Please download to get full document.

View again

of 110
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vakwerk! Plantenteelt

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 21 | Pages: 110

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Vakwerk! Plantenteelt Plantenteelt Informatieboek Deel 1 Peter Norder eerste druk, 2004 Artikelcode: Colofon Auteur(s): Illustraties: Redactie: Onderwijskundige: Resonans: Peter Norder VeertienElf
Transcript
Vakwerk! Plantenteelt Plantenteelt Informatieboek Deel 1 Peter Norder eerste druk, 2004 Artikelcode: Colofon Auteur(s): Illustraties: Redactie: Onderwijskundige: Resonans: Peter Norder VeertienElf Media Studio Maan, Brigitte Meinen Studio Maan, Manon Limmen Marco de Lange - Groenhorstcollege, Robert Maijer AOC Friesland/Wellantcollege Utrecht Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Bent u desondanks van mening dat we u hebben benadeeld, dan kunt u contact met ons opnemen Ontwikkelcentrum, Ede, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelcentrum. 4 PLANTENTEELT Inleiding Hoofdstuk 1 behandelt allerlei groepen planten. Ook het nut van namen wordt in dit hoofdstuk uitgelegd. Hoofdstuk 2 gaat over de onderdelen van een plant. Je leert hier ook wat er allemaal nodig is om een plant goed te kunnen laten groeien. PLANTENTEELT 5 Hoofdstuk 3 behandelt ziekten en aantastingen. Als plantenteler moet je weten hoe je een ziekte of plaag kunt bestrijden. Dat kan op verschillende manieren, namelijk mechanisch, chemisch, biologisch of geïntegreerd. Hoe de geslachtelijke voortplanting van planten in z n werk gaat, staat in hoofdstuk 4. Je leert wat er allemaal komt kijken bij een bevruchting. 6 PLANTENTEELT In hoofdstuk 5 komt de ongeslachtelijke vermeerdering aan de orde. Je leert hoe je zonder bevruchting voor nakomelingen van een plant kunt zorgen. PLANTENTEELT 7 8 PLANTENTEELT Inhoud Inleiding 6 1 Planten in allerlei soorten en maten Houtachtige en kruidachtige planten Kruidachtige planten Naamgeving Determineren Afsluiting 25 2 Zorg voor planten Hoe groeit een plant? Groeifactoren Grond en voeding Compost Plantjes verspenen Afsluiting 47 3 Plagen en ziekten Plaag of ziekte? Voorkomen en bestrijden van plagen en ziekten Niet zonder risico s Afsluiting 68 4 Voortplanting: een nieuw begin Bloemen en zaad Ontkieming van zaad Zaaien Voorbehandelingen van zaad Afsluiting 85 5 Vermeerderen zonder seks Ongeslachtelijke vermeerdering Manieren van vegetatieve vermeerdering Overige manieren van vegetatieve vermeerdering Afsluiting 106 Trefwoordenlijst 109 INHOUD 9 1 Planten in allerlei soorten en maten 10 PLANTEN IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN Floris loopt stage bij tuincentrum Oase. Je ziet in figuur 1.1 een stukje stageverslag van zijn vierde werkdag. Figuur Houtachtige en kruidachtige planten Als je naar een landschap kijkt, een bos, een weiland of een tuin, zie je veel verschillen tussen de planten. Verschillen in grootte, vorm en kleur. Bomen vallen door hun grootte als eerste op. kroon Bomen Een boom herken je onmiddellijk aan zijn vorm. Hij bestaat uit een stam, takken en bladeren boven de grond en wortels onder de grond. Door de wortels blijft de boom vaststaan in de grond. De takken en bladeren vormen samen de kroon. HOUTACHTIGE EN KRUIDACHTIGE PLANTEN 11 Figuur 1.2 Een boom bestaat uit een stam, takken, bladeren en wortels. Bomen kun je verdelen in groepen. Kijk je naar de grootte, dan heb je: bomen van de eerste grootte: de boom is hoger dan 15 meter; bomen van de tweede grootte: de boom is tussen de 10 en de 15 meter; bomen van de derde grootte: de boom is lager dan 10 meter. Een andere manier van verdelen is naar de vorm van de kroon. De vormen zijn: een bolvormige kroon; een piramidaalvormige kroon; een zuilvormige kroon; een treurvormige kroon. Vragen 1.1 a Waaruit bestaat een boom? b Waaruit bestaat de kroon van een boom? c Tot welke grootte behoort een boom van 12 meter? d Welke vormen hebben de bomen uit de volgende figuren? 12 HOUTACHTIGE EN KRUIDACHTIGE PLANTEN Figuur 1.3 Figuur 1.4 HOUTACHTIGE EN KRUIDACHTIGE PLANTEN 13 Figuur 1.5 Figuur HOUTACHTIGE EN KRUIDACHTIGE PLANTEN houtachtige planten bladverliezend groenblijvend Heesters, naaldbomen en coniferen Naast bomen heb je ook heesters, naaldbomen en coniferen. Bomen, heesters en coniferen noem je samen de houtachtige planten. De takken van deze planten zijn van hout en zijn meestal niet makkelijk te snijden of te breken. De heesters kun je verdelen in bladverliezend of groenblijvend. Het verliezen van het blad gebeurt in de winter. Groenblijvende heesters houden in de winter hun bladeren vast. Ze blijven, zoals de naam al zegt, groen. Figuur 1.7 Skimmia, een heester kegeldragende bomen Naaldbomen en coniferen zijn allebei kegeldragende bomen. De dennenappel is het bekendste voorbeeld van een kegel. Naaldbomen en coniferen kun je onderscheiden door goed te kijken naar het blad. De bladeren bij een naaldboom zijn de naalden. Een voorbeeld van een naaldboom is de den. HOUTACHTIGE EN KRUIDACHTIGE PLANTEN 15 Figuur 1.8 Spar, een naaldboom schubben Bij coniferen zijn er geen echte bladeren, maar ook geen naalden. Coniferen hebben schubben. Figuur 1.9 Thuja, een conifeer Vragen 1.2 a Waaraan herken je houtachtige planten? b Wat zijn groenblijvende heesters? c Hoe noem je coniferen ook wel? d Wat hebben coniferen in plaats van bladeren? 16 HOUTACHTIGE EN KRUIDACHTIGE PLANTEN 1.2 Kruidachtige planten Er zijn ook planten die geen houten stam of takken hebben. Hun stengel is vaak groen en is meestal makkelijk met een mesje door te kruidachtige planten snijden. Dit zijn kruidachtige planten. De meeste kruidachtige planten sterven in de winter boven de grond af. De kruidachtigen kun je in drie groep onderverdelen: de eenjarigen; de tweejarigen; de vaste planten. Eenjarigen Bij een eenjarige plant speelt de levenscyclus zich af in één jaar. Na het zaaien gaat de plant groeien. Hij bloeit, vormt en verspreidt zaad en sterft daarna. Er zijn eenjarige perkplanten, snijbloemen en borderplanten. Figuur 1.10 De ontwikkeling van een eenjarige plant Vragen 1.3 a Er zijn houtachtige planten en kruidachtige planten. Wat is het verschil tussen de twee groepen? b In figuur 1.10 zijn vier plantjes getekend. Welke maanden van het jaar passen volgens jou bij de tweede tekening? bladrozet Tweejarigen Tweejarige planten vormen in het eerste jaar wortels en een aantal bladeren dicht bij de grond (een bladrozet). In de winter sterven de meeste planten bovengronds af. Uitzonderingen zijn vingerhoedskruid en stokroos. KRUIDACHTIGE PLANTEN 17 Figuur 1.11 Violen zijn tweejarige planten. Na de winter, dus in het tweede jaar, groeien de bladeren uit. De plant vormt een stengel en een bloem en gaat bloeien. Na de bloei vormt hij zaad en sterft af. Figuur 1.12 De ontwikkeling van een tweejarige plant Vragen 1.4 a Wat is een bladrozet? b Welke zichtbare plantendelen vormt een tweejarige plant in het eerste jaar? overblijvende planten overjarige planten Vaste planten Vaste planten noem je ook wel overblijvende planten of overjarige planten. Ieder jaar lopen ze weer uit. Ze groeien, bloeien, vormen zaad en sterven in de herfst boven de grond af.overjarige planten 18 KRUIDACHTIGE PLANTEN Vaste planten overwinteren met hun wortels onder de grond. Een groot voordeel van vaste planten is dat ze ieder jaar terugkomen en je dus niet steeds nieuwe plantjes hoeft te kopen. Vergeleken met een- en tweejarige planten bloeien vaste planten een kortere periode. Een vaste plant levert ieder jaar steeds dezelfde nakomelingen. Figuur 1.13 De Helleboris nigris (kerstroos) is een vaste plant die ieder jaar terugkomt. Vragen 1.5 a Hoe noem je vaste planten ook wel? b Wat is het verschil tussen eenjarige en vaste planten? c Wat is een nadeel van vaste planten? rokken Bollen Een voorbeeld van een bol is een ui. Je kunt bij een ui goed zien hoe een bol is opgebouwd. Als je een ui doorsnijdt, zie je dikke ringen die over elkaar heen liggen. Dit zijn de rokken. KRUIDACHTIGE PLANTEN 19 Figuur 1.14 Lengtedoorsnede van een ui De rokken bevatten reservevoedsel voor de plant. Met dit reservevoedsel maakt de plant de stengels, de bladeren en de bloemen. Het groeipunt van een bol zit aan de binnenkant. klisters In de bol bevindt zich een bloemknop. De bloemknop zit vast aan de bolschijf. De bolschijf is de platte onderzijde van de bol. Als je de bol in de grond zet, ontstaan aan de bolschijf na enige tijd de wortels. Nog later groeien aan de bolschijf ook de jonge bolletjes (klisters) Bollen zijn rond van vorm. Bekende bloembollen zijn de tulp en de narcis. Lelies zijn ook bollen. Bij lelies praat je niet over ringen, maar over schubben. Vragen 1.6 a In figuur 1.15 staat een doorsnede van een bol. Benoem de genummerde delen in de tekening. Figuur 1.15 Een lengtedoorsnede van een bol 20 KRUIDACHTIGE PLANTEN b c Wat zijn klisters en waar groeien deze bij de bol? Noem twee bekende bloembollen. Knollen Naast de bollen zijn er ook knollen. Een knol verschilt behoorlijk van een bol. Een knol kan een grillige vorm hebben. Een bekende knol is de aardappel. De binnenkant van een aardappel is massief. Dit massieve deel is het reservevoedsel voor de nieuwe plantjes. De nieuwe plantjes ontstaan bij een aardappel uit de pitten (die je bij het schillen weghaalt). De nieuwe plant maakt vervolgens nieuwe knollen. Bij knollen zit de bloemknop vaak bovenop de knol. Figuur 1.16 Een doorsnede van een aardappel voorjaarsbloeiers zomerbloeiers Bol- en knolgewassen kun je verdelen in voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers. Voorjaarsbloeiers bloeien in de periode van februari tot mei. Je moet ze voor de winter planten. Zomerbloeiers bloeien in de zomer. Deze moet je na de vorst planten en voor de vorst weer rooien. Vragen 1.7 a Noem twee verschillen tussen bollen en knollen. b Wat zijn voorjaarsbloeiers? c Wat is het grote verschil tussen voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers? KRUIDACHTIGE PLANTEN 21 1.3 Naamgeving Als je je met planten bezighoudt, moet je weten hoe ze heten. Naast de Nederlandse naam, moet je ook de Latijnse naam kennen. Latijnse naam Nederlandse en wetenschappelijke naam Alle planten in Nederland hebben een Nederlandse naam. Naast die Nederlandse naam hebben ze ook een wetenschappelijke naam. Deze wetenschappelijke naam noem je ook wel Latijnse naam. De Latijnse naam is de officiële naam van een plantensoort. Over de hele wereld is die hetzelfde. Met deze naam kun je zelfs in China aangeven welke plant je bedoelt. Vragen 1.8 a Waarom is het belangrijk dat planten overal in de wereld dezelfde naam hebben? b Hoe wordt de Latijnse naam ook wel genoemd? geslachtsnaam soortaanduiding Geslachts- en soortaanduiding De wetenschappelijke naam bestaat uit twee delen, namelijk: de geslachtsnaam; de soortaanduiding. De geslachtsnaam van een plant kun je vergelijken met een achternaam. De soortaanduiding van een plant is eigenlijk de voornaam. cultuurvariëteit Als een kweker een nieuwe plant binnen een soort heeft gekweekt, moet hij ook een nieuwe naam bedenken. Deze nieuwe plant noem je dan een cultuurvariëteit, cultivar of ras. Soms zie je achter de wetenschappelijke naam een hoofdletter L. staan. Die L. komt van Carolus Linnaeus. Linnaeus was een bioloog uit Zweden Hij leefde in de achttiende eeuw. Carolus Linnaeus heeft als eerste een systeem aangebracht om planten te rangschikken en benoemen. 22 NAAMGEVING Figuur 1.17 Zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse naam moet je geven. Vragen 1.9 a Plantensoorten hebben een wetenschappelijke naam en een Nederlandse naam. Waarom is dat? b Zijn planten met dezelfde soortaanduiding familie van elkaar? Leg je antwoord uit. c Wat is een cultuurvariëteit? d De wetenschappelijke naam van een witte dovenetel is Lamium album L. Wat is de geslachtsnaam van deze plant? e Wat is de soortaanduiding van die plant? Hoe schrijf je plantennamen? In de wetenschappelijke naam staan hoofdletters en kleine letters. Hierover is wereldwijd dezelfde afspraak gemaakt. De geslachtsnaam schrijf je altijd met een hoofdletter. De soortaanduiding geeft vaak een bepaalde eigenschap van de plant aan. Die schrijf je met een kleine letter. De soortaanduiding komt altijd achter de geslachtsnaam. Als het om een cultuurvariëteit gaat, dan zet je dat achter de soortaanduiding. Je schrijft dat dan met een hoofdletter en tussen enkelvoudige aanhalingstekens, bijvoorbeeld: Ficus elastica Variegata. Vragen 1.10 a Wat schrijf je met een hoofdletter en wat met een kleine letter? b Wat geeft de soortnaam van een plant aan? NAAMGEVING 23 1.4 Determineren Determineren van planten betekent het opzoeken van de naam van een plant. Dit kun je doen door te kijken naar de verschillende kenmerken van de plant. Hoe kun je determineren? Planten kun je heel makkelijk determineren. Je pakt een boek en zoekt naar een plaatje van de plant. Het nadeel is echter dat dat zoeken erg lang duurt. Er is een methode die veel sneller werkt. Je hebt daarvoor een determinatiesleutel nodig. determinatiesleutel Een determinatiesleutel is een soort vragenlijst. Door de vragen te beantwoorden, kom je uiteindelijk aan de weet om welke plant het gaat. Je kunt de vragen beantwoorden door goed naar de plant te kijken. Elke vraag gaat over een kenmerk van de plant. Bijvoorbeeld over de kleur van de bloem of de vorm van het blad. Na elke beantwoorde vraag is het aantal planten dat aan de beschrijving voldoet kleiner. Zo kom je stap voor stap bij de plant die je zoekt. Determineren is dus eigenlijk een soort speurtocht. De sleutel wijst je de weg. Vragen 1.11 a Wat betekent determineren? b Hoe determineer je? c Wat is een determinatiesleutel? Er zijn verschillende manieren waarop je planten kunt determineren. Je kunt planten determineren op bloemkleur of bladvorm, maar bijvoorbeeld ook op standplaats, bloembouw of op de manier waarop de bladnerven liggen. Tegenwoordig kun je zelfs met de computer planten determineren. 24 DETERMINEREN Figuur 1.18 Elk floraboek determineert op zijn eigen manier. 1.5 Afsluiting Planten zijn in te delen in groepen. Er zijn twee hoofdgroepen, namelijk houtachtige planten en kruidachtige planten. Houtachtige planten hebben vaak een stevige stam met takken die gemaakt zijn van hout. Tot de houtachtige planten behoren bomen, heesters en coniferen. Kruidachtige planten hebben een stengel die vaak groen is en makkelijk is door te snijden. Hieronder vallen eenjarige en tweejarige planten, vaste planten, bollen en knollen. De wetenschappelijke naam van een plantensoort bestaat uit een geslachtsnaam, soortaanduiding en een cultuurvariëteit (of cultivar). De geslachtsnaam schrijf je met een hoofdletter; de soortaanduiding met een kleine letter. De cultuurvariëteit schrijf je met een hoofdletter en zet je tussen enkelvoudige aanhalingstekens. Determineren is het opzoeken van de juiste naam van een plant. Determineren doe je aan de hand van de verschillende kenmerken van de plant. AFSLUITING 25 2 Zorg voor planten 26 ZORG VOOR PLANTEN Joyce werkt bij een plantenkweker. In figuur 2.1 zie je een bladzijde uit de agenda van Joyce. Figuur 2.1 ZORG VOOR PLANTEN 27 2.1 Hoe groeit een plant? Een plant bestaat uit een wortel, een stengel, blad en eventueel bloemen. Figuur 2.2 Een plant bestaat uit een wortel, een stengel, blad en eventueel bloemen. De wortels De plant staat met de wortels in de grond. De wortels nemen water en opgeloste voedingsstoffen op. Een andere taak van de wortels is om ervoor te zorgen dat de plant stevig vast staat. In de wortels worden ook stoffen opgeslagen die als reservevoedsel dienen. Vragen 2.1 a Welke vier onderdelen kun je herkennen bij een plant? b Welke drie taken hebben de wortels? vaatbundels De stengel Bij een gezonde plant zorgt de stengel voor de aanhechting van bladeren. Water en meststoffen gaan van de wortels door de stengel naar de bladeren. Dit transport gaat door buisjes die in de stengel zitten. Deze buisjes heten vaatbundels. Je kunt de stengel vergelijken met een geraamte. Het geraamte geeft de stevigheid aan het menselijk lichaam. Dat doet een stengel ook bij de plant. 28 HOE GROEIT EEN PLANT? Een stengel heeft dus de volgende functies: aanhechting van de bladeren; transportbaan voor water en voedingsstoffen; stevigheid voor de plant. stengellid Een stengel is geleed. Dit houdt in dat de stengel door dikkere delen, de knopen, in een aantal stukken wordt verdeeld. Zo n deel noem je een stengellid. Aan de knopen zitten een of meerdere bladeren. Waar de bladsteel aan de stengel zit, bevinden zich de knoppen. Dit zijn de okselknoppen. Aan het einde van de stengel zit een eindknop. Figuur 2.3 De onderdelen van een stengel Vragen 2.2 a Welke taken heeft de stengel? b Een stengel is geleed. Wat houdt dat in? c Waar bevindt zich de okselknop? De bladeren Een plant is als enig organisme in staat zijn eigen voeding te maken. Dit gebeurt in de bladeren. De voedingsstoffen die hiervoor nodig zijn, zitten in de grond. Andere functies van de bladeren zijn: het regelen van de ademhaling van de plant; verdamping van overtollig vocht; opvangen van zonlicht. HOE GROEIT EEN PLANT? 29 Bij de ademhaling en de verdamping spelen de huidmondjes in het blad een belangrijke rol. De bloem Bloemen spelen een rol bij de voortplanting van planten. Niet alle planten hebben bloemen. Je hebt ook groene planten. Tijdens de bloei maakt de plant zaden. Sommige planten verstoppen hun zaden in vruchten. De appel en de peer zijn hier voorbeelden van. Deze fruitsoorten hebben binnen in hun vrucht een klokhuis met daarin de zaden. Deze zaden kun je weer gebruiken om nieuwe planten te krijgen. Figuur 2.4 Gezonde planten volop in bloei Vragen 2.3 a Welke taken heeft het blad van een plant? b Wanneer maken planten zaden? 2.2 Groeifactoren Een plant heeft een aantal zaken nodig om te kunnen leven en te kunnen groeien. Als kweker moet je ervoor zorgen dat die zaken optimaal aanwezig zijn. Groeifactoren Groeifactoren zijn de factoren die een plant nodig heeft om te leven. Alle groeifactoren, of groeivoorwaarden werken samen. De groeivoorwaarden voor een plant zijn: licht; warmte; 30 GROEIFACTOREN lucht; water; grond; voeding. Figuur 2.5 Alle groeifactoren werken samen. Voeding is een van de groeifactoren. Vragen 2.4 a Omschrijf wat groeifactoren zijn. b Welke groeifactoren heeft de mens nodig? fotosynthese Licht De plant maakt zelf voeding. Dit proces heet fotosynthese. Tijdens de fotosynthese speelt (zon)licht, maar ook warmte een belangrijke rol. Zonder licht is er geen fotosynthese mogelijk. Een plant zou dan geen eigen voeding kunnen maken en uiteindelijk doodgaan. Vragen 2.5 a Het woord fotosynthese bestaat uit twee woorden foto en synthese. Zoek in een woordenboek de betekenis van beide woorden op. b Leg in eigen woorden het begrip fotosynthese uit. GROEIFACTOREN 31 Fotosynthese Fotosynthese is het proces waarbij de plant voedsel maakt met behulp van licht en het bladgroen dat in de bladeren zit. Figuur 2.6 Koolstofdioxide en water leveren onder invloed van zonlicht glucose en zuurstof. glucose Dat werkt als volgt. In de lucht zit koolstofdioxide. De plant neemt via de bladeren koolstofdioxide op. De wortels nemen water op. De koolstofdioxide en het water gaan naar de bladeren. In het groene blad worden beide stoffen omgezet in suiker, ofwel glucose. Glucose is de voeding waar de plant van groeit. Bij dit proces komt zuurstof vrij. De vrijkomende zuurstof is voor de plant een afvalproduct, maar de mens leeft ervan! De glucose wordt naar alle delen van de plant vervoerd en onder andere gebruikt voor de groei. De glucose die de plant niet direct gebruikt, slaat de plant op als reservevoedsel. Vragen 2.6 a Wat levert de fotosynthese uiteindelijk aan de plant? b Welke rol speelt licht bij fotosynthese? c Welke stoffen worden bij fotosynthese gebruikt? d Welke stoffen ontstaan bij fotosynthese? 32 GROEIFACTOREN optimale temperatuur Warmte Planten groeien bij een bepaalde temperatuur het beste. Welke temperatuur dat is, is afhankelijk van de plantensoort. Om deze reden groeien tomaten, paprika s en komkommers in Nederland in kassen. Aardappelen en granen kunnen gewoon in de buitenlucht worden geteeld en boerenkool ka
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks