Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vysoké aktivum obchodní bilance, které má Česká

Category:

Humor

Publish on:

Views: 6 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Společná příloha ekonomu a Fčok Česko-francouzský byznys Investoři si cení chuť pracovat Francouze lákají do Prahy také levnější a větší byty, dobré restaurace, školy a nízká nezaměstnanost. Kolínská automobilka
Transcript
Společná příloha ekonomu a Fčok Česko-francouzský byznys Investoři si cení chuť pracovat Francouze lákají do Prahy také levnější a větší byty, dobré restaurace, školy a nízká nezaměstnanost. Kolínská automobilka TPCA, společný podnik japonské Toyoty a francouzské skupiny PSA, vyváží do Francie přes 17 procent své produkce. Foto: TPCA Petr Korbel Vysoké aktivum obchodní bilance, které má Česká republika ve vztahu k Francii, vyplývá hlavně z toho, že si velké francouzské podniky zřídily v Česku pobočky, které zásobují celý západoevropský trh včetně Francie. Typickým příkladem je výroba malých automobilů v kolínské TPCA a produkce automobilových dílů v řadě společností, jako je například Valeo či Saint Gobain Sekurit. V poslední době však do Česka přicházejí hlavně malé a střední francouzské firmy. Jak uvádí Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické a ředitelka Francouzsko českého institutu řízení, k důvodům rostoucího zájmu francouzských společností o podnikání v Česku patří nejen dobrá pracovní morálka a kvalifikace českých zaměstnanců, ale také výborné letecké spojení s Francií. A rovněž skutečnost, že francouzští podnikatelé zde mohou dosáhnout vysokého životního standardu při relativně nízkých životních nákladech. V porovnání s Paříží si u nás Francouzi mohou pronajímat větší byty za podstatně nižší částky, jsou zde dobré restaurace za dostupné ceny, možnosti kulturního vyžití, upozorňuje Machková. Výhodou je zázemí francouzského lycea, které má školku, základní i střední školu. Poměrně často se setkávám s mladými Francouzi, kteří 78 procent Tolik francouzských společností působících v Česku oceňuje zdejší politickou stabilitu. 139 tisíc Tolik českých turistů strávilo loni ve Francii alespoň pět dnů. u nás podnikají proto, že ve Francii je vysoká nezaměstnanost a český trh jim nabízí dobré příležitosti, konstatuje Machková. Hlavním tahounem českého exportu ovšem zůstává průmysl. Za poslední dva roky se český vývoz osobních automobilů do Francie zvýšil více než o třetinu a průmyslových technologií o pětinu. Vedle toho téměř dvojnásobně vzrostl vývoz telekomunikačních zařízení. Celkový český vývoz do Francie posílil v loňském roce více než o devět procent, zhruba na 200 miliard korun. Na francouzský trh směřovalo loni podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu 5,6 procenta našeho celkového exportu. Země galského kohouta je v posledních letech pro české firmy čtvrtým až pátým nejdůležitějším zahraničním trhem. Český vývoz profituje ze sílící poptávky ve Francii, vysvětluje 58 EK Francie 1.indd :26:34 Česko-francouzský byznys Obchodní obrat se zvýšil více než desetkrát (Vývoj zahraničního obchodu ČR s Francií v miliardách korun) Vývoz z ČR Dovoz z Francie Zdroj: MPO, ČSÚ Prodej automobilů Škoda ve Francii náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa s tím, že loni se francouzské ekonomice podařilo překonat několikaletou stagnaci. Současné oživení táhnou nejen firmy, které plánují více investovat a poohlížejí se po dodavatelích strojů a zařízení, ale také domácnosti, které začaly více utrácet za spotřební zboží a automobily. Po době, kdy se české firmy snažily pronikat hlavně do zemí, jako je Brazílie, Rusko či Indie, tak opět nastal čas, kdy mohou svou pozornost upřít například na Francii. Český vývoz do Francie jen za letošní leden překonal celý náš export do Indie za rok 2015, konstatuje náměstek Tlapa s tím, že francouzský trh je přitom vyspělý, stabilní a méně rizikový. Nikdo ovšem nemůže očekávat idylu. Francouzští podnikatelé neradi mění své obchodní partnery a dávají přednost francouzským dodavatelům. České firmy dostávají šanci mimo jiné proto, že některé průmyslové obory z Francie vymizely a v jiných se tamní firmy potýkají s citelným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Podle ministerstva průmyslu a obchodu tak mají ve Francii šanci například výrobci technických textilií, kvalitního sportovního či turistického oblečení. Podobně se českým firmám daří částečně zaplňovat prostor po někdejší francouzské výrobě některých druhů obráběcích a tvářecích Vývoz minivozů z TPCA Kolín do Francie Zdroj: Škoda Auto Zdroj: TPCA strojů. Francie sice čelí vysoké nezaměstnanosti, ale zároveň si čtvrtina francouzských podniků stěžuje, že doma nemůže sehnat kvalifikované pracovníky, zejména techniky. Složitá je situace především v plastikářském průmyslu a ve strojírenství. Mnohé 59 EK Francie 1.indd :26:55 Společná příloha ekonomu a Fčok francouzské firmy vyřešily v uplynulých letech tuto situaci přesunem části vlastní produkce do zemí bývalého východního bloku včetně České republiky. CzechInvest již zprostředkoval 50 investičních projektů francouzských firem. Důležité je, že francouzské podniky tu své zisky reinvestují a rozšiřují výrobu. Příkladem může být loni oznámená investice společnosti Saint Gobain Adfors v Litomyšli ve výši téměř 400 milionů korun nebo právě dokončená více než miliardová investice sesterské Saint Gobain Sekurit do rozšíření a modernizace výroby automobilových skel v Hořovicích. Jak vyplývá z letošního průzkumu Francouzsko české obchodní komory (FČOK), 65 procent v Česku působících francouzských firem očekává růst tuzemské ekonomiky a třetina její stabilitu. Zhruba 60 procent v Česku působících francouzských firem počítá se zvyšováním počtu pracovníků během tří let, přičemž třetina podniků předpokládá, že počty zaměstnanců tu zvýší více než o desetinu. Čtyři z pěti francouzských firem hodnotí pozitivně kvalitu české pracovní síly, jež se podle 60 procent respondentů v poslední době zlepšila. Největší pokrok zaznamenaly jazykové dovednosti a nejvíce respondentů kladně hodnotí schopnosti lidí na manažerských pozicích. Třetina francouzských firem si však stěžuje, že už tu také těžko hledají uchazeče o práci. Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Bořivoje Mináře přitom zahraniční Vývoz aut z Nošovic do Francie Export autobusů z Vysokého Mýta do Francie Zdroj: Hyundai Nošovice Zdroj: Iveco CR 65 procent v Česku působících francouzských firem očekává růst zdejší ekonomiky. Francouzská vláda si klade za cíl zlepšit platební morálku velkých korporací. investoři sice v době transformace české ekonomiky sehráli veskrze pozitivní roli, v současné době však v některých případech přetahují kvalifikované pracovníky z českých firem a přeplácejí je, čímž mohou negativně ovlivnit konkurenceschopnost podniků v domácím vlastnictví. Hospodářská komora proto nyní podporuje spíše posilování českých investic v zahraničí, tedy i ve Francii, podotýká viceprezident Minář. Podle jeho názoru se Francie jako bývalá koloniální velmoc může v řadě afrických či asijských států spoléhat na to, že její firmy tam jsou zavedené. Česká republika si ve vzdálených zemích naopak musí své pozice budovat. Pokud čeští exportéři správně využijí kontaktů francouzských firem v bývalých francouzských koloniích, může jim to pomoci, soudí Minář. Někdy se však české firmy stávají příliš závislými na zahraničním partnerovi, který jejich zboží reexportuje a inkasuje vysoké marže. Dalším problémem, s nímž se mohou čeští exportéři ve Francii setkat, je platební morálka. Ta se sice ve druhé polovině loňského roku stabilizovala, přesto je podle MPO průměrná doba prodlení 13,3 dne, zatímco třeba v Německu 5,8 dne. Jen zhruba 37 procent francouzských firem platí faktury včas, přičemž evropský průměr přesahuje 41 procent a v Německu jsou to téměř tři čtvrtiny firem. Pozdě hradí faktury zejména velké firmy, které mají dojem, že si to mohou dovolit až 90 procent velkých korporací platí ve Francii s prodlevou. Nicméně vláda se nyní snaží tento problém řešit a chronickým neplatičům budou v budoucnu hrozit citelné postihy, takže se dá očekávat zlepšení situace. České podniky jsou si potenciálu Francie 60 EK Francie 1.indd :27:17 inzerce EK vědomy a mají o tento trh vzrůstající zájem, což se projevuje v aktivitách agentury CzechTrade a velvyslanectví v Paříži. Loni se prostřednictvím ambasády setkali čeští dodavatelé s představiteli francouzské kosmické agentury a koncernů, jako je Airbus či Thales. Letos český zastupitelský úřad pořádal Den českého obranného průmyslu, během něhož tuzemští exportéři jednali s vedením ředitelství pro vyzbrojování francouzského ministerstva obrany. Stále více se zaměřujeme i na jednotlivé regiony loni česká ambasáda organizovala například takzvaný Český den jaderného strojírenství v Dijonu, letos pořádá Český pivní festival v Monaku, který má přispět i k tomu, aby se české pivovary prosadily na jihu Francie, uvádí náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Stát letos rovněž poskytne například asistenci českým firmám při vstupu na trh veřejných zakázek. MPO dále podpoří účast českých firem na francouzském veletrhu obranného průmyslu Eurosatory a na strojírenském veletrhu Midest. Nicméně česko francouzské aliance na třetích trzích jsou podle Tlapy pouhou výjimkou, protože si s Francouzi ve výběrových řízeních na dodávky průmyslových celků stále spíše konkurujeme. České firmy, které usilují o zakázky ve Francii, by měly být připravené na to, že jednání s místními partnery trvají dlouho. Než se Francouzi odhodlají k hlubší spolupráci, chtějí se maximálně ujistit o spolehlivosti a technické vyspělosti nového partnera. Požadují reference a certifikáty, chtějí na vlastní oči vidět český výrobní podnik. Navíc stále platí, že dveře otevírá znalost francouzštiny. Jak uvádí Hana Machková, ředitelka Francouzsko českého institutu řízení, investice ve Francii bývají navíc kapitálově náročné: pokud se tam česká firma rozhodne investovat, musí počítat s vysokými náklady na pracovní sílu i na provoz. Česko francouzské vztahy se však neomezují jen na obchod a investice. Jak říká francouzský velvyslanec v Praze Jean Pierre Asvazadourian, obě země mají v mnoha oblastech shodné názory, francouzští a čeští vojáci společně slouží v Mali. Sdílíme stejný postoj v oblasti energetiky, zvláště jaderné, a obě vlády usilují o rozvoj průmyslu a technologií, zdůrazňuje ambasador s tím, že oba státy spojuje také boj proti terorismu a vize sociální Evropy, jež usiluje o snížení nezaměstnanosti. Podle náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy se postoje Francie a České republiky přiblížily i v případě trvalých uprchlických kvót a ochrany vnějších hranic. AXA patří mezitop 50 globálních firem vžebříčku Interbrand. zdroj: Již7x v řadě jsme nejhodnotnější značkou vpojišťovnictví EK Francie 1.indd :27:38 Společná příloha ekonomu a Fčok Foto: Jiří Koťátko Čeští podnikatelé se Francie zbytečně bojí, říká Constantin Kinský, předseda Francouzsko české obchodní komory. Poláci i Slováci jsou aktivnější Petr Korbel Francouzské firmy se v Česku cítí dobře a jsou vděčné za podmínky, které tu nalezly. Předseda Francouzsko české obchodní komory Constantin Kinský se však podivuje nad malou chutí českých firem investovat ve Francii. Protože bublina v Brazílii či Indii splaskává, exportéři a investoři znovuobjevují možnosti v evropských zemích. Platí to i pro Francii a Česko? Zhruba každý třetí týden registrujeme jednoho zájemce z Francie, který chce působit v České republice. Změnila se však struktura. Na začátku, v 90. letech, to byly velké firmy, které se chtěly účastnit velké privatizace. Šlo jim o Komerční banku, Karosu, Vertex a podobně. Nyní přicházejí střední a malé firmy. Už to tedy nejsou ty zdaleka viditelné velké případy, ale jde o velké množství menších. Francii v Česku nyní reprezentuje zhruba 500 firem, které dohromady čítají 100 tisíc pracovních míst. Cítí se tu dobře a jsou za to vděčné. A jak je to obráceně? Zlobí nás, že Češi nejsou srovnatelně úspěšní ve Francii. Počet českých firem ve Francii je mizivý. Poláci, Maďaři i Slováci jsou mnohem aktivnější. Problém tedy není jen na francouzské straně. Češi asi nemají chuť to zkoušet, ale to je škoda. Naši inženýrskou a průmyslovou tradici by šlo velmi výhodně propojit s francouzským marketingem. Francie navíc může sloužit i jako vstupní brána do Afriky. Vadí ještě francouzským investorům, že Česko nemá euro? Češi mají ve zvyku hledat, co komu vadí. Podstatné však je, že Francouzi s vděkem přijímají otevřenost české ekonomiky. Každý model má své výhody a nevýhody, ale vzájemná spolupráce nás obohatí. Když vyvážíte zboží, dovážíte znalosti, bez kterých by to nešlo. To přináší obohacení. Nezapomínejme však, že od otevření České republiky světu uplynulo jen 25 let. Některé věci by ještě potřebovaly vylepšit, zejména zákon o veřejných zakázkách. Pokud jde o euro, všeobecně platí, že bychom uvítali, aby Česká republika vstoupila do eurozóny, ale plně uznáváme, že to chce, aby byla lépe integrovaná. Musí se tedy hledat správný moment a správné podmínky. Constantin Kinský (55) Narodil se ve Francii, kde strávil většinu života. Rodové kořeny však má v Česku a od roku 1997 zde žije. Zabýval se investičním bankovnictvím v Chase Manhattan Bank, Merrill Lynch a Bank of America. Od roku 2004 působí jako předseda představenstva firmy Kinský Žďár. V letech 2006 až 2013 řídil pražskou pobočku konzultační společnosti Roland Berger. Předsedou představenstva Francouzsko české obchodní komory je od roku EK Francie 2.indd :35:08 Neměla by se nyní vaše komora věnovat také tomu, jak propojit architekty, umělce či školy? Kultura je základem společenského života. Vrcholný okamžik naší země nastal, když jsme ke všem našim kořenům českým, německým a židovským přidali inspiraci z pařížského Montmartru. Máme 700 českých studentů, kteří každoročně nastupují na francouzské vysoké školy. Dali jsme dohromady asociaci absolventů francouzských škol. Nyní bychom například chtěli připravit informační den pro Gymnázium Jana Nerudy v Praze. Další novou oblastí je podpora živé kultury spojená s ochranou památek. To mě osobně velmi zajímá, protože pracujeme na dalším oživení našeho rodinného sídla ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme vytvořili muzeum nové generace. Existují nějaké projekty, které by mohly přilákat francouzské turisty na český venkov? Byla škoda, když všichni jezdili jen do Prahy, jako by okolo byla Sahara. Těší mě, že zájem o další regiony roste, jen je k tomu potřeba vybudovat infrastrukturu. Příkladem je iniciativa Koruna Vysočiny, jež spojila několik měst a soukromých partnerů s cílem zajistit, aby kdekoliv po trase našli turisté potřebné služby. A co může českého návštěvníka překvapit v dnešní Francii? Znalosti anglického jazyka nejsou všude na takové úrovni, jakou by návštěvníci čekali. Potěšitelné však je, že dochází k oživení ducha regionálních oblastí. Stále více platí, že máte možnost prožít kouzlo různých oblastí, které se liší kulturou, gastronomií, nabídkou lokálního zboží. To vede k hlubším zážitkům. Českou inženýrskou tradici by šlo výhodně propojit s francouzským marketingem. inzerce Špatný den? S pojištěním odpovědnosti můžete být v klidu Také někdy máte den, kdy se vám smůla doslova lepí na paty? Pak už je jen kousek k tomu, abyste třeba svou nešikovností vytopili sousedy, v obchodě omylem shodíte taškou několik luxusních vín, nebo neuhlídáte vaše dítko či domácího mazlíčka. Přesně na takové události myslí pojištění občanské odpovědnosti. Uhradí za vás vzniklou škodu, a máte po problému. Snadné, avšak často podceňované. Pojištění občanské odpovědnosti vyjde na pár korun, přesto si jej zatím zřizuje málo lidí. Ostatní jsou zřejmě přesvědčeni, že jim se žádná nehoda stát nemůže. Přece vědí, co dělají! Jenomže horší den si občas vybere každý z nás, tak proč riskovat nepříjemnosti a placení případné škody? Podceňování přitom není na místě. V žebříčku nejčastějších škod je až 16 % takových, které nechtěně způsobíme třetím osobám. A škody se mohou v určitých případech vyšplhat k nemalým sumám, a značně tak zacloumat rodinným rozpočtem. Pojišťovna AXA proto uvedla na trh Pojištění občanské odpovědnosti, které myslí právě na tyto události a pomáhá je řešit. Pojištění chrání klienta před zbytečnými výdaji, které mohou dosáhnout až stovek tisíc korun. Automaticky se vztahuje na všechny členy domácnosti a v závislosti na rozsahu se pojištění může rozšířit i na další osoby, například na pomocnici v domácnosti či chůvu, vysvětluje Kateřina Kohoutová, specialistka na pojištění majetku v AXA. Tato pojišťovna připravila tři varianty, které se liší rozsahem/ /šířkou krytí a výší limitu plnění. Uzavřít si ho můžete v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně. Pokud si nový produkt sjednáte on-line na stránkách pojišťovny AXA, získáte 20% slevu a dárek v podobě cestovního poukazu na 100 eur jako příspěvek na dovolenou. Právě na ní pojištění občanské odpovědnosti obzvlášť oceníte: chrání vás totiž i během rekreačního sportování či při užívání plavidel a postará se také o škody, které byste případně způsobili v ubytovacích zařízeních. Kromě toho pojištění kryje škody, které na cizím majetku spáchá váš pes či jiný domácí mazlíček. Naše pojištění je unikátní i tím, že jako jediné zahrnuje domácí asistenci v plném rozsahu, a to i bez nutnosti uzavření pojištění domácnosti. V případě, že si například zablokujete klíč ve vchodových dveřích nebo budete potřebovat pomoc při vodovodní havárii s likvidací škody na vašem majetku, pošleme vám našeho technika a nabídneme domácí asistenci i přesto, že tato asistence s pojištěním odpovědnosti běžně nesouvisí doplňuje Kateřina Kohoutová. Asistenční služby jsou automaticky v ceně pojištění občanské odpovědnosti. Zahrnují technickou a právní asistenci, asistenci při hospitalizaci, onemocnění či nepřítomnosti členů domácnosti. Pojišťovna AXA navíc garantuje příjezd pomoci do hodiny, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pokud dorazí později, vyplatí jako omluvu 500Kč. Základní variantu pojištění občanské odpovědnosti STAN- DARD obdržíte automaticky jako součást pojištění domácnosti. Varianty PLUS a EXTRA si můžete sjednat samostatně, ideálně on-line podle toho, na jaké aktivity se chcete pojistit. Například u varianty EXTRA s limitem deset milionů korun si můžete pojistit i škody způsobené dnes velmi populárními drony. Pojištění platí i v zahraničí. Sjednat si jej můžete jak se spoluúčastí, tak bez ní. Více informací se dozvíte na EK EK Francie 2.indd :22:39 Společná příloha ekonomu a Fčok Foto: Archiv firmy Auto, které se řídí samo, potřebuje senzory, které firma Valeo testuje na bývalém vojenském letišti u Prahy (foto vpravo). Auto jede samo. A testuje se v Milovicích Společnost Valeo rozšiřuje pražské vývojové centrum. Petr Korbel Koncem minulého roku obletěla svět zpráva, že inženýři francouzské firmy Valeo dokázali s autonomním autem ujet více než čtyři tisíce kilometrů v podmínkách opravdového provozu. Vozidlo Valeo Cruise4U fungovalo ve dne v noci, za jakýchkoliv myslitelných podmínek a v rychlosti až do 130 kilometrů za hodinu. Člověk sedící na sedadle řidiče nemusel do řízení vůbec zasáhnout. Vůz se 500 Tolik bude mít zaměstnanců rozšířené vývojové centrum v Praze. choval zcela bezpečně, plynule se rozjížděl i brzdil. Podobný automobil se ovšem občas prohání i v Česku. Jezdí do Milovic, kde pražské výzkumné a vývojové centrum společnosti Valeo provozuje testovací dráhu. Na střeše auta je zařízení, jež slouží k vyhodnocení dat z různých senzorů, které pražské centrum vyvíjí. Firma, jež vznikla v roce 1923, přišla do Česka v roce Tehdy provozovala tradiční výrobu automobilových topení v Rakovníku. Později si postavila v Česku další dva závody, a to v Humpolci a v Žebráku. Všechny se zabývají tím, co zajišťuje tepelnou pohodu posádky. V roce 2002 vzniklo v Česku vývojové centrum, původně se však zabývalo jen díly klimatizace, konstatuje Pavel Peka, generální ředitel pražského Výzkumného a vývojového centra společnosti Valeo. A protože jedním ze strategických záměrů firmy je intuitivní řízení (tedy nejrůznější asistenty, parkovací kamery a podobná zařízení pro chytrá auta ), přibyla k tomu později i tato oblast. Jde o vývoj softwaru asistenčních zařízení a zároveň různých čidel, jimiž chytrý automobil vnímá své okolí. Jsou to ultrazvukové senzory, laserové senzory, radary a optické kamery, přičemž tyto prvky je možné na přání zákazníků různě kombinovat. Začíná to u zařízení, která sledují, zda a
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks