Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 130 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Kerim SARIGÜL Türkçe Eğitim Müdürü YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Yunus Emre Enstitüsü, 2007 yılında kurulan Yunus Emre Vakfına bağlı bir kuruluş
Transcript
DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Kerim SARIGÜL Türkçe Eğitim Müdürü YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Yunus Emre Enstitüsü, 2007 yılında kurulan Yunus Emre Vakfına bağlı bir kuruluş olarak 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü olarak devletimizin de desteğiyle Türkçenin kadim sesinin duyurulması, tarihî ve kültürel mirasımızın tanıtılması adına 40 ülkede kurduğumuz 50 kültür merkezimizde, dünyanın dört bir yanındaki irtibat noktalarımızda ve Türkoloji projesi kapsamında yurt dışında iş birliği protokolü yaptığımız 80 i aşkın üniversitede hizmet ediyoruz. YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Saraybosna Astana Bükreş Paris Bakü Roma Belgrad Maryland Tiran Brüksel Foynitsa Amman İskenderiye Podgoritsa Hartum Sao Paolo Kahire Köstence Amsterdam Pretorya Cezayir Doha Lahor Londra Priştine Beyrut Kabil Mostar Kuala Lumpur Karaçi Üsküp Prizren İpek Kudüs Köln Komrat Mogadişu Tokyo İşkodra Budapeşte Viyana Zagreb Berlin Tahran Rabat Lefkoşa Tiflis Kazan Varşova Bakü 40 Ülkede 50 Merkez YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Kurulduğumuz günden bu yana Türkçe kurslarımızın yanı sıra her yıl kültür merkezlerimizde ve irtibat noktalarımızda gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat faaliyetleriyle de Türk kültürünü, sanatını, tarihini, edebiyatını tüm dünyaya tanıttık ve tanıtmaya devam ediyoruz. Başlıca kültür-sanat projelerimiz: * Nakkaşhane-Osmanlı Sarayında Kitabın Hikâyesi * Ustadan Çırağa Projesi * Balkanlarda Kültürel Mirasın Yeniden İnşası * Yerinde Tarih Projesi TÜRKÇE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Mültecilere Yönelik Destekler Merkezlerde ve Merkez Dışında Türkçe Öğretimi Tercihim Türkçe Projesi Müfredat ve Materyal Geliştirme Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Faaliyetleri Türkoloji Projesi Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Eğitimcilerin Eğitimi Uzaktan Türkçe Öğretimi Bilimsel Toplantılar Türkçe Kursları Merkezlerimizde ve merkez dışında gerçekleştirilen kurslar Genel Türkçe kursları Özel amaçlı Türkçe kursları Çocuk kulüpleri Konuşma ve yazma kulüpleri Tercüme kursları 40 Ülkede 50 Merkez Merkezlerimizdeki Türkçe Kursları Öğretim Yönetim Sistemi aracılığıyla Türkçe kurslarının işleyişi anlık olarak takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde öğrencilerin başarı durumları gözlenebilmekte, öğretim elemanları arasında bilgi ve belge paylaşımı yapılabilmektedir Yıllara Göre Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Tercihim Türkçe Projesi Bosna-Hersek, Gürcistan, Ürdün, Polonya, Japonya, Mısır, Romanya gibi ülkelerdeki ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında Türkçe seçmeli ve zorunlu ikinci yabancı dil dersi olarak okutulmaktadır. Tercihim Türkçe Projesi Proje kapsamında; Türkçe öğretim materyali ve kırtasiye destekleri verilmekte; Kültür, eğitim, spor ve gezi faaliyetleri, «23 Nisan Çocuk Şenliği» Yarışmalar düzenlenmektedir Seçmeli Ders Türkçe Öğrenci ve Okul Sayıları Okul Sayısı Öğrenci Sayısı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Zenica Türkçe Kursları, Tercihim Türkçe, Türkoloji Bugüne kadar; merkezlerdeki ve merkezlerin desteğiyle gerçekleştirilen kurslarda toplam kişi Türkçe öğrenmiştir. Türkçenin Seçmeli Ders Olarak Öğretimi (Tercihim Türkçe Projesi) ve Türkoloji Bölümleri dâhil edildiğinde bu sayı i aşmaktadır. Uzaktan Türkçe Öğretimi Bu projeyle zaman ve mekân sınırı olmaksızın Türkçe öğretimi amaçlanmaktadır. Uzaktan Türkçe Öğretimi sisteminde okuma, dinleme, konuşma, yazma, telaffuz, dil bilgisi ve değerlendirme bölümleri yer almaktadır. turkce.yee.org.tr Uzaktan Türkçe Öğretimi Etkinlikler oyunlarla eğlenceli hale getirilmiştir. Öğrenme içeriklerinin ve öğrenme sistemlerinin birbiriyle iletişimine izin veren e-öğrenme yazılımı özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde katılımcıların her türlü öğrenme etkinlikleri kayıt edilir ve değerlendirilir. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu cihazlarında kullanılabilir içerikler üretilmiştir. Tanıtım Filmi Müfredat ve Materyal Geliştirme Çalışmaları Yunus Emre Enstitüsü tarafından alanın ihtiyaçları ve hedef kitlenin nitelikleri doğrultusunda, Çağdaş dil öğretim yöntemleri temel alınarak Müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti 16 yaş ve üzeri hedef kitleye yönelik A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 seviye Her seviye için; ders, çalışma, öğretmen kitapları ile dinleme kitapçığı ve dinleme kayıtları Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Profesyonel seslendirmeler Türk Tiyatrosunun tanınmış isimleriyle hazırlanmış ve Türkiye yi doğru biçimde yansıtan görseller Türkiye nin farklı bir köşesine ait tanıtıcı görseller Türk kültürünü tanıtıcı serbest okuma parçaları İletişimsel yaklaşıma göre hazırlanmış; zengin bir şekilde görselleştirilmiş ve günlük hayatın içinden metinler Sezdirme yoluyla (görsel destekli) dil bilgisi öğretimini amaçlayan ve dört temel dil becerisini geliştirmeye yönelik hazırlanan içerikler Türkçe Öğreniyorum Seti yaş hedef kitleye yönelik A1 ve A2 seviyelerinde toplam 4 set Her seviye için; ders ve çalışma kitapları ile dinleme kitapçığı ve dinleme kayıtları Profesyonel seslendirmeler Hedef kitlenin niteliklerine uygun tasarımlar Şarkı ve öğretici oyun etkinlikleri Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki (6-9 yaş) hedef kitleye yönelik Temel seviyede 5 ders kitabı Her seviye için; ders ve öğretmen kitapları, ek etkinlikler ile dinleme kayıtları Profesyonel seslendirmeler Dinleme ve konuşma becerisi ağırlıklı etkinlikler Temel seviyede ve sınıf içinde iletişim kurmayı sağlayan içerikler Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) Hedef kitlenin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış şarkı, oyun, boyama, çizme vb. etkinlikler Örnek şarkı Resimlerle Kelime Öğreniyorum A1 seviyesine yönelik Diler İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi esas alınarak belirlenen 24 farklı temaya ait 600 den fazla kelime Z-kitap uygulaması Konuşma etkinliklerini destekleyici İlgi çekici ve nükteli görseller Kelime öğretimini pekiştirici çeşitli etkinlikler Resimlerle Kelime Öğreniyorum Türkçe Öğretimi Afiş Seti 24 temadan oluşan Türkçe afiş seti Konuşma ve Yazma Kitabı A1 seviyesine yönelik 186 adet görsel Konuşma ve yazma becerisinin geliştirilmesinde kullanılabilecek sorular ve etkinlikler Video Etkinlik Kitabı A1 ve A2 seviyesine yönelik Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti ndeki temalara uygun 32 adet profesyonel çekim, alt yazılı ve alt yazısız video Dinleme, konuşma ve yazma becerisi ağırlıklı; dinleme öncesi, sırası ve sonrası için etkinlikler Örnek video Yedi İklim Türkçe Damak Tadı Kitabı A1 ve A2 seviyesine yönelik Video destekli Geleneksel Türk yemeklerinin yapılışının anlatıldığı Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerisini geliştirmenin yanı sıra kelime öğretimi ve temel seviye gramer yapılarını pekiştirmeyi sağlayan etkinlikler Örnek video Yedi İklim Türkçe Z-Kitap Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti ne ait içerikler Web tabanlı Mobil cihazlar, bilgisayar ve akıllı tahtalar ile uyumlu Videolarla destekli Etkileşimli, öğretici ve pekiştirici etkinlikler Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar Yunus Emre Enstitüsü okutmanları ve alan uzmanı akademisyenlerin deneyimlerini paylaştığı kaynak bir kitap İki cilt Sorunlar, öneriler ve uygulamalar Türkçenin Sesi Radyosu İnternet teknolojilerini kullanarak yayın yapan Türkçenin Sesi Radyosu, 21 Aralık 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Enstitü tarafından Türkçe öğretimine yönelik hazırlanan ve seviyelere göre tasnif edilen çeşitli dinleme kayıtları, metinleri ve etkinlikleri Türkçenin Sesi Radyosu nun internet sayfası aracılığıyla Türkçe öğrenmek isteyenlerin istifadesine sunulmuştur. turkceninsesi.yee.org.tr Hazırlığı Devam Eden Çalışmalar Tematik Okuma Kitapları YEE Okutmanları tarafından hazırlandı. A1 seviyesinde 24 tema altında 72 hikaye ve diyalog Resimlerle Kelime Öğreniyorum sözlüğüyle uyumlu Kültüre uygun metinler İçerikler tamamlandı. YDOTÖ Öğretmen El Kitabı YEE Okutmanları tarafından hazırlandı. Alanda çalışanlara yönelik A1- C2 düzeyleri arasında, dilbilgisi öğretimine ilişkin ders notları 100 e yakın dilbilgisi konusu ele alınmıştır. İçerikler tamamlandı. YDOTÖ Dil Bilgisi Kitabı YEE Okutmanları tarafından hazırlandı. Alanda çalışanlara ve Türkçe öğrenen yabancılara yönelik Dil bilgisi konularını içeren bir kitap Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Yılda 3 defa (Ocak, Mayıs ve Eylül) uluslararası ölçekte uygulanmaktadır. B2, C1, C2 seviyelerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. ALTE akreditasyon çalışmaları. Testin Yapısı Puanlama Testin Analizi Sınavın Uygulanması ve Lojistik Sınav Uygulama Merkezleri ve Sınav Görevlileri Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Sınav Bölümleri Soru Sayısı Puan Süre (dk.) 1. Okuma Dinleme dakika ara 3. Yazma 1. soru soru Ara 4. Konuşma Bağımsız Konuşma Karşılıklı Konuşma Toplam Türkiye Burslusu Öğrencilere Türkçe Yeterlik Sınavı 16 Haziran 2016 tarihinde eş zamanlı düzenlenen Türkiye Burslusu Öğrencilere yönelik Türkçe Yeterlik Sınavı na 3000 aday katılmıştır. Sınav 31 şehir 46 TÖMER bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Mültecilere Yönelik Destekler Materyal Tedariki Ankara Kızılay Toplum Merkezi 21 Mart Robotik Eğitim Atölyesi 1. Eğitim: Kasım Eğitim: Mart 2017 Kültürlerarası İntibak Programı Şubat 2016 (110 kişi) Şanlıurfa YDOTÖ Semineri Eylül 2016 (37 Kişi) Türkoloji Projesi 2011 yılında TİKA dan devralınan proje kapsamında, 41 ülkeden 76 üniversite ile Türkoloji Projesi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır eğitim öğretim yılı için 7 yerel olmak üzere toplam 71 akademisyen görevlendirilmiştir. Türkoloji Projesi 1. AFGANİSTAN (Kabil Devlet Üniversitesi, Cevizcan Üniversitesi, Faryab Üniversitesi, Belh Üniversitesi) 2. AZERBAYCAN (Bakü Devlet Üniversitesi,Bakü Avrasya Üniversitesi ) 3. BELARUS (Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesi, Baranoviçi Devlet Üniversitesi ) 4. BELÇİKA (Gent Üniversitesi ) 5. BOSNA-HERSEK (Tuzla Üniversitesi, Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi, Zenitsa Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi) 6. BULGARİSTAN (Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi ) 7. CEZAYİR (Cezayir-2 Üniversitesi, Cezayir Konstantin Emir Abdulkadir Üniversitesi ) 8. ÇİN HALK CUMHURİYETİ (Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi, Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ) 9. ÇEK CUMHURİYETİ (Prag Charles Üniversitesi) 10. ESTONYA (Tallinn Üniversitesi) 11. ENDONEZYA (Syiah Kuala Üniversitesi) 12. ETİYOPYA ( Addis Ababa Üniversitesi) 13. FAS (V Mohammed-Agdal Üniversitesi) 14. GÜRCİSTAN (İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi, Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi, Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi, Samstskhe-Javakheti Devlet Eğitim Üniversitesi ) 15. HIRVATİSTAN (Zagreb Üniversitesi) 16. HİNDİSTAN (Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Jamia Millia İslamia Üniversitesi) 17. IRAK (Salahaddin Üniversitesi, Kerkük Üniversitesi, Musul Üniversitesi) 18. İTALYA (La Sapienza Üniversitesi) 19. JAPONYA (Bunkyou Gakuin Üniversitesi, Dokkyou Üniversitesi, Tokayi Üniversitesi) 20. KARADAĞ (Karadağ Üniversitesi) 21. KAZAKİSTAN (L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi) 22. KATAR (Katar Üniversitesi) 23. KOSOVA (Priştine Üniversitesi) 24. LETONYA (Letonya Üniversitesi, Letonya Kültür Akademisi ) 25. LİTVANYA (Vilnius Üniversitesi) 26. LÜBNAN (Trablus Üniversitesi, Lübnan Üniversitesi) 27. MISIR ( Sohag Üniversitesi,El-Ezher Üniversitesi ) 28. MOĞOLİSTAN (Moğolistan Milli Üniversitesi) 29. MAKEDONYA (Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi,İştip Gotse Delçev Üniversitesi,Kalkandelen Devlet Üniversitesi ) 30. PAKİSTAN ( Ulusal Modern Diller Üniversitesi,Azad Jamnu Keşmir Üniversitesi, UMT University of Management and Technology ) 31. POLONYA (Varşova Üniversitesi,Jagiellonian (Krakow)Üniversitesi ) 32. ROMANYA (Ovidius Üniversitesi, Andrei Şaguna Üniversitesi) 33. SENEGAL (Cheik Anta Diop Üniversitesi) 34. SIRBİSTAN (Novi Sad Üniversitesi) 35. SLOVAKYA (Comenius Üniversitesi) 36. SUDAN (Kuran-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Afrika Üniversitesi) 37. SUUDİ ARABİSTAN (Cidde İffet Üniversitesi) 38. UKRAYNA (Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi,Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi,Odessa Milli İ. İ. Meçnikov Üniversitesi,G.S.Skovoroda Kharkiv Milli Pedegoji Üniversitesi) 39. ÜRDÜN (Ürdün Üniversitesi, Yarmouk Üniversitesi) 40. YEMEN (San'a Üniversitesi,Hudeyde Üniversitesi ) 41. ARJANTİN (National University of La Plata) Türkçe Yaz Okulu ve Türkçe Bayramı 2010 yılında 8 ülkeden 30 kişi, 2011 yılında 23 ülkeden 123 kişi, 2012 yılında 44 ülkeden 244 kişi, 2013 yılında 57 ülkeden 268 kişi, 2014 yılında 72 ülkeden 320 kişi, 2015 yılında 49 ülkeden 311 kişi, 2016 yılında 46 ülkeden 540 kişi katıldı. Eğitimcilerin Eğitimi 1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı 2. Yabancı Türkologlara Yönelik Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitim Seminerleri 4. Türkçe Okutmanları Hizmet İçi Eğitim ve İstişare Toplantısı Eğitimcilerin Eğitimi Günümüze kadar toplamda 33 sertifika programı düzenlenmiştir. 29 u Türkiye deki eğiticilere yönelik 4 ü ise yabancı uyruklu Türkologlara yönelik düzenlenen kültürel destekli programlardır. Bu eğitimlerde toplam 948 kursiyere sertifika ve katılım belgesi verilmiştir. Bunun yanı sıra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Bilimsel Toplantılar Enstitü amaçlarına hizmet eden çok sayıda ulusal ve uluslararası panel, sempozyum ve çalıştay düzenlenmekte; çeşitli kurum ve kuruluşlara destekler sunulmaktadır. Bilimsel Toplantılar 2016 Yılında Gerçekleştirilen Bilimsel Toplantılar Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Macaristan, Eylül 2016 II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, Almanya, Mayıs 2016 Makedonya da Türkçe Eğitim Çalıştayı Almanya'da Çok Dillilik Sempozyumu, 3-4 Mart 2016 ''Pozitif Eğitimciliğin Gelecek İnşası'' Atölye ve Seminer Çalışmaları, Makedonya 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması ve Eğitim Seminerleri Programı, Kosova Sözlü Halk Ürünleri: Makedon ve Türk Deyim ve Atasözlerinde Benzerlikler Paneli, Makedonya 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Azerbaycan «Yerinde Türkçe» ve «Uygulamalı Eğitim» Projeleri «Yerinde Türkçe» Projesi T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iş birliği hâlinde «Uluslararası Öğrenciler» için merkezlerimizde oryantasyon eğitimi ve temel Türkçe kursları düzenlenmiştir yılında, 15 merkezimizde; oryantasyon eğitimine 285 öğrenci, Türkçe kurslarına 197 öğrenci katılmıştır. Başarılı olan 122 öğrenci sertifika almıştır. Uygulamalı Eğitim Projesi T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iş birliği hâlinde Türkiye de öğrenimlerinde devam eden «Türkiye Burslusu» öğrencilerin yaz döneminde ülkelerinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü Merkezlerinde uygulamalı eğitim görmesini amaçlayan bir proje yapılması planlanmaktadır. 100 Kütüphane Projesi Dünyanın farklı ülkelerinde, özellikle üniversitelerinde Türkoloji Bölümleri olan, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri veya Türkiye Araştırmaları Merkezlerinin bulunduğu yerlere; Türkiye hakkında bilgi edinmek isteyen araştırmacılara ve okuyuculara hizmet edecek Türkiye Kütüphaneleri kurulmaktadır. nın desteğiyle YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Teşekkür ederiz Kerim SARIGÜL Türkçe Eğitim Müdürü
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks