Please download to get full document.

View again

of 63
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Wij connecteren alle personen en alle dingen, zodat mensen beter leven en slimmer werken

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 8 | Pages: 63

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Wij connecteren alle personen en alle dingen, zodat mensen beter leven en slimmer werken Proximus Groep Jaarverslag 2016 Inhoud 03 Proximus 04 Onze strategie Onze strategie Onze resultaten
Transcript
Wij connecteren alle personen en alle dingen, zodat mensen beter leven en slimmer werken Proximus Groep Jaarverslag 2016 Inhoud 03 Proximus 04 Onze strategie Onze strategie Onze resultaten Hoogtepunten 2016 Financiële kerncijfers Proximus Regelgevende context Internationale hoogtepunten 41 Betekenisvolle innovaties Internet der dingen Open innovatie Big Data Smart Solutions 52 Eenvoudige en wendbare organisatie Een eenvoudigere organisatie Wendbaarheid 23 Onze merkbelofte Een superieure klantenervaring Onze geïntegreerde netwerken van topkwaliteit Ons verrijkte contentaanbod Gebruiksvriendelijke innovatieve oplossingen 60 Een duurzame, digitale maatschappij Milieu: een koolstofneutraal bedrijf Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden Gemeenschap Beste toegankelijkheid Proactieve dienstverlening Proximus Groep Jaarverslag Proximus Proximus Proximus is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf met activiteiten in België en op de internationale markten, dat diensten verstrekt aan consumenten, bedrijven en de publieke sector. Via onze merken Proximus en Scarlet zijn wij de voornaamste Belgische leverancier van telefonie-, internet-, televisie- en netwerkgebaseerde ICT-diensten. Onze geavanceerde geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken verlenen klanten overal en altijd toegang tot digitale diensten en data, en tot een brede waaier aan multimediacontent. We investeren in toekomstgerichte netwerken en innovatieve oplossingen en leggen zo de grondslagen voor duurzame groei. Proximus levert het volledige gamma aan telecom en ICT voor consumenten, bedrijven en overheden. Via onze dochterondernemingen Telindus Luxemburg (voor ICT) en Tango (voor telecom) zijn wij actief in Luxemburg. In Nederland bieden we ICT-diensten aan via Telindus Nederland. BICS is onze dochteronderneming die instaat voor onze internationale carrierdiensten. Onze complementaire merken komen tegemoet aan de behoeften van een brede waaier aan klanten. In maart 2016 bundelden Be-Mobile, Flow en Proximusfiliaal Mobile-For hun krachten in een nieuw bedrijf dat gespecialiseerd is in innovatieve mobiliteitsoplossingen om de steden toegankelijker te maken en de verkeersstroom te beheren en te optimaliseren. Be-Mobile neemt een unieke plaats in op de markt van de intelligente mobiliteit, met oplossingen voor weggebruikers, bedrijven, steden en gemeenten en openbare diensten. Het zet zijn expertise in om steden toegankelijker te maken en het verkeer te beheren en te optimaliseren door middel van diensten als mobiliteitscontrole, dynamische verkeerscontrole, elektronische tolheffing en betalende parkeerdiensten. Onze merken: De beste kwaliteit en service met een volledige waaier aan mogelijkheden. Het merk dat de klanten onmiddellijk dichtbij brengt bij wat voor hen belangrijk is. Het aanbod zonder franjes voor klanten die de beste prijs willen. De telecomoperator van de Proximus Groep in Luxemburg, met een aanbod aan vaste en mobiele producten, tv en convergente diensten. ICT met een focus op bedrijven en institutionele klanten in Nederland en Luxemburg. Uitmuntende internationale wholesaleoplossingen voor leveranciers van spraak- en mobiele datadiensten wereldwijd. Proximus Groep Jaarverslag Onze strategie 06 Onze strategie Proximus Groep Jaarverslag Onze strategie nze trategie Onze missie is alle personen en alle dingen te connecteren zodat mensen beter leven en slimmer werken. Dankzij mijn goede internetlijn en nieuwe communicatietechnologieën kan ik nu thuis CT-scans bekijken wanneer ik 's avonds of in het weekend wachtdienst heb. Zo ben ik vaker bij mijn gezin en blijf ik toch beschikbaar voor mijn patiënten. Ann, radiologe, ziekenhuis van Tielt Proximus Groep Jaarverslag Onze strategie Onze strategie De komende drie jaar versnelt Proximus zijn Fit for Growth-strategie en versterkt het zijn ambitie om een leverancier van digitale diensten te worden die alle personen en alle dingen connecteert zodat mensen beter leven en slimmer werken. Ons ultieme doel is onze klanten een uitmuntende klantenervaring te bieden. Met zijn Fit for Growth-strategie, die in 2014 van start ging, had Proximus de ambitie te veranderen van een technologiegebaseerde speler in een bedrijf dat focust op de klantenervaring, een vereenvoudigde werking en een nieuwe winnaarscultuur. Het doel van deze strategie was Proximus opnieuw te doen groeien tegen In 2015, een jaar vroeger dan gepland, knoopte het bedrijf opnieuw aan met groei. Om te anticiperen op de almaar sterkere en sneller evoluerende klantenbehoeften en op een almaar intensievere marktconcurrentie zal Proximus zijn Fit for Growth-strategie de komende drie jaar versnellen en zijn ambitie om een leverancier van digitale diensten te worden versterken. Dominique Leroy, Gedelegeerd Bestuurder Proximus Proximus Groep Jaarverslag Onze strategie Een leverancier van digitale diensten worden Proximus wil een leverancier van digitale diensten worden die alle personen en alle dingen connecteert zodat mensen beter leven en slimmer werken. Het is onze ambitie om op een eenvoudige manier nieuwe technologieën te leveren aan onze klanten en hun leven en werkomgeving te verbeteren. We gaan voor een nieuw digitaal ecosysteem dat openstaat voor partnerschappen en samenwerking met nieuwe opkomende spelers en onze klanten op een gemakkelijke, klantvriendelijke manier toegang biedt tot nieuwe technologieën en de voordelen daarvan. Met onze nieuwe servicegerichte oplossingen op basis van apps zullen onze klanten werkelijk ervaren wat de klantgerichtheid van Proximus betekent. Ons uiteindelijke doel is de klanten te dienen en ze een uitmuntende klantenervaring te bieden, met een kwaliteit en service die ze kunnen ervaren via ons geïntegreerde netwerk van topkwaliteit, gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingen, optimale toegankelijkheid en lokaal bereik, en proactieve dienstverlening. Fit for Growthstrategie Om de uitmuntende klantenervaring te helpen waarmaken en onze groei in stand te houden zullen we focussen op vier strategische pijlers waarmee we de komende drie jaar werkelijk het verschil willen maken. Fit worden Proximus zal zijn strategie versnellen door zijn organisatie fitter te maken, zijn werkingskosten te drukken en de tevredenheid van klanten en werknemers te verhogen. Daartoe zullen we aanzetten tot vereenvoudiging en efficiëntie in de hele organisatie. Met onze vereenvoudigingsinitiatieven zullen we zowel de portfolio, netwerken en IT als de procedures aanpakken. We zullen onze manier van werken aanpassen om een gestroomlijnde, wendbare organisatie te worden met een sterke drang naar efficiëntie. De kernactiviteiten laten groeien Proximus zal de waarde van zijn kernactiviteiten opdrijven door relevante geïntegreerde oplossingen aan te bieden aan residentiële en businessklanten. Wij connecteren alle personen en alle dingen, zodat mensen beter leven en slimmer werken Proximus Groep Jaarverslag Onze strategie We zullen waarde creëren voor onze klanten door onze oplossingen op een intelligente manier te bundelen, het aandeel multiplayklanten te verhogen en gebruikswaarde te creëren via slimme prijszetting. Op de residentiële markt nemen we met onze innovatieve, gloednieuwe portfolio voor gezinnen en kleine ondernemingen een unieke plaats in door niet langer het onderscheid te maken tussen de soorten netwerken die door de toestellen worden gebruikt en door ze een zorgeloze ervaring van a tot z te bieden. Onze portfolio zal met de tijd evolueren met een almaar grotere inbreng van het Internet der dingen. Op de bedrijvenmarkt zullen we aanzienlijk investeren om aansluiting te vinden met de nieuwe businessrealiteit. We blijven onze bestaande ICT-portfolio verbeteren en uitbreiden door de 'mobile first'- en 'cloud first'-evolutie te volgen. We zullen evolueren naar volledig modulaire convergentie om geïntegreerde oplossingen te leveren die worden ondersteund door nieuwe tools en processen, terwijl we met het oog op de integratie van partners opteren voor oplossingen op basis van apps. Dit zal tot uiting komen in uiteenlopende waardevoorstellen, zoals 'workplace as a service', slimme en geconnecteerde gebouwen en convergente ecosystemen, om waarde to creëren uit de relaties met leveranciers en klanten. De toekomst bouwen We willen de toekomst bouwen door de uitrol van glasvezel te versnellen, de digitale transformatie van onze processen en klanteninteracties aan te sturen en relevante, op applicaties gebaseerde innovatie uit te rollen. Glasvezel is van cruciaal belang in de ondersteuning en verdere ontwikkeling van Proximus' geïntegreerde netwerk van topkwaliteit. Het is de ultieme technologie om klanten de beste oplossingen en meest toekomstzekere ervaring te bieden, met een vlugge respons op hun almaar sneller evoluerende behoeften. In een zeer competitieve markt, gelooft Proximus dat de superieure ervaring die glasvezel biedt, met ultrasnelle download-en uploadsnelheden en een ongeëvenaarde responsiviteit, zal leiden tot een groter marktaandeel in het residentiële klantensegment en een sterkere positie in het bedrijvensegment. Glasvezel zal ook de verdere densificatie van ons mobiele netwerk en de toekomstige uitrol van 5G mogelijk maken. We zullen de digitale klanteninteracties een boost geven. Proximus zal zich omvormen zodat klanten en bedrijven met ons in interactie kunnen treden via een coherent digitaal traject. Onze digitale touchpoints optimaliseren zal ons nog dichter bij onze klanten brengen: eenvoudiger interacties, onmiddellijke toegang wanneer de klant dat wil, eender waar en op elk toestel. Innovatie bij Proximus omvat twee luiken. Ten eerste focussen we op vernieuwende technologieën die relevant en betekenisvol zijn voor onze klanten en concrete, nuttige toepassingen opleveren. Ten tweede zullen we ons concentreren op innovatie die waarde creëert en zo de toekomstige groeimogelijkheden van de Groep veiligstelt. Op de residentiële markt blijven we trouw aan onze strategie van contentaggregratie. Smart advertising en smart retail zijn hierin onze belangrijkste focusdomeinen. Voor de bedrijvenmarkt zullen we de ontwikkelingen in de nieuwe domeinen nog versnellen, voornamelijk op het vlak van het internet der dingen, big data analytics, security en de creatie van een brokerplatform (Enabling Company). Concrete geïntegreerde realisaties zijn 'slimme mobiliteit en 'slimme steden. Het bedrijf transformeren De versnelling van de Good to Goldcultuur van Proximus zal cruciaal zijn om te slagen in onze opdracht om een uitmuntende klantenervaring te bieden en een leverancier van digitale diensten te worden. We zullen iedereen overtuigen van het belang van een groeimentaliteit als cultuurverandering waarbij iedereen gelooft in het eigen kunnen om te leren en te evolueren en waarbij we ons aanpassen om toekomstig succes te realiseren. Deze mentaliteitsverandering zal gedreven worden door de drie bedrijfswaarden: wendbaarheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Wendbaarheid Proximus Groep Jaarverslag Onze strategie is een must om te groeien en kansen te benutten in de digitale wereld van morgen. Om daarin te slagen zullen we ons omvormen tot een 'lerende' en sterker gedigitaliseerde organisatie waar risico's nemen en leren uit fouten worden beloond. Samenwerking en verantwoordelijkheid worden werkelijkheid via lokale geëmpowerde teams die aldus een betere uitvoering verzekeren. De culturele transformatie van Proximus, die voortbouwt op de troeven van het personeel en de ontwikkeling van onze talenten via coaching en feedback zal niet alleen de performantie aanscherpen. Onze werknemers moeten trotse ambassadeurs worden van Proximus en zijn oplossingen, een bedrijf waar successen worden gevierd en dat de werknemers aanbevelen als een leuke plaats om te werken. Duurzame rendabele groei Met zijn gezonde financiële positie kan Proximus investeren in klantentevredenheid en in de langetermijnwaarde van het bedrijf. Met het aangekondigde plan voor de uitrol van glasvezel raamt Proximus zijn jaarlijkse investeringen voor de Groep over de komende drie jaar op ca. 1 miljard EUR. Ondanks de impact van de regelgeving verwacht Proximus een vrije kasstroom die een stabiel dividend zal opleveren gesteund door zijn groeistrategie en zijn kostenefficiëntieprogramma's. Proximus kan daarom al aankondigen dat het zijn aandeelhouders over de periode een stabiel dividend van 1,50 EUR per aandeel wil uitkeren. Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten 12 Hoogtepunten Financiële kerncijfers Proximus 18 Regelgevende context 20 Internationale hoogtepunten Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten nze esultaten We hebben onze Fit for Growth-strategie consistent uitgevoerd in 2016 en groeien voor het tweede jaar op rij. Met de hulp van Proximus' diensten hebben we onze supply chain en ons voorraadbeheer geoptimaliseerd, met een positieve impact op onze resultaten. Jan, bakkerij Van Grootloon, Sint-Truiden Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten Hoogtepunten 2016 ISO klanten op onze 3- en 4-play in de eerste 3 maanden na lancering ISO Certifiëring- de alom gerespecteerde standaard voor securitymanagement Lancering van onze nieuwe zender voor kinderen GPON VoLTE Eerste klant aangesloten op GPON Point-to-Multipointglasvezelarchitectuur Lancering van VoLTE: we kunnen nu tegelijk surfen en bellen met 4G Proefproject met Tessares om de downloadsnelheid te verhogen voor klanten in afgelegen gebieden De eerste in België om 5G te testen met snelheden tot 70 Gbps, 100 maal sneller dan 4G De Proximus League de volgende vier seizoenen exclusief op Proximus TV Aantal werknemers dat inging op het vrijwillig plan voor verlof voorafgaand aan het pensioen Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten +3,6% 72,3% 93% Groei van de onderliggende groepsebitda Vectoringbereik Klantentevredenheid na een Happy House-bezoek Proximus is the #1 in de snelheidsindex van Netflix proactieve decoderswaps 3 miljard EUR investeringen in de nationale uitrol van 'Glasvezel voor België' in de komende tien jaar MyAnalytics Lancering van het MyAnalytics-portal waar professionele klanten hun eigen analyses en rapporten kunnen creëren EnCo Platform waar we bedrijven alle bouwstenen bieden om snel hun eigen oplossingen op maat samen te stellen, met integratie van onze key assets Cruciale klantendeals We hernieuwden cruciale contracten en realiseerden belangrijke winbacks Belfius, bpost en Proximus investeren in smartretailplatform lancering van een nieuw bedrijf met innovatieve oplossingen voor mobiliteit Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten Financiële kerncijfers Proximus In 2016 bleven we onze Fit for Growth-strategie verder uitvoeren, waarbij we Proximus transformeren in een meer klantgerichte, wendbare en efficiënte organisatie. Op een markt met hevige concurrentie en snel veranderende klantenbehoeften bleven we ons klantenbestand verder uitbreiden. Onze nieuwe convergente productportfolio Tuttimus en Bizz All-in, die we midden oktober lanceerden, wist in de eerste drie maanden na de lancering al klanten te overtuigen. We zijn erin geslaagd om onze klantenbasis opnieuw sterk te laten groeien in 2016, en konden het verdere verrijken met meer waardevolle en trouwere Multiplayklanten. Onze inspanningen om onze onderneming te transformeren leidden bovendien tot een sterke verlaging van onze kostenbasis. Dat werd vertaald in een sterke groei van de onderliggende groepsebitda met 3,6%, ondanks een belangrijke impact van de roamingregelgeving. Zoals gepland investeerden we 949 miljoen EUR in een upgrade van onze netwerken, een verbeterde klantenervaring en een rijker tvaanbod. Dat alles leverde een zeer gezonde vrije kasstroom op van 559 miljoen EUR, 23% meer dan in 2015 op vergelijkbare basis. Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten Omzet De Proximus Groep sloot 2016 af met een totale onderliggende omzet van miljoen EUR, of 2,1% lager dan het jaar voordien. De lagere onderliggende omzet van de Groep was het gevolg van een gedaalde omzet bij BICS, de internationale Carrier-businessunit van Proximus. Dit werd deels gecompenseerd door de activiteiten op de thuismarkten van Proximus, die in 2016 bleven groeien. Voor het volledige jaar 2016 bedroeg de omzet op de thuismarkten van Proximus miljoen EUR, 0,7% beter dan in De omzetgroei was te danken aan zowel het Consumer- als het Enterprisesegment van Proximus. BICS genereerde in 2016 een totale omzet van miljoen EUR, of 9,6% lager in vergelijking met zijn recordomzet van De daling was het gevolg van de aanhoudend hoge volatiliteit in de spraakbusiness en een minder gunstige bestemmingenmix. De nietspraakgebonden omzet bleef een solide groei optekenen. +0,7% onderliggende omzet op de thuismarkten Grafiek 1: Omzet per productgroep (onderliggend M ) Thuismarkten + 0,7% Vast Mobiele diensten Mobiele toestellen Wholesale Filialen Anderen BICS 2016 Ebitda Over 2016 boekte de Proximus Groep een onderliggende ebitda van miljoen EUR, een stijging met 3,6% tegenover De activiteiten op de thuismarkten van Proximus deden de ebitda met 4,7% stijgen tot in totaal miljoen EUR. BICS sloot 2016 af met een totaal segmentresultaat van 149 miljoen EUR. Dit is 7,2% lager dan de recordcijfers van 2015, toen BICS kon profiteren van gunstige zij het volatiele marktomstandigheden. +3,6% onderliggende groepsebitda Grafiek: Groep Ebitda - Overzicht over drie jaar (onderliggend, M ) Domestic BICS 4,9% ,6% ,7% 160-7,2% ,6% 4,7% Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten Capex Grafiek 3: Capex - Overzicht over 3 jaar (M ) In 2016 investeerde Proximus een totaalbedrag van 949 miljoen EUR, geheel in lijn met de opgegeven capexvooruitzichten voor Ter vergelijking: in 2015 bedroeg de totale capex miljoen EUR, inclusief de 75 miljoen EUR capex in verband met de vernieuwing van het spectrum. Spectrum In 2016 investeerde Proximus onder meer in zijn vaste en mobiele netwerken om het bereik en de snelheid te verbeteren, alsook in IT-systemen, in verdere vereenvoudiging en transformatie, die alle bijdroegen tot de verlaging van de kostenbasis. Bovendien startte Proximus in 2016 met succes zijn Fiber-to-the- Business-uitrol, rolde het greenfieldglasvezelprojecten voor nieuwbouwwoningen uit en gaf het de aanzet voor een brownfieldproject in Brussel. 978* M capexinvesteringen 2016 *Inclusief de uitzendrechten voor drie jaar van de Belgische Jupiler Pro league. Vrije kasstroom De totale vrije kasstroom van Proximus voor het jaar 2016 kwam uit op 559 miljoen EUR, ondersteund door het initiatief inzake transversaal cashbeheer, dat medio 2015 werd gelanceerd om de vrije kasstroom te optimaliseren. De vrije kasstroom voor 2016 steeg met 151 miljoen EUR ten opzichte van de 408 miljoen EUR vrije kasstroom gerapporteerd in Uitgezonderd het netto-effect van omvangrijke eenmalige cashitems in 2015, steeg de vrije kasstroom op jaarbasis met 105 miljoen EUR, of 23% op vergelijkbare basis. Dit werd gedreven door de groei van de onderliggende ebitda en de daling van de cash betaald voor capex. Er was echter een grotere behoefte aan cash voor operationeel bedrijfskapitaal door een toename in de voorraden, waarbij het niveau normaliseerde t.o.v. een laag niveau in Grafiek 4: Vrije kasstroom - Overzicht over 3 jaar (M ) M vrije kasstroom Proximus Groep Jaarverslag Onze resultaten Proximus-aandeel en -dividend Het Proximus-aandeel sloot 2016 af op 27,36 EUR, of 8,8% lager dan de laatste slotkoers van In vergelijking hiermee daalde de Europese telecomsector (STOXX EUR 600 Telecom) met 15,8%. In 2016 presteerde de telecomsector het slechtst van alle sectoren in Europa, en bleef hij achter t.o.v. de bredere markt. Dit ondanks het feit dat de telecomsector het beter deed dan het jaar ervoor, met behoorlijke financiële kwartaalresultaten, die aan de consensusverwachtingen beantwoordden of ze zelfs overtroffen, en solide winstuitkeringen voor de aandeelhouders. De mindere prestaties voor de telecomsector waren het gevolg van afnemende hoop in verband met consolidatie en van tegenwind van de regelgeving
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks