Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YENİDOĞAN ve ÇOCUK SAĞLIĞI

Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 125 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
YENİDOĞAN ve ÇOCUK SAĞLIĞI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) YENİDOĞAN ve ÇOCUK SAĞLIĞI Zorunlu Lisans Dersin AKTS Kredisi Haftalık
Transcript
YENİDOĞAN ve ÇOCUK SAĞLIĞI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) YENİDOĞAN ve ÇOCUK SAĞLIĞI Zorunlu Lisans Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) Haftalık Saati Haftalık Laboratuar Saati Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak belirtilmesi gerekir) Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri) Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim, Uzaktan Eğitim) Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca) Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön Koşul olan dersler ya da bu dersi başarmak için alınmış olması önerilen dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul ders yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) AKTS 4 saat 6 saat 2 saat 3. Sınıf Güz Dönemi Örgün Eğitim Türkçe YOK YOK Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar (Ders için önerilen konular varsa yazılması, yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi bir staj uygulaması varsa yazılması, yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) YOK DERSİN AMACI Bu ders, yenidoğan sağlığını koruma ve geliştirme, yenidoğan bakımı ve hastalıkları, yüksek riskli yenidoğan, yenidoğanın aile merkezli bakımı ve 0-6 yaş çocukların bağışıklama, izlem ve erken tanıyla önlenebilecek hastalıklar ve sevk edebilme hakkında öğrencilere gerekli bilgiyi verir. ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN İÇERİĞİ 1. Geçmişte ve bugün farklı toplumlarda yenidoğan ve çocuğa verilen önem ile ülke koşullarına yönelik çocuk sağlığı sorunlarını ve çözüm yöntemlerini kavramasını sağlamak, 2. Öğrencinin yenidoğan tanımı, özellikleri ve ebelik bakım yaklaşımlarını kavramasını sağlamak, 3. Öğrencinin yüksek riskli yenidoğan özelliklerini ve transportunu bilmesini sağlamak 4. Öğrenciye yenidoğan ve çocuğun sağlığını etkileyebilecek aile özelliklerini fark etmesi, değerlendirmesi ve girişimde bulunma becerisini kazandırmak, 5. Öğrenciye sağlık ekibinin diğer üyeleriyle birlikte ekip anlayışı içinde çalışma alışkanlığı edinebilme yeteneğini kazandırmak 6. Öğrenciye yenidoğan fizik muayene yapabilme becerisi kazandırmak, 7. Öğrenciye 0-6 yaş ulusal bağışıklama politikalarını bilme ve uygulama becerisi kazandırmak, 8. Öğrenciye erken tanıyla önlenebilir hastalıkları tanımlayabilme ve en tanı koyabilme becerisi kazandırmak, 9. Yenidoğana ve 0-6 yaş çocuğa özgü uygulamaları yapabilme becerisi kaza Dersin ve Kaynakların Tanıtımı Dünya da ve Türkiye de Çocuk Sağlığının Durumu Yenidoğan Döneminin Önemi ve Yenidoğan Terminolojisi Yüksek Riskli Gebelikler Fetus/ Yenidoğana Etkisi ve Ebelik Yaklaşımı Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri Ve Uterus Dışı Yaşama Adaptasyonu Yenidoğanın Doğum Odasında İlk Bakımı Ve Fizik Muayenesi Yenidoğanda Olası Sağlık Sorunları Yüksek Riskli Yenidoğan ve Bakımı Yüksek Riskli Yenidoğan Transportu Yenidoğan Resusütasyonu Yenidoğan ve Çocuk Beslenmesi Yenidoğanda İlaç ları Yenidoğanda Sıvı-Elektrolit Dengesizlikleri Bulaşıcı Hastalıklar Ve Bağışıklama Yenidoğana ve 0-6 yaşa yönelik Özel lar Yenidoğan Ve Ailesinde Psikososyal Bakım ve Bağlanma Yenidoğanda Ağrı Fetal Alkol sendromu Ani Bebek Ölümü Erken Tanı Konulması Gereken Hastalıklar ve Genetik Danışmanlık Ev Ortamında Yenidoğan Bakım Ve Muayenesi HAFTA HAFTALIK AYRINTILI DERS İÇERİĞİ 1 Dersin ve Kaynakların Tanıtımı Dünya da ve Türkiye de Çocuk Sağlığının Durumu Yenidoğan Döneminin Önemi ve Yenidoğan Terminolojisi Yüksek Riskli Gebelikler Fetus/ Yenidoğana Etkisi ve Ebelik Yaklaşımı 2 Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri Ve Uterus 3 4 5 Dışı Yaşama Adaptasyonu Kardiovasküler Sistem Hematolojik Sistem Solunum Sistemi Üriner Sistem Endokrin Sistem Gastrointestinal Sistem Karaciğer Fonksiyonları Oto-immün Sitem Doku Sistemi Üreme Sistemi Nörolojik Sistem Davranışsal Durumu Yenidoğanın Doğum Odasında İlk Bakımı Ve Fizik Muayenesi Vücut ısısının düzenlenmesi, korunması ve değerlendirilmesi Havayolu açıklığının sağlanması APGAR skorunun değerlendirilmesi Aspirasyon yapılması Kardiopulmoner resüsitasyon yapılması Kanamanın önlenmesi ve göbek bakımı Enfeksiyonun önlenmesi ve göz bakımı Kimliğin belirlenmesi Öykü alma Fizik muayene ve özelikleri Genel görünüm Yaşam belirtileri -Büyüme ölçümleri -Genel fizik muayenenin yapılması -Gestasyon yaşının hesaplanması Bebek banyosu ve giyim Duyusal Uyaranlar Anne bebek etkileşiminin başlatılması ve ilk besleme Yenidoğanda Olası Sağlık Sorunları Emememe, diyare, hiperbilüribinemiler, konvilsiyonlar Yüksek Riskli Yenidoğan ve Bakımı Cerrahi Yüksek Riskli Yenidoğan - Gastrointestinal Sistem Defektleri (Yarık Damak- Yarık Dudak, Özafagus Atrezizi, Hipertrofik Pilor Stenozu) Abdominal Duvar Defektleri (Omfalosel- Gastroşizis) -Ürogenital Sistem Defektleri Yüksek Riskli Yenidoğan ve Bakımı Dahili Yüksek Riskli Yenidoğan -Yenidoğanda Kalp Hastalıkları -Hipotermi- Hipertermi, -Hipokalsemi- Hiperkalsemi 6 -Respiratuar Distres Sendromu, Bronkopulmoner Displazi -Diyabetik Anne ve Bebeği -Mekonyum aspirasyonu Yüksek Riskli Yenidoğan Transportu Yenidoğan Resusütasyonu 7 I. ARA SINAV Yenidoğan ve Çocuk Beslenmesi -Yenidoğan Beslenmesinde Anne Sütünün Önemi -Emzirme Teknikleri -Sağlık Personelinin Anne Sütüyle Beslenme Hakkında Görevleri, Rolleri 0-6 yaş çocuk beslenmesi Yenidoğan ve 0-6 yaşta İlaç ları Yenidoğanda Sıvı-Elektrolit Dengesizlikleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Yenidoğana Yönelik Özel lar Kanguru Bakımı Yenidoğan Banyosu ve Giyim Yenidoğana Yönelik Özel lar Bebek Masajı Refleksoloji Aromaterapi 11 II. ARA SINAV Yenidoğan Ve Ailesinde Psikososyal Bakım ve Bağlanma Yenidoğanda Ağrı Fetal Alkol sendromu Ani Bebek Ölümü 0-6 yaş dönemi erken tanı Konulması Gereken Hastalıklar ve Genetik Danışmanlık Ev Ortamında Yenidoğan ve 0-6 yaş Bakım Ve Muayenesi 15 Yenidoğan Bakımı Demostrasyonu 16 FİNAL DERS KİTABI/ MALZEMESİ DERS KİTABI: 1. Törüner E, Büyükgönenç L.,Ç ocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayınları, Çavuşoğlu H, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Görak G, Dağoğlu T., Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Yayınları, İstanbul, Yiğit R. Büyüme Gelişme, Mersin, Dağoğlu T., Ovalı F. Neonatoloji 2. Baskı, Nobel Yayınları,2007 /ÖNERİLEN KAYNAKLAR 6. Çiçek N., Taşkın L., Anne-Yenidoğan Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Savaşer S., Yıldız S., Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitapevi,1. Baskı, Ovalı F. Yenidoğan İlaç Rehberi, Nobel Tıp Kitapevi, 4. Baskı, 2011 YARDIMCI KİTAPLAR: 1.1-Altuğ R. Bebeklerde ve Çocuklarda Beslenme, Türkiye İş Bankası Yayınları Beyazova U.Çakmakçı M. Çocuk Hastalıkları, Ayyıldız Yayınları Ankara 3-Cura A.(Editör) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, E.Ç.V Yayınları, İzmir Çetiner Y. Çetiner Ç. (çeviri) Pediatri: Klavuzu, Yüce Yayınları, İstanbul 5-Ekşi A. Çocuk, Genç ve Ana Babalar, Bilgi Yayınevi, İstanbul 6-Ertuğrul T. Neyzi O. Pediatri Cilt 1-2 Acar Matbaacılık, İstanbul, Küçüködük Ş. Yenidoğan ve Hastalıkları, Taş Kitabevi, Ankara Özgür S, Özgür T. Sosyal Pediatri. E.Ü.T.F. Yayınları, E.Ü. Basımevi, İzmir Yörükoğlu A. Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayıncılık, İstanbul Taneli N. Taneli B. Bir Çocuk Yetişiyor. Emre Kitabevi, İzmir 11-Foster RLM. Hunsberger MM. Family Centered Nursıng Care Of Children, W.B Saunders Co.,Philadelphia Hazinski MF. Nursing Care Of Critically 3 Chıld C.V Mosby Co., Dickason EJ. Schult MO. Maternal-İnfant Nursing Care, C.V Mosby Company, Kavaklı A. Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme, İstanbul 1992 (zorunlu ders kitabı) 15-Conk Z.(Editör) ve ark, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları El Kitabı Vehbi Koç Yayınları, İstanbul, 1997 DEĞERLENDİRME Ders değerlendirmesi dönem içinde 2 vize ve yarıyıl sınavı ( teorik ve klinik uygulamalardaki değerlendirmeler E.Ü. Lisans yönetmelik esaslarına göre ) yapılmaktadır Yarıyıl (Yıl) İçi Katkı Yüzdesi % Etkinlikleri Sayısı 1. Ara Sınav Ara Sınav 1 35 Staj () 1 30 TOPLAM 100 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı 40 Yarıyıl (Yıl) sonu sınavının Başarı Notuna Katkısı 60 TOPLAM 100 Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş yükünün Hesaplanması Not: Tabloyu kitabın 56 sayfasından yararlanarak doldurabilirsiniz. Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Kuramsal vize Vize hazırlığı vize Vize hazırlığı Staj Raporu Bakım Planı Final Final hazırlığı Toplam İş Yükü (saat) 262/25=10.5 AKTS 262 Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* Ders Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 ÖÇ ÖÇ2 4 4 ÖÇ3 5 5 ÖÇ ÖÇ5 3 4 ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ *Katkı düzeyi:1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek YARIYIL VE YILLIK AKTS KREDİSİ VE İŞ YÜKÜ Bir dönem 30 AKTS kredisi saat Bir yıl 60 AKTS kredisi saat Buna göre 1 AKTS kredisi = saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları.. Zorunlu Lisans 6 2 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) Haftalık Saati Haftalık Laboratuar Saati Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak belirtilmesi gerekir) Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri) Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim, Uzaktan Eğitim) Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca) 6-3. Sınıf Bahar Örgün Türkçe Yok Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön Koşul olan dersler ya da bu dersi başarmak için alınmış olması önerilen dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul ders yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar (Ders için Yok önerilen konular varsa yazılması, yoksa yok diye belirtilmesi gerekir. Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi bir staj Yok uygulaması varsa yazılması, yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN İÇERİĞİ Bu dersin amacı öğrencilerin; kadının tüm yaşam evrelerinde; sağlığının korunması, geliştirilmesi ile ilgili eğitim yanı sıra kadın sağlığını etkileyen olumsuz durumlarda ve jinekolojik sorunlarında bakım verecek yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır. 1. Dünyada ve Türkiye de kadın sağlığının durumu ve yükseltilmesi ve ağrı, akıntı, kanama gibi sık görülen kadın sağlığı sorunlarını açıklayabilme ve önlemeye ve gidermeye yönelik eğitim, danışmanlık ve bakımını yapabilme, 2. Kadın hayatının tüm evrelerinde oluşabilecek sağlık sorunlarını kavrayabilme, 3. Kadın sağlığı sorunlarının erken tanı yöntemlerinde ebelik rolünü kavrayabilme, 4. Kadın ve erkekteki cinsel işlev siklusunu, cinsel işlev bozukluklarını tanımlayabilme ve cinsel sağlık danışmanlığı yapabilme, 5. Üreme sisteminin yapı ve fonksiyon bozukluklarını açıklayabilme, 6. Jinekolojik tümörlerin belirti ve bulgularını tanımlayabilme, jinekolojik kanserler ve meme sağlığı ve sorunlarında eğitim, danışmanlık ve gerektiğinde bakım verebilme, 7. Jinekolojik ameliyatlardan önce ve sonra kadının ebelik bakım gereksinimlerini tanımlayarak danışmanlık yapabilme ve gerektiğinde bakım verebilme, 8. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları açıklayabilme ve enfeksiyonları önlemeye yönelik eğitim, danışmanlık ve bakımını yapabilme. Kadının Toplumsal Konumu ve Sık Görülen Üreme Sağlığı Sorunları Kadın Hayatının Evreleri Genital Organların Gelişimsel-Konjenital Bozuklukları Jinekolojik Anamnez, Muayene, Testler Cinsel Olgunluk Döneminde Sık Görülen Kadın Sağlığı Sorunları Jinekolojik Onkoloji de Kullanılan Terminoloji Kadına Yönelik Kanserlerde Erken Tanı Yöntemleri ve Ebenin Rolü Üreme Organları Cerrahisi Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği Hafta 1 Kapsam Süreci Tanışma, Dersin Tanımı, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi dersin tanıtımı Kadının Toplumsal Konumu ve Sık Görülen Üreme Sağlığı Sorunları Kadın Hayatının Evreleri o Çocukluk o Adölesan Kadın Hayatının Evreleri o Cinsel Olgunluk o Klimakterium o Senium Genital Organların Gelişimsel-Konjenital Bozuklukları Cinsel Olgunluk Döneminde Sık Görülen Kadın Sağlığı Sorunları o Normal ve Anormal Vajinal Akıntı o Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Cinsel Olgunluk Döneminde Sık Görülen Kadın Sağlığı Sorunları o Pelvik Ağrı ve PID o Siklus Anomalileri ve Asiklik Kanamalar 7 I.Vize Pelvik Destek Yapının Bozulması Kadın Üriner İnkontinans Fistüller Jinekolojik Onkoloji de Kullanılan Terminoloji Kadına Yönelik Kanserlerde Erken Tanı Yöntemleri ve Ebenin Rolü o Kendi Kendine Meme Muayenesi o Vulva Muayenesi o Pap Smear/Sitoloji 11 Jinekolojik Anamnez, Muayene, Testler 12 Kadın sağlığında etik konular 13 Üreme Organları Cerrahisi o Dilatasyon ve Küretaj o Biyopsi, o Servikal konizasyon 14 II. Vize Üreme Organları Cerrahisi o Laparoskopi 15 o Histerektomi Üreme Organları Cerrahisi ve Bakım DERS DERS KİTABI: KİTABI/MALZEMESİ/ÖNERİLEN 1. Coşkun A. Ebe ve Hemşirelere Yönelik Kadın Sağlığı KAYNAKLAR ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Medikal (Bak:Kitap sf:53) Yayıncılık, Danforth s Obstetrics and Gynecology. Çev.Ed: Ayhan A. Güneş Kitabevi, Dölen İ. (Çev. Edit.) Obstetrik ve Jinekolojide Etik Konular. Figo Komitesi Üreme ve Kadın Sağlığında Etik Görüşler Çalışması. Kitaba sayfasından ulaşılabilmektedir. 4. Günalp S. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tanı ve Tedavi. Pelikan Yayınevi, Güner H.; Obstetrik ve Jinekoloji, Atlas Kitapçılık, Ankara, Köker İ. Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri. Nobel Yayınevi, Özgüren T. Doğum ve Jinekoloji Acilleri El Kitabı, Adana Nobel Yayınevi, Pelmall M.L.; Çağdaş Obstetrik ve Jinekolojik Teşhis ve Tedavi, Cilt:1-2, Barış Kitapevi, İstanbul, Şrin A. Kadın Sağlığı, BEDRAY Yayıncılık, Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset Matbaacılık, İnternet Kaynakları: 16 Final DEĞERLENDİRME Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Sayısı Katkı Yüzdesi % Bakım Planı ve Raporu Ara Sınav TOPLAM Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı 40 Yarıyıl (Yıl) sonu sınavının Başarı Notuna Katkısı TOPLAM Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş yükünün Hesaplanması Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Bakım Planı ve Raporu Hazırlama Vize hazırlığı Vize Final hazırlığı Final /30=6 AKTS Toplam İş Yükü (saat) Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* Ders Program Çıktıları Öğrenme PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 Çıktıları ÖÇ PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 ÖÇ ÖÇ ÖÇ ÖÇ *Katkı düzeyi:1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek TOPLUM EBELİĞİ Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) Haftalık Saati Haftalık Laboratuar Saati Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak belirtilmesi gerekir) Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri) Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim, Uzaktan Eğitim) Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca) Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön Koşul olan dersler ya da bu dersi başarmak için alınmış olması önerilen dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul ders yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar (Ders için önerilen konular varsa yazılması, yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) Toplum Ebeliği Zorunlu Lisans sınıf Bahar. Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi bir staj uygulaması varsa yazılması, yoksa yok diye belirtilmesi gerekir.) Yok DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN İÇERİĞİ Bu dersin amacı; öğrencilerin, hastalık ve sağlık kavramlarını, halk sağlığı bilimlerinin doğuşu ve koruyucu hizmet ilkelerinin önemini kavraması, temel sağlık hizmetleri ve ebelik yaklaşımı ile birey, aile, grup ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesi konusunda destek sağlayabilmesi, halk sağlığı bilimini, demografi, kültür, epidemiyoloji, etik, insan hakları kavramları ile irdeleyebilmesi, toplum ebeliği işlevlerini tanımlayabilmesi ve uygulama alanına uyarlayabilmesidir. Toplum sağlığı bilimi ile temel sağlık hizmetleri felsefesi ilişkisini kurabilmesi Demografi, nüfus, kültür ve sağlık ilişkisini kavrayabilmesi Toplum sağlığı için gerekli sağlık ölçütlerini açıklayabilmesi Sağlık yönetimi ve örgütlenmesi kavramlarını tanımlayabilmesi Sağlığın korunması, geliştirilmesi kavramlarını tanımlayabilmesi Sağlık eğitimi, iletişim ve danışmanlık becerisi geliştirmesi Ebelik bakım işlevleri ve ev ziyareti becerisini kazanması Ana-çocuk beslenmesi, üreme sağlığı, bağışıklama, kazalar, genetik, aile içi şiddet kavramlarını tanımlayabilmesi ve koruyucu önlemler alabilmesi Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmet ve evde bakım konularında bilgi ve beceri kazanabilmesi Sağlık politikaları ve hizmet sunumu konusunda değerlendirme yapabilmesi Bebek ve çocuk sağlığı hizmet ve uygulamalarını gerçekleştirebilmesi Küresel Çevre Sağlığı Sorunlarının farkında olması Sağlıkla İlgili Uluslar Arası Kuruluşları sayabilmesi Aşı uygulama becerisi kazanması Evlilik öncesi danışmanlık yapma becerisi edinmesi Sağlığı etkileyen güncel sorunlara yönelik kritik düşünme ve analiz edebilme Sosyal hizmet olanaklarını bilme ve yönlendirebilme - Sağlık ve Hastalık Kavramı - Sağlık Hizmetleri ve İlkeleri - Örgütlenme - Sağlık politikaları - Demografi - Sağlık ölçütleri - Epidemiyoloji - Kültür - Bağışıklama - Beslenme - Gebe/Yenidoğan/Loğusa Bakım HAFTALIK HAFTA KONULAR AYRINTILI DERS İÇERİĞİ (YARIYILLIK DERSLER İÇİN ARASINAV VE FİNAL SINAVLARI DAHİL EDİLEREK 16 HAFTALIK, YILLIK DERSLER İÇİN ARASINAV VE FİNAL SINAVLARI DAHİL EDİLEREK 30 HAFTALIK) 1 2 Halk Sağlığının Tarihçesi Temel Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi Dünya da ve Türkiye de sağlık hizmetleri Sağlığı Geliştirme Sağlığı Koruma Önlemleri Sağlık Ölçütleri 3 Evlilik Öncesi Danışmanlık 4 Çevre ve Toplum Sağlığı 5 Engellilik ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Kadın Engellilik ve Üreme Sağlığı Sorunları Göç ve Toplum Sağlığı Cinsel İstismar Türkiye de Bulaşıcı Hastalıklar Bağışıklama Ev Ziyareti Süreci ve Ebelerin Tuttuğu Kayıtlar Toplum tanılama 9 10 Olağan Dışı Durumlarda Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri Aile İçi Şiddet Üreme Sağlığının Tarihçesi ve Aile Planlaması Kanserden Korunma-Tarama ve Erken Tanı Kadın Kanserleri (Meme,Serviks,Vulva vb) 11 Toplum Beslenmesi 12 Beslenmeye Bağlı Sağlık Sorunları Gebe, bebek ve Loğusa beslenmesi Birinci Basamakta Bebek ve Çocuk Sağlığı ile ilgili lar -Muayene/-İzleme/-Bakım/-Risk yaklaşımı Bebek muayenesi/ Demostrasyon 13 Demografi ve Sağlık Demografik Dönüşüm Toplum Nüfus Sorunları ve Politikaları Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Türkiye de Aile Yapısı, Kültür ve Sağlık Birinci Basamakta Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası lar -Muayene/-İzleme- Bakım/-Risk yaklaşımı Gebe muayenesi/ Demostrasyon DERS KİTABI/MALZEMESİ/ÖNERİLEN KAYNAKLAR DERS KİTABI 1. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Münevver Bertan, Çağatay Güler, Güneş Kitapevi Ltd. Şti., 1995 Ankara ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Halk Sağlığı Hemşireliği teksiri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Elemanları, Prof. Dr. Nusret Fişek in Kitaplaşmamış Yazıları, Ana-Çocuk Sağlığı, Nüfus Sorunları ve Aile Planlaması, Rahmi Dirican, Türk Tabipler Birliği, Prof. Dr. Nusret Fişek in Kitaplaşmamış Yazıları, Eğitim, Tıp Eğitimi, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki yazıları, Rahmi Dirican, Türk Tabipler Birliği, Community Health Nursing Practice, R.Freeman, W.B. Saunders Company 5. Community Health Nursing, L. Jarvis, F.A. Davis Company, Philadelphia 6. Epidemiyoloji, Ö. Gülesen, Uludağ Üni., Yayınları, No: , Bursa 7. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı. Ed: İnci Erefe, Koç Vakfı Yayınları No:, Halk Sağlığına Giriş, Nusret Fişek, Hacettepe Üni., DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını, No:2, Ankara 9. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). Rahmi Dirican, N. Bilgel, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa DEĞERLENDİRME Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Sayısı Katkı Yüzdesi % 1. Ara Sınav Ara Sınav 1 35 Staj () 1 30 TOPLAM 100 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı 40 Yarıyıl (Yıl) sonu sınavının Başarı Notuna Katkısı 60 TOPLAM Final Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş yükünün Hesaplanması Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Staj Raporu Staj Dosyası Ara Sınav a) Sınav b) Sınav için bireysel çalışma Final Sınavı a) Sınav b) Sınav için bireysel çalışma Toplam İş Yükü 360 Toplam İş Yükü / Dersin AK
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks