Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Voorzitter (Interim) Bernhard Hollestein Pruimendijk AK Ridderkerk

Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 14 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
BESTUUR Voorzitter (Interim) Bernhard Hollestein Pruimendijk AK Ridderkerk Penningmeester Tonny Antheunisse Secretaris
Transcript
BESTUUR Voorzitter (Interim) Bernhard Hollestein Pruimendijk AK Ridderkerk Penningmeester Tonny Antheunisse Secretaris Meekrapstraat 19a Ledenadministratie 3073 DL Rotterdam 2e Penningmeester Fred Pronk Ledenadministratie Bestuurslid Joop van der Wulp AANSPREEK PERSOON COMMISSIES Beurscommissie Frans Middelkoop Cursussen Bernard Hollestein Braderieën Vacant Excursies Vacant Jeugd Vacant Micromount Dirk Slijkhuis DIENSTEN Bibliotheek Chris Antheunisse Catering Services Aad Kuik Internet Fred Pronk Publiciteit Joop van der Wulp Redactie Geodeblad Leo Hemmes CURSUSSEN Geodroom Bernhard Hollestein Zilversmeden Even week Het Baken Slagveld 99 Zwijndrecht Sier- en edelsteen Oneven week Slijpen Vrij slijpen Bernhard Hollestein VERENIGING VAN VERZAMELAARS EN VERWERKERS VAN MINERALEN EN FOSSIELEN GEODE BIJEENKOMSTEN GEODE De bijeenkomsten van Geode worden gehouden op elke 3e woensdag van de maand (m.u.v. de maanden juni, juli en augustus): in december de 2e woensdag van de maand, in het Develstein college, Develsingel 5, Zwijndrecht. Aanvang uur. BIJEENKOMSTEN JEUGD Nog geen mededelingen beschikbaar. SLIJPEN EN EDELSMEDEN Even week edelsmeden. Oneven week siersteen slijpen. Vrij slijpen. Info: Bernhard Hollestein tel of tel Het Baken, Slagveld 99 Zwijndrecht. BIJEENKOMSTEN MICROMOUNT De bijeenkomsten Micromount worden gehouden op elke 2e woensdag van de maand (m.u.v. de maanden juni, juli en augustus), in december de 3e woensdag van de maand, in het t Weetpunt Zwijndrecht, Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht. Aanvang uur. KOSTEN LIDMAATSCHAP (BEDRAGEN PER KALENDERJAAR) Volwassen leden Euro Lid+huisgenoot lid Euro Volledig gezin Euro Jeugd tot 18 jaar Euro Eenmalig inschrijfgeld Euro 2.25 p.p. Het Geode-boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Oprichtingsdatum Geode: 14 februari Iban: NL93INGB , t.n.v. Geode Zwijndrecht Buiten Nederland: BIC: INGBNL2A GEODE NU OOK OP INTERNET: OMSLAG: De foto op de omslag is het fossiel Lituites lituus (Montfoort 1808) en is gevonden in Oland, Zweden. Tijdperk: Ordovicium. De maker van de foto is Chris Antheunisse. 2 41 e JAARGANG NR 1 JANUARI-FEBRUARI 2016 WOENSDAG 20 JANUARI 2016 Op de eerste bijeenkomst van het jaar 2016 zal de lezing worden verzorgd door Gerko Lieftink met dia s van Con van As. Het onderwerp is: ELEMENTEN EN ENKELE BELANGRIJKE VERBINDINGEN Van de meer dan 100 elementen komen ongeveer 20 in gedegen vorm voor. Daarnaast zijn er veel elementen die niet op zichzelf, maar als verbinding voorkomen. WOENSDAG 10 FEBRUARI 2016 (let op: 2e woensdag) De lezing van de maand februari wordt verzorgd door Jan Langendoen. Omdat hij nooit op de 3e woensdag van de maand kan komen wordt de lezing gehouden op de 2e woensdag. Hij wil de lezing houden over het onderwerp: ELEMENTEN IN DE GROEVE CLARA Jan toont een groot aantal afbeeldingen van elementen die in de Clara gevonden zijn. De belangrijkste en bekendste zijn koper en zilver, maar ook arseen, goud en kwik zijn er gevonden. Het onderwerp sluit goed aan bij de lezing van januari, die ook over elementen gaat, maar dan meer in het algemeen. (zie hierboven) We kunnen weer een avond vol mooie mineralenfoto s tegemoet zien. 3 BIJEENKOMSTEN MICROMOUNT Op woensdag 13 januari en op woensdag 17 februari houden wij weer onze micromountavonden. De locatie is echter gewijzigd. We treffen elkaar nu in Het Baken / Slagveld 99 / 3332 BN Zwijndrecht. Op woensdag 13 januari houden we ons bezig en brengen mee het zinkcarbonaat smithsoniet ZnCO3. Op woensdag 17 februari doen we hetzelfde, maar dan met het loodcarbonaat cerussiet PbCO3. Tot ziens in Het Baken. Afmelden: OPVOLGER GEZOCHT Al 25 jaar ben ik redacteur van het GEODE-blad. Enkele jaren werkte ik samen met Dick Houtman, maar al spoedig was ik de enige samensteller van het blad. Gelukkig heeft een aantal leden mij zo nu en dan van wat kopij voorzien, anders was het helemaal een éénmansklus. De eerste jaren kwam ons blad nog tien keer per jaar uit en bedroeg het aantal pagina s nog 24. Iedere maand opnieuw was het een hele opgave het blad op tijd vol te krijgen. Gelukkig zijn we tijdig naar een professionele drukker gegaan zodat ons blad er aantrekkelijker uitzag. Om de drukkosten te verlagen zijn we overgestapt op een dunner blad van 16 pagina s, dat nog maar vijf keer per jaar uitkomt. Dat verminderde voor mij ook aanzienlijk de werkdruk. Nu ik 25 jaar heb volgemaakt lijkt mij de tijd gekomen het stokje over te dragen en de vraag is dan ook: Wie wil mij opvolgen? In het komende jaar wil ik de nieuwe redacteur graag inwerken. Deze 41ste jaargang wil ik het GEODE-blad nog maken, maar dan komt er echt een eind aan. Mocht er geen opvolger gevonden worden, dan zal er naar andere mogelijkheden van communicatie moeten worden omgekeken, maar zover zal het, hoop ik, niet komen. Uw redacteur Leo Hemmes. 4 INLEVEREN KOPIJ De kopij voor het Maart-Aprilnummer 2016 dient uiterlijk vrijdag 19 februari bij het redactieadres te zijn ingeleverd. OVERNAME TAKEN VAN FRED PRONK: Tijdens de september bijeenkomst heb ik aangegeven te gaan stoppen met mijn taken voor het bestuur en het beheer van de Website en de Facebookpagina. Voor mijn taak als boekhouder, is al een opvolger gevonden, evenals voor de Facebookpagina. Voor het beheer van de website heeft nog niemand zich aangemeld, blijkbaar is er toch een drempel, te moeilijk denkt men vaak, maar het valt reuze mee als je een beetje op weg wordt geholpen. De site is een aangepaste css template, dat compleet door mij wordt aangeleverd. Het enige wat nodig is, is een goede computer met het programma dreamweaver CS4 of een opvolger daarvan en een ftp programma dat de bestanden op de server zet en een internetverbinding. Om de twee maanden verschijnt er een nieuw geodeblad (gemaakt door Leo Hemmes, die overigens ook een opvolger zoekt), in PDF. Met de tekst daaruit kan de site aangepast worden. Mocht je zelf ook inspiratie hebben om stukjes te schrijven voor de site, dan is dat natuurlijk een pluspunt als sitebeheerder. 5 Heeft u interesse, of kent u iemand die dit kan overnemen dan verneem ik dat graag. Mocht er na Maart 2016, geen opvolger zijn, dan ben ik niet te beroerd om deze taak nog iets langer te doen, maar aan het einde van het jaar stop ik daar dan definitief mee. Er is al betaald vanaf Oktober dit jaar tot Oktober Met vriendelijk groet, Fred Pronk. VAN DE LEESTAFEL Lapis, november Lapis opent met het bericht dat Gerko tijdens zijn oktoberlezing al aankondigde, namelijk dat groeves en Halden onder de Kulturschutz Gesetzes gaan vallen. Met andere woorden: er mag niet meer gezocht worden naar fossielen en mineralen. Ook verzamelaars van boeken, munten, postzegels en noem maar op worden met deze maatregel bedreigd. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. In de Steckbrief is deze keer aandacht besteed aan het lood-zink-arsenaat tsumcoriet, een samentrekking van de Tsumeb Corporation, de firma die werkzaam was in de Tsumebmijn. Museumstukken kunnen soms mooie verhalen vertellen. Soms blijken het vervalsingen te zijn, maar wel heel kundig geprepareerd, zoals vervalste hematietrozen (zie afbeelding in een Zwitsers Museum. 6 Sfaleriet uit Wirtenbach. Naaldvormige kwartsen van de Silbereck bij Salzburg. Nieuwe vondsten van anhydriet, molybdeniet en thuliet in Linescio, Zwitserland. Mineralen van de Gossberg bij Walsdorf in de Eifel, niet ver van de Grauley. Volgens de auteur van dit artikel verleent de eigenaar van de groeve (voorlopig nog) toestemming om in de groeve te zoeken. Mineralienwelt, november/december De lijst van vondsten in de Clara is weer met een nieuw mineraal uitgebreid: het gaat om bababekiet, een koperarsenaat. Het vormt rose of beigekleurige rozetten. De mineralenschatkamer van de Christophstal in het noorden van het Zwarte Woud, in de buurt van Freudenstadt. Naast ast een korte beschrijving vooral veel foto s en een uitvoerige lijst van publicaties. De Ernst Julius Richterverzameling in Zwickau: de geschiedenis van de mineralogische en geologische verzameling. Metazeuneriet en metatorberniet van de Kaffenberg bij Tellerhäuser in het Ertsgebergte. Anataas en andere mineralen uit de westelijke Hardangervidda in Noorwegen. en Heel fraai was de vondst van een Japanse tweeling met daarop kristallen van anataas. Het is een lang artikel met veel foto s van prachtige vondsten. Een bezoek aan het Meseo Mineralogico Monzoni in het Fassatal. De meeste (grote) stukken zijn in de nabijheid van het museum gevonden. Fossilien, november/december Onderzoek naar de huid van trilobieten. In de 300 miljoen jaar dat zij de zeeën bevolkten zijn er allerlei evolutionaire aanpassingen geweest. Pseudofossielen: mangaandendrieten. Bij het ontstaan daarvan hebben waarschijnlijk organismen meegewerkt; geen planten maar bacteriën. 7 Men kan zelfs een indeling maken op grond van de vorm van de dendrieten. De groei ervan is in verschillende fasen geschied. Er bestaan ook ijzerdendrieten, maar die komen minder voor en zijn vaak fijner van tekening. De tongroeve Geisingen in Zuid-Duitsland. Men kan daar verschillende typten ammonieten vinden. In het Bamberger Museum zijn fraaie fossielen te zien uit de Plattenkalk van Wattendorf. Bij de laatste zoektochten vond met resten van een fraaie cricosaurus: de spannende geschiedenis van een krokodil die in verscheidene etappes werd bloot gelegd. Pathologische aspecten van de Pleuraceras, een ammoniet. Miocene fossielen uit de Schwäbischen Alb. Crinoïden uit de Kassenberg in Mülheim. Een geliefd wandelgebied is de Calverbühl bij Dettingen in Zuid-Duitsland. Het is een tertiair vulkaangebied. 8 Geonieuws, december Boekbespreking van extralapis 48: Baryt. Een verhaaltje uit de oude doos: Diamant voor calciet, een bezoek aan de groeve van Mont-sur-Marchienne. Stilbiet op rhodochrosiet, een niet zo veel voorkomende paragenese (foto). Het mineraal van de maand is sorbyiet. Dit is een sulfozout, een complex mineraal. We kennen de sulfozouten vooral van de groeve Lengenbach, maar daar zijn het vooral arseenmineralen, terwijl bij sorbyiet het vooral om antimoon gaat. En tenslotte: een prima microscoopverlichting voor weinig geld. 9 BOEKBESPREKING ExtraLapis nummer 49 is helemaal aan het mooie mineraal amethyst gewijd. Het woord amethyst komt van een Griekse mythe: Zij zou een onschuldig meisje zijn dat door de god Bacchus belaagd werd. Om haar te beschermen veranderde de godin Diana haar in een kristal. Bacchus had spijt en goot zijn wijnbeker uit over het versteende meisje. Daarna kreeg zij de mooie violette kleur die zo kenmerkend is voor amethyst. Dan volgen nog allerlei historische feitjes. Een uitvoerig hoofdstuk over het ontstaan van amethyst mag niet ontbreken. Er is veel mogelijk, maar er zijn drie belangrijke bronnen: Kiezelzuur (SiO2), driewaardig ijzer (Fe3+) en een stralingsbron die het driewaardige ijzer omzet in vierwaardig ijzer (Fe4+). De habitus van amethyst is afhankelijk van de ontstaanstemperatuur. Voor langprismatische kristallen zijn temperaturen boven de 150 nodig; bij lagere temperaturen ontstaan kortprismatische kristallen, zoals we die kennen uit de Juchemgroeve. Vervolgens een hoofdstuk over de mineralogische gegevens, zoals kleur, eigenschappen en habitus. Tweelingvormen volgens Japanse wet zijn bij amethyst erg zeldzaam. Andere tweelingen (Dauphiné of Braziliaans) komen meer voor. Het grootste deel van dit boek wordt ingenomen door een korte beschrijving van de bekendste vindplaatsen, en vanzelfsprekend voorzien van schitterende foto s: Tirol, Wallis, Egyptische woestijn. Heel spectaculair zijn de cactusamethysten uit Zuid-Afrika. 10 De reis wordt vervolgd langs Marokko en Madagaskar en eindigt met enkele beroemde vindplaatsen in Noord- en Zuid-Amerika. In het laatste gedeelte van dit vooral violet gekleurde boek staan enkele schitterende foto s van kostbare amethystgroepen. Voor liefhebbers van amethyst een aanrader. L.J.H. VOORGANGER VAN TYRANNOSAURUS REX Een opvallend grote kop, vlijmscherpe tanden, lange achterpoten en twee zielige voorarmpjes: ziedaar het bouwplan van T.rex, de vraatzuchtige dino die ooit een bloedstollende hoofdrol speelde in de film Jurassic Park van Steven Spielberg. De Tyrannosaurus, dachten wetenschappers tot nu toe, heeft zijn succesvolle eigenschappen in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld, in de tijd dat hij langzaam uitgroeide van een klein reptiel tot een zwaar gewicht van 6000 kilo. Maar het zit anders, blijkt uit een recente vondst in China. Het megareptiel zelf leefde 90 tot 65 miljoen jaar geleden. Maar al 125 miljoen jaar geleden blijkt er een miniatuurversie te hebben rondgelopen: zelfde kop en 11 kauwspieren, zelfde puntvormige tanden, zelfde reukvermogen, zelfde rennerspoten, zelfde voorarmpjes. Alleen was deze versie niet hoger dan een volwassen méns, en hij woog slechts een kilo of 65: bijna honderdkeer zo licht als de latere T-rex. De nieuwe dino is illegaal opgegraven in Noord-China. Via een verkoopdeal is hij in handen gekomen van Amerikaanse wetenschappers. Ze noemen hem Raptorex kriegsteini, naar de amateur fossielenverzamelaar Henry Kriegstein die het vrijwel complete skelet heeft gekocht van een Chinese handelaar. Het jongvolwassen exemplaar meet van kop tot staart drie meter. Het dier moet op vijf- of zesjarige leeftijd zijn overieden. Het verrassende is dat het bouwplan van de grote T-rex dus al tientallen miljoenen jaren van tevoren in een miniatuurversie bestond. De tyrannosaurus hoefde alleen maar te groeien; alle kwaliteiten die hem als roofdier zoveel voordeel opleverden, waren al aanwezig. Het skelet werpt ook nieuw licht op de onderontwikkelde voorarmpjes. Bij T-rex stelden die al niet veel voor, al kon dit dier er puur door zijn omvang nog best een prooi mee vasthouden. Maar de raptorex kon zelfs dít niet; bij hem waren de voorpoten slechts twee broze vingertjes waarmee tijdens de jacht niets viel te beginnen. Volgens de onderzoekers versterkt dit het idee dat de voorarmen in de jaagtechniek van de grote dino een ondergeschikte rol speelden. Bron: NRC 12 DE BEURSKALENDER Zondag 14 februari: Mineralogica Hengelo Van der Valk Hotel Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo. Denkt u aan onze Maartbeurs Zaterdag 19 maart IJZER EN ALGENGROEI De beschikbaarheid van ijzer blijkt voor de opname van CO2 door algen tien keer zo belangrijk als eerder was vastgesteld in kleinschalige experimenten. Dat concludeert een internationaal team van bijna vijftig onderzoekers. Vanaf een Frans poolschip bestudeerden ze de jaarlijkse algenbloei die in januari optreedt in de buurt van de vulkanische Kerguelen, een archipel die 13 ongeveer halverwege ligt tussen Australië en Zuid-Afrika. In dat gebied komt ijzer op natuurlijke wijze uit de bodem vrij. Het belang van ijzer voor de algengroei was tot nu toe alleen bestudeerd in kunstmatige situaties waarbij onderzoekers met een schip rondvoeren en grote hoeveelheden opgelost ijzersulfaat (FeSO4) met een slang in het water lieten lopen. Volgens een van de vijf mede auteurs die verbonden zijn aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, waren deze experimenten minder nauwkeurig, omdat ze maar kort duurden en omdat het ijzer misschien te snel naar de bodem zonk of werd meegevoerd door zeestromingen. Het water rond de Zuidpool is s werelds grootste oceaangebied dat wetenschappers typeren als HNLC (high-nutrient, low chlorphyll): er zijn veel voor algen belangrijke mineralen beschikbaar, maar toch is er is weinig algengroei. Het gebied in de buurt van de Kerguelen-eilanden is in de Zuidpoolzeeën een uitzondering: hier treedt elk jaar in januari een algengroei op die zich uitstrekt over een oppervlak van vierkante kilometer. IJzer komt hier los uit het Kerguelenplateau op een diepte van 600 meter. Dat plateau bestaat uit ijzerrijk vulkanisch gesteente. Het ijzer is een belangrijk element voor de algen, onmisbaar voor de fotosynthese. Omdat ijzer maar een miniem aandeel heeft in de totale planktonmassa kan een beetje ijzer in principe helpen bij her vastleggen van grote hoeveelheden CO2 in organische koolstof. De internationale onderzoeksgroep nam in de buurt van Kerguelen een groot aantal monsters waarbij de ijzerconcentratie in het oppervlaktewater werd bepaald alsmede de hoeveelheid chlorofyl (een maat voor de algenmassa) en de hoeveelheid opgeloste CO2. Uit deze en andere meetgegevens concluderen de onderzoekers dar de hoeveelheid CO2 die wordt vastgelegd in verhouding tot de hoeveelheid ijzer die beschikbaar is tenminste tien keer zo hoog is als uit eerdere studies naar voren is gekomen. Misschien werkt het ijzer hier zo goed, omdat het langzaam en regelmatig 14 beschikbaar komt. De fotosynthetische omzetting van CO2 in organische koolstofdoor algen heeft invloed op de CO2 concentratie in de atmosfeer en daarmee op het broeikaseffect. Toch mag uit de studie niet worden geconcludeerd dat de grootschalige bemesting van de oceanen met ijzer een oplossing is voor het klimaatprobleem. De hoeveelheid ijzer die je daarvoor in de oceaan zou moeten oplossen is enorm. Bron: NRC. DE AARDE VERANDERDE IN EEN SNEEUWBAL Een lange onderbreking in vulkanisme heeft er 2,45 miljard jaar geleden toe geleid dat de aarde veranderde in één grote sneeuwbal. De 200 miljoen jaar durende periode zonder vulkaanuitbarstingen was mogelijk het gevolg van een onderbreking in de plaattektoniek, het geschuif van stenige continenten over 15 een stroperige aardmantel dat het aanzien van de aarde bepaalt. De vulkaanpauze viel samen met het ontstaan van een zuurstofrijke atmosfeer. Dat concluderen Amerikaanse en Australische aardwetenschappers uit een inventarisatie van de ouderdom vanstukken aardkorst en vulkanische afzettingen, verspreid over de hele wereld. De studie onder leiding van Kent Condie laat zien dat er tussen 2,45 miljard jaar en 2,2 miljard jaar geleden nauwelijks gesteente ontstond uit vulkanen of door de hoge druk en temperatuur die ontstaat als twee aardplaten op elkaar botsen. Mogelijk was het binnenste van de aarde zo warm en vloeibaar dat er soms onvoldoende grip was om schollen over het aardoppervlak voort te stuwen. Volgens Condie resulteerde een drastische verlaging in de uitstoot van gassen uit vulkanische erupties ook in een sterke afname van het Co2-gehalte in de atmosféer. De aarde koelde sterk af en raakte met sneeuw en ijs bedekt. Zonder vulkanische uitbarstingen was er ook minder ijzeruitstoot, waardoor zuurstof niet werd vastgelegd in ijzeroxiden, maar vrijkwam in de atmosfeer. Het gebrek aan ijzer zou ook een wereldwijd hiaat verklaren in de vorming van banded iron formations, afwisselende lagen van ijzerrijk en ijzerarm gesteente. Condie baseert de datering van stenen op het mineraal zirkoon. De mate waarin het daarin aanwezige uranium tot lood is vervallen, is een maat voor de ouderdom ervan. Bron: NR. 16
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks