Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Van de voorzitter. Van de penningmeester

Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 19 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NIEUWSBRIEF maart 2017 HUURDERSVERENIGING BODEGRAVEN Bodelolaan VR Bodegraven Tel: Website: (Voor op- en aanmerkingen
Transcript
NIEUWSBRIEF maart 2017 HUURDERSVERENIGING BODEGRAVEN Bodelolaan VR Bodegraven Tel: Website: (Voor op- en aanmerkingen houden we ons aanbevolen (opbouwende kritiek is altijd welkom.) Van de voorzitter Allereerst een oproep aan de ouderen onder ons, Is uw huis al ouderenproef? Uw huis is uw thuis, hier wilt u graag veilig en comfortabel wonen. Wist u dat 30% van de 65 plussers in Nederland tenminste een keer per jaar valt. Valpartijen zijn daarom nummer 1 van botbreuken bij ouderen. Door vroegtijdig uw huis te controleren op verbeterpunten en deze aan te pakken vermindert u het risico dat u blijvend letsel oploopt door een valpartij en kunt u door een goede aanpassingen in uw huis blijven wonen. Of u kunt er over na denken om over te stappen naar een Appartement. Zoals bekend hebben wij met enkele leden een cursus tot energiecoach gevolgd. Door middel van energieadviezen aan huis worden deze winter vele huishoudens in Bodegraven-Reeuwijk ondersteund bij het besparen op de energierekening. De insteek van de adviezen zijn om u de gelegenheid te bieden om samen met ons te kijken of er aanpassingen nodig zijn om uw energierekening lager te krijgen, waardoor u geld over gaat houden. In deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging en de stukken voor de jaarlijkse jaarvergadering. De jaarvergadering woensdag 15 maart zal zoals van ouds plaatsvinden in het Hofhuis Erasmushof 41 aanvang uur. Tijdens deze vergadering doet het bestuur verslag van wat er dit afgelopen jaar gerealiseerd is en wordt besproken wat er aankomend jaar op de rol staat. Aansluitend zal onze gastspreker dhr. Ron de Haas, directeur bestuurder van Mozaïek Wonen u informeren over ontwikkelingen binnen de woningmarkt. Na afloop van zijn inleiding is er gelegenheid vragen te stellen aan de heer de Haas. Spreekt ons werk u aan? Denk dan eens na over een actieve rol binnen het bestuur. We zijn zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen op zoek naar een aantal nieuwe mensen die ons bestuur bij belangrijke vergaderingen komen versterken. We bestaan namelijk niet alleen voor u maar ook door u! Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. U kunt zich tot de ledenvergadering aanmelden bij een van de huidige bestuursleden. Van de penningmeester Wij hebben u gevraagd het lidmaatschap a 8,00 euro over te maken op onze rekening. Helaas loopt dit nog niet lekker, daarom verzoek ik nu met klem aan diegene die nog niet betaald heeft, dit alsnog te doen voor de Algemene Jaarvergadering van 15 maart a.s. Ons rekeningnummer is NL02 INGB t.n.v. Huurdervereniging Bodegraven Vermeld s.v.p. uw naam en adres. Ik heb ook verschillende betalingen ontvangen, waarvan ik geen adres of naam kan achterhalen. Het zou dus kunnen zijn dat die mensen straks weer een aanmaning krijgen, terwijl ze al betaald hebben. Mocht dit gebeuren zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit aan mij door te geven. De HVB zoekt bestuursleden (m/v). Wie zoeken we? Gemotiveerde bestuursleden die zich inzetten voor de huurders. Wat verwachten we? We verwachten dat je contactpersoon bent tussen huurders en Mozaïek Wonen. We verwachten dat je je goed kunt uitdrukken in de Nederlandse taal. Dat je je inzet voor de huurders en bereid bent om tijd te investeren. Tevens zoeken we iemand die handig is met de computer en in ieder geval overweg kan met Facebook en Word. Hoe vaak? Om de ca. 5 weken is er een vergadering met het voltallige bestuur. Daarnaast hou je eens in de 6 weken spreekuur op kantoor voor de huurders. Verder zijn er momenten dat Facebook bijgewerkt moet worden en er is tijd nodig voor PR. Wat krijg je ervoor? Een gezellig team dat samen klaar staat voor de huurders. Daarnaast mogelijkheden om cursussen te volgen om je kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken. Heb je interesse in een bestuursfunctie bij de HVB of wil je meer informatie? Neem dan contact op met: Nettie Voordouw: Voorzitter Jan van der Born: Secretaris tel: Wim den Oudsten: Penningmeester tel: U kunt zich tot de ledenvergadering aanmelden bij een van de huidige bestuursleden. Gratis energieadvies aan huis Heeft u ook graag een lagere energierekening? Dat kan al met een aantal eenvoudige maatregelen. Een huishouden kan hiermee gemiddeld 200,- per jaar besparen. Meld u snel aan voor gratis advies aan huis! Energiecoaches voor huurders. Gemeente Bodegraven en de Huurdersvereniging Bodegraven start vanaf dit jaar een project met energiecoaches voor huurders. Energiecoaches zijn getrainde vrijwilligers die mensen gratis advies aan huis geven over energiebesparing. Energieadvies aan huis De energiecoach kan bij u thuis laten zien hoe u eenvoudig, zonder extra kosten, energie kunt besparen met allerlei handige en praktische tips in huis. Hij of zij maakt hiervoor met u een afspraak om langs te komen. Aan het eind van het bezoek, dat ongeveer een uur duurt, heeft u een inschatting hoeveel u kunt besparen en krijgt u alle tips op papier. Gebruikmaken van dit aanbod Wilt u gebruikmaken van dit aanbod? Mail dan uw naam, adres, postcode en telefoonnummer naar Telefonisch contact opnemen kan ook via W.J. den Oudsten tel: Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan De werkzaamheden van het afgelopen jaar zijn altijd lastig samenvatten. Er zijn veel activiteiten die over verschillende jaren doorlopen, adviezen die jaarlijks terugkeren, onderwerpen die heel technisch zijn etc. Toch zullen we proberen een beeld te geven van waar wij ons afgelopen jaar mee bezig gehouden hebben. Veel werk zit in het adviseren en overleggen met Mozaïek Wonen. De onderwerpen die alle huurders van MW aan gaan (dus ook de huurders in Gouda) worden besproken in de Koepel. De Koepel is de samenwerking van Beter Wonen Gouda en de Huurders Vereniging Bodegraven. De Koepel De fusie van Woonmaat met MW. De Woonmaat is een kleine corporatie uit Moordrecht. Mozaïek Wonen doet al jaren al het werk voor de Woonmaat. Een paar jaar geleden bleek dat de financiële positie van de Woonmaat in de toekomst er niet goed uit zag. Ze hebben een reddingsplan uitgevoerd en inmiddels is de Woonmaat weer redelijk gezond. Wel bleek toen dat er een heel groot project aan zat te komen: de herstructurering van de 50-er jaren wijk. Voor de Woonmaat is deze opgave te groot. Ze kunnen hier niet voldoende geld voor lenen. Ze hebben een partner nodig die groter is. Mozaïek Wonen is dan de meest voor de hand liggende partij omdat ze zoveel met elkaar te maken hebben. Met zo n opgave zijn er risico s. Krijgen de huurders van Mozaïek Wonen straks extra huurverhoging als het project duurder uitvalt? Nee. De Koepel heeft afgesproken met Mozaïek Wonen dat: De fusie geen negatieve effecten zal hebben voor de betaalbaarheid van het wonen in Gouda en Bodegraven, 2 Ten gevolge van de fusie geen verdere bezuinigingen op het gebied van onderhoud en/of duurzaamheid worden doorgevoerd. Eventuele financiële tegenvallers ten gevolge van de fusie niet bij de huurders in Gouda en Bodegraven zullen worden neer gelegd. De huurders in Bodegraven en Gouda zullen dus zo goed als niets merken van de fusie. Huurverhoging De corporaties mochten afgelopen jaar weer een inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening brengen. Dat wil zeggen dat ze een lage huurverhoging rekenen voor de laagste inkomens, een iets hogere voor mensen met een modaal inkomen en een extra hoge voor de mensen met een hoger inkomen. Onze ervaring is dat huurders met een inkomen van net boven modaal het vaak het moeilijkst hebben. Ze vallen bij diverse toeslagen buiten de boot en krijgen dan ook nog een extra huurverhoging. De Koepel maakt hier al jaren bezwaar tegen. MW is ons dit jaar een beetje tegemoet gekomen. Er is dit jaar geen extra huurverhoging geweest voor de huurders net boven modaal. Alleen de huurders die fors boven modaal verdienen hebben een hogere huurverhoging voor hun kiezen gehad. Binnenkort starten de onderhandelingen voor dit jaar weer. Tijdelijke verhuur De wetgeving m.b.t. huren is weer veranderd. Zo mag een corporatie nu onder voorwaarden woningen tijdelijke verhuren. Dat wil zeggen dat de huurder aan het eind van een vastgestelde termijn zijn huis moet verlaten en geen recht heeft op een andere huurwoning. De HVB is hier in het algemeen geen voorstander van. Het is vaak het vooruitschuiven van de problemen. In sommige gevallen kunnen we er wel mee instemmen: mensen die in een begeleid wonen traject zitten hebben vaak voor een bepaalde tijd een woning nodig voordat ze weer helemaal zelfstandig gaan wonen. Hierbij moet u denken aan psychiatrische patiënten, laatste kans huurders e.d. Deze mensen krijgen voor een bepaalde tijd een woning. In deze tijd kunnen ze bewijzen dat ze zich goed zelfstandig kunnen redden en geen overlast bezorgen. Als deze huurders zich niet aan de afspraken houden kan het contract makkelijk opgezegd worden en na de contractperiode komt de woning weer beschikbaar voor een nieuwe klant. Voor jonge starters vinden we het ook een optie. Bodegraafse jeugd die graag op zichzelf wil gaan wonen kan zo een woning krijgen voor een vaste periode. In deze tijd kunnen ze rustig kijken wat ze later willen en kunnen ze hier naar gaan zoeken. Algemene Huurvoorwaarden In het kader van de nieuwe wetgeving moesten ook de algemene huurvoorwaarden weer aangepast worden. Dat is altijd een goed moment om het gehele document weer eens tegen het licht te houden. We hebben diverse wijzigingen voorgesteld waarvan ook een deel overgenomen is door MW. Mijn Mozaïek Na een hele lange aanlooptijd heeft MW eindelijk een website gebouwd, waar de huurders veel zaken zelf kunnen regelen. De Koepel heeft zich actief bezig gehouden met de inhoudelijke kant van de website en het gebruiksgemak ervan. Serviceabonnement MW kent al lange tijd het serviceabonnement waarmee een huurder de kleine klusjes die een huurder zelf moet doen afkoopt. MW heeft deze werkzaamheden ondergebracht bij de aannemers die ook het overige kleine onderhoud doen. Hierdoor kon de prijs weer iets omlaag. Mutatiebeleid Hoe laat je een woning achter bij verhuizing, welke dingen kunnen worden overgedragen aan de nieuwe huurder, welke aanpassingen kunnen blijven zitten welke moeten hersteld worden. Deze zaken zijn al jaren onderwerp van discussie. Ook dit jaar is dit aan de orde geweest. De ene huurder moet alle verbeteringen die ze aangebracht hebben er bij verhuizing uit slopen en de ander kan alles laten zitten. Bij de ene woning worden wanden in sterke kleuren zonder bezwaar geaccepteerd en de anders moet de wanden gaan witten. Wij vinden dat er zo veel mogelijk duidelijkheidmoet komen wat welen wat niet kan. Dit onderwerp blijft voorlopig nog wel op de agenda. Onderhoudsbeleid MW heeft een paar jaar geleden ingesteld dat een aantal zaken niet automatisch meer vervangen worden, maar dat dit pas gebeurt als het werkelijk versleten is. Keukens en badkamers worden niet meer vervangen na een vast aantal jaren, maar als ze daadwerkelijk versleten zijn. 3 Dit levert MW een forse besparing op. Iets wat ook hard nodig was in de afgelopen moeilijke jaren, maar in sommige gevallen is er wel heel erg beknibbeld op het onderhoud. De Koepel houd de vinger aan de pols of deze werkwijze geen problemen geeft. Zonnepanelen In het kader van duurzaamheid pleit de Koepel er al jaren voor dat MW zonnepanelen gaat inzetten. Zij willen dat ook wel, maar er zijn verschillende juridische en administratieve hobbels die genomen meten worden. Zoals het er nu uitziet gaat MW op korte termijn beginnen met het aanbieden van zonnecellen. Studiedag hergebruik In het hele land staan kantoren en bedrijfsgebouwen leeg en dat terwijl er veel behoefte is aan woonruimte. De Koepel heeft elk jaar een studiedag over een actueel onderwerp. Dit jaar hebben we een aantal voorbeelden bekeken van kantoorpanden die verbouwd zijn tot woningen. Heel leerzaam om te zien wat de kansen zijn en wat de risico s. Bodegraven Woonvisie & Prestatieafspraken Op 14 maart zijn de Woonvisie en de Prestatieafspraken voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk getekend door de corporaties, de gemeente en de huurdersorganisaties. De HVB is zeer actief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document. Hierin worden de grote lijnen voor de woningbouw in de komende vijf jaar uitgezet en worden er concrete afspraken gemaakt voor het komende jaar. Tot ons grote genoegen gaat de woonvisie uit van een groei van het aantal woningen in het algemeen en van de sociale huurwoningen in het bijzonder. Iets waar de HVB al jaren voor pleit. Energiecoaches Een van de activiteiten die voortkomt uit de woonvisie is het aanstellen van Energiecoaches. Dit zijn bewoners die geschoold worden in energiebesparende maatregelen. Zijn gaan met deze adviezen langs bij andere bewoners, om hen te attenderen op eenvoudige mogelijkheden om de energierekening omlaag te krijgen. Maatregelen die goed zijn voor je portemonnee en het milieu. De HVB heeft zich actief ingezet bij de werving van de coaches en een aantal bestuursleden is zelf energiecoach geworden. Rijngaarde En ten slotte: eindelijk na lang wachten veel aandringen en lobbyen is in oktober eindelijk de eerste paal de grond ingegaan voor de nieuwbouw van Rijngaarde. Dit jaar nog worden daar 43 appartementen opgeleverd die geschikt zijn voor ouderen. Lustrum app. Complex Emma Het was zover, onze Emma bestond 5 jaar, en we besloten dat te combineren met een bewonersbijeenkomst. De bijeenkomst werd gepland dd. 21 jan. jl. in de fietsenstalling met een verrassing! Deze bestond naast de gebruikelijke aankleding, uit een versiering, gecreëerd door onze Hugo. Een prachtig decor als achtergrond, met daarvoor in artistieke vorm, antieke kruiken, rieten manden, twee rode antieke stoeltjes, etc. Ook de planten en struiken ontbraken niet, met als blikvanger een prachtig winterlandschap, geschilderd door Hugo. Het resultaat was verbluffend! Er was veel belangstelling, de mensen waren enthousiast, en Gerard (onze voorzitter) nam de gedane en lopende zaken door, wat hem applaus opleverde. Ook werden er nog enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet, wat zeer gewaardeerd werd. De happening werd besloten met heerlijke hapjes en drankjes, waarna er weer een einde kwam aan deze supergezellige bijeenkomst. Met een tot de volgende keer ging iedereen voldaan naar huis. Een bewoonster 4 Spreekuur Voor vragen of problemen kunt u bij ons langskomen of bellen tijdens ons spreekuur. U kunt ons vinden in ons kantoor op de Bodelolaan 20. Ons telefoonnummer is Elke maandagavond hebben wij er spreekuur van tot uur. Buiten het spreekuur kunt u bellen en op het antwoordapparaat uw boodschap inspreken. U wordt dan terug gebeld. De Huurdersvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, die de landelijke belangen behartigd van huurders. Voor al uw vragen en opmerkingen staan wij graag voor u klaar. Politiek debat over de huursector Handhaving van de verhuurderheffing in zijn huidige vorm kan niet op een Kamermeerderheid rekenen. Dat bleek tijdens het politieke debat, dat de Woonbond, brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gisteren hielden in Den Haag. Verkiezingsdebat Aedes, Woonbond en VNG. Debat tussen Kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Wouter Koolmees (D66). Martin van Rooijen (50PLUS), Albert de Vries (PvdA) en Roald van der Linden (VVD) luisteren mee. Het debat tussen politici van zeven politieke partijen bevestigde hiermee wat al eerder bleek uit de Stemwijzer (externe link) van ProDemos voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Een ruime meerderheid van de politiek wil van de verhuurderheffing af of haar in ieder geval omvormen tot een investeringsheffing. Alleen SGP en VVD willen de heffing behouden of zelfs verhogen (VVD). Wouter Koolmees van D66 zei op het debat dat hij de huidige heffing van 1,7 miljard euro wil handhaven. Eensgezind over verduurzaming Over de verduurzaming van de woningvoorraad is de politiek, van links tot rechts, het roerend eens. Die heeft hoge prioriteit. Alleen over de weg ernaartoe liepen de meningen uiteen. Een verbod op het verhuren van huizen met de slechtste energie labels ging de meerderheid van de aanwezige politici in ieder geval te ver. Inkomensgrens sociale sector omhoog Ook over de verhoging van de inkomensgrens voor de sociale huursector waren de meeste politici tamelijk eensgezind: die moet omhoog, al vond een aantal van hen verhoging naar anderhalf keer modaal ( ) wel erg rigoureus. Roald van der Linde (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zijn tegen verhoging. Vooral Van der Linde vindt de sociale sector nu al te groot en wil vol inzetten op de vrije sector, met huren tussen 700 en 1000 euro. Corporaties zouden wat hem betreft veel meer woningen moeten verkopen. Sadat Karabulut (SP) hield daarentegen een vurig pleidooi voor een grote sociale huursector, waarin ook middeninkomens terechtkunnen. We moeten de sociale volkshuisvesting in ere herstellen. Het behouden van gemengde wijken en buurten is van groot belang. Middensegment Het middensegment houdt de gemoederen de laatste tijd sterk bezig, zo bleek ook gisteren weer. Er is, met name in de grote steden, grote behoefte aan huurwoningen voor middeninkomens, alleen de bouw ervan komt maar moeizaam van de grond. Volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping is van de door het kabinet Rutte II beloofde doorstroming bitter weinig terechtgekomen. Er is door commerciële partijen nauwelijks gebouwd in het middensegment en de wachttijden voor sociale huurwoningen nemen alleen maar toe. Een corporatiedirecteur uit Limburg hield de politici voor dat ze niet alleen naar de grote steden moeten kijken. In Limburg is een zogenaamde middenhuur van 750 euro heel veel geld. Prioriteiten: betaalbaarheid en bouwen Aan het begin van het debat konden de politici in korte pitches hun belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren aangeven. Voor Roald van der Linde is dit een forse uitbreiding van de vrije huursector. Albert de Vries (PvdA), Sadat Karabulut (SP), Nevin Ozütok (GroenLinks), Wouter Koolmees (D66), Erik Ronnes (CDA) en Martin van Rooijen (50PLUS) willen daarentegen dat er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd, al vinden zij ook het middensegment van toenemend belang. Betaalbaarheid staat ook hoog op de agenda, waarbij de SP het verst gaat en de huren wil verlagen. De PvdA wil naar een stelsel van inkomenshuren, met maximale huurquotes en maatwerk. 5 Netwerkvergadering De volgende netwerkvergadering is op woensdag 19 april om 20:00 uur. We roepen met klem de commissieleden op om aanwezig te zijn! Zit u ook in een bewonerscommissie en wilt u met ons meedoen? We vergaderen in ons kantoor op Bodelolaan 20:00 uur. U kunt zich voor de bewonerscommissie aanmelden bij mevr. Voordouw of dhr. Den Oudsten. Enorme huurstijgingen door kabinetsbeleid Het huurbeleid van het huidige kabinet heeft gezorgd voor forse huurstijgingen in de sociale huursector. Gemiddeld stegen de huren met 15%. Dat betekent dat een sociale huurder inmiddels per jaar gemiddeld 816,- meer betaalt dan in De gemiddelde sociale huurprijs lag daarmee in 2016 op 525,- per maand. Steeds meer huurders kunnen de huur niet opbrengen De stijgende huren zorgen er ook voor dat steeds meer huurders niet rond kunnen komen. Het aantal huurders met een huurprijs die te hoog is voor hun inkomen is inmiddels gestegen naar 18,3% (huishoudens) in Dat komt neer op huishoudens. Verhuurderheffing grote boosdoener Om de verhuurderheffing te kunnen betalen hebben verhuurders vanaf 2013 veel hogere huurverhogingen kunnen doorvoeren. Voor het aantreden van Rutte II in 2012 lag de prijs voor een sociale huurwoning gemiddeld nog op 457,- per maand. Minder sociale huurwoningen Het aantal nieuw gebouwde woningen kelderde. Bouwden corporaties in 2010 nog bijna woningen, in 2015 waren dit er nog maar Tegelijkertijd zijn er wel veel sociale corporatiewoningen verdwenen door sloop, liberalisatie of verkoop. Tussen 2009 en 2015 zijn er sociale corporatiewoningen verdwenen. Breken met beleid van Blok De verhuurderheffing is een ramp gebleken
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks