Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Voor problemen met leren en/of gedrag Nieuwsbrief 10, jaargang 3, 12 maart PDF

Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Voor problemen met leren en/of gedrag Nieuwsbrief 10, jaargang 3, 12 maart Een nieuwsbrief voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij opvoeding en onderwijs, zowel zakelijk als privé.
Transcript
Voor problemen met leren en/of gedrag Nieuwsbrief 10, jaargang 3, 12 maart Een nieuwsbrief voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij opvoeding en onderwijs, zowel zakelijk als privé. Tiende nieuwsbrief, jaargang 3. Het thema van deze nieuwsbrief is opnieuw: Hoogsensitiviteit. In deze nieuwsbrief zal ik dit thema nogmaals bespreken en me dan vooral richten op de leerling in de klas. Hierbij zullen de ouders hun kind echter zeker ook goed herkennen en zich nog beter leren verplaatsen in de eventuele problemen die hun kind met HSK in de klas kan ondervinden. HSP is de afkorting voor High Sensitive Personality of in het Nederlands Hoog Sensitief Persoon. Een HSP is eigenlijk heel speciaal. Deze mensen hebben hun eigen kijk op dingen, zijn vaak zeer creatief en kunnen met oplossingen komen waar een ander nooit op zou komen. Maar eerst wat praktische informatie over mijn praktijk: Hartelijk gefeliciteerd: Sanne 13 jaar Ian 17 jaar Isa 11 jaar Luc 17 jaar Ramon 11 jaar Nick 13 jaar Tessa 11 jaar Veel plezier allemaal. Maak er maar een leuke en onvergetelijke dag van. Vanaf week werk ik in mijn praktijk met twee leerlingen met WordSpeed. Beide leerlingen en ook de ouders zijn erg tevreden en enthousiast. Samen hebben we afgesproken om het een maand te proberen en dit dan uitgebreid te evalueren. Met WordSpeed bied ik als FRIDY REMEDIAL TEACHING nu dus de nieuwste leerlingzorg lezen op maat aan, gemaakt door psychologen en orthopedagogen, waarbij ook dagelijks thuis wordt geoefend. Binnenkort wordt WordSpeed uitgebreid met begrijpend lezen en rekenen. Ik, als remedial teacher, die mijn twee proefleerlingen zo enthousiast zie oefenen en wiens resultaten ik nu al, na twee weken, zie stijgen, kan niet wachten op deze uitbreiding!! Cursus KOM MAAR OP, IK BEN TOP! Op donderdag 30 maart 2017 van 16:00 uur tot 17:00 uur start in mijn praktijk een nieuwe sociaal-emotionele/assertiviteitstraining voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. Hierin leer ik de kinderen in een klein groepje in tien lessen om op een goede, verantwoorde manier beter voor zichzelf op te komen. Neem contact met me op voor meer info en aanmelding via onderstaand mailadres alsjeblieft. Cursus OP WEG NAAR SNEL LEREN IS LEUK LEREN. Erg geschikt voor leerlingen in groep 8 om verantwoord de overstap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken. De cursisten leren in een klein groepje in drie keer een uur o.a. hoe ze een agenda moeten gebruiken en bijhouden, focuslezen, mindmappen, sleutelwoorden herkennen, snel-le pictogrammen maken en ook hoe ze het beste woordjes en begrippen kunnen leren. Neem contact met me voor meer info en aanmelding via onderstaand mailadres alsjeblieft. De eerste cursus start op woensdag 22 maart 2017 van 18:00 uur tot 19:00 uur. Hoogsensitiviteit in de klas. In mijn vorige nieuwsbrief ging ik ook in op hoogsensitiviteit en liet ik je een ingezonden brief van een ouder lezen die zelf een HSP is en ook een dochter heeft die hoogsensitief is. Beiden hebben zij ook beelddenkkwaliteiten. Hier kreeg ik diverse reacties op. Ook een verzoek om samen eens om de tafel te gaan zitten om eens te kunnen praten over HSP. Natuurlijk sta ik daarvoor open en dit wordt ook in maart gerealiseerd. In een gesprek op een basisschool sprak ik ook een leerkracht die recent heeft ontdekt uit o.a. achtergrondinformatie wat aan haar door mij was verstrekt, omdat zij een leerling met HSK en BD (beelddenkkwaliteiten) in haar klas heeft dat ook zij en tevens haar dochter veel kenmerken hiervan hebben. Na het lezen van enkele goede boeken en achtergrondinformatie laat deze leerkracht dit nu gericht onderzoeken. In vrijwel iedere klas zitten één of meer hoogsensitieve kinderen. Toch worden zij over het algemeen niet als zodanig herkend. Uit onderzoek blijkt dat er een kans is van slechts 11 % dat bij gedrag van een kind in de klas wordt gedacht aan hooggevoeligheid. In mijn praktijk werden twee leerlingen aangemeld, waarbij de leerkrachten het vermoeden hadden dat hun leerling dyslectisch was, terwijl ik aantoonde dat er sprake was van hoogsensitiviteit en tevens beelddenkkwaliteiten. In de klas worden deze kinderen vaak gezien als verlegen (het stille type of hoogsensitief; de ideale leerling) of lastig of hoogstimulatief (het drukke type). Inmiddels is hooggevoeligheid al lang geen onbekende term meer binnen het onderwijs. Enkele scholen doen er actief iets mee. De meeste scholen hebben weliswaar van het begrip gehoord, maar nemen voorlopig nog een wat afwachtende houding aan. Soms vanuit argwaan ( Het zoveelste label? ), soms vanuit onwetendheid ( Veel te zweverig ), soms onterecht vanuit verwerping ( Niet wetenschappelijk bewezen en het staat niet in de DSM V ). Meestal echter omdat ze wel iets willen doen als ze maar wisten wat!! Hooggevoelig of hoogsensitief is een karaktereigenschap en kan dus niet worden getest. Het is dus ook geen stoornis, zoals bijvoorbeeld ADHD wél is. Ouders kunnen echter wel zeer voor het blok worden gezet wanneer een school hun kind alleen extra begeleiding wil geven bij een officiële diagnose hooggevoeligheid of verklaring hooggevoeligheid. Een dergelijke diagnose of verklaring bestaat niet, dus waar moeten ouders die dan vandaan halen? Hooggevoeligheid is echter ook niet vaag en zweverig! Het is duidelijk omschreven en een goed te herkennen eigenschap. Hoogsensitiviteit heeft ook geen enkele link met paranormale vermogens. Er bestaan twee verschillende vormen van hoogsensitieve kinderen in de klas: - het hoogsensitieve kind - het hoogstimulatieve kind Het ene gevoelige kind is het andere niet. Een hoogstimulatief kind gaat anders met zijn gevoeligheid om dan een hoogsensitief kind. De aard van hun gevoeligheid verschilt. En als de aard verschilt, verschilt ook de begeleiding die deze kinderen nodig hebben. hoogsensitief is relatief snel moe is bedachtzaam is verfijnd gevoelig is grondig en nauwgezet is behoedzaam is plichtsgetrouw en gewetensvol hoogstimulatief heeft veel energie is beïnvloedbaar is emotioneel gevoelig is veranderlijk, wil snel weer verder is beweeglijk voelt zich snel bekneld door plicht, kiest voor veiligheid is voorzichtig houdt niet van sport, vanwege het lichamelijke contact, de competitie en de inspanning luistert zoekt naar goede sfeer en harmonie is gericht op andere mensen, op samenwerking en verdraagzaamheid door moeten en wil daar dan uitbreken wil het hoogsthaalbare is onderzoekend houdt van sport, vanwege de competitie en de inspanning geeft weerstand kan opstandig en tegendraads zijn is gericht op het ontwikkelen van zichzelf Hoogsensitief. Hoogsensitieve kinderen hebben de neiging veel op te merken in hun omgeving en diep te reflecteren alvorens te handelen. Vaak krijgen ze zoveel informatie te verwerken in een bepaalde situatie of tussen andere mensen, dat ze tijd nemen en afstand houden om die informatie te verwerken, voordat ze tot een bepaalde actie overgaan. Zodra ze dus vanuit hun gevoeligheid contact leggen met de wereld om hen heen, treedt er een remming van gedrag op. Kenmerkend voor een hoogsensitieve leerling: valt nauwelijks op in de klas is rustig werkt (soms iets te) netjes en nauwkeurig zou meer om hulp mogen vragen krijgt liever geen beurt doet wat er gevraagd wordt kan goed uitleggen en verwoorden zal niet gauw uit zichzelf iets vertellen kan meer dan hij of zij denkt voelt zich snel geplaagd of gepest doet op het schoolplein niet snel mee met wilde of drukke spelletjes huilt soms iets te snel Hoogstimulatief. Hoogstimulatieve kinderen hebben de neiging veel op te merken in hun omgeving en daar vervolgens op af te gaan. Wat ze waarnemen prikkelt hun nieuwsgierigheid, waardoor ze in beweging komen. Dat kan betekenen dat ze fysiek in actie willen komen, dus lopen, rennen, ravotten, praten, roepen, schreeuwen, dansen, springen, zingen, etc. Het kan ook zijn dat ze voornamelijk in hun denken geprikkeld raken en erg onrustig gaan denken, druk worden in hun hoofd of creatieve ideeën krijgen die ze meestal direct willen uitvoeren. Zodra ze dus vanuit hun gevoeligheid contact leggen met de wereld om hen heen, treedt er een activering van gedrag op. Zij hebben dus stimulansen nodig om zichzelf te kunnen zijn. Bij een te veel of te weinig aan stimulansen kunnen zij echter uit balans raken en probleemgedrag gaan vertonen. Kenmerkend voor een hoogstimulatieve leerling: is aanwezig in de klas heeft vaak meer aandacht nodig dan gegeven kan worden of dan wenselijk is is wisselend emotioneel: dan weer boos, dan weer blij, of verontwaardigd, of uitgelaten wil graag en vaak iets zeggen en vertellen probeert regels uit is beweeglijk, kan moeilijk stilzitten overschat zichzelf wel eens zou wat netter en geconcentreerder mogen werken vindt het erg leuk als er eens iets anders in de les wordt gedaan dan taal en rekenen houdt van speelkwartier en gym kan luidruchtig zijn Begeleiding bij een combinatie van hoogbegaafdheid en gevoeligheid vraagt om bevestiging van het gevoelige deel en om voldoende uitdaging van het hoogbegaafde deel. Testen en toetsen. We leven in een tijd van meten is weten, daar ontkomen ook kinderen die hooggevoelig zijn niet aan. Bij sommige ervan, zoals de AVI-test, is het tijdsaspect een belangrijke factor. Andere, zoals de NIO en de CITO, testen vooral op kennis. Hoewel het maken van een toets is een vaardigheid op zich. Je kunt als kind zoveel weten, als je niet goed in staat bent om via een toets te laten zien wat je allemaal weet, dan werkt dat tegen je. Ik vraag mezelf dan ook wel eens af: meet een toets wat een kind weet of meet een toets wat een kind in staat is om op dat moment te reproduceren? Veel gevoelige kinderen hebben moeite met testen en toetsen. Meestal vallen de resultaten lager uit dan wordt verwacht én de resultaten zijn steeds erg wisselend. Gevoeligheid kenmerkt zich door reflectief gedrag, wat betekent dat een kind veel nadenkt, voordat hij iets doet. Het zet min of meer een rem op wat het kind doet. Zo n kind begint ook al wat meer gespannen aan een toets en is daardoor ook extra ontvankelijk voor indrukken. Geluiden kunnen afleiden en de concentratie verstoren, maar ook een te warme of te koude omgeving, geuren, een onbekende plek (bijvoorbeeld de AVI-test moeten doen in een ruimte waar het kind nog nooit geweest is). Gevoelige kinderen willen het graag goed doen. Nog niet eens zozeer voor zichzelf, maar ze willen graag een goede indruk maken. Op de ouders, maar ook op de leerkracht. Dat maakt de druk om te presteren hoog. Daarnaast hebben gevoelige kinderen met beelddenkkwaliteiten ook nog vaak moeite met tijdsdruk. Ze blokkeren, krijgen een black-out. Waar eerder nog beelden van antwoorden in hun hoofd zaten, is het daar nu ineens leeg of zo rommelig, chaotisch en druk dat ze de juiste antwoorden er niet meer kunnen vinden. Beelddenkers zijn ook vooral gericht op verbanden en contexten. Feiten kunnen ze minder goed onthouden, omdat deze hen niet zoveel zeggen. In toetsen wordt echter vooral vaak naar feiten gevraagd en dan lijkt het alsof het kind weinig weet of niet geleerd heeft. Maar vraag hem of haar dan maar eens naar het verhaal rondom de feiten en hij of zij blijkt meer te weten dan je dacht. Leren is meer dan alleen presteren!! Kijk als leerkracht of docent niet alleen naar de punten van je leerling, maar ga af op de indruk die jij hebt van het kind. Hoe weet hij of zij zich te verwoorden? Wat laat hij of zij zien aan kennis als hij of zij niet de druk van een toets ervaart? Hoe is zijn of haar inzet? Waarin groeit hij of zij en waarin zie je duidelijk ontwikkeling? Moedig je leerling aan in het leren en hebt minder waarde aan het presteren. Onderschat zijn of haar niveau ook weer niet te snel. Zie wie hij of zij is en wat hij of zij kan alsjeblieft!! Hoogsensitieve volwassenen: je handelt gewetensvol je reageert sterk op geuren en geluiden je weet of voelt vaak wat je nodig hebt je voelt de sfeer in een groep goed aan je houdt van harmonie in je jezelf en om je heen je trekt jezelf regelmatig terug je voelt stemmingen van anderen aan je bent graag behulpzaam in de natuur laad je jezelf weer op je voelt liefde voor alles wat leeft elk mens is voor jou van evenveel waarde de volgende nieuwsbrief zal door mij naar jou op 9 april 2017 worden g d of kan dan weer op mijn website gelezen worden? een hoogsensitief kind behoefte heeft aan een goede sfeer en rust om zich heen om goed te kunnen functioneren? een hoogsensitief kind graag aan de kant staat om eerst toe te kijken wat anderen doen? iemand die veel waarneemt ook veel heeft om over na te denken? een hoogsensitief kind niet snel op je af zal stappen om hulp aan je te vragen? als een hoogstimulatief kind geen motivatie voelt, hij zichzelf niet goed kan concentreren en hij zijn creativiteit blokkeert? een hoogstimulatief kind liever de clown speelt dan dat hij zich kwetsbaar opstelt? een hoogstimulatief kind vaak al zo bezig is met actief zijn dat hij niet altijd goed luistert? afkeuring bij een hoogstimulatief kind veel onlustgevoelens, zoals verdriet, frustratie, machteloosheid, onzekerheid en faalangst oproept? een hoogstimulatief kind er helemaal voor gaat als hij mag bewegen? je hooggevoelige kinderen de ruimte moet geven om gevoelig te kunnen zijn, bijvoorbeeld voor geluid waarvoor je ze kunt beschermen door ze niet mee te nemen naar die lawaaiige aula? 15 tot 20% van de kinderen hooggevoelig is? een plekje voorin de klas beter is voor een hooggevoelig kind om meer ontspannen en beter geconcentreerd te kunnen werken? een beelddenker vaak weg kijkt naar een punt naar bijvoorbeeld het plafond om bij hun eigen verhaal te blijven of om zich te kunnen concentreren? ze zo (onbewust) de (verstorende) nonverbale informatiestroom van hun gesprekspartner afweren? een HSP en/of BD beter kunt laten concentreren door tekenen tijdens de uitleg? je je kind nu kunt opgeven voor de training Kom maar op, ik ben top! en tevens voor de cursussen Op weg naar snel leren is leuk leren en altijd voor de cursus Snel leren is leuk leren die op diverse data start bij voldoende deelname of eventueel individueel? je je kind in mijn praktijk ook altijd mag opgeven voor individuele begeleiding voor problemen met leren en/of gedrag? je ook altijd welkom bent om met mij te overleggen en advies te vragen? ik o.a. zaterdag 18 maart 2017 zelf ook weer de studiebanken in ga in Nijmegen om nog meer te leren over het werkgeheugen, zodat ik de cursus Jungle Memory op een nóg betere manier kan begeleiden? ik in april 2017 ook weer enkele dagen in Rotterdam mijn kennis over lees- en spellingproblemen en dyslexie en dysorthografie vergroot in Rotterdam? het voorjaar er aan zit te komen en ik iedereen fijne dagen toewens? Hartelijke groeten van Fridy van Bokhoven.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks