Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw. Schoolstraat 10, 3920 Lommel. Microsoft Word PDF

Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 28 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw Schoolstraat 10, 3920 Lommel Microsoft Word 2000 Door Stefan Cruysberghs, 1999 Microsoft Word 2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Opstarten... 4 De
Transcript
Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw Schoolstraat 10, 3920 Lommel Microsoft Word 2000 Door Stefan Cruysberghs, 1999 Microsoft Word 2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Opstarten... 4 De werkbalk Opmaak... 6 Oefening De werkbalk Tabellen en Randen Oefening Spelling, grammatica en synoniemen Oefening Oefening De werkbalk standaard Oefening Oefening De werkbalk Tekenen Oefening AutoCorrectie De liniaal Kop- en voetteksten Het invoegen van figuren in de tekst Oefening Het invoegen van objecten in de tekst Knippen, kopiëren en plakken Oefening Zoeken en vervangen Oefening Invoegen van een symbool Herhalingsoefening Tenslotte Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 1 - Door Stefan Cruysberghs Augustus 1999 Microsoft Word 2000 Inleiding Tekstverwerking is ongetwijfeld een van de meest populaire computertoepassingen. Er zijn dan ook heel wat programma's op de markt; van een eenvoudige teksteditor zonder franjes tot en met gesofisticeerde programma's die al lang véél meer kunnen dan alleen maar tekstverwerken. Leraars schrijven hun lessen en cursussen tegenwoordig liever met een krachtige tekstverwerker. In bedrijven en overheidsinstellingen wordt steeds minder gebruikt gemaakt van ouderwetse, lawaaierige typmachines. Men kiest steeds meer, en terecht, voor gebruiksvriendelijke computerprogramma s om teksten in te typen en op te maken. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 2 - Het is toch goed even stil te staan bij de vraag : wat moet een modern tekstverwerkingsprogramma allemaal kunnen? Hieronder volgt een lijstje met een minimum aan eisen voor een tekstverwerker: Gebruik van meerdere lettertypes (fonts) in verschillende grootten en verschillende stijlen (onderstreept, vet, cursief, subscript en superscript) Links, rechts uitgevuld en gecentreerd weergeven van tekst Zoeken en vervangen van woorden Automatische paginanummering Gebruik van kop- en voetteksten Invoegen van illustraties, databases en spreadsheets Al of niet automatische spellingscontrole Al of niet automatisch afbreken van woorden Werken met kolommen en tabellen Invoegen van voetnoten en inhoudstabellen Knippen, kopiëren en plakken van blokken tekst Inspringen van alinea's Gebruik van kaders en andere grafische elementen WYSIWYG tonen van het opgemaakte document (What You See Is What You Get) Berekeningen in de tekst Afdrukken van meerdere exemplaren, eventueel gesorteerd. De eerste tekstverwerkers waren relatief eenvoudige programma's. De gebruikers eisten echter steeds meer mogelijkheden. Een moderne tekstverwerker puilt tegenwoordig uit van de vele verschillende mogelijkheden en lijkt steeds meer op een DTP (=Desktop Publishing) pakket. Voor onze lessen tekstverwerking maken we gebruik van Word 2000 voor Windows 95/98/NT/2000, een gesofisticeerde tekstverwerker met fantastisch veel mogelijkheden. Toch is het geen moeilijk programma. De wat moeilijkere functies zitten niet in de weg. Je kan het jezelf zo moeilijk of zo eenvoudig maken als je wilt. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 3 - Opstarten We kunnen het programma opstarten door in het Startmenu op het Word 2000 pictogram te klikken. Word 97, de vorige versie van deze tekstverwerker, heeft volgend pictogram. Helemaal bovenaan in de titelbalk zien we de naam van het programma en de naam van het document dat actief is. Omdat we het document nog geen naam hebben gegeven staat hier voorlopig nog: Document 1. Onder de titelbalk bevindt zich het menu zoals we dat van meeste Windows toepassingen kennen. We vinden er alle functies in terug die we nodig hebben om tekst te bewerken, illustraties in te voegen, lettertypes en stijlen te kiezen enz... De meest gebruikte functies zien we ook terug als knop in een van de werkbalken (toolbars) onder het menu of zelfs onder aan het scherm. Word 2000 kent ongeveer 15 standaard werkbalken en als deze nog onvoldoende zijn, kan je zelf een werkbalk bijmaken. Alle werkbalken kan je verplaatsen of laten verdwijnen Wanneer je rechts op een werkbalk klikt, verschijnt er automatisch een menu met de beschikbare werkbalken. Op deze manier kan je ze allemaal aan- en afzetten. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 4 - Tip : Zorg ervoor dat er niet teveel werkbalken actief zijn en plaats geen werkbalken aan de linker- of rechterkant van je pagina. Met minder werkbalken kan je meer van je pagina zien en dit bevordert het overzicht dat je hebt over je document. Onder de werkbalken en links van je werkblad bevindt zich de liniaal. Hierin kunnen we tabstops, marges en inspringmarges instellen. Rechts en onderaan het scherm zien we schuifbalken (sliderbars). We kunnen ons snel door de tekst verplaatsen door het schuifknopje in de schuifbalk te verslepen (linkermuistoets inhouden) of door op de pijltjes te klikken of door in de balk te klikken boven of onder het schuifknopje. De knopjes links onderaan op de schuifbalk kan je gebruiken om je weergave te veranderen. Je kan kiezen tussen Normale weergave, Web-layout, Paginaweergave en Overzichtsweergave. Meestal werken we met Paginaweergave. Helemaal onder aan het scherm zien we tenslotte de statusbalk. Hier kan je onder andere aflezen op welke bladzijde van het document je aan het werken bent, op welke regel en in welke kolom, of de NUMLOCK- of CAPSLOCK-toets aanstaat, of je de INSERT-mode aan hebt staan enz... Word meldt hierin ook de vorderingen bij het bewaren van de tekst. Wanneer je links onderaan op de statusbalk klikt kan je instellen naar welke blz, kolom, tekening,... je wil springen. Eerst sommen we nog even een paar sneltoetsen op om de cursor snel doorheen de tekst te kunnen verplaatsen : Control + : naar begin volgende woord Control + : naar begin vorige woord Page Up : scherm omhoog Page Down : scherm omlaag Control + Page Up : naar begin scherm Control + Page Down : naar einde scherm Home : naar begin regel End : naar einde regel Control + Home : naar begin document Control + End : naar einde document Functietoets F5 : ga naar in te geven paginanummer Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 5 - De werkbalk Opmaak In de werkbalk opmaak zitten de meestgebruikte functies i.v.m. de opmaak van een document. Door te klikken op deze keuzelijst (combobox) kunnen we kiezen voor een bepaald opmaakprofiel. Opmaakprofielen kunnen we ook zelf aanmaken. Een opmaakprofiel is eigenlijk een verzameling van verschillende opmaakstijlen. Deze opmaakstijlen kan je ook allemaal apart instellen met de volgende functies in deze werkbalk. Hier kunnen we het lettertype en de lettergrootte instellen. We kunnen in één document meerdere lettertypes gebruiken. De TrueType lettertypes zijn ongetwijfeld de beste. TrueType lettertypes kunnen we ook traploos veranderen van grootte. Dit willen zeggen dat je niet alleen de waardes uit de lijst kan aanklikken, maar ook zelf een grootte kan intypen. B staat voor BOLD (vetgedrukt), I staat voor ITALIC (cursief) en U staat voor Underlined (onderstreept). Je kan de verschillende stijlen met elkaar combineren. We kunnen deze knoppen aanklikken voordat we de tekst typen of, en dat is gebruikelijker, achteraf de gewenste tekst selecteren en dan de gewenste opmaakknop aanklikken. We kunnen regels of alinea's: links uitlijnen rechts uitlijnen centreren of uitvullen. Uitvullen betekent dat we de alinea of de geselecteerde tekst zowel links als rechts tegen de ingestelde marges willen uitlijnen. Dit zie je veel bij kranten en tijdschriften. Een alinea zijn alle regels tot aan een harde return. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 6 - Met Opmaak Lettertype kan je nog meer keuzes maken i.v.m. de opmaak van je tekst; lettertype, lettergrootte, type van onderstreping, kleur en effecten. Punten : Hier typ of selecteer je een lettergrootte in punten. Welke grootten beschikbaar zijn, hangt af van het type printer en het geselecteerde lettertype. Onderstrepen Enkel : Hiermee worden alle tekens, inclusief de spaties tussen woorden, onderstreept met een enkele lijn. Alleen woorden : Hiermee worden alleen woorden onderstreept en niet de spaties tussen de woorden. Dubbel : Hiermee worden alle tekens, inclusief de spaties tussen woorden, onderstreept met een dubbele lijn. Gestippeld : Hiermee worden alle tekens, inclusief de spaties tussen woorden, onderstreept met een stippellijn. Dik, Streepje, Stip-streepje, Stip-Stip-Streepje, Golf Effecten : Hiermee kan je een of meerdere effecten kiezen. Doorhalen : Hiermee plaats je een streep door de geselecteerde tekst. Superscript : Tekens worden boven de tekstregel geplaatst. Subscript : Tekens worden onder de tekstregel geplaatst Verborgen tekst : Hiermee verberg je tekst die je niet wil weergeven of afdrukken, zoals opmerkingen en commentaar. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 7 - KLEIN KAPITAAL : Hiermee geef je kleine letters weer als verkleinde hoofdletters. De optie Klein kapitaal is niet van invloed op cijfers, leestekens, niet-alfabetische tekens of hoofdletters. HOOFDLETTERS : Hiermee geef je kleine letters weer als hoofdletters. Shaduw : Hiermee krijgen de letters een soort schaduw. : Hierdoor worden enkel de omtreklijnen van de letters getoond. Met de tab Afstand en positie definieer je de instellingen voor de verticale positie van tekens, voor de afstand tussen tekens en voor relatieve tekengrootten. Tekenafstand : Hiermee geef je aan hoeveel witruimte tussen tekens moet worden aangebracht. Met laat je toe een aangepaste tekenafstand instellen. Standaard : Er wordt geen extra witruimte toegevoegd. Verbreed : Aan de rechterzijde van de geselecteerde tekens wordt witruimte toegevoegd. Het maximum is 14 punten. V e r b r e e d Versmald : Aan de rechterzijde van de geselecteerde tekens wordt witruimte verwijderd. Het minimum is 1,75 punten. Versmald Positie : Hiermee kan je de positie van tekens ten opzichte van de grondlijn bepalen. De grondlijn is een denkbeeldige horizontale lijn direct onder een tekstregel. Je kan de gewenste positie precies opgeven door een getal in het vak Met te typen. Met het tabblad Animatie kan je nog allerlei effecten aan je teksten geven, maar dit heeft enkel effect op het scherm en niet op je afdrukken van de printer. Soms gebruiken we genummerde lijsten in onze documenten. Door de tekst die genummerd moet worden te selecteren en op deze knop te klikken worden de alinea's automatisch genummerd. Met het menpunt Opmaak Opsommingstekens en nummering kunnen we voor de nummering kiezen uit verschillende mogelijkheden. Lijsten hoeven niet persé genummerd te worden. We kunnen ook zogenaamde bullets of opsommingstekens gebruiken. We kunnen hiervoor kiezen uit een grote variëteit tekentjes van de lettertypes SYMBOL, WINGDINGS of andere. Door de alinea's te selecteren en op deze icoon te klikken wordt de lijst voorzien van de gekozen opsommingstekens. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 8 - Het instellen van de soort nummering of van de opsommingstekens gebeurt via Opmaak Opsommingstekens en nummering. Met Wijzigen kan je de opsommingstekens wijzigen voor wat betreft het type teken, het lettertype en de plaats van het teken, de inspringing na het opsommingsteken en de tekst ervoor en erachter. Met Verwijderen verwijder je de opsommingstekens uit de geselecteerde tekst. Wanneer je de opsommingstekens weer wilt toevoegen, gebruik je de knop Opsommingstekens op de werkbalk Opmaak. Wanneer je het knopje Hangend inspringen aanzet zal de eerste regel links uitgelijnd worden. De rest van de alinea springt in ten opzichte van de eerste regel. Er bestaan lettertypes die alleen maar bestaan uit verschillende symbolen waaronder zeker enige die wel in jou smaak zullen vallen. Enkele bekende zijn - Symbol - Wingdings - Zapf Dingbats - Lucida Icons Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 9 - Oefening 1 Typ eerst onderstaande tekst over en pas daarna de tekststijl aan. Je selecteert het stukje tekst dat je wil opmaken door de muiscursor aan het begin van het tekstgedeelte te plaatsen en met ingedrukte linkermuisknop de cursor te slepen tot aan het einde van het tekstgedeelte. Klik vervolgens op een van de opmaakknoppen. STONEHENGE STONEHENGE (letterlijk : steenkringen) ligt 230 km van Londen, Groot Brittanië. Het is een indrukwekkend monument en een der merkwaardigdste overblijfselen uit de prehistorie in Engeland. De astronoom en wiskundige Hawkins kwam na grondige studie tot het besluit dat dit 5000 jaar oude monument een zonne- en maanobservatorium was. De ingewijden konden er zons- en maansverduisteringen, in die tijd de boden van komend onheil, voorspellen. Het cirkelvormige complex bestond oorspronkelijk uit 30 steenblikken verbonden met dwarsbalken. De 6 meter hoge rechtopstaande stenen wegen elk tussen 30 en 50 ton. Sommige werden over een afstand van 130 km aangevoerd. Plaats : Stonehenge, Groot Brittanië Ouderdom : 3000 v. Chr. Hoogte : 6 meter We bewaren de oefening door in het menu onder Bestand te kiezen voor Opslaan als... We geven deze oefening de originele naam Stonehenge.DOC en wanneer het venster met eigenschappen verschijnt typ je bij de Titel Stonehenge en bij de Auteur je eigen naam. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 10 - Door te klikken op deze knop wordt de alinea één tabstop naar links verplaatst, dit kan natuurlijk alleen als we ze eerder hebben laten inspringen. Het naar rechts laten inspringen van een alinea gebeurt door op deze knop te klikken. De alinea springt dan één tabstop naar rechts. Vermijd het overvloedig gebruik van tabs en gebruik zeker geen spaties om tekst op te schuiven. Tip : Gebruik daar waar mogelijk de knop Inspringing vergroten en vermijdt het gebruik van de tab-toets. Gebruik eventueel de mogelijkheden hangend inspringen Met de twee laatste knoppen kan je de kleur van de letters en de achtergrondkleur instellen. Wanneer je op het pijltje klikt krijg je een kleurenpallet en als je gewoon een van deze knoppen klikt dan wordt de geselecteerde kleur gebruikt. De werkbalk Tabellen en Randen Via deze knoppen en keuzelijsten kan je de dikte van lijn bepalen, de plaats, de arcering, de kleur,. Je kan bv. ook een kader maken met aan de bovenkant een dubbele lijn of aan de zijkanten geen lijntjes,... Deze functies kan je ook gebruiken bij het opmaken van tabellen. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 11 - Oefening 2 We kunnen deze functies meteen toepassen op onze vorige oefening. Laad deze oefening terug in met Bestand Openen een verander de opmaak. STONEHENGE STONEHENGE (letterlijk : steenkringen) ligt 230 km van Londen, Groot Brittanië. Het is een indrukwekkend monument en een der merkwaardigdste overblijfselen uit de prehistorie in Engeland. De astronoom en wiskundige Hawkins kwam na grondige studie tot het besluit dat dit 5000 jaar oude monument een zonne- en maanobservatorium was. De ingewijden konden er zons- en maansverduisteringen, in die tijd de boden van komend onheil, voorspellen. Het cirkelvormige complex bestond oorspronkelijk uit 30 steenblikken verbonden met dwarsbalken. De 6 meter hoge rechtopstaande stenen wegen elk tussen 30 en 50 ton. Sommige werden over een afstand van 130 km aangevoerd. Plaats : Stonehenge, Groot Brittanië Ouderdom : 3000 v. Chr. Hoogte : 6 meter Spelling, grammatica en synoniemen Oefening 3 Typ onderstaande tekst met fouten over De microscoop Een microscop is een toestel om kleine dingen te bekijken. Het woord microscoop is afgeleid van het griekse woord micros dat klein betekent, en scopein dat kijken betekent. Alle micoscopen hebben één ding gemeeen : ze bevateen één of meer lenzen. Een lens bestaat uir een doorzichtige stof van een bepaalde vorm die de lichtstralen buigt die erdoor gaaan. De meeste lenzen bestaan uit gals, maar men kan ook lenzen maken van water, olie of helder plastic. Als we de oefentekst hebben ingetypt en de verschillende stijlkenmerken hebben aangebracht is het tijd voor een kleine spellingscontrole. We klikken hiervoor op de spellings-knop in de werkbalk Standaard of we klikken in het menu Extra op Spelling en grammatica-controle. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 12 - Tijdens de spellingscontrole laat Word zien welke woorden hij niet kent. Eventueel stelt hij een alternatief voor. We kunnen kiezen voor Wijzigen, Negeren, Toevoegen, Alles Negeren, Alles Wijzigen, Laatste ongedaan maken of Annuleren. Ook grammatica-fouten zoals dt-fouten zal Word verbeteren. Natuurlijk kan Word niet alle zinnen ontleden en zelf opletten blijft dus nog altijd de boodschap. Een woord dat Word niet kent kunnen we door te klikken op de knop Toevoegen opnemen in de Custom Dictionary, dat is een apart woordenboek voor de gebruiker van de tekstverwerker. Vele woorden zoals bijvoorbeeld micros en scopein zal Word niet herkennen, we kiezen dan voor Negeren tenzij we denken het woord dikwijls te zullen gebruiken. Dan nemen we het op in de Custom Dictionary. Zien we dat een woord fout is dan zijn er twee mogelijkheden: Als Word het juiste alternatief voorstelt dan klikken we op wijzigen. Als Word geen goed alternatief heeft dan kunnen we op het regeltje waar Word het woord afbeeldt het juiste woord intypen correctie uitvoeren. Tip : Nadat je document helemaal af is, controleer dan altijd de spelling en de grammatica. Teksten met zelfs een prachtige opmaak maar met typ- of spellingsfouten worden altijd slecht beoordeeld. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 13 - Als we merken dat we in onze tekst teveel dezelfde woorden gebruiken of we willen een geleerder synoniem voor een bepaald woord dan kunnen we dit zoeken door in het menu Extra Taal Synoniemenlijst te klikken. Let wel op dat het synoniem dezelfde betekenis heeft. Oefening 4 Vervang onderstaande woordjes in de tekst over de microscoop door een beter synoniem: toestel, kijken, doorzichtige Onze tekst ziet er na de spellingscontrole en na de vervanging van enkele woorden als volgt uit. De microscoop Een microscoop is een instrument om kleine dingen te observeren. Het woord microscoop is afgeleid van het Griekse woord micros dat klein betekent, en scopein dat kijken betekent. Alle microscopen hebben één ding gemeen : ze bevatten één of meer lenzen. Een lens bestaat uit een doorschijnende stof van een bepaalde vorm die de lichtstralen buigt die erdoor gaan. De meeste lenzen bestaan uit glas, maar men kan ook lenzen maken van water, olie of helder plastic. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 14 - De werkbalk standaard De eerste knop gebruiken we om een nieuw document te beginnen. Het document is gebaseerd op de normale sjabloon. We kunnen in Word overigens met meerdere documenten tegelijkertijd werken. Om van document te wisselen klikken we op Venster in het afrolmenu en kiezen daar een van de geopende documenten. Als we in dit afrolmenu kiezen voor Alle vensters dan worden alle geopende documenten tegelijkertijd weergegeven op het scherm. Met een klik op deze knop kunnen we een bestaand document of een bestaand sjabloon openen. In het dialoogvenster dat op het scherm komt kunnen we van subdirectory en diskettestation veranderen. Een sjabloon is een standaard document dat voorzien is van bepaalde stijlkenmerken (lettertype, lay-out, frames enz...) We gebruiken sjablonen bijvoorbeeld om standaard brieven of formulieren af te drukken. Tijdens het werk vergeten we al eens om tussentijds ons document op te slaan, met een klik op deze icoon wordt het document op de harde schijf bewaard onder de huidige naam. Het is overigens ook mogelijk Word opdracht te geven om de zoveel minuten het document op te slaan. Kijk hiervoor in het afrolmenu onder : Extra Opties Opslaan. Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw - Blz 15 - Door op deze icoon te klikken kan je het document waar je aan werkt afdrukken. Opgelet: het ganse document wordt uitgeprint! Om bepaalde instellingen te doen m.b.t. het uitprinten kun je beter kiezen voor Bestand Afdrukken. Bij Afdrukken selecteer je wat je precies wilt afdrukken: Document : Het document wordt afgedrukt. Samenvattingsinfo : Alleen de samenvattings-informatie wordt afgedrukt. Verder
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks