Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Welkom! Coachavond Zaalhockey november PDF

Category:

Science

Publish on:

Views: 17 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Welkom! Coachavond Zaalhockey november 2016 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
Transcript
Welkom! Coachavond Zaalhockey november 2016 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal, internet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gooische Hockey Club. Agenda Algemene informatie sheets Orde in en rond de zaal 2. Uitrusting 3. Trainingen 4. Veld vs zaalhockey (verschillen) 5. Wedstrijden 6. Zaaldienst, fluiten, rijden 7. Digitaal Wedstrijdformulier 8. Praktische informatie Coachen in de zaal sheets Speelgerechtigdheid 9.Spelregels 10.Training 1 Orde in en rond de zaal Voorkom klachten en boetes 1. Niet te vroeg in de zaal - 15 minuten voor wedstrijd 2. Schone schoenen met zolen die niet afgeven - Ook begeleiding en zaaldienst 3. Alleen begeleider/ coach van gelijke sekse in de kleedkamer - Dringend gebod van KNHB! 4. Geen rommel in de zaal en kleedkamers - Afval in prullenbak 5. Niet hockeyen in kleedkamers 6. Overtreding van de regels leidt tot hoge boetes 2 Uitrusting Schone sportschoenen met witte zolen Speciale zaalhockeystick Zaalhockey handschoen om linkerhand te beschermen - Dichte vingers Scheenbeschermers en bitje Keepers moeten riempjes met plastic gespen hebben - Afplakken metalen gespen STRIKT verboden! Schade wordt doorbelast Neem altijd uit-tenue mee 3 Training Start in de week van 28 november 5, 23 december en in kerstvakantie geen training Zalen weer beperkt beschikbaar; meeste training in gymzalen In alle zalen worden balken gelegd Trainingen verplaatsen wegens toetsweken Trainingen in Nobelhorst (Almere) en De Blijk - Rijschema door coaches in overleg met ouders 4 Veld vs Zaalhockey Belangrijkste verschillen: Veldhockey 1. Spelen van de bal Slaan, pushen en scoopen Bal mag van de grond, tenzij de speler van de bal daarbij gevaar veroorzaakt 2. Speelveld en doelen Lengte = 91 m; breedte = 55 m Doel = 2,41 m hoog, 3,66 m breed, met achterschot (=46cm) Zijlijnen Straal cirkel = 14,63 m Strafcornermerk op 10 m van doelpaal Zaalhockey Alleen pushen toegestaan (scoopen uitsluitend als doelpoging): duwbeweging met stick; geen schuifslag (max zwaaibeweging = 50 cm) Bal moet langs de grond verplaatst, behalve bij push op doel. Bij stoppen mag de bal opspringen, en een pass mag 10 cm van de grond, immer zolang dit tegenspelers niet hindert. Bij een bal in de lucht mag een stoppoging gedaan worden met een zo stil mogelijke stick Lengte = m; breedte = m Doel = 2 m hoog; 3 m breed Doelpalen = 8x8 cm; doellijn = max 8 cm Zijbalken (10x10 cm, naar veld afgeschuind) Straal cirkel = 9 m Strafcornermerk op 6 meter van doelpaal Teambanken Hoekvlaggen 23-metergebieden met zwaardere straffen bij (bepalende) opzettelijke Teambanken, strafbank en wedstrijdtafel Geen hoekvlaggen Op hele eigen helft zwaardere straf bij (bepalende) opzettelijke overtredingen. druk, overtredingen. fotokopie, microfilm, digitaal, internet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de Gooische Hockey Club en Albert 5 Veldhockey 3. Teams en wissels Met min. 8 beginnen, max 11 Team max 16 spelers Foutieve wissel: aanvoerder aanspreken / kaart geven Terugkeer na gele kaart: scheidsrechter geeft teken aan speler Doelverdedigers mogen onbeperkt gewisseld worden. 4. Tijdwaarneming en bijhouden stand Scheidsrechter 5. Spelhervattingen Tegenstanders altijd op 5 meter. Medespelers idem bij nemen bal in aanvallend 23m-gebied. In aanvallend 23m-gebied: cirkelpenetratie van de bal mag bij een selfpass na 5m gecontroleerde verplaatsing (bal aan stick) en direct na een volgend balcontact van een andere speler. Zaalhockey Met min 4 beginnen, max 6 Team max 12 spelers Foutieve wissel: strafcorner, bij herhaling met kaart voor de aanvoerder. Groen of geel hangt af van de invloed van de wissel op het spel. Terugkeer na gele kaart: tijdopnemer geeft teken aan speler Twee keeperswissels toegestaan. Wissel = wanneer een vliegende keep het veld in komt voor een volledig aangeklede keeper. Tijdopnemer/zaaldienst; indien niet aanwezig: scheidsrechter Tegenstanders altijd op 3 meter. Medespelers idem bij nemen bal op helft tegenstander. Op helft tegenstander: de bal mag de cirkel in na 3m gecontroleerde verplaatsing (bal aan de stick), na contact van de bal met een balk, en direct na balcontact van een tegenstander. 6 Veldhockey Als de bal via een verdediger onopzettelijk over de achterlijn gaat: lange corner. Inslaan als de bal over de zijlijn is gegaan. 6. Strafcorner Wordt toegekend bij een opzettelijke overtreding van een verdediger in diens 23m gebied. Max. 5 spelers (incl. Keeper) achter de achter en/of doellijn; andere spelers achter middenlijn. Slag mag bij 1 e doelpoging alleen op plankhoogte; push mag hoog, mits niet gevaarlijk. Bal moet na aangeven buiten de cirkel worden gespeeld; strafcorner eindigt (o.a.) wanneer de bal 5m of meer buiten de cirkel komt. 7. Persoonlijke straffen Groene kaart: twee minuten tijdstraf Tijdelijke verwijdering speler: 5 min (10 min bij forse, fysieke acties tegen het lichaam); overtreder op strafbank/in dugout Zaalhockey Bal via verdediger over achterlijn is net als op veld ook lange corner, expres over achterlijn ook strafcorner! Bal moet na aangeven buiten de cirkel worden gespeeld; strafcorner eindigt (o.a.) wanneer de bal 3m of meer buiten de cirkel komt Wordt toegekend bij een opzettelijke overtreding van een verdediger op diens eigen helft. Verdedigers achter de achterlijn, aan de nietaangeefzijde, en/of achter de middenlijn. Keeper moet achter de doellijn. Slag mag niet; push mag hoog, mits niet gevaarlijk. Bal moet na aangeven buiten de cirkel worden gespeeld; strafcorner eindigt (o.a.) wanneer de bal 3m of meer buiten de cirkel komt. Groene kaart: een minuut tijdstraf. Tijdelijke verwijdering speler: 2 min (5 min bij forse, fysieke acties tegen het lichaam); overtreder meldt zich bij tijdwaarnemer en neemt plaats op strafbank. Tijdelijke verwijdering coach: 5 min op de tribune. 7 Veldhockey Iedere definitief verwijderde moet naar het clubhuis. Zaalhockey Iedere definitief verwijderde moet naar de kantine. Scheidsrechter signaleert terugkeer na straftijd. 8. Keeper (bewegingsvrijheid) Vliegende keep: zonder helm op over het hele veld. Volledig geklede keeper (en vk met helm): eigen 23m gebied 9. Duur van de wedstrijd Terugkeer na straftijd: tijdopnemer geeft speler/teambegeleider een teken. Vliegende keep: zonder helm op over het hele veld. Volledige geklede keeper (en vk met helm): eigen helft. 2 x 35 minuten 2 x 20 minuten, min. 2 x 15 minuten. Rust: 5-10 minuten, geen bankwissel 10. Bully Nooit binnen 15 meter van de achterlijn. Rust: max. 5 minuten, wisselen van bank. Nooit binnen de cirkel. Bij een bully uit een cirkelsituatie moet de bal net erbuiten gelegd worden (via haakse verplaatsing tov de achterlijn). 8 Zaalhockey Specifiek zaalhockey dit mag niet! Liggend spelen Klemmen tegen de balk Spelers mogen niet liggend spelen en niet op hand, knie of arm steunen, buiten de hand(en) die de stick vasthoudt/vasthouden. De keeper mag het wel: echter uitsluitend in eigen cirkel, wanneer hij en de bal er geheel binnen zijn. Je mag de bal niet tegen de balk klemmen met je stick. Pirouette / door het blok De bal bewust hard in de stick van een laag verdedigende tegenstander spelen mag niet, zeker niet wanneer diens lichaam achter de stick zit (dit heet door het blok spelen ) en/of wanneer dit uit een blinde draai (pirouette) gebeurt. 9 Wedstrijden Van 3 december 2016 tot 12 februari 2017 Ook op 7 en 8 januari (laatste weekend kerstvakantie) Check dit nu al, invallers regelen? Wedstrijdschema staat op site en in app Wijzigt nog regelmatig. Check voor vertrek website! Zaalblokken van drie wedstrijden; team speelt twee keer, een half uur Totaal 10 à12 wedstrijden 10 Wedstrijden Eerste team in zaal legt balken neer; laatste team ruimt balken op Wedstrijd duurt 30 minuten; na 15 minuten wissel scheids (dus niet van teams) Niet later beginnen, teams die te laat zijn, krijgen strafdoelpunten tegen Tijd gedurende wedstrijd nooit stopzetten - Ook niet voor blessure of kaart Vanwege gladheid kan wedstrijd door de bond afgelast worden! Check KNHB site of twitter #zaalhockeymn 11 Zaaldienst, fluiten, rijden Graag aan begin competitie goed communiceren wie fluit, zaaldienst doet en rijdt! A t/m D: Ieder team heeft per competitie 2x zaaldienst gedurende een blok van 3 wedstrijden. Dus ook pot van 3 e teams Levert 2 scheidsrechters Levert 2 zaaldienstouders Maxi s: Iedere wedstrijd 1 spelbegeleider (geen scheidsrechters) 1 keer zaaldienst; 2 zaaldienstouders voor alle drie de wedstrijden in het blok! 12 Meenemen naar wedstrijden Ballen en 2 fluitjes! Smartphone of ipad voor invullen uitslagen Coachhandboek altijd meenemen; bevat: - Verplichte documenten - Zaaldienstinstructies - Spelregels - Schadeformulier 13 Digitaal wedstrijdformulier Proces zelfde als op veld; echter: Slechts 10 minuten tussen wedstrijden Zorg dat je verificatiecode bij de hand hebt (niet meer hoeven zoeken!) Coaches ontvangen vooraf verificatiecode (woensdag via mail) Vóór de wedstrijd: inloggen met lidnummer en wachtwoord spelers aan/uitvinken METEEN ná de wedstrijd: Scheidsrechters loggen in met kaart- of lidnummer Vullen uitslag in en eventueel kaarten Slaan op en loggen uit Daarna coaches laten inloggen en accorderen 14 Praktisch Maximaal 12 spelers Rest op tribune of blijven thuis 11 is handig aantal; wissel heel veld team - Keeper blijft staan Wisselen na doelpunt of vrije bal van eigen partij - Alleen bij middellijn Neem ALTIJD een uit -shirt en uit -sokken mee (rood) 15 Speelgerechtigdheid Basisregel: Spelers uit een op een gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen in een op gelijk- of hoger niveau spelend team. Invallen in een lager team mag, als het lager spelende team 6 of minder eigen spelers over heeft. Mag alleen als er geen invallers uit een lager team mogelijk zijn en met maximaal 2 spelers. Vanuit een combinatieteam mag altijd worden ingevallen in het team van herkomst veld. 16 Spelregels 1 In coachhandboek duidelijke uitleg! Nieuwe regels: lange corner en shoot-outs Bal laag (max 10 cm), op doel mag hoog, met uitzondering van Maxi s (plankhoogte) Over achterlijn; uitnemen tenzij opzettelijk (strafcorner) Niet in blok spelen Niet uit pirouette spelen Spelhervatting; 3 meter afstand Via balk in 1 keer cirkel in toegestaan 17 Spelregels 2 Zaalhockey wordt weer 6 tegen 6, junioren én senioren. Mondbescherming (bitje) verplicht voor alle spelers. Aantal momenten waarop een keeper gewisseld mag worden: net als vorig seizoen maximaal twee momenten. Alleen het wisselen van volledig uitgeruste keeper met andere volledig uitgeruste keeper telt niet langer mee als wisselmoment. Een speler die in balbezit is, mag niet opgesloten worden in de hoek van het veld of aan de zijbalk door tegenstanders met hun stick plat op de grond. Tegenstanders moeten een opening laten waardoor de bal kan worden gespeeld. Een groene kaart voor een speler betekent naast een waarschuwing ook een tijdstraf van 1 minuut. Een vrije push dichtbij de cirkelrand wordt niet meer teruggelegd tot 3 meter buiten de cirkel maar genomen op de plaats van de overtreding. Voordat de bal echter de cirkel in gespeeld mag worden moet deze: drie meter hebben gerold, of geraakt zijn door een tegenstander, of eerst de balk hebben geraakt. 18 Gedrag In zaal is spel fysieker en geluid harder Houd de spelers en publiek rustig Geen commentaar op de scheidsrechters! - Fluiten in de zaal is nog moeilijker dan op het veld Boetes en schade worden doorbelast naar betreffende speler en/of team Schoonmaakkosten en schade Boetes in geval van rode en gele kaart 19 Extra info Gooische is een familieclub met mogelijkheid veldhockey én zaalhockey ; voor zowel jongste jeugd als junioren en voor lijn- & breedteteams. Bussum heeft te weinig zaaltrainingsaccommodatie Almere - Nobelhorst (nieuwe zaal) Nederhorst den Berg De Blijk Zalen Goois Lyceum en Willem de Zwijger zijn te klein voor met name AB-jeugd en jongens C Rijdienst Per gezin twee/drie keer rijden Wedstrijddiensten en Trainingsdiensten 20 Tot slot Actuele info op sites Gooische.nl en KNHB.nl Neem coachhandboek altijd mee Woensdagavond 23 november uur Scheidsrechtersavond Keepersbandjes nu meenemen! Keeperstraining Vragen?
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks