (Japan Aerospace Exploration Agency) KHK KOBİ MELCO NASA Kanun Hükmende Kararname Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Mitsubishi Electric Company Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (National Aeronautics and Space Administration ) OSTİM SSM TUK TUSAŞ TUSAŞ-TAI TÜBİTAK Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Savunma Sanayi Müsteşarlığı Türkiye Uzay Kurumu Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu vii TÜBİTAK BİLTEN TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri Elektronik Araştırma Enstitüsü TÜBİTAK MAM TÜBİTAK SAGE TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü TÜBİTAK SAVTAG TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu TÜBİTAK UZAY TÜRKSAT A.Ş. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi UBİTEK UHUZAM UYG-AR Uzay Bilim ve Teknolojileri Komitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi UMET UNOOSA Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (The United Nations Office for Outer Space Affair) viii GİRİŞ Son yıllarda önemi gittikçe artan ve ülkelerin adeta bir yarış sürecine girdiği uydu uzay teknolojileri, 90 lı yıllarda bu sahaya adımını atmış olan Türkiye nin de artık gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Başlangıç olarak diğer ülkelerden temin etme yolu ile tanıştığı bu sahada geçen yaklaşık yirmi beş yıllık süreçte Türkiye artık kendi uydusunu yaparak bu teknolojiye sahip olmayı ve uzayda söz sahibi ülkeler arasına girmeyi hedefler hale gelmiştir. Bu konuda kurumları vasıtasıyla çeşitli işbirliği modelleri geliştiren Türkiye nin bu sahadaki başarı ve başarısızlıklarının yönetsel açıdan nedenlerine yönelik bir tespit, analiz ve değerlendirme yapılmasının bu alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda tezin amacı, Türkiye de uydu ve uzay teknolojileri alanındaki mevcut çalışmalar ele alınarak dünyada bu sahada ilerlemiş olan Japonya, ABD ve Avrupa Ülkeleri (Almanya, İngiltere, Fransa) ile bir karşılaştırma yapmak, saptanan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve Türkiye için uygun bir model önerisi sunmaktır. Tez konusu ile ilgili olarak yapılacak araştırma ve incelemeler Türkiye nin geçmişte konu ile ilgili yaptıkları, günümüzde devam eden çalışmaları ve ortaya koyduğu hedefler ile uyumluluğu üzerinden ele alınmıştır. Ancak, konunun çerçevesi bütün uzay teknolojileri içerisinde sadece uydu ve uydu ile ilgili alt bileşenleri, ekipmanları ve sistemleri kapsayacak şekilde tutulmuştur. Çünkü uzay teknolojileri, sınırlarının çizilmesi oldukça zor olan geniş bir alandır. Bu çerçevede konu ile ilgili Türkiye de yapılan çalışmaların yanısıra diğer ülkelerin faaliyetleri yönetim ve organizasyon modelleri çerçevesinde incelenerek karşılaştırmalı bir durum tespiti ile değerlendirmeler 1 sunulmuştur. Ayrıca, sektörün bulunduğu seviyeye gelmesinde büyük rolü olan havacılık sektöründeki gelişmelerden de faydalanılmıştır. Tez kapsamında araştırılan konunun araştırma evrenini öncelikle Türkiye, daha sonra ise dünyada bu alanda ilerlemiş olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Ülkeleri ve Japonya oluşturmaktadır. Konu ile ilgili geçmişten günümüze yapılmış olan ve bir gelecek projeksiyonunda yapılması planlanan akademik, teknolojik ve sektörel çalışmalar incelenmiştir. Türkiye özelinde pratikte bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla Türkiye de ve dünyada bu alanda çalışmalar yürüten önde gelen ülkelerin genel yönetim stratejileri ve bu ülkelerin uydu ve uzay faaliyetleri yürüten kuruluşları incelenmiştir. İncelenen sahada yer alan ilgili kuruluşların benzer olabilecek ama konu dışında kalan çalışmaları, ürün ve hizmetleri, ilişkileri, organizasyonları ve yönetim anlayışları çalışmanın dışında tutulmuştur. Belirlenen hedeflere ulaşmak için yetkililerin ne gibi yapılanmalar, yönetim modelleri, stratejiler ve yaklaşımlar geliştirdikleri üzerinde durularak bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde; Uydu ve Uzay Teknolojileri Sektörü, öncelikle dünya genelinde kapsamı, tarihi gelişim süreci, sektörün yapısı, finansal ve teknik etmenleri ile bu alanda faaliyet gösteren uzay ajansları açısından ele alınmıştır. Türkiye özelinde geçmişte ne gibi faaliyetlerin yapıldığının, hangi kurumsal yapılanmalar ile hangi projelerin hayata geçirildiğinin tespiti için sektörün tarihsel ve uluslararası hukuk açısından gelişimi incelenmiştir. Türkiye nin yapmış olduğu çalışmalar teknolojiyi temin etme, teknolojiyi geliştirme ve sektörü birleştirme faaliyetleri kapsamında üç başlık altında incelenmiştir. Bu inceleme sırasında süreç içerisinde görev alan kurum ve kuruluşlar gerçekleştirmiş oldukları ve yürüttükleri projeler bazında ele alınmıştır. 2 İkinci bölümde; uydu ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesinde bir projeksiyon olması açısından modern yönetim kuramları incelenmiştir. Konu teknolojinin geliştirilmesi ile ilgili bir saha olması nedeniyle inovasyon ; yönetsel stratejiler üzerinden bir inceleme yapılması nedeniyle organizasyon ; uluslararası olarak ele alınması nedeniyle de kültür başlıkları altında incelenmiştir. İnovasyon başlığı altında; inovasyonun hangi stratejiler ışığında yapılması gerekliliği ilk aşama olarak ele alınmıştır. İkinci aşamada, inovasyonun organizasyon ile ilişkisi incelenmiştir. Diğer aşamalarda ise, inovasyon kavramını yakından ilgilendiren temel yetenek, ar-ge, girişimcilik ve risk sermayesi konuları dâhil edilmiştir. Organizasyon başlığı altında; ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinin genel yapılanma modelleri ele alınmıştır. Kültür başlığı altında; ülkelerin genel yönetsel yaklaşımlarındaki farklılıkların dayandığı temel etmenlerden biri olarak kültür konusuna değinilmiştir. Tez kapsamında incelenen Japonya, ABD, Avrupa Ülkeleri ile Türkiye nin kültürel özellikleri kısaca gösterilmiştir. Üçüncü bölümde; Japonya, ABD, AB ülkeleri ve Türkiye nin genel yönetim anlayışları ile uydu ve uzay teknolojileri sahasında uyguladıkları modeller incelenmiştir. Dördüncü bölümde; Türkiye nin uydu ve uzay teknolojileri alanında yaşadığı sorunlar inovasyon, nitelikli insan kaynağı, finans ve uluslararası işbirlikleri açılarından ele alınarak tespit edilmiştir. 3 Sonuç bölümünde yapılan inceleme ve karşılaştırmalar ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda Türkiye nin uydu ve uzay teknolojileri sahasında varmak istediği hedeflere ulaşabilmesinde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri bir yapılanma modeli ile beraber sunulmuştur. Konu ile ilgili önemli kanun ve resmi kararlar araştırmacıların daha detaylı bilgi edinebilmesi amacıyla ek olarak sunulmuştur. Yapılan tez çalışması, uydu ve uzay teknolojileri alanında uluslararası karşılaştırmalı bir inceleme ile genel yönetim ve organizasyon kavramlarının birlikte ele alınması bakımından öne çıkmaktadır. Bu nedenle, uydu ve uzay teknolojileri alanında bu kapsamda yapılmış ilk akademik çalışma olması açısından da önemlidir. 4 BİRİNCİ BÖLÜM SEKTÖR AÇISINDAN UYDU - UZAY TEKNOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ Bilinmeyen uzayın keşfi çalışmaları kapsamında uzayı evrenin bir parçası ve bir bütün olarak kavramaya yönelik temel araştırmalar ve keşif faaliyetleri yapılmaktadır. Bu tür araştırmalarda atmosfer içinde ve dışında gerçekleştirilen bilimsel ya da ekonomik amaçlı faaliyetleri etkileyen faktörlerle ilgili bilinmeyenlerin araştırılması, karşılaşılan problemlerin incelenmesi, bu problemlere çözüm aranması ile bu alanlarda yapılacak keşif, araştırma ve bilgilenme çalışmaları yer almaktadır. Uydu sistemleri ve ilgili tüm bu çalışmalar sivil alanda haberleşme ağları oluşturmaktan, tarım ve madencilik alanlarında planlama yapmaya kadar geniş bir yelpazede önemli olanaklar sağlarken, askeri alanda da ülkeler için her geçen yıl daha da önemli bir hale gelmektedir. Uzayın kullanımına yönelik olarak ortaya çıkan teknolojik yarış, ülkelere ticari ve askeri avantajlar sağlarken, teknolojik açıdan karşılıklı bağımlılığı da beraberinde getirmektedir. Uydu teknolojileri konusunda atılım yapma hazırlığında olan ülkeler için de bu teknolojilerin tasarım, üretim ve işletimine yönelik olarak ulusal politikalar geliştirmeleri gereklidir. Herbiri ayrı birer teknoloji ürünü olan bu sistem ve alt sistemlerin elde edilebilmesi aşılması gereken önemli bir aşama iken, birarada uzayda çalıştırılabilmesi de ayrı bir aşamadır. Böylesine karmaşık ve özel bir alanda yapılacak olan çalışmalar doğru yönetim 5 modelleri ile ele alınmadığı takdirde kaynak ve zaman israfı ülkelerin bu sahaya ya hiç girememelerine ya da içinden çıkılmaz bir hale gelmelerine neden olmaktadır. 1.1 Dünyada Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Analizi Oldukça geniş bir saha olan uydu-uzay teknolojilerinin dünyadaki gelişimi de çok yönlü olmuştur. Birçok ülke bu alandaki araştırma, inceleme ve teknoloji geliştirme programlarına hız vermiş değişik alt bölümlerde kendilerine yol haritaları çizmişlerdir. Bu ülkelerin neler yaptığını tespit edebilmek için öncelikle kapsam olarak inceleme alanının belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra belirtilen kapsamda tarihsel süreç, teknik ve finansal kısıtlamalar, sektörde yer alan ülkeler ve ilgili kurum-kuruluşları açısından bir inceleme yapılması konuya aydınlatıcı bir ışık tutacaktır Uydu ve Uzay Teknolojilerinin Kapsamı Dünyada teknolojiye öncülük eden gelişmiş ülkeler belirledikleri bilimsel alanlarda kendileri için seçmiş oldukları öncelikleriyle uyumlu teknoloji alanları üzerinde çalışmalarını derinleştirmektedirler. Bu ülkelerde uzaya yönelik teknoloji yatırımları daha çok yeryüzü gözlem sistemleri, uydu haberleşme ve iletişim teknolojileri, bilgi sistem ve teknolojileri, yazılım, uzay taşımacılığı, havacılık ve uzay araç / gereçleri, uzay sistemleri (uydu, yer istasyonu, roket-füze fırlatıcılar ve altyapısı), uzay teknolojileri (robot, teleoperasyon birimleri, entegre algılayıcılar, yapay zeka, akıllı sistemler, mikro-elektronik, ileri düzey minyatürleştirme, malzeme ve yapı geliştirme, roket itki teknolojileri ve güç sistemleri, savunma amaçlı uzay sistemleri ve teknolojileri) üzerinde yoğunlaşmıştır. 6 Dışarıdan bakıldığında birer ekonomik yük gibi gözüken uzay çalışmaları genelde ülke ekonomisinin ve kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi, toplumun refah düzeyinin artırılması, doğal kaynakların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleyecek mühendislik ve teknoloji temelli araştırma, geliştirme, tasarım ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Böylece kendi içinde elde edilen çıktılar hayatın diğer alanlarında da kullanılabilir ve yararlanılabilir enstrümanlara dönüşmektedir. Aya insanlı araç yollama ve uzayda insanların yaşam şartlarını oluşturabilme çalışmaları kapsamında bir yan ürün olarak ortaya çıkan ve günümüzde birçok alanda sivil ve insani amaçlar ve ihtiyaçlar için de kullanılan teflon ürünler bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri, uydu haberleşme sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, navigasyon, seyrüsefer sistemleri, küresel konumlama sistemi, meteoroloji incelemeleri gibi alanlar da ekonomik faaliyet alanı olarak her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Sivil hayatta toplumları ve bireyleri en çok ilgilendiren ve hayatı en çok etkileyen uzay uygulama alanlarının ülkelerin haberleşme, üretim, eğitim, sağlık, ulaşım, savunma, doğal kaynakların kullanımı gibi temel kalkınma sektörlerinde hayatı doğrudan etkileyen etmenler olduğu görülmektedir. Bu alanlara ilişkin güncel, güvenilir ve kolay ulaşılabilir bilginin üretilmesi, işlenmesi ve yönetimi kolaylıkla sağlanabilmektedir. İhtiyaç duyulan gelişmeleri sağlayabilmek için fizik, kimya, matematik, malzeme bilimi, havacılık, mühendislik, bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler, uzay bilimleri, yer bilimleri ile yaşam ve sağlık bilimleri gibi bilim dallarından yararlanılmaktadır. Bu bilimler ile uzayda karşılaşılabilecek problemlerin çözülmesi, bilinmeyenlerin keşfedilmesi, evrenin anlaşılması, karmaşık uzay sisteminin tanımlanması, yeryüzünün 7 gözlenmesi ve incelenmesi, uzayda insan davranışları, yaşama ortamlarının belirlenmesi, yerleşime uygun olabilecek alanların saptanması, uzay kaynaklarının araştırılması, bu kaynaklara ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemlerle araçların geliştirilmesi gibi konularda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Uydu ve uzay teknolojileri de bu geniş bilim alanında çok geniş bir alanı kapsamakta ve şu alanların hepsini içermektedir 1. - Uzay araçları yapı teknolojileri, - Uzay araçları güdüm ve kontrol teknolojileri, - Uzay araçları itki teknolojileri, - Uydu üretim teknolojileri, - Yere bağlı yöneltme teknolojileri, - Yer bulma ve yöneltme teknolojileri, - Uydu iletişim teknolojileri, - Uydudan algılama ve gözlem teknolojileri, - Uzay aracı fırlatma ve yer kontrol teknolojileri, - Uzayda yaşam ve üretim (mikrogravite) teknolojileri, - Uzay havası teknolojileri, - Uzay hekimliği teknolojileri, - Uzay harekâtı yönetimi 1 TÜBİTAK, Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Panel Raporu / Ek-9 (Kritik Teknoloji Önceliklendirme Faaliyetleri), Vizyon 2023 Projesi Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Paneli, Syf:6, Ankara, Uzay araştırmalarında bu tezin inceleme alanına giren çalışmalarda ise, uydular, alt sistemleri ve malzemelerin araştırılması, geliştirilmesi, tasarımı, üretilmesi, denenmesi yer almaktadır. Ayrıca konu ile ilgili araç ve tesislerin işletimi ve yönetimi de incelenmektedir. Uyduların çalıştırıldıkları fiziki şartlar göz önüne alındığında; yüksek sıcaklık farklılıkları, basınç, meteor yağ
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks