Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

WHITEPAPER CROWDFUNDING FOR NON-PROFITS

Category:

Science

Publish on:

Views: 6 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
WHITEPAPER CROWDFUNDING FOR NON-PROFITS VERSIE 2 SEPTEMBER (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Crowdfunding is overal Opbouw whitepaper...
Transcript
WHITEPAPER CROWDFUNDING FOR NON-PROFITS VERSIE 2 SEPTEMBER (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Crowdfunding is overal Opbouw whitepaper Crowdfunding in perspectief Wat is crowdfunding? Wat kan je met crowdfunding? Bereiken, boeien en bewegen De realiteit van crowdfunding Crowdfunding voor non-profits De nieuwe gever Online friend and fundraising Wanneer is crowdfunding geschikt? Crowdfunding voor non-profits Voorbeelden bij non-profits Stappenplan voor een crowdfunding campagne Crowdfunding Canvas Plan de campagne Planning Crowdfunden is communiceren Storytelling Luisteren Platforms Bestaande crowdfunding platforms Eigen crowdfunding website voor één specifiek project Eigen crowdfunding website voor meerdere projecten Conclusie Referenties (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 1. INLEIDING 1.1 Crowdfunding is overal Crowdfunding is sinds Obama s verkiezingscampagne van 2008 en de lancering van het grootste crowdfunding platform Kickstarter in 2009 veel in het nieuws. Succesverhalen als die van Pebble, een innovatief horloge waarvoor via Kickstarter 10 miljoen dollar is opgehaald, zijn veel besproken. Sindsdien neemt de inzet van crowdfunding voor zeer uiteenlopende doelen een vlucht. De nadruk ligt daarbij tot nu toe op creatieve projecten (beeldende kunst, podiumkunst, muziek, film) en startende ondernemingen. Nieuwe platforms en initiatieven buitelen over elkaar heen, maar zeker niet alle initiatieven zijn succesvol. Wat zijn nu de voorwaarden om van een crowdfunding project een succes te maken en hoe past crowdfunding in de fondsenwervende strategie van een non-profit organisatie? Dit whitepaper geeft antwoord op deze vragen door een introductie in crowdfunding gericht op fondsenwervende organisaties. Het biedt een praktisch stappenplan voor een crowdfunding campagne en inspirerende cases. 1.2 Opbouw whitepaper Dit whitepaper begint in hoofdstuk 2 met een korte introductie van crowdfunding, wat je met crowdfunding kan bereiken en de cijfers uit Nederland. Hoofdstuk 3 gaat in op de specifieke aspecten van het inzetten van crowdfunding voor het werven van fondsen en beschrijft een aantal voorbeelden. Hoofdstuk 4 bevat een zeer praktisch stappenplan voor het opzetten van een crowdfunding campagne. Omdat een goede communicatie van cruciaal belang is, is daar in hoofdstuk 5 speciaal aandacht aan besteed. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht en de vooren nadelen van de verschillende soorten crowdfunding platforms (websites). 2. CROWDFUNDING IN PERSPECTIEF 2.1 Wat is crowdfunding? In de basis is crowdfunding niets anders dan het financieren van een project via (vaak kleine) bedragen van een grote groep mensen. Eigenlijk is het dus niets anders dan fondsenwerven bij particulieren voor specifieke projecten. Iets wat veel non-profit organisaties dus al jaren doen. De massale adoptie van internet heeft de manier waarop we met elkaar en met organisaties communiceren echter sterk veranderd. We kunnen nu veel eenvoudiger online samenwerken, ons verbinden met gelijkgestemden en hebben meer mogelijkheden om zelf de touwtjes in handen te nemen. Dit alles maakt het veel makkelijker om een grote groep supporters te bereiken en te motiveren om financieel bij te dragen aan een project. Wanneer men het over crowdfunding heeft, gaat het meestal over de volgende kenmerken: Het financieren van een concreet project Een vooraf gedefinieerd doelbedrag Een vooraf gedefinieerde einddatum, waarop het doelbedrag opgehaald moet zijn Een tegenprestatie voor mensen die geld geven 3 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 Over het algemeen gaat het doneren aan een crowdfunding project via een online crowdfunding platform. Dit is een website waar één of meerdere projecten op staan en waar mensen direct kunnen doneren. Hoofdstuk 6 gaat uitgebreid in op de verschillende soorten crowdfunding platforms. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding, afhankelijk van de tegenprestatie: Donatie: er is geen echte tegenprestatie (wel een goed gevoel dat het project wordt gerealiseerd) Reward: een concrete tegenprestatie in de vorm van een tastbaar product, een dienst of een aardigheidje Lening: de deelnemer krijgt het geld (eventueel met rente) retour Aandeel: de deelnemer (investeerder) krijgt een aandeel in het bedrijf Wereldwijd geldt dat 71% (bron: referentie 2) van alle crowdfunding websites de donatie of reward methode gebruiken. Dit heeft ook te maken met regelgeving rond het openbaar aanbieden van leningen en aandelen. Het crowdfunding platform Kickstarter hanteert de reward methode, waarbij deelnemers iets terug krijgen voor hun donatie. Dit kan bijvoorbeeld een CD, een toegangskaartje of een meet en greet zijn. Via Kickstarter zijn ook enkele producten gefinancierd, zoals het Pebble horloge dat met smartphones communiceert en maar liefst 10 miljoen dollar ophaalde. 2.2 Wat kan je met crowdfunding? Uiteraard is het belangrijkste doel van crowdfunding de financiering van projecten. Crowdfunding is echter ook een uitstekende manier om via de projecten te laten zien waar je als organisatie mee bezig bent. Zo bouw je aan de naamsbekendheid van en sympathie voor de organisatie. Een sterk marketing communicatie middel dat inspeelt op de wens van supporters om meer transparantie. Wanneer je een eigen crowdfunding website beheert (zie hoofdstuk 6), heb je een kans om verder te bouwen aan de relatie met supporters om zo deze supporters verder te binden. Uiteindelijk geven deze supporters dan aan meerdere projecten en ontstaat een nieuwe vorm van structureel doneren. Niet meer via een lidmaatschap of maandelijkse donatie, maar via meerdere, individuele projecten. Nog een stap verder gaat het gebruik van een crowdfunding website voor marktonderzoek of innovatie. Door de reacties van supporters op verschillende projecten, krijg je een gedetailleerd inzicht in hun interesses, betrokkenheid en bereidheid om bij te dragen aan verschillende (soorten) projecten. 2.3 Bereiken, boeien en bewegen Bij crowdfunding gaat het om het bereiken, boeien en bewegen van een grote groep mensen: Eerst moet je proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met je boodschap zodat ze naar je project pagina komen; Wanneer de mensen op je project pagina zijn moet je ze weten te boeien met een aansprekend verhaal, bij 4 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 voorkeur ondersteund met een videoboodschap. Vertel in het verhaal vooral waarom dit project zo belangrijk is en maak het persoonlijk; Tot slot moet je deze supporter weten te bewegen tot een bijdrage met een aantrekkelijke propositie en een laagdrempelige manier om mee te doen. Durf ook daadwerkelijk om een bijdrage te vragen en speel daarbij in op de emotie van de supporters door hen een kans te bieden bij te dragen aan het aansprekende verhaal. Om dit goed te doen is het van belang te weten waarom mensen geven. Bij crowdfunding geven de meeste mensen om een of meer van de volgende redenen: De persoon achter het project Het kan zijn dat een supporter de persoon achter het project ook persoonlijk kent. Echter ook wanneer dit niet het geval is, vinden de meeste donateurs het toch erg belangrijk een beeld te krijgen van de persoon (of personen) die er achter het project zit(ten). Het project zelf De inhoud van het project maar vooral ook het waarom van het project zijn voor veel supporters van doorslaggevend belang. De tegenprestatie Voor non-profit organisaties zal de tegenprestatie wellicht het minst belangrijk zijn, terwijl voor projecten op Kickstarter dat juist de belangrijkste motivatie is. 2.4 De realiteit van crowdfunding Crowdfunding is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid in Nederland. In de eerste helft van 2014 werd voor maar liefst 23 miljoen euro gecrowdfund. In heel 2013 was dit 32 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douw&Koren (bron: referentie 1). Het merendeel van de crowdfunding projecten in Nederland zijn creatieve projecten, maar het zijn (startende) ondernemingen die op deze manier het meeste geld hebben opgehaald. De verwachting is dat de komende jaren onder andere ook binnen de sport, natuur en vastgoed sector meer gebruik gemaakt zal worden van crowdfunding. Ook het aantal crowdfunding platforms (websites waar initiatiefnemers hun project op kunnen plaatsen) groeit gestaag. 5 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 Niet alle projecten zijn echter even succesvol. Wereldwijd slaagt minder dan 50% van de projecten er in om het benodigde geld op te halen. De belangrijkste faalfactoren bij crowdfunding zijn het stellen van een niet haalbaar doelbedrag, het onvoldoende duidelijk maken van de urgentie, een te klein eigen netwerk en onvoldoende aandacht en communicatie vanuit de initiators. Vooral dat laatste onderstreept nog eens dat crowdfunding ook gewoon hard werken is en zeker geen manier is om met weinig inspanning fondsen te werven. 6 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 3. CROWDFUNDING VOOR NON-PROFITS 3.1 De nieuwe gever Fondsenwervers merken dat de donateur steeds lastiger te bereiken is. Door de invoering van het bel-me-niet register en de irritatie en hoge kosten van straat- en deur-tot-deur werving is online werving een steeds belangrijker kanaal geworden. Online donateurs bereiken en aanzetten tot een gift is echter geen makkelijke opgave. Deze nieuwe gever geeft vaker adhoc en versplinterd en wil weten wat er met zijn of haar geld gebeurt. Daarnaast is emotie, storytelling en beleving cruciaal om mensen werkelijk betrokken te krijgen. Verschillende supporters van jouw organisatie willen op verschillende manieren een bijdrage leveren. De ene persoon wil een eenmalige donatie doen terwijl een ander graag in actie komt om zich door anderen te laten sponsoren voor jouw organisatie. In onze connected maatschappij staat iedereen met iedereen in verbinding en krijgt jouw achterban een belangrijke rol in de verdere verspreiding van de boodschap of oproep en het werven van weer nieuwe gevers (friendraising). Succesvolle instellingen faciliteren hun achterban om op een laagdrempelige manier online te geven of om hun connecties te mobiliseren. 3.2 Online friend and fundraising Voor organisaties die het online kanaal optimaal willen benutten is het van belang goed in te spelen op de trends van deze nieuwe gever. Dit doe je door als organisatie de rol op te pakken van inspirator en facilitator. Geef je supporters verschillende opties (doneren, meedoen aan een sponsorloop, helpen met een campagne) om bij te dragen aan de doelstellingen van je organisatie. De homepage van Cancer Research UK geeft de bezoeker bijvoorbeeld tal van mogelijkheden om bij te dragen (zie plaatje). Het direct doen van een donatie is natuurlijk wel het meest prominent aanwezig. Fondsenwervers die zich meer gaan richten op het verbeteren van de relatie met hun bezoekers, supporters, donateurs en vrijwilligers, gaan een sterke verbetering van hun resultaten zien. Niet alleen in directe inkomsten maar ook in doe kracht en denk kracht. Het is een overgang van donatie gebaseerd denken naar relatie gebaseerd denken. Het online opbouwen van een supporters community van gevers, doeners en denkers. Een mooi voorbeeld is het Stadsinitiatief Rotterdam, een burgerparticipatie actie waar burgers de mogelijkheid kregen een plan in te dienen voor de verbetering van de stad en ook konden stemmen op het beste plan. Op die manier bouwde Rotterdam aan een community van burgers die zeer betrokken zijn bij de stad. Niet alleen de winnaar van het initiatief (De Luchtsingel) maar ook de nummer 2 ( Uit je eigen stad, een stadslandbouw project) heeft vervolgens crowdfunding ingezet om het initiatief te financieren. 7 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 Social media speelt een belangrijke rol bij het online werven van fondsen en het opbouwen van een community. Via social media kunnen organisaties hun ambities en doelen delen, supporters up-to-date houden en mensen met de organisatie en vooral ook met elkaar verbinden. Dit gaat echter alleen goed werken wanneer deze organisaties de volledige controle over deze sociale media los durven laten en over te laten aan hun supporters. Crowdfunding past, onder bepaalde voorwaarden, uitstekend in een online friend and fundraising strategie. Supporters realiseren gezamenlijk een zeer concreet project en weten daarmee precies waar het geld aan wordt besteed. De beleving van een crowdfunding project is erg positief doordat het inspeelt op het gevoel om deel uit te willen maken van iets groters en samen een doel te bereiken. Het geeft deelnemers een emotionele betrokkenheid en verbinding met de organisatie en met elkaar. Crowdfunding kan daarnaast ook worden ingezet als marketing communicatie middel. Via meerdere crowdfunding projecten laat je zien welke projecten je uitvoert of ondersteunt en dat je als organisatie mee gaat met de nieuwe ontwikkelingen. Door de inzet van de (online) sociale netwerken van de supporters van een crowdfunding campagne bereik je ook weer nieuwe supporters waarbij de conversie naar een nieuwe donateur groot zal zijn door de persoonlijke benadering. 3.3 Wanneer is crowdfunding geschikt? Crowdfunding is niet voor elke organisatie of voor elk project geschikt. Bij de afweging om crowdfunding in te zetten, dien je rekening te houden met de volgende aspecten: Concrete projecten Crowdfunding is alleen geschikt voor concrete projecten en niet om algemene fondsen te werven voor een bestaande organisatie. Een bestaande organisatie kan uiteraard wel meerdere crowdfunding projecten initiëren. Urgentie van het project Om een project te laten slagen moet je heel goed de urgentie van het project duidelijk weten te maken. Haalbare doelstelling, deadline en streefbedrag. Een crowdfunding project dient een duidelijk doel te hebben met een specifieke deadline (niet te ver weg) en een haalbaar streefbedrag. Het is niet motiverend om te geven wanneer je niet gelooft dat het doel gerealiseerd gaat worden. Goed eigen netwerk Een bestaand eigen netwerk is belangrijk voor een vliegende start van je project. Dit bestaande netwerk zorgt voor de eerste donaties en het verder verspreiden van het project. Zie ook paragraaf 4.2 Plan de campagne. Mensen om het project te begeleiden en een proactieve houding Crowdfunding betekent blijven communiceren en betrekken van de supporters om zo te bouwen aan je community. 8 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 3.4 Crowdfunding voor non-profits Non-profit organisaties kunnen crowdfunding op een duurzame manier inzetten als onderdeel van een fondsenwervingsstrategie. De gever wil steeds meer zelf aan het roer staan en een concreet en tastbaar resultaat van zijn of haar donatie zien. Dit fenomeen kennen we al langer als het zogenaamde geoormerkt geven. Crowdfunding is een logisch vervolg op deze ontwikkeling. Het is daarbij wel belangrijk dat het geld voor de specifieke projecten ook daadwerkelijk toekomt aan deze projecten. De vraag is hoe je dat binnen de organisatie inricht. Het is misschien niet noodzakelijk om alle geldstromen in de organisatie daarop aan te passen maar zorg er in elk geval wel voor dat je er zeer transparant over bent. Voor non-profits ligt een tegenprestatie misschien minder voor de hand. Toch kan een leuke tegenprestatie iemand ertoe bewegen om te geven of om een hoger bedrag te doneren. De tegenprestatie mag bij goede doelen geen (grote) geldelijke waarde hebben. Een donateur wil dat het gedoneerde bedrag zoveel mogelijk wordt besteed aan het goede doel. Er zijn echter voldoende creatieve mogelijkheden voor een unieke tegenprestatie. Denk bijvoorbeeld aan een gesigneerd T-shirt van een bekende Nederlander, een sportclinic of een persoonlijk bedankje of meet-andgreet met een van de ambassadeurs van jouw organisatie. Denk dus vooral aan een a money-can't-buy experience. Bij veel crowdfunding projecten is het zo dat wanneer het streefbedrag niet wordt gehaald, het project niet doorgaat. Bij crowdfunding platform voordekunst krijgt de indiener bij een behaald bedrag van 80% de kans om het projectvoorstel te herzien en opnieuw in te dienen bij de gevers. De gevers krijgen dan de vraag of ze alsnog willen geven aan het aangepaste voorstel. Denk dus vooraf goed na wat je doet wanneer het doelbedrag niet wordt gehaald en communiceer dat duidelijk naar je supporters. Misschien kan je het project in aangepaste, kleinere vorm utvoeren? Een misvatting is dat alle bedragen die je ontvangt voor het crowdfunding project ook daadwerkelijk online gegeven moeten worden. Als het goed is zet je alle mogelijkheden en middelen in om het doelbedrag te realiseren; zowel online als offline. Dat betekent dat je ook op andere manieren geld kan ontvangen, anders dan via de online doneer mogelijkheid op het crowdfunding platform. Zorg er in dat geval voor dat je deze ontvangsten handmatig kan toevoegen zodat de meterstand op het crowdfunding platform overeenkomt met de realiteit. Duurzaam geld ophalen Voor non-profits gaat het vooral om duurzaamheid en het opbouwen van een supporters community die regelmatig terugkomt. 3.5 Voorbeelden bij non-profits Crowdfunding kan in de non-profit sector zeer breed worden ingezet om fondsen te werven. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke toepassingen en inspirerende voorbeelden in de verschillende sectoren. 9 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 Internationale hulp Organisaties voor internationale hulp besteden het geld vaak al aan concrete projecten in ontwikkelingslanden. Daardoor ligt crowdfunding voor dit soort organisaties ook voor de hand. Cordaid Microkrediet (http://www.cordaidmicrokrediet.nl/ ) Ondersteunen van projecten (groep van lokale ondernemers) door het geven van leningen. 1%CLUB (www.1procentclub.nl ) Crowdfunding platform voor duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Gezondheid & Zorg Projecten voor onderzoek naar ernstige ziekten worden vaak door een grote groep mensen gesteund. Vaak kent iemand wel iemand anders in zijn of haar omgeving met de betreffende ziekte en is daardoor sterk betrokken bij het doel om de ziekte te genezen. Voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen is het op dit moment nog lastiger omdat mensen vaak vinden dat de overheid daarvoor verantwoordelijk is. Toch zullen ook die instellingen vaker burgers gaan benaderen voor het financieren van bijvoorbeeld een nieuw ziekenhuis. MyProjects van het Cancer Research United Kingdom (http://myprojects.cancerresearchuk.org/) Op de MyProjects website van het CRUK kan de donateur zelf een project uitkiezen waaraan hij/zij wil geven. Daarnaast kan een supporter ook een eigen fondsenwervingspagina aanmaken om zo familie en vrienden te mobiliseren om ook aan het gekozen project te geven. Een mooie manier van online friend and fundraising. Stichting KiKa en het Nationaal Kinder Oncologisch Centrum Stichting KiKa heeft als bekendste fondsenwerver tegen kinderkanker, in 2013 een grote landelijke crowdfunding campagne uitgevoerd onder de naam Draag je steentje bij om geld in te zamelen voor de bouw van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. In totaal werd er ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. (zie ook: (http://www.mobillion.nl/fondsenwervers/case/draag-jesteentje-bij-crowdfunding-campagne-kika ) Natuur en milieu Ook bij natuur en milieu gaat het vaak om concrete projecten bij de besteding van de fondsen. Donateurs voelen vaak ook een grotere betrokkenheid bij een natuurgebied waar ze bekend mee zijn. Bij duurzame projecten kan het juist belangrijk zijn om de juiste tegenprestatie aan te bieden. 10 (26) Whitepaper Crowdfunding for non-profits v2 De Windcentrale Eind 2012 hebben 5500 Nederlandse huishoudens samen 7 miljoen bij elkaar gebracht voor de aankoop van 2 windmolens. Kopers worden mede-eigenaar van de windmolen en voorzien zo in hun eigen stroomvoorziening. Het grote succes van het initiatief van De Windcentrale is vooral te danken aan de sterke visie op de economie van de toekomst en de aantrekkelijk
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks