Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

WIN EURASIA Fuarları Daha da Fazla Kazanmanız için Güçlerini Birleştiriyor WIN Fairs Merged Their Power to Make You WIN More. Birlikten Kuvvet Doğar

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 30 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
WIN EURASIA WIN EURASIA Fuarları Daha da Fazla Kazanmanız için Güçlerini Birleştiriyor WIN Fairs Merged Their Power to Make You WIN More Mart / March 2018 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap
Transcript
WIN EURASIA WIN EURASIA Fuarları Daha da Fazla Kazanmanız için Güçlerini Birleştiriyor WIN Fairs Merged Their Power to Make You WIN More Mart / March 2018 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair Convention and Congress Center İstanbul TURKEY Birlikten Kuvvet Doğar Together Again WIN EURASIA İmalat Sanayisinin Kazandıran Fuarları Leading Trade Fairs of the Manufacturing Industry Sheet Metal Processing Integrated Automation, Motion & Drives Energy, Electric and Electronic Cutting Technologies Surface Treatment 2 Materials Handling, Supply Chain Management, Intralogistics WIN EURASIA 2018 Birlikten Kuvvet Doğar Unity is Strength WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları Mart 2018 de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul da tek çatı altında bir araya geliyor. İmalat sanayisinin sesine kulak veren WIN Fuarları 2018 yılında güçlerini birleştiriyor, sektör daha da çok kazanıyor WIN EURASIA Metalworking and WIN EURASIA Automation fairs will be coming together under one roof between March 2018 in Tüyap Fair Convention and Congresss Center, Istanbul. Inline with the demands of the sector, the leading trade fairs of Eurasia region will merge their power for 2018 edition. Aynı Çatı Altında 6 Farklı Ticari Fuar 6 Trade Fairs Under One Roof 360 İmalat Sanayi WIN EURASIA da!.. A dan Z ye Tüm İlgili Ürün Grupları Tek Bir Noktada Teşhir Edilecek. Manufacturing Industry EURASIA All the Related Product Groups From A to Z Will be Showcased at One Stop. Endüstri 4.0 Teması ile En Son Teknolojiler Tek Çatı Altında Buluşacak Latest Technologies Under a Single Roof With Industry 4.0 Guiding Theme İmalat Endüstrisinin Avrasya daki Üssü olan İstanbul da Yeni İş Bağlantıları Kurma Şansı Build New Network in Istanbul; the Hub of Manufacturing Industry in Eurasia Region Industry 4.0 En Son Yenilikler, Trendlerden Haberdar Olmanızı Sağlayacak Seminerleri, Kongreleri Takip Etme Şansı... Follow Up Innovative Seminars, Congress That Will Inform You About the Latest Trends Katılımcı Firmalar için Zamanın Etkin Kullanımı Olanağı. Tek Etkinlikte Daha Fazla Ziyaretçi ve Potansiyel Pazara Ulaşma Olanağı... Time Efficiency For Attending Companies. Attendees Will Have A Chance To Reach To More Visitors & Potential Markets At One Location Ziyaretçiler için Bütçelerini Daha Etkin Kullanma Şansı... Tek Bir Noktadan Daha Fazla Potansiyel Pazara Ulaşma İmkanı... Budget Efficiency for Visitors as They Will Have a Chance to Reach More Potential Markets in One Stop 3 CeMAT EURASIA 17. Uluslararası Taşıma, Depolama, İstifleme, İç Lojistik ve Lojistik Fuarı 17 th Int. Materials Handling, Supply Chain Management, Intralogistics Fair Kaldırma, Taşıma, İstifleme Ekipmanları ve Teknolojileri Depo Sistemleri, Depolama Raf Sistemleri ve Teknolojileri Yükleme ve Konveyör Sistemleri ve Ekipmanları Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Depo ve Operasyonlar için Paketleme Sistemleri ve Araçları Etiketleme, Barkodlama ve Tanıma Sistemleri Lojistik ve İntralojistik Uygulama Yazılımları Move & Lift Equipments and Technologies Storage Systems, Shelf Systems and Technologies Loading and Conveyor Systems and Equipments Logistics and Supply Chain Management Packaging Technology for Warehouses and Operations Labeling, Barcoding & Identification Systems Application Software for Logistics and Intralogistics Electrotech EURASIA 19. Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı 19 th International Energy, Electric and Electronic Technologies Fair Elektrik Güç İletimi Kabloları & Ekipmanları Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçüm Cihazları Transformatörler, Akümülatörler, Kesintisiz Güç Kaynakları ve Jenaratörler Elektrik Şalteri ve Elektrik Güç Dağıtım Teçhizatı Elektronik ve Optoelektronik Bileşenler Dişliler, Mekanik Sürücü Sistemleri Aydınlatma Ekipmanları, Elektronik Güç ve Mühendislik Hizmetleri Şebeke Yönetimi Cables & Equip. for Electric Power Trans. Electric & Electronic Test & Measuring Equip. Transformers, Accumulators, Uninterruptable Power Supplies and Generators Elec. Switchgear & Elec. Power Dist. Equip. Electronic & Opto-Electronic Comp. Gears, Mechanical Drive Sys. Lightening Equip., Electro. Power & Engineering Services Grid Management 4 IAMD EURASIA 25. Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri Fuarı 25 th Integrated Automation, Motion & Drives Fair Üretim, Proses ve Enerji Otomasyon Sistemleri Robotik Endüstriyel Bilişim, Donanım ve Hizmetler Üretim Teknolojileri ve Hizmetleri Akışkan Gücü Sistemleri ve Aktarımı Pnömatik, Hidrolik Sistemler Dişli Motorlar, Tekerlekler ve Dişli Sistemleri Doğrusal Teknoloji Sızdırmazlık Teknolojisi, Tahrik Tek. için Yağlama Sistemleri Rulman Production, Process and Energy Automation Systems Robotics Industrial IT, Hardware and Services Production Technologies and Services Transmission and Fluid Power Systems Pneumatics, Hydraulic Systems Geared Motors, Wheels and Gear Systems Linear Technology Sealing Technology, Lubrication Systems for Drive Tech. Bearings Metalworking EURASIA 23. Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı 23 rd Int. Sheet Metal Processing, Metalcutting & Metalforming Tech. Fair Sac Levha, Metal Levha, Yarı İşlenmiş, İşlenmiş Ürünler Şekillendirme Teknolojileri İşleme Teknolojileri Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Teknolojileri Makina Ekipmanları ve Komponentleri Tel, Boru ve Profil Katmanlı Üretim Teknolojileri Rulman Hırdavat, El Aletleri ve Takım Setleri Sheet Metal Plate, Semi-Finished & Proces. Prod. Forming Technology Processing Technology Joining and Fastening Technology Machine Elements and Components Tube / Section Working Additive Manufacturing Ball Bearing Hand Tools and Accessories 5 Surface Technology EURASIA 12. Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı 12 nd International Surface Treatment Technologies Fair Yüzey İşleme Yüzey İşlem / Mekanik Yüzey İşlem / Kimyasal Yüzey İşlem / Elektrokimyasal Boya, Cila, Kaplama Malzemeleri Boya ve Plastik Kaplama Sistemleri Yüzey Temizleme ve Önişlem Donanım-Yazılım Ölçümleme ve Kalite Kontrol Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Surface Treatment Surface Treatment, Mechanical Surface Treatment, Chemical Surface Treatment, Electrochemical / Electrolytical Paint, Polish, Coating Equipments Paint and Plastics Coating Systems Surface Cleaning and Pre-Treatment Hardware / Software Metrology and Quality Control Engineering & Consultancy Services Welding EURASIA 17. Uluslararası Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı 17 th International Joining, Welding and Cutting Technologies Fair Kaynaklama Lehimleme Robotik Kaynak / Otomatik Kaynak Teknolojileri Plazma Kaynak Direnç Kaynağı Ekipmanları Kaynak Robotları Aksesuarlar ve Yan Ürünler Donanım Yazılım Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Welding Soldering Robotic Welding / Automated Welding Solutions Plasma Cutting Systems Resistance Welding Equipments Welding Robots Accessories and Components Software / Hardware Services, Consultancy, Education 6 Ziyaretçiler / Visitors ülkeden / from 94 countries Anadolu Alım Heyetleri / Anatolian Buyer Delegations 500 Otobüs / Buses Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Kayseri, İzmir ve Kocaeli gibi 30 şehirden Anadolu alım heyetleri / Anatolian delegation groups from 30 cities such as Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Kayseri, İzmir and Kocaeli etc. Katılımcılar / Exhibitors farklı ülkeden / From 35 countries 7 8 Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Kat 5-6, 34394, Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul Tel Faks Yönetim / Management Alexander Kühnel / Genel Müdür / General Manager Belkıs Ertaşkın / Genel Müdür Yardımcısı / Deputy Gen. Manager Proje Ekibi (Türkiye) / Project Team (Turkey) CeMAT EURASIA Saniye Atak / Electrotech EURASIA Ceyda Alp / IAMD EURASIA Cüneyt Midilli / Sena Mengül / Metalworking EURASIA Murat Bayazıt / Derya Arslan / Uluslararası / International Hannover Fairs International GmbH Uluslararası Katılım İçin / For International Attendees Regarding; Metalworking EURASIA Welding EURASIA Christoph Schöllhammer / Surface Technology EURASIA Philipp Sander / CeMAT EURASIA Electrotech EURASIA IAMD EURASIA Simone Robering / Tel Faks Surface Technology EURASIA Hamit Özaras / Welding EURASIA Baran Özdek / Destekleyenler / Supported By Resmi Seyahat Acentesi / Official Travel Agency Member BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. THESE FAIRS ARE ORGANIZED WITH THE INSPECTION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks