Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Wolvenstraat EN Amsterdam

Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 13 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Wolvenstraat EN Amsterdam Huurprijs 2.500,- per maand Omschrijving AMSTERDAM Huurprijs 2.500,- per maand Wolvenstraat EN Amsterdam Te huur Type: Appartement Bouwjaar: 2014 Woonoppervlakte:
Transcript
Wolvenstraat EN Amsterdam Huurprijs 2.500,- per maand Omschrijving AMSTERDAM Huurprijs 2.500,- per maand Wolvenstraat EN Amsterdam Te huur Type: Appartement Bouwjaar: 2014 Woonoppervlakte: 140 m2 Inhoud: 650 m3 Gestoffeerd? Ja Gemeubileerd? Nee Inclusief gas, electra en water? Nee Wolvenstraat 27, 1016 EN Amsterdam SUPER DE LUXE twee-kamerappartement van 140 m2 op de tweede verdieping. Het appartement ligt op TOP LOCATIE , letterlijk midden in een van de populaire 9-straatjes , welke bekend staan om hun vele kleine, gezellige en aparte winkeltjes en restaurants. Een verborgen schat aan woonoppervlakte welke u niet verwacht in deze gezellige buurt die zich kenmerkt door de kleinschaligheid. Het appartement is in 2014 volledig gerenoveerd en nieuw opgeleverd en kenmerkt zich o.a. door Bulthaup keukens en Boffi badkamers. Geheel nieuw gebouwd in een voormalige sportschool zijn deze drie prachtige woningen verdeeld over de eerst, tweede en derde verdieping. Het robuuste pand van staal en beton ademt de sfeer van hedendaagse moderne architectuur. In dit pand is een zeer drie zeer strak vormgegeven appartementen gebouwd waarvan nummer 25 op de eerste verdieping ligt. Er zijn veel natuurlijke materialen gebruikt waaronder Belgisch hardsteen, RVS en eiken parketvloeren. Het contrast met de Oude Amsterdamse Binnenstad komt op een fantastische wijze tot uiting in deze voormalige sportschool. Het geheel is prachtig afgewerkt en het appartement is te bereiken middel een trap en een lift. Indeling: entree, apart toilet, meterkast, zeer ruime woonkamer met een luxe open Bulthaup inbouwkeuken voorzien van alle gemakken waaronder een kookplaat, combi-magnetron, spoelbak, rvsafzuigkap, vaatwasmachine, koelkast en een vriezer. Moderne badkamer ingericht met sanitair van Boffi, waaronder ligbad, douche, toilet, bad meubel met verlichte spiegels en bidet. Een ruime slaapkamers aan de achterzijde van het appartement. De gehele woning is voorzien van een prachtige Eiken houten vloer. De huurprijs is exclusief gas, elektra, water, internet De huurperiode is minimaal een jaar. Waarborgsom bedraagt euro 5.000,00. De kandidaat huurder zal dmv de NVM Woontoets worden gecontroleerd: Identiteitscontrole: verificatie van het ID document (paspoort of ID card). Kredietwaardigheid: waaronder een werkgeversverklaring en salarisstroken. The potential tenants will be screened by the NVM Woontoets: Your proof of ID Your passport or your identity card. Your most recent pay slips and your Statement of Employment. Deze woning is NIET geschikt voor studenten/delers. Wanneer u de woning vrijblijvend wenst te bezichtigen kunt u telefonisch een afspraak met ons kantoor maken, Aanvullende verkoopcondities Notariskeuze: De koopakte zal worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende in de regio Amsterdam of binnen een straal van 5 kilometer van het ter verkoop aangeboden object. Uitbrengen van biedingen: Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden, geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding in de vorm van een makelaar. Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door een aspirant-koper wordt gekozen, dient deze Aan verkopend makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggende voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met, of afgifte van, een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële instelling of adviseur. Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijke (per post, fax en/of ) aan de verkopend makelaar zijn bevestigd, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een bieding gedaan per is pas rechtsgeldig wanneer de ontvangst van de door Parrée Makelaardij is bevestigd aan de afzender. De verkoper en diens makelaar zullen aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper en of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoekplicht als zodanig. De aspirant-koper dient zelf voor de koop gangbare informatiebronnen te raadplegen. Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoord met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door een afwijzing van het door aspirant-koper uitgebrachte voorstel. Koopovereenkomsten dienen binnen drie dagen na schriftelijke overeenstemming tussen koper en verkoper opgesteld te worden. De koper dient zijn notariskeuze binnen drie dagen kenbaar te maken. Alle vorenstaande verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod om in een onderhandeling te treden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie is uitsluitend voor geadresseerde bestemd en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. Drie dagen bedenktijd Sinds 1 september 2003 is de wet koop onroerende zaken van kracht. De gevolgen van deze wet voor de woningmarkt en de makelaardij kunnen we samenvatten in twee hoofdpunten: drie dagen bedenktijd voor de koper en het schriftelijk vastleggen van de koop. Bedenktijd Een consument die een woning koopt heeft drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De consument krijgt zo de gelegenheid om alsnog deskundigen te raadplegen of wat extra nachtjes te slapen over de aankoop. Deze bedenktijd is van dwingend recht: koper en verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet van toepassing is. Wel kan koper tijdens de bedenktijd uit eigen beweging afstand doen van de resterende bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie daarvan) door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen. Het precieze tijdstip waarop de koper de akte ontvangt is niet van belang. Schriftelijk vastleggen In tegenstelling tot de situatie vóór 1 september 2003 is de koop van een woning (door een consument) pas gesloten als de koopakte door koper er verkoper is getekend. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Over de status van mondelinge overeenstemming bestaat nog veel onduidelijkheid. Het is denkbaar dat verkoper in bepaalde gevallen toch verplicht is mee te werken aan het tot stand brengen van de schriftelijke koopovereenkomst. Zolang deze onduidelijkheid bestaat (oftewel tot zich jurisprudentie heeft gevormd) doen partijen er verstandig aan over dit punt duidelijke afspraken te maken. Note: volgens de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, versie februari Alle vorenstaande verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod om in een onderhandeling te treden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie is uitsluitend voor geadresseerde bestemd en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. Om misverstanden te voorkomen Wanneer ben ik in onderhandeling? U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. Wanneer komt de koop tot stand? Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan is er een koop. De notaris en soms ook de verkopende makelaar legt deze koop vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule, dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord is bevonden. Hierover moeten de partijen het eens zijn vóór de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit onder voorbehoud financiering is. Word ik koper als ik de vraagprijs bied? Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? Dat mag. Een van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar (natuurlijk in overleg met de verkoper) besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Vraag bij uw NVM-makelaar naar een folder over deze procedure. Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan? Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging, dan dient hij deze na te komen. Note: deze tekst is een selectie van de door de NVM uitgegeven brochure uw tien vragen. Bij een geschil kunt u zich niet op de inhoud van deze tekst beroepen. Alle vorenstaande verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod om in een onderhandeling te treden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie is uitsluitend voor geadresseerde bestemd en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks