Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Zpráva jednatele společnosti za rok PDF

Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Zpráva jednatele společnosti za rok 2016 Michal Geryk V Rožnově pod Radhoštěm dne 14. března 2017 TV Beskyd s.r.o. 1. máje Rožnov pod Radhoštěm IČ: DIČ: CZ zapsána v OR vedeném
Transcript
Zpráva jednatele společnosti za rok 2016 Michal Geryk V Rožnově pod Radhoštěm dne 14. března 2017 TV Beskyd s.r.o. 1. máje Rožnov pod Radhoštěm IČ: DIČ: CZ zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, spisová zn. od. C, vložka telefon: Obsah 1. Zpráva jednatele společnosti Základní údaje Identifikační údaje společnosti Předmět podnikání Profil společnosti Složení orgánů společnosti Organizační struktura Stav v roce Personální obsazení Popis aktuálního stavu a provedených změn v roce Plnění podnikatelského plánu v roce Výsledek hospodaření za rok Náklady celkem za rok Příjmy celkem za rok Hospodářský výsledek za rok Plán hospodaření pro rok Návrh výdajů na rok Návrh příjmů na rok Vysílání v síti UPC a městských infokanálech Digitální televize UPC Infokanály Rožnov p. R Programové schéma Webový portál televize Beskyd a Spektra Rožnovska Sociální síť Facebook...12 Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 1. Zpráva jednatele společnosti Předkládaná zpráva jednatele mapuje průběh činnosti a hospodaření společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok Zpráva je zpracována na základě výsledků a hodnotí nastavený plán podnikání pro rok V letech 2015 a 2016 prošla společnost velmi složitým obdobím. V době, kdy se povedlo společnost ekonomicky zachránit a začala se znovu velmi úspěšně rozvíjet, rozhodli se své obchodní podíly prodat města Vsetín, Valašské Meziříčí a Nový Jičín. K nastalé situaci se příznivě postavil zbylý společník město Rožnov p. R., který projevil zájem o odkup uvedených podílů. Celý schvalovací proces byl dokončen v polovině roku 2016 a město Rožnov pod Radhoštěm se tak stalo jediným vlastníkem společnosti TV Beskyd s.r.o. Společnost se v roce 2016 úspěšně ucházela o veřejnou zakázku na vydávání měsíčníku Spektrum Rožnovska. Tuto činnost jsme tedy nově zahrnuli do organizační struktury. Korporace byla personálně posílena o šéfredaktora zpravodajství a organizačně nastavena tak, abychom byli schopni kvalitně dostát našim smluvním závazkům. Společnost vyráběla v roce 2016 televizní zpravodajství z regionu Rožnovska, Frenštátska, a Zubří a novinové zpravodajství pro město Rožnov pod Radhoštěm a některé obce mikroregionu (Zubří, Dolní Bečva, Hutisko-Solanec). Na základě dohody s TVS (bývalé TV Slovácko), potom zařazovala do vysílání Krajský magazín. S odvoláním na výsledky účetní uzávěrky mohu konstatovat, že se podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Výsledky hospodaření rovněž projednala Dozorčí rada TV Beskyd s.r.o. a nevznesla s k nim žádné připomínky. Michal Geryk jednatel společnosti Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2. Základní údaje 2.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní název: Právní forma: TV BESKYD s.r.o. společnost s ručením omezeným Sídlo: 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm Datum vzniku: 20. září 1999 ZÁPIS u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka IČ: DIČ: CZ Jednatel: Michal Geryk Základní kapitál: Kč Společníci: Město Rožnov pod Radhoštěm (100%) 2.2. Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.3. Profil společnosti TV Beskyd s.r.o. byla založena v roce 1999 jako s.r.o. měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov p. R., Nový Jičín a Frenštát p. R., na základě společného projektu české a holandské vlády s cílem informování veřejnosti. V následujících letech zaznamenala rozvoj a stala se jedním z předních regionálních tvůrců obsahu bez licence v oblasti video tvorby v rámci regionu Zlínska. Rozvíjení TV Beskyd umožnili společníci a držitelé licencí, se kterými měla společnost uzavřeny smluvní vztahy. Od roku 2016 je jediným společníkem město Rožnov pod Radhoštěm. TV Beskyd v současné době zajišťuje výrobu a vysílání televizního zpravodajství na městských kabelových info kanálech v Rožnově p. R a okolí, a dále prostřednictvím kabelové televize UPC (Severomoravská mutace). Od roku 2016 spadá mezi činnosti společnosti také vydávání měsíčníku Spektrum Rožnovska pro město Rožnov p. R. rok Ve městě Vsetín byl postaven vysílač a rozšířeno vysílání prostřednictvím nového mikrovlnného televizního systému. Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok rok TV Beskyd zahájila vysílání 5 premiér zpravodajství za týden ve městech společníků. rok vysílání TV Beskyd je dostupné prostřednictvím internetu na informačním serveru rok TV Beskyd zahájila dodávání programů pro digitální satelitní vysílání DVB - S, v rámci programové nabídky CS link na televizi CS link TV, později pak Public TV. Zpravodajství TV Beskyd bylo dostupné také prostřednictvím digitálního pozemního vysílání DVB T. Zpravodajství TV Beskyd bylo součástí programové nabídky Public TV a IPTV vysílání v kabelových systémech a provozovatelů poskytujících IPTV vysílání. V současné době nejsou tyto služby aktivní. rok TV Beskyd po 11 letech opouští sídlo společnosti ve Valašském Meziříčí a stěhuje se do nových prostor ve Vsetíně na Dolním náměstí 1356, do budovy dříve známé jako Kreml. V listopadu získává TV Beskyd samostatnou licenci pro vysílání televizního zpravodajství a představuje nový zpravodajský webový portál, redesignované logo a novou televizní grafiku a znělky. rok TV Beskyd zahájila výrobu a zpracování zpravodajství místního televizního vysílání pro město Frenštát pod Radhoštěm a začala vysílat na samostatném kanálu 112 digitální televize UPC. rok 2014 Společnost se dostala do hluboké finanční krize, kterou společníci vyřešili schválením mimořádných vkladů mimo základní kapitál. Nově byla spuštěna nová responzivní verze zpravodajského webového portálu. Zpravodajství je nyní dostupné i na chytrých mobilních telefonech a tabletech. rok 2015 Na rozhodnutí společníků města Vsetín, Valašské Meziříčí a Nový Jičín odprodat své podíly ve společnosti zareagovalo město Rožnov p. R. a projevilo zájem tyto podíly odkoupit. Města Vsetína a Valašské Meziříčí zároveň vypověděly společnosti smlouvy o dílo na výrobu a distribuci zpravodajství. TV Beskyd tak v těchto městech přestala po 16. letech působit. Společnost opouští sídlo ve Vsetíně a stěhuje se do prostor Komerčních domů Rožnov p. R. Zároveň zůstává v provozu studio Frenštát p. R., kde se podařilo vyjednat prodloužení smlouvy na výrobu zpravodajství o další čtyři roky. Nově realizujeme přímé přenosy do internetové sítě z jednání zastupitelstev měst Rožnov p. R. a Frenštát p. R Složení orgánů společnosti Nejvyšším orgánem společnosti TV Beskyd je Rada města Rožnov p. R. (ve funkci jediného společníka), která jmenuje jednatele, který je statutárním zástupcem společnosti a členy dozorčí rady Statutární orgán: Michal Geryk, jednatel Jediný společník: Město Rožnov pod Radhoštěm IČ se sídlem: Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm obchodní podíl: 100 % Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada předseda: RNDr. Jiří Melcher člen: Ing. Jakub Chovanec člen: Bc. Lucie Poledníková 3. Organizační struktura 3.1. Stav v roce 2016 jednatel účetní šéfredaktor REDAKCE TV BESKYD REDAKCE SPEKTRA ROŽNOVSKA redaktor redaktor sportovní redaktor sportovní redaktor technik grafik technik korektury Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 3.2. Personální obsazení Personální struktura byla optimalizována tak, abychom byli schopni zajistit plnění nasmlouvaných závazku a zároveň udrželi kladný hospodářský výsledek. Šéfredaktor zpravodajství Alexandra Buršíková Redakce Spektra Rožnovska redaktor: Alexandra Buršíková HPP, Lukáš Španihel HPP (zástup) sportovní redaktor: Pavel Machů DPP grafik: Libor Gold zaměstnance města Rožnov p. R., fakturováno korektury: Helena Uhrová DPP Redakce TV Beskyd: redaktor: Lukáš Španihel HPP, Alexandra Buršíková HPP (zástup) technik: Aleš Luchesi HPP, Michal Geryk HPP sportovní redaktor: Pavel Machů DPP hlasatelka: Zuzana Kalinová DPP Webový portál: vývoj: Michal Geryk editor: Alexandra Buršíková, Lukáš Španihel, Aleš Luchesi, Michal Geryk 4. Popis aktuálního stavu a provedených změn v roce 2016 Město Rožnov p. R. se stává jediným společníkem společnosti TV Beskyd s.r.o. Pokračuje vysílání na kanálu 146 digitální televize UPC na základě udělené od RRTV pro samostatné televizní vysílání. Pokračuje dodávání obsahu pro info kanály v Rožnově p. R. a přidružené obce. Ve spolupráci s TKR Jašek modernizujeme odbavovací pracoviště. Unikátně vysíláme už více něž dva roky v HD rozlišení. Pokračují přípravy k zajištění přenosů z jednání zastupitelstva města do kabelových rozvodů v Rožnově p. R. Společnost TV Beskyd vyhrála veřejnou soutěž na výrobu, tisk a distribuci měsíčníku Spektra Rožnovska stává se vydavatelem tohoto periodika. Pokračuje fungování a rozvoj webového zpravodajského portálu tvbeskyd.cz. Pro lepší komunikaci byla dokoupena doména zpravyzvalasska.cz, zároveň spravujeme i doménu spektrumroznovska.cz. Byla kompletně obměněna grafika zpravodajských pořadů (znělky) a průběžně jsou vyráběny nové grafické prvky do vysílání (otvíráky, předělové a výplňové jingle). Obnovili jsme natáčení studiových vstupů pro pořad Region (virtuální studio). Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok Pokračuje spolupráce s TVS - vysíláme Krajský magazín. V roce 2016 bylo vyrobeno a odvysíláno téměř 500 reportáží, které byly zkompletovány do 192 premiérových pořadů (Region, Rožnovský týden, Zprávy Frenštát). Mimo zpravodajství byly vyráběny pořady typu Bez komentáře a Interwiev. Realizovali jsme 14 živých přenosů z jednání zastupitelstva města Rožnov p. R. a Frenštát p. R., které sledovalo online celkem 2722 uživatelů internetu a následně je shlédlo 4866 návštěvníků webu tvbeskyd.cz. 5. Plnění podnikatelského plánu v roce 2016 Vzhledem k transformaci a organizačním změnám ve společnosti, kdy nebylo zcela zřejmé jestli, a v jaké podobě bude dále existovat, nebyl podnikatelský plán na rok 2016 definován. Jediným a zásadním cílem bylo dosažení kladného hospodářského výsledku 6. Výsledek hospodaření za rok Náklady celkem za rok 2016 Skutečné náklady za rok 2016 byly Kč analytika název účtu rok Spotřeba materiálu -PHM , Režijní materiál 6 183, Drobný majetek , Elektrická energie , Teplo 9 585, Voda 2 137,84 spotřeba mezisoučet ,23 analytika Název účtu rok Opravy a udržování 8 353, Cestovné zaměstnanci 5 324, Náklady na reprezentaci 3 570, Roznáška , Grafický návrh Spektrum Rožnovska , Tisk Spektra Rožnovska , Výroba zpravodajství , Internet , Odvoz odpadu 277, Poštovné, dopravné 5 627, Úklid , Vysílání UPC ČR , Software , Účetnictví, právní služby, matrika , Reklama, propagace 2 450, Ostatní režijní služby 8 000, Nájemné ,43 Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok Telefon , Ostatní služby nedaňové 0 služby mezisoučet ,62 analytika název účtu rok Mzdy-zaměstnanci , Dohoda o provedení práce , Příjmy společníků obchodních korporací , Zákonné sociální pojištění , Zákonné zdrav. pojištění ,00 osobní náklady ,00 analytika název účtu rok Daň silniční 5 444, Ostatní daně a poplatky 2 100,00 daně a poplatky mezisoučet analytika Název účtu rok Odpis pohledávky , Haléřové vyrovnání -0, Zákonné pojištění zaměstnanců 2 597, Pojištění automobilu 6 737,00 jiné provozní náklady mezisoučet ,13 analytika Název účtu rok Odpisy hmotného majetku ,12 odpisy mezisoučet ,12 analytika Název účtu rok Ostatní a mimořádné finanční náklady 2 838,00 finanční náklady mezisoučet 2 838,00 skutečnost NÁKLADY CELKEM , Příjmy celkem za rok 2016 Skutečné příjmy za rok 2012 byly Kč analytika Příjmy rok Vysílání, noviny , TV reklama, inzerce , Ostatní služby 2 400, Zaokrouhlení 20, Náhrada škody 1, Úroky 32,41 PŘIJMY CELKEM ,22 Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 6.3. Hospodářský výsledek za rok 2016 Lze konstatovat, že byl naplněn podnikatelský plán na rok 2016, a to tím, že bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. rok 2016 NÁKLADY CELKEM PŘIJMY CELKEM Celkem za Provozní hospodářský výsledek Kč 7. Plán hospodaření pro rok 2017 Tvorba plánu hospodaření pro rok 2017 vychází z potřeby zajistit služby vyplývající zejména z platných smluv. V plánu je počítáno s výnosem z komerční činnosti (novinová inzerce, televizní reklama) ve výši min. 180 tis. Kč. To je podmínkou pro kladný hospodářský výsledek v roce 2017 při zachování stávajícího provozu společnosti Návrh výdajů v roce 2017 Výdaje plán 2017 spotřeba služby Osobní náklady Jiné provozní náklady Odpisy VÝDAJE CELKEM Návrh příjmů v roce 2017 Příjmy plán 2017 Zpravodajství TV Beskyd Komerční činnost TV Beskyd Zpravodajství Spektrum Rožnovska Inzerce Spektrum Rožnovska PŘIJMY CELKEM Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok plán 2017 NÁKLADY CELKEM PŘIJMY CELKEM Celkem za Provozní hospodářský výsledek Vysílání v síti UPC a na městských infokanálech 8.1. Digitální televize UPC V současné době vysílá TVB na vlastním programu prostřednictvím kabelové telvize UPC ve shodném programové schématu jako na městských infokanálech, viz Vysíláni je dostupné v digitální nabídce na kanále č Toto je zásadní zejména ve vztahu k městu Frenštát p. R., jelikož tady pro nás v současné době nejsou dostupné jiné možnosti distribuce TV vysílání (finančně, technicky). Vzhledem k tom, že společnost UPC ČR již dnes není schopna filtrovat vysílání v jednotlivých městěch, tak jak tomu bylo dříve, je program TV Beskyd zařazen do Severomoravské mutace vysílání, a je tedy dostupný v mnoha městěch regionu i mimo něj, např. Prostějov, Olomouc, Vsetín, Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava, Haviřov atd. Společnost UPC ČR bohužel neumožňujě zařadit do vysílání komerční pořady (reklamy, teleshoping, komerční reportáže apod.), nemůžeme tedy tuto platformu komerčně využít. Máme k dispozici oficiální vyjádření o počtu aktivních a neaktivních zásuvek v nejbližším regionu. město zásuvek video klientů % aktivních Valašské Meziříčí % Vsetín % Frenštát p. Radhoštěm % 8.2. Infokanály Rožnov p. R. Rozsahem a dostupností kabelové sítě se Rožnov p. R. řadí k unikátním městům v České republice. Ve městě jsou dva držitelé licence k provozování televizního vysílání. Společnost 4M Rožnov (INFO Rožnov) spravuje část kabelových rozvodů vlastněnou městem Rožnov p. R. Společnost TKR Jašek (INFOKANÁL Rožnov) spravuje vlastní kabelové rozvody a rozvody Stavebního bytového družstva Rožnov. Pro obě tyto společnosti působíme jako dodavatel obsahu. Zejména díky nadstandardní spoluprací se společnosti TKR Jašek se daří zavádět do praxe nové technologie vysílání. Už v roce 2014 to bylo vysílání ve vysokém rozlišení Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok (HD), což je u infokanálů velmi ojedinělá záležitost. V roce 2016 to potom byl podíl na testech živých přenosů z jednání zastupitelstva města do kabelových rozvodů Programové schéma Vysílání pořadů TV Beskyd je řazeno do hodinové smyčky, vysílané 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Smyčka se sestává s následujících bloků --:00 Region aktuální zpravodajství, premiéra v úterý a čtvrtek --:15 Rožnovský týden týdenní souhrn zpravodajství, premiéra v pátek --:30 Zprávy Frenštát týdeník z Frenštátu p. R., premiéra ve středu --:40 Krajský magazín zprávy ze Zlínského kraje, premiéra v úterý a pátek --:50 Univerzální blok (archív apod. a čas vyhrazený vlastníkům licence) 9. Webový portál televize Beskyd a Spektra Rožnovska Nový webový portál nabízí stále více zpravodajství z regionu. Mimo televizních reportáží to jsou redakční články Spektra Rožnovska, fotogalerie. Web je přehlednější, jednodušší, s možnosti sdílení příspěvků pro sociální sítě. Reportáže a zprávy jsou na webu dostupné v HD kvalitě. Statistika návštěvnosti webu televize Beskyd uvádí údaje od 1. ledna až do 31. prosince Měsíčně navštíví stránky téměř návštěvníků a průměrné měsíční zobrazení stránek se pohybuje kolem Za rok 2016 bylo na stránkách uveřejněno více 696 reportáží. Počet zobrazení stránek za rok 2016 je a za stejné období získal portál unikátních návštěvníků, což je například 42 % obyvatel okresu Vsetín. Koncem roku 2016 byla zahájena optimalizace celého redakčního systému tak, aby web měl rychlejší odezvy, byl uživatelsky příjemnější a přehlednější. Zavádíme nové prvky jako např. ankety, z jejichž výsledky dále pracujeme zejména ve Spektru Rožnovska. Tato činnost bude pokračovat i v roce V plánu je spuštění živého streamu vysílání, nové sestavení úvodní stránky sekce Spektra Rožnovska a další. 10. Sociální síť Facebook Tato sociální síť je pro nás klíčová jednak v podpoře propagace webového obsahu, ale hlavně ji využíváme jako další informační kanál. Aktuálně máme 2863 fanoušků. Ukazuje se, že neformálností a aktuálním obsahem (fotografie, videa) dokážeme zasáhnout velmi širokou skupinu uživatelů, což je pro zpravodajství klíčové. Jak vyplývá z přehledu níže, dokážeme se velmi dobře vyrovnat mnohem větším hráčům na trhu. Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok Přehled ukazuje souhrn reakcí na příspěvky za průměrné 28. denní období v roce Sociální síť Facebook máme v plánu velmi významně využívat v roce Vybrané příspěvky podpoříme placenou propagací abychom zvýšili jejich dosah i povědomí o našem zpravodajství jako takovém. Dále máme v plánu nativní realizaci živých přenosů. Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks